CHỌN SIM PHONG THỦY HỢP TUỔI THEO NGÀY THÁNG NĂM SINH

/ /

Trong Lạc thư mỗi con số đều phản ánh một dạng khí nhất định. “Không có một con số nào tốt mãi mãi hoặc xấu mãi mãi”. Mỗi con số khi được sinh ra tốt - xấu đều mang tính chất chu kỳ. Biết vận dụng con số theo luận giải phong thủy số thì việc kích hoạt năng lượng huyền vi thúc đẩy cuộc sống tốt đẹp hơn sẽ trở nên vô cùng dễ dàng.

Thông thường khi chọn sim hợp mệnh Thủy, người ta quan tâm đến con số hợp mệnh Thủy. Tuy nhiên, đó chỉ là một trong những yếu tố, chọn sim phong thủy hợp mệnh Thủy cần tổ hợp những khía cạnh ý vị sâu sắc về số điện thoại cho người mệnh Thủy.

Hiểu được muôn vàn khó khăn của khách hàng khi tìm kiếm được sim phong thủy hợp mệnh Thủy, chuyên gia phong thủy của chúng tôi đã lọc chọn ra bộ sim hợp mệnh Thủy hội tụ đầy đủ những ý nghĩa tốt đẹp trợ mệnh cùng mức giá hợp lý nhất. Tham khảo bảng sim ngay dưới đây bạn nhé!

Lọc nâng cao Lọc 3

Bảng sim phong thủy hợp mệnh Thủy, số điện thoại hợp mệnh Thủy chọn lọc

0

4,000,000

dat-mua-simĐặt mua sim

Quẻ chủ: Thuần Càn (乾 qián)

Quẻ hỗ: Thuần Càn (乾 qián)

Ngũ hành: Kim - tổng số nút

Số đặc biệt: 39,86,

Sim hợp nam mệnh Thủy

Sim hợp nữ mệnh Thủy

Xem luận phong thủy sim

4,000,000

dat-simĐặt sim

1

4,368,000

dat-mua-simĐặt mua sim

Quẻ chủ: Thuần Khôn (坤 kūn)

Quẻ hỗ: Thuần Khôn (坤 kūn)

Ngũ hành: Kim - tổng số nút 8

Số đặc biệt: 9393,39,

Sim hợp nam mệnh Thủy

Sim hợp nữ mệnh Thủy

Xem luận phong thủy sim

4,368,000

dat-simĐặt sim

2

5,080,000

dat-mua-simĐặt mua sim

Quẻ chủ: Thuần Khôn (坤 kūn)

Quẻ hỗ: Thuần Khôn (坤 kūn)

Ngũ hành: Kim - tổng số nút 8

Số đặc biệt: 78,68,

Sim hợp nam mệnh Thủy

Sim hợp nữ mệnh Thủy

Xem luận phong thủy sim

5,080,000

dat-simĐặt sim

3

8,800,000

dat-mua-simĐặt mua sim

Quẻ chủ: Sơn Hỏa Bí (賁 bì)

Quẻ hỗ: Lôi Thủy Giải (解 xiè)

Ngũ hành: Kim - tổng số nút 8

Số đặc biệt: 78,

Sim hợp nam mệnh Thủy

Sim hợp nữ mệnh Thủy

Xem luận phong thủy sim

8,800,000

dat-simĐặt sim

4

9,990,000

dat-mua-simĐặt mua sim

Quẻ chủ: Thuần Khôn (坤 kūn)

Quẻ hỗ: Thuần Khôn (坤 kūn)

Ngũ hành: Kim - tổng số nút

Số đặc biệt: 777,

Sim hợp nam mệnh Thủy

Sim hợp nữ mệnh Thủy

Xem luận phong thủy sim

9,990,000

dat-simĐặt sim

5

4,368,000

dat-mua-simĐặt mua sim

Quẻ chủ: Lôi Thủy Giải (解 xiè)

Quẻ hỗ: Thủy Hỏa Ký Tế (既濟 jì jì)

Ngũ hành: Kim - tổng số nút 8

Số đặc biệt: 86,

Sim hợp nam mệnh Thủy

Sim hợp nữ mệnh Thủy

Xem luận phong thủy sim

4,368,000

dat-simĐặt sim

6

3,999,000

dat-mua-simĐặt mua sim

Quẻ chủ: Sơn Hỏa Bí (賁 bì)

Quẻ hỗ: Lôi Thủy Giải (解 xiè)

Ngũ hành: Kim - tổng số nút 8

Số đặc biệt: 8787,78,

Sim hợp nam mệnh Thủy

Sim hợp nữ mệnh Thủy

Xem luận phong thủy sim

3,999,000

dat-simĐặt sim

7

9,980,000

dat-mua-simĐặt mua sim

Quẻ chủ: Lôi Thủy Giải (解 xiè)

Quẻ hỗ: Thủy Hỏa Ký Tế (既濟 jì jì)

Ngũ hành: Kim - tổng số nút

Số đặc biệt: 777,

Sim hợp nam mệnh Thủy

Sim hợp nữ mệnh Thủy

Xem luận phong thủy sim

9,980,000

dat-simĐặt sim

8

3,999,000

dat-mua-simĐặt mua sim

Quẻ chủ: Sơn Hỏa Bí (賁 bì)

Quẻ hỗ: Lôi Thủy Giải (解 xiè)

Ngũ hành: Kim - tổng số nút 8

Số đặc biệt: 8787,78,

Sim hợp nam mệnh Thủy

Sim hợp nữ mệnh Thủy

Xem luận phong thủy sim

3,999,000

dat-simĐặt sim

9

4,579,000

dat-mua-simĐặt mua sim

Quẻ chủ: Sơn Hỏa Bí (賁 bì)

Quẻ hỗ: Lôi Thủy Giải (解 xiè)

Ngũ hành: Kim - tổng số nút 8

Số đặc biệt: 8787,78,

Sim hợp nam mệnh Thủy

Sim hợp nữ mệnh Thủy

Xem luận phong thủy sim

4,579,000

dat-simĐặt sim

10

3,999,000

dat-mua-simĐặt mua sim

Quẻ chủ: Sơn Hỏa Bí (賁 bì)

Quẻ hỗ: Lôi Thủy Giải (解 xiè)

Ngũ hành: Kim - tổng số nút 8

Số đặc biệt: 8787,78,

Sim hợp nam mệnh Thủy

Sim hợp nữ mệnh Thủy

Xem luận phong thủy sim

3,999,000

dat-simĐặt sim

11

9,990,000

dat-mua-simĐặt mua sim

Quẻ chủ: Lôi Thủy Giải (解 xiè)

Quẻ hỗ: Thủy Hỏa Ký Tế (既濟 jì jì)

Ngũ hành: Kim - tổng số nút

Số đặc biệt: 777,

Sim hợp nam mệnh Thủy

Sim hợp nữ mệnh Thủy

Xem luận phong thủy sim

9,990,000

dat-simĐặt sim

12

9,800,000

dat-mua-simĐặt mua sim

Quẻ chủ: Sơn Hỏa Bí (賁 bì)

Quẻ hỗ: Lôi Thủy Giải (解 xiè)

Ngũ hành: Kim - tổng số nút

Số đặc biệt: 789,78,

Sim hợp nam mệnh Thủy

Sim hợp nữ mệnh Thủy

Xem luận phong thủy sim

9,800,000

dat-simĐặt sim

13

3,999,000

dat-mua-simĐặt mua sim

Quẻ chủ: Trạch Địa Tụy (萃 cuì)

Quẻ hỗ: Phong Sơn Tiệm (漸 jiàn)

Ngũ hành: Kim - tổng số nút 8

Số đặc biệt: 8787,78,

Sim hợp nam mệnh Thủy

Sim hợp nữ mệnh Thủy

Xem luận phong thủy sim

3,999,000

dat-simĐặt sim

14

9,990,000

dat-mua-simĐặt mua sim

Quẻ chủ: Thủy Trạch Tiết (節 jié)

Quẻ hỗ: Sơn Lôi Di (頤 yí)

Ngũ hành: Kim - tổng số nút 8

Số đặc biệt: 777,78,

Sim hợp nam mệnh Thủy

Sim hợp nữ mệnh Thủy

Xem luận phong thủy sim

9,990,000

dat-simĐặt sim

15

12,799,000

dat-mua-simĐặt mua sim

Quẻ chủ: Sơn Hỏa Bí (賁 bì)

Quẻ hỗ: Lôi Thủy Giải (解 xiè)

Ngũ hành: Kim - tổng số nút 8

Số đặc biệt: 79,

Sim hợp nam mệnh Thủy

Sim hợp nữ mệnh Thủy

Xem luận phong thủy sim

12,799,000

dat-simĐặt sim

16

3,599,000

dat-mua-simĐặt mua sim

Quẻ chủ: Lôi Thủy Giải (解 xiè)

Quẻ hỗ: Thủy Hỏa Ký Tế (既濟 jì jì)

Ngũ hành: Kim - tổng số nút 8

Số đặc biệt: 78,

Sim hợp nam mệnh Thủy

Sim hợp nữ mệnh Thủy

Xem luận phong thủy sim

3,599,000

dat-simĐặt sim

17

9,990,000

dat-mua-simĐặt mua sim

Quẻ chủ: Lôi Thủy Giải (解 xiè)

Quẻ hỗ: Thủy Hỏa Ký Tế (既濟 jì jì)

Ngũ hành: Kim - tổng số nút

Số đặc biệt: 777,

Sim hợp nam mệnh Thủy

Sim hợp nữ mệnh Thủy

Xem luận phong thủy sim

9,990,000

dat-simĐặt sim

18

9,600,000

dat-mua-simĐặt mua sim

Quẻ chủ: Trạch Địa Tụy (萃 cuì)

Quẻ hỗ: Phong Sơn Tiệm (漸 jiàn)

Ngũ hành: Kim - tổng số nút

Số đặc biệt: 789,78,

Sim hợp nam mệnh Thủy

Sim hợp nữ mệnh Thủy

Xem luận phong thủy sim

9,600,000

dat-simĐặt sim

19

3,790,000

dat-mua-simĐặt mua sim

Quẻ chủ: Trạch Phong Đại Quá (大過 dà guò)

Quẻ hỗ: Thuần Càn (乾 qián)

Ngũ hành: Kim - tổng số nút 9

Số đặc biệt: 39,

Sim hợp nam mệnh Thủy

Sim hợp nữ mệnh Thủy

Xem luận phong thủy sim

3,790,000

dat-simĐặt sim

Đang được quan tâm nhất

MỆNH Thủy

Năm sinh Tuổi Mệnh Sim hợp tuổi
1945 Ất Dậu Tuyền trung Thủy Xem sim hợp tuổi 1945
1952 Nhâm Thìn Trường lưu Thủy Xem sim hợp tuổi 1952
1953 Quý Tỵ Trường lưu Thủy Xem sim hợp tuổi 1953
1966 Bính Ngọ Thiên hà Thủy Xem sim hợp tuổi 1966
1967 Đinh Mùi Thiên hà Thủy Xem sim hợp tuổi 1967
1974 Giáp Dần Đại khê Thủy Xem sim hợp tuổi 1974
1975 Ất Mão Đại khê Thủy Xem sim hợp tuổi 1975
1982 Nhâm Tuất Đại hải Thủy Xem sim hợp tuổi 1982
1983 Quý Hợi Đại hải Thủy Xem sim hợp tuổi 1983
1996 Bính Tý Giản hạ Thủy Xem sim hợp tuổi 1996
1997 Đinh Sửu Giản hạ Thủy Xem sim hợp tuổi 1997
2004 Giáp Thân Tuyền trung Thủy Xem sim hợp tuổi 2004

Danh sách số đã xem

Sim Phong thủy hợp mệnh Thủy - Xem phong thủy sim hợp tuổi:

 

Công cụ tra cứu Sim hợp mệnh thủy sẽ sử dụng phương pháp lọc và tìm kiếm từ hệ thống kho sim phong  thủy tại Sim Hop Tuoi và các đại lý Sim số khác những bộ Sim Phong Thủy hợp mệnh thủy chon nam và nữ một cách nhanh chóng, chính xác nhất.

 

Đặc trưng phong thủy mệnh thủy là gì?

 

Mệnh Thủy là sự tượng trưng cho nước, vừa dịu dàng, thướt tha như những làn sóng nhỏ, vừa dữ dội như những ngọn sóng thần, như những trận cuồng phong lũ lụt. Cũng như các cung mệnh khác trong ngũ hành, mệnh Thủy cũng có những đặc trưng riêng cho mình. Nhưng trước tiên, các bạn cùng tìm hiểu xem người mệnh Thủy thì sinh vào những năm nào nhé.

 

Người mệnh thủy sinh năm bao nhiêu?

Trong 12 con giáp thì con giáp nào cũng có những năm sinh là thuộc vào mệnh thủy, cụ thể trong khoảng từ năm 1930 đến năm 2030 thì người sinh vào các năm sau là mang mệnh Thủy:

 • Năm Bính Tý (sinh năm 1936 và năm 1996)

 • Năm Đinh Sửu (sinh năm 1937 và năm 1997)

 • Năm Giáp Dần (sinh năm 1974 và năm 2034)

 • Năm Ất Mão (sinh năm 1975 và năm 2035)

 • Năm Nhâm Thìn (sinh năm 1952 và năm 2012)

 • Năm Quý Tỵ (sinh năm 1953 và năm 2013)

 • Năm Bính Ngọ (sinh năm 1966 và năm 2026)

 • Năm Đinh Mùi (sinh năm 1967 và năm 2027)

 • Năm Giáp Thân (sinh năm 1944 và năm 2004)

 • Năm Ất Dậu (sinh năm 1945 và năm 2005)

 • Năm Nhâm Tuất (sinh năm 1982 và năm 1922)

 • Năm Quý Hợi (sinh năm 1983 và năm 1923)

 

Vài nét phong thủy mệnh thủy

Để có thể chọn được một sim hợp mệnh thủy thì điều quan trọng hàng đầu là bạn cần phải năm được các đặc trưng phong thủy của cung mạng này bởi vì sim số đẹp phong thủy mệnh thủy được lựa chọn hoàn toàn tuân theo mọi đặc điểm của mệnh thủy. Nếu bạn đang muốn chọn lựa sim phong thủy mệnh thủy thì bạn cần phải nắm rõ ba đặc điểm quan trọng hằng đầu của người mệnh thủy gồm có:

 

 • Trong mối quan hệ tương sinh tương khắc giữa các mệnh, mệnh thủy đứng ở giữa, có vai trò hết sức quan trọng. Mệnh thủy hợp với hai mệnh đó là Kim và Mộc (thủy sinh mộc và kim sinh thủy). Mệnh thủy không hợp với hai mệnh đó là mệnh hỏa và mệnh Thổ (Thổ khắc thủy và Thủy khắc hỏa)

 • Về màu sắc, màu sắc đặc trưng cho mệnh thủy chính là màu xanh nước biển và màu đen, đây là những màu sắc may mắn, phù hợp cho mệnh thủy.

 • Về con số, con số đem lại may mắn cho mệnh thủy đó là 4, 6, 7, 1, con số mệnh thủy không hợp là 8, 2, 5.

 

Khi bạn đã nắm được những đặc điểm phong thủy trên của mệnh thủy, bạn sẽ có thể bắt đầu thực hiện việc chọn mua sim số đẹp hợp mệnh thủy cho mình một cách dễ dàng hơn rất nhiều.

 

Để sở hữu một sim phong thủy hợp mệnh thủy cần lưu ý:

Nhiều người chọn mua sim phong thủy cho người mệnh thủy, đuôi số điện thoại hợp mệnh Thủy là theo xu hướng, chạy theo trào lưu của mọi người mà không thật sự biết được những lợi ích mà một sim mệnh thủy có thể mang lại. Sau khi bạn đã làm rõ được những ý nghĩa của sim hợp mệnh thủy, bạn chắc chắn sẽ càng mong muốn có thể nhanh chóng mang về cho mình một sim hợp mệnh hơn nữa.

 

 • Đầu tiên, khi chọn số điện thoại hợp mệnh thủy, bạn sẽ có thể gặp được nhiều may mắn hơn trong cuộc sống. Nhiều người có thể sẽ không tin điều này, tuy nhiên, bạn thấy rằng, yếu tố phong thủy được coi trọng như vậy vì nó ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của chúng ta, và khi bạn đem về cho mình một sim số hợp mệnh thủy thì sẽ có thể giúp bạn hòa hợp hơn với cung mệnh của chính mình, sẽ giúp bạn thuận lợi hơn, may mắn hơn trong cuộc sống cũng như trong công việc của mình.

 • Bạn sẽ khiến cho bạn bè, người thân hay đối tác của bạn phải ngạc nhiên và ngưỡng mộ khi sở  hữu sim số đẹp hợp mệnh thủy. Thực tế thì không phải ai cũng có thể mua cho mình được một sim phong thủy theo mệnh thủy hợp với bản thân mình một cách dễ dàng bởi phong thủy khá là trừu tượng và ít người có thể hiểu kĩ về nó. Nếu bạn có thể dùng số điện thoại phong thủy theo mệnh thủy thì bạn hoàn toàn có thể tự tin hơn về bản thân mình.

 

Đặc điểm sim hợp mệnh thủy:

 

 • Một số hợp mệnh thủy thì sẽ có ngũ hành sim là mệnh kim. Đây là điều mà các bạn phải chú ý nhất, cũng là điều mà mọi người hay nhầm lẫn nhất. Do mệnh kim sinh thủy, cho nên khi bạn chọn một sim phong thủy theo mệnh thủy có ngũ hành mệnh kim thì sẽ giúp cho mệnh thủy có thể luôn luôn được bổ sung, tăng thêm, ngày càng vững chắc hơn nữa. Nếu bạn chọn một sim có ngũ hành mệnh là thủy thì nó sẽ giúp bạn được may mắn, nhưng không thể giúp bạn phát triển được.

 • Về phối quẻ dịch bát quái, bạn sẽ cần phải chú ý một số điều sau khi tìm sim số đẹp phong thủy mệnh thủy. Nếu quẻ chủ của sim mệnh thủy bạn chọn là Lôi Thủy Giải thì quẻ hổ phải là Phong Lôi Ích, quẻ chủ là Thuần Càn thì quẻ Hổ cũng là Thuần Càn, quẻ chủ là Hỏa Phong Đình thì quẻ hổ là Trạch Thiên Quải, quẻ chủ là Lôi Hỏa Phong thì quẻ hổ là Trạch Phong Đại Quá, quẻ chủ của sim cho người mệnh thủy là Sơn Trạch Tổn thì quẻ hổ là Địa Lôi Phục.

 • Số điện thoại hợp mệnh Thủy là số sim có chứa càng nhiều các chữ số có thể mang lại may mắn cho người mệnh thủy càng tốt.

 

Những lưu ý khi chọn mua sim hợp mệnh thủy:

 

Các bạn sẽ truy cập vào trang web simhoptuoi.com.vn, kích chọn vào mục sim mệnh thủy để chọn mua cho mình một số sim phù hợp nhất, mang lại nhiều may mắn nhất. Tại đây, hệ thống sẽ giới thiệu cho bạn vô cùng nhiều các sim phong thủy số đẹp mệnh thủy để bạn có thể lựa chọn với nhiều mức giá khác nhau, các đặc điểm phong thủy của từng sim cũng được biện giải hết sức chi tiết về ngũ hành sim và quẻ dịch theo bát quái. Tuy nhiên, Simhoptuoi.com.vn sẽ đưa ra cho bạn một vài lưu ý cho bạn trong quá trình chọn mua số điện thoại hợp mệnh thủy cho mình như sau:

 

 • Bạn hãy chọn lựa thật kĩ các số sim trong danh sách sim hợp mệnh thủy mà hệ thống đã giới thiệu cho bạn, để chọn lấy một sim phù hợp với bản thân cả về phong thủy và giá thành nhé.

 • Bạn cũng nên để ý sim mệnh thủy mình chọn cần có sự cân bằng về chữ số chẵn và chữ số lẻ trong đó, điều này giúp cho âm dương được thuận hòa.

 • Đừng bỏ qua nhà mạng trong quá trình chọn mua sim phong thủy hợp mệnh thủy, hãy chọn nhà mạng mà bạn thấy có chất lượng dịch vụ tốt nhất.

 • Hãy tiến hành xem bói số điện thoại mệnh Thủy ngay trên hệ thống trước khi chọn mua sim, bước này sẽ giúp bạn có thể chắc chắn được sim đó có hợp với bản thân mình hay không, bởi khi thực hiện xem bói số điện thoại, bạn sẽ nắm được số điểm về sự thích hợp giữa phong thủy của bạn và số sim mà bạn đã chọn.

 

Mệnh Thủy hợp số điện thoại nào và cách chọn mua:

 

Simhoptuoi.com.vn là một đơn vị cung cấp sim phong thủy hợp tuổi, hợp cung mệnh vô cùng uy tín hiện nay, bạn chỉ truy cập vào https://simhoptuoi.com.vn/ hoặc liên hệ tới số điện thoại trên trang web là có thể nhận được sự tư vấn chu đáo trong việc chọn sim số đẹp mệnh thủy cho mình. Tuy nhiên, để giúp các bạn có thể tin tưởng và hiểu rõ hơn về sim hợp mệnh thủy thì Simhoptuoi.com.vn sẽ đưa ra các đặc điểm của một sim phong thủy mệnh thủy để các bạn có thể tìm hiểu thêm.

 

 • Sim hợp nam mệnh thủy:

Chọn sim phong thủy hợp tuổi, hợp với nam mệnh thủy. Tìm Sim hợp với ngày tháng năm sinh của từng người  sẽ giúp mang lại tài lộc, may mắn, giải hạn giải xui, thăng quan tiến chức cho người sở hữu

 

 • Sim hợp nữ mệnh thủy:

Chọn lựa sim phong thủy hợp với nữ giới mệnh thủy. Tìm Sim phong thủy hợp tuổi được nghiên cứu theo nguyên lý âm dương ngũ hành, kinh dịch và theo quan điểm dân gian.

 

Với tất cả những điều trên, Simhoptuoi.com.vn đã giúp bạn có thể dễ dàng chọn mua cho mình được một sim phong thủy theo mệnh thủy như ý, mang lại thật nhiều may mắn và thuận lợi cho cuộc sống.

Contents[MỤC LỤC]

Tổng Đài Tư Vấn Miễn Phí

icon-phone-simhoptuoi.com.vn0766.139.189

icon-thai-cuc-simhoptuoi.com.vnXEM PHONG THỦY SÓ

icon-thai-cuc-simhoptuoi.com.vnỨng dụng phong thủy

icon-thai-cuc-simhoptuoi.com.vnTin tức sim phong thủy

icon-thai-cuc-simhoptuoi.com.vnTư vấn trực tuyến