Sim hợp tuổi 1980

Bên cạnh vật phẩm phong thủy khác thì sim phong thủy hợp tuổi 1980 là vật phẩm phong thủy có khả năng phù trợ cho người Canh Thân sớm hoàn thành kế hoạch phát triển của mình. Sở dĩ sim hợp tuổi canh thân có thể phù trợ tốt cho năm sinh 1980 như vậy là bởi sim được xét duyệt và lựa chọn dựa vào 05 yếu tố phong thủy. Ở một môi trường tốt có nhiều năng lượng tích cực thì chắc chắn công việc sẽ thuận lợi, hiệu suất làm việc cao hơn và thành công cũng tới sớm hơn dự kiến. Tham khảo ngay bảng sim phong thủy hợp tuổi 1980 của simhoptuoi.com.vn để có thêm lựa chọn cho mình để biết tuổi canh thân 1980 hợp số điện thoại nào.

 

BẢNG SIM PHONG THỦY HỢP TUỔI 1980 CANH THÂN

CHỌN SIM PHONG THỦY HỢP TUỔI THEO NGÀY THÁNG NĂM SINH

/ /

Bảng sim hợp tuổi 1980

Lọc nâng cao Lọc 3

0

18,990,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt mua sim

Quẻ chủ: Thủy Trạch Tiết (節 jié)

Quẻ hỗ: Sơn Lôi Di (頤 yí)

Ngũ hành: Mộc - tổng số nút 10

Số đặc biệt: 39,

Ngũ hành Mộc tương vượng ngũ hành Mộc

Xem luận phong thủy sim

18,990,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt sim

1

3,180,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt mua sim

Quẻ chủ: Thủy Trạch Tiết (節 jié)

Quẻ hỗ: Sơn Lôi Di (頤 yí)

Ngũ hành: Thủy - tổng số nút 8

Số đặc biệt: 86,

Ngũ hành Thủy tương sinh với ngũ hành Mộc

Xem luận phong thủy sim

3,180,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt sim

2

4,368,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt mua sim

Quẻ chủ: Thuần Ly (離 lí)

Quẻ hỗ: Trạch Phong Đại Quá (大過 dà guò)

Ngũ hành: Mộc - tổng số nút 8

Số đặc biệt: 6363,

Ngũ hành Mộc tương vượng ngũ hành Mộc

Xem luận phong thủy sim

4,368,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt sim

3

8,390,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt mua sim

Quẻ chủ: Sơn Hỏa Bí (賁 bì)

Quẻ hỗ: Lôi Thủy Giải (解 xiè)

Ngũ hành: Thủy - tổng số nút 8

Số đặc biệt: 79,

Ngũ hành Thủy tương sinh với ngũ hành Mộc

Xem luận phong thủy sim

8,390,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt sim

4

4,368,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt mua sim

Quẻ chủ: Thủy Trạch Tiết (節 jié)

Quẻ hỗ: Sơn Lôi Di (頤 yí)

Ngũ hành: Thủy - tổng số nút 8

Số đặc biệt: 8585,

Ngũ hành Thủy tương sinh với ngũ hành Mộc

Xem luận phong thủy sim

4,368,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt sim

5

4,368,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt mua sim

Quẻ chủ: Thuần Khôn (坤 kūn)

Quẻ hỗ: Thuần Khôn (坤 kūn)

Ngũ hành: Mộc - tổng số nút 8

Số đặc biệt: 6363,

Ngũ hành Mộc tương vượng ngũ hành Mộc

Xem luận phong thủy sim

4,368,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt sim

6

4,180,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt mua sim

Quẻ chủ: Thuần Khôn (坤 kūn)

Quẻ hỗ: Thuần Khôn (坤 kūn)

Ngũ hành: Thủy - tổng số nút 10

Số đặc biệt: 86,

Ngũ hành Thủy tương sinh với ngũ hành Mộc

Xem luận phong thủy sim

4,180,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt sim

7

4,180,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt mua sim

Quẻ chủ: Lôi Thủy Giải (解 xiè)

Quẻ hỗ: Thủy Hỏa Ký Tế (既濟 jì jì)

Ngũ hành: Mộc - tổng số nút 10

Số đặc biệt: 9292,

Ngũ hành Mộc tương vượng ngũ hành Mộc

Xem luận phong thủy sim

4,180,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt sim

8

4,000,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt mua sim

Quẻ chủ: Sơn Hỏa Bí (賁 bì)

Quẻ hỗ: Lôi Thủy Giải (解 xiè)

Ngũ hành: Thủy - tổng số nút 8

Số đặc biệt: 79,

Ngũ hành Thủy tương sinh với ngũ hành Mộc

Xem luận phong thủy sim

4,000,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt sim

9

4,680,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt mua sim

Quẻ chủ: Thủy Trạch Tiết (節 jié)

Quẻ hỗ: Sơn Lôi Di (頤 yí)

Ngũ hành: Mộc - tổng số nút 10

Số đặc biệt: 39,78,

Ngũ hành Mộc tương vượng ngũ hành Mộc

Xem luận phong thủy sim

4,680,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt sim

10

4,780,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt mua sim

Quẻ chủ: Thủy Trạch Tiết (節 jié)

Quẻ hỗ: Sơn Lôi Di (頤 yí)

Ngũ hành: Mộc - tổng số nút 8

Số đặc biệt: 79,

Ngũ hành Mộc tương vượng ngũ hành Mộc

Xem luận phong thủy sim

4,780,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt sim

11

11,800,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt mua sim

Quẻ chủ: Sơn Hỏa Bí (賁 bì)

Quẻ hỗ: Lôi Thủy Giải (解 xiè)

Ngũ hành: Thủy - tổng số nút 10

Số đặc biệt: 999,

Ngũ hành Thủy tương sinh với ngũ hành Mộc

Xem luận phong thủy sim

11,800,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt sim

12

4,368,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt mua sim

Quẻ chủ: Thủy Trạch Tiết (節 jié)

Quẻ hỗ: Sơn Lôi Di (頤 yí)

Ngũ hành: Thủy - tổng số nút 8

Số đặc biệt: 9090,

Ngũ hành Thủy tương sinh với ngũ hành Mộc

Xem luận phong thủy sim

4,368,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt sim

13

4,280,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt mua sim

Quẻ chủ: Lôi Thủy Giải (解 xiè)

Quẻ hỗ: Thủy Hỏa Ký Tế (既濟 jì jì)

Ngũ hành: Mộc - tổng số nút 10

Số đặc biệt: 39,78,

Ngũ hành Mộc tương vượng ngũ hành Mộc

Xem luận phong thủy sim

4,280,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt sim

14

4,368,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt mua sim

Quẻ chủ: Thuần Khôn (坤 kūn)

Quẻ hỗ: Thuần Khôn (坤 kūn)

Ngũ hành: Thủy - tổng số nút 8

Số đặc biệt: 0909,

Ngũ hành Thủy tương sinh với ngũ hành Mộc

Xem luận phong thủy sim

4,368,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt sim

15

3,600,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt mua sim

Quẻ chủ: Trạch Địa Tụy (萃 cuì)

Quẻ hỗ: Phong Sơn Tiệm (漸 jiàn)

Ngũ hành: Thủy - tổng số nút 10

Số đặc biệt: 79,

Ngũ hành Thủy tương sinh với ngũ hành Mộc

Xem luận phong thủy sim

3,600,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt sim

16

3,899,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt mua sim

Quẻ chủ: Thủy Trạch Tiết (節 jié)

Quẻ hỗ: Sơn Lôi Di (頤 yí)

Ngũ hành: Mộc - tổng số nút 10

Số đặc biệt: 5252,78,86,

Ngũ hành Mộc tương vượng ngũ hành Mộc

Xem luận phong thủy sim

3,899,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt sim

17

4,789,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt mua sim

Quẻ chủ: Thủy Trạch Tiết (節 jié)

Quẻ hỗ: Sơn Lôi Di (頤 yí)

Ngũ hành: Mộc - tổng số nút 10

Số đặc biệt: 6363,

Ngũ hành Mộc tương vượng ngũ hành Mộc

Xem luận phong thủy sim

4,789,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt sim

18

3,999,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt mua sim

Quẻ chủ: Thủy Trạch Tiết (節 jié)

Quẻ hỗ: Sơn Lôi Di (頤 yí)

Ngũ hành: Thủy - tổng số nút 8

Số đặc biệt: 2929,78,

Ngũ hành Thủy tương sinh với ngũ hành Mộc

Xem luận phong thủy sim

3,999,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt sim

19

3,799,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt mua sim

Quẻ chủ: Thuần Ly (離 lí)

Quẻ hỗ: Trạch Phong Đại Quá (大過 dà guò)

Ngũ hành: Mộc - tổng số nút 8

Số đặc biệt: 39,86,

Ngũ hành Mộc tương vượng ngũ hành Mộc

Xem luận phong thủy sim

3,799,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt sim

Đang được quan tâm nhất

Danh sách số đã xem

Người xưa vẫn có câu “Nhân vô thập toàn” hàm ý nói rằng con người khi sinh ra không ai hoàn hảo cả. Điều này đúng cả với thực tế cuộc sống con người cũng như phong thủy tướng số khi sinh ra của mỗi người. Người Canh Thân - 1980 cũng không ngoại lệ, do vậy cần kết hợp sử dụng số điện thoại hợp tuổi canh thân giúp hoàn thiện phần khuyết thiếu trong phong thủy từ đó giúp người này có thêm may mắn, thuận lợi gặt hái thành công. Sim hợp tuổi canh thân chính là một sự lựa chọn hoàn hảo cho người sinh năm 1980.
 

1. Vì sao Canh Thân nên sử dụng sim phong thủy hợp tuổi 1980?

 

Mỗi người trong cuộc sống đều mong muốn cuộc sống của mình được may mắn - thuận lợi được công thành - danh toại. Nhưng không phải ai cũng có cuộc sống dễ dàng thuận lợi bởi chịu tác động từ môi trường sống, phong thủy và mỗi người ngay khi sinh ra đã được an bài một cuộc sống khác nhau. Càng nghiên cứu về tử vi và vận mệnh thì chuyên gia phong thủy khẳng định rằng môi trường sống, đặc biệt là phong thủy có ảnh hưởng trực tiếp tới vận trình cuộc sống của mỗi người. Đối với người Canh Thân 1980 cũng không ngoại lệ.

 

Theo đó một môi trường có phong thủy tốt giúp người Canh Thân có thêm may mắn và thuận lợi hơn trong cuộc sống nhờ có sức khỏe tốt, tinh thần lạc quan. Ngược lại nếu môi trường có phong thủy xấu sẽ đem đến ảnh hưởng tiêu cực cho tuổi 1980. Một trong số những phương pháp cải thiện phong thủy mới, hiệu quả và dễ áp dụng nhất hiện nay chính là sử dụng số điện thoại hợp với tuổi canh thân. Vậy sinh năm 1980 hợp với số điện thoại nào thì mời quý bạn đọc cùng chuyên gia simhoptuoi.com.vn tham khảo ngay dưới đây.

 

2. Tuổi canh thân 1980 hợp số điện thoại nào chọn theo mục đích công việc có những loại nào?

 

Hiện nay có rất nhiều phương pháp cũng như trường phái phân loại so dien thoai hop tuoi 1980. Tuy nhiên để thuận tiện cho người Canh Thân trong quá trình lựa chọn sim hợp tuổi 1980 ở bài viết hôm nay Simhoptuoi.com.vn xin chia sẻ cách phân loại sim theo giá trị phong thủy với người dùng. Theo cách này thì có 4 loại sim phong thủy hợp tuổi 1980 chính:


- Số điện thoại hợp tuổi canh thân kích tài lộc: Là dãy sim phù trợ tốt cho người Canh Thân phát triển cung tài vận nhờ có quẻ dịch tốt chủ về cung này.

 

- Số điện thoại hợp với tuổi canh thân kích công danh - sự nghiệp: Tương tự là sim có quẻ dịch tốt mang ý nghĩa bổ trợ cho người sinh năm 1980 phát triển tốt con đường công danh sự nghiệp

 

- Chọn sim hợp tuổi canh thân kích tình - duyên gia đạo: Phù hợp với những đương số mong muốn cải thiện tình cảm gia đình, tránh cự cãi xung đột. Nhờ có quẻ dịch tốt cho tình duyên gia đạo của tuổi 1980.

 

- Chọn sim hợp tuổi 1980 hóa giải vận hạn: Những người Canh Thân nếu cảm thấy vận trình cuộc sống quá vất vả có nhiều tai ương bất ngờ thì nhất định không thể bỏ lỡ dãy sim có quẻ dịch giúp hóa giải vận hạn này.

 

Như vậy có thể thấy mỗi loại sim phong thủy lại đem đến một giá trị phù trợ, tương hỗ khác nhau. Việc lựa chọn loại sim nào, dãy sim nào bên cạnh việc xét 05 yếu tố phong thủy thì người Canh Thân cần nhìn nhận lại mong muốn, cuộc sống của bản thân từ đó đưa ra lựa chọn sim phong thủy hợp tuổi 1980 có quẻ dịch phù hợp.

 

3. Gợi ý 3 cách chọn sim phong thủy hợp tuổi 1980 dành cho người lần đầu mua sim

 

Làm sao để biết bản mệnh của mình theo phong thủy đang khuyết thiếu gì để có thể lựa chọn, bổ sung & hoàn thiện cho chính xác? Hiện tại có 03 phương pháp lựa chọn sim hợp tuổi 1980 được nhiều chuyên gia khuyên dùng bởi tính chính xác và tiện dụng cao.

 

Cách thứ 1: Tự chọn chọn cho mình số điện thoại hợp tuổi canh thân theo 05 yếu tố phong thủy dựa vào hướng dẫn dưới đây:

 

- Tuổi canh thân 1980 hợp số điện thoại nào theo yếu tố âm dương tương phối: Người sinh năm 1980 tuổi Canh Thân thuộc năm dương nên sim phong thủy để hòa hợp hai yếu tố âm dương thì sim phải có 6 chữ số chẵn - lệch âm. Trường hợp tốt nhất thì dãy sim nên có tỉ lệ số chẵn và số lẻ là 50:50 tự cân bằng âm dương là tốt nhất.

 

- Chọn sim phong thủy hợp tuổi 1980 theo ngũ hành sinh khắc: Sim muốn phát huy được giá trị phong thủy thì phải có ngũ hành là dụng thần với tứ trụ của người dùng. Bên cạnh đó người Canh Thân mang bản mệnh Thạch Lựu Mộc nên phù hợp sử dụng những dãy sim có ngũ hành Thủy - tương sinh hoặc Mộc - tương trợ cho bản mệnh là tốt nhất.

 

- Sinh năm 1980 hợp với số điện thoại nào theo cửu tinh đồ pháp: Áp dụng phương pháp này giúp người Canh Thân được số hưởng phúc khí của sao chiếu vận thời kỳ này là số 8 & 9. Nên sim phong thủy hợp tuổi 1980 không thể thiếu hai con số này muốn vẹn toàn nhất.

 

- Chọn sim hợp tuổi canh thân theo kinh dịch: Dựa vào phương pháp hành quẻ bát quái giúp người Canh Thân tìm ra được số điện thoại có quẻ dịch mang ý nghĩa tốt. Để có căn cứ lựa chọn và đánh giá tuổi canh thân hợp số điện thoại nào so với nhu cầu của bản thân là như thế nào?

 

- Tuổi canh thân 1980 hợp số điện thoại nào theo quan niệm dân gian: Cuối cùng để có được một dãy sim phong thủy hoàn hảo đạt 10/10 điểm thì người Canh Thân cũng nên lưu ý khi chọn sim hợp tuổi 1980. Nên chọn sim mà khi cộng tổng 10 chữ số lại với nhau thì chữ số cuối trong kết quả đạt trên 7 điểm. Nếu có thêm các con số sở hữu ý nghĩa tốt đẹp như 68, 86, 39 & 79 thì càng tốt.

 

Cách thứ 2: Chọn sim hợp tuổi 1980 không tốn chi phí, không mất quá nhiều thời gian với công cụ Tìm sim phong thủy hợp tuổi 1980 Tại đây. Cụ thể như sau:

 

- Bước 1: Truy cập công cụ tìm sim phong thủy theo ngày tháng năm sinh.

- Bước 2: Điền đầy đủ thông tin cần cung cấp gồm ngày tháng năm sinh, giờ sinh, giới tính và Chọn công việc phù hợp. Rồi sau đó nhấp “Xem phong thủy”.

- Bước 3: Dựa vào kết quả trả về, đọc bình giải từng dãy sim và chọn cho mình số điện thoại hợp tuổi 1980 ưng ý nhất. Nên chọn số điện thoại có số điểm phong thủy cao và thuộc nhà mạng yêu thích.

 

Cách thứ 3: Để có kết quả chính xác nhất về sim hợp tuổi canh thân thì bạn có liên hệ nhận tư vấn từ chuyên gia phong thủy . Đội ngũ chuyên gia của Simhoptuoi.com.vn luôn sẵn sàng tư vấn 24h mỗi ngày. Không thúc giục mua sim - sẵn sàng giải đáp cặn kẽ từng câu hỏi của bạn.

 

- Liên hệ với chuyên gia trực tiếp qua số Hotline 0766 139 189

- Hoặc trò chuyện trực tiếp với chuyên gia qua địa chỉ Fanpage: https://www.facebook.com/simhoptuoi365

 

Chúc bạn tuổi Canh Thân sớm tìm được sim phong thủy hợp tuổi 1980 phù hợp nhất. Từ đó cuộc sống được hưởng nhiều may mắn hơn nhờ đó sức khỏe, tinh thần cũng thoải mái hơn để có thể tiếp tục gặt hái thêm nhiều thành công hơn nữa.

 

Contents[MỤC LỤC]

HƯỚNG DẪN CHỌN SIM THEO NĂM SINH CHO CÁC TUỔI KHÁC

/ /

Tổng Đài Tư Vấn Miễn Phí

icon-phone-simhoptuoi.com.vn0766.139.189

icon-thai-cuc-simhoptuoi.com.vnXEM PHONG THỦY SÓ

icon-thai-cuc-simhoptuoi.com.vnỨng dụng phong thủy

icon-thai-cuc-simhoptuoi.com.vnTin tức sim phong thủy

icon-thai-cuc-simhoptuoi.com.vnTư vấn trực tuyến