Sim số điện thoại hợp với tuổi Giáp Dần 1974

 Để năm 2022 công danh sự nghiệp được thuận lợi, tuổi Giáp Dần tức người sinh năm 1974 có thể làm nhiều cách như Dâng sao giải hạn hoặc sử dụng vật phẩm phong thủy. Trong đó việc lựa chọn và sử dụng sim phong thủy được nhiều người lựa chọn hơn cả bởi sự thuận tiện, nhanh chóng và cả lợi ích lâu dài của nó. Sim phong thủy hợp tuổi 1974 một trong những vật phẩm phong thủy giá trị không thể thiếu.

 

Hướng dẫn chọn sim số điện thoại hợp với tuổi Giáp Dần 1974 theo phong thủy

 

Mặc dù cùng sinh năm 1974 nhưng mỗi người lại có một số sim hợp tuổi 1974 khác nhau bới mỗi người sinh vào thời khắc khác nhau trong năm nên tương ứng với đó là dãy sim hộ mệnh khác nhau. Bạn có thể xem tuổi giáp dần hợp số điện thoại nào? hay tham khảo danh sách sim hợp tuổi giáp dần 1974, sau đây bằng cách nhập thông tin box dưới đây. Kết quả sẽ xuất ra nhanh chóng và chính xác nhất dựa vào bát tự ngày sinh và giới tính của bạn.

(Trong trường hợp bạn không nhớ chính xác ngày sinh bát tự của mình thì bảng sim số điện thoại hợp tuổi Giáp Dần (Bảng sim hợp tuổi 1974) bên dưới sẽ là lựa chọn lý tưởng cho bạn khi xem số sim hợp tuổi 1974) 

CHỌN SIM PHONG THỦY HỢP TUỔI THEO NGÀY THÁNG NĂM SINH

/ /

Bảng sim hợp tuổi 1974

Lọc nâng cao Lọc 3

0

4,368,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt mua sim

Quẻ chủ: Thuần Khôn (坤 kūn)

Quẻ hỗ: Thuần Khôn (坤 kūn)

Ngũ hành: Thủy - tổng số nút 8

Số đặc biệt: 0909,

Ngũ hành Thủy tương vượng ngũ hành Thủy

Xem luận phong thủy sim

4,368,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt sim

1

5,080,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt mua sim

Quẻ chủ: Thuần Khôn (坤 kūn)

Quẻ hỗ: Thuần Khôn (坤 kūn)

Ngũ hành: Kim - tổng số nút 8

Số đặc biệt: 78,68,

Ngũ hành Kim tương sinh với ngũ hành Thủy

Xem luận phong thủy sim

5,080,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt sim

2

4,368,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt mua sim

Quẻ chủ: Lôi Thủy Giải (解 xiè)

Quẻ hỗ: Thủy Hỏa Ký Tế (既濟 jì jì)

Ngũ hành: Kim - tổng số nút 8

Số đặc biệt: 86,

Ngũ hành Kim tương sinh với ngũ hành Thủy

Xem luận phong thủy sim

4,368,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt sim

3

3,999,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt mua sim

Quẻ chủ: Sơn Hỏa Bí (賁 bì)

Quẻ hỗ: Lôi Thủy Giải (解 xiè)

Ngũ hành: Kim - tổng số nút 8

Số đặc biệt: 8787,78,

Ngũ hành Kim tương sinh với ngũ hành Thủy

Xem luận phong thủy sim

3,999,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt sim

4

3,999,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt mua sim

Quẻ chủ: Sơn Hỏa Bí (賁 bì)

Quẻ hỗ: Lôi Thủy Giải (解 xiè)

Ngũ hành: Kim - tổng số nút 8

Số đặc biệt: 8787,78,

Ngũ hành Kim tương sinh với ngũ hành Thủy

Xem luận phong thủy sim

3,999,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt sim

5

8,390,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt mua sim

Quẻ chủ: Sơn Hỏa Bí (賁 bì)

Quẻ hỗ: Lôi Thủy Giải (解 xiè)

Ngũ hành: Thủy - tổng số nút 8

Số đặc biệt: 79,

Ngũ hành Thủy tương vượng ngũ hành Thủy

Xem luận phong thủy sim

8,390,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt sim

6

4,579,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt mua sim

Quẻ chủ: Sơn Hỏa Bí (賁 bì)

Quẻ hỗ: Lôi Thủy Giải (解 xiè)

Ngũ hành: Kim - tổng số nút 8

Số đặc biệt: 8787,78,

Ngũ hành Kim tương sinh với ngũ hành Thủy

Xem luận phong thủy sim

4,579,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt sim

7

3,999,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt mua sim

Quẻ chủ: Sơn Hỏa Bí (賁 bì)

Quẻ hỗ: Lôi Thủy Giải (解 xiè)

Ngũ hành: Kim - tổng số nút 8

Số đặc biệt: 8787,78,

Ngũ hành Kim tương sinh với ngũ hành Thủy

Xem luận phong thủy sim

3,999,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt sim

8

3,999,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt mua sim

Quẻ chủ: Trạch Địa Tụy (萃 cuì)

Quẻ hỗ: Phong Sơn Tiệm (漸 jiàn)

Ngũ hành: Kim - tổng số nút 8

Số đặc biệt: 8787,78,

Ngũ hành Kim tương sinh với ngũ hành Thủy

Xem luận phong thủy sim

3,999,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt sim

9

3,599,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt mua sim

Quẻ chủ: Lôi Thủy Giải (解 xiè)

Quẻ hỗ: Thủy Hỏa Ký Tế (既濟 jì jì)

Ngũ hành: Kim - tổng số nút 8

Số đặc biệt: 78,

Ngũ hành Kim tương sinh với ngũ hành Thủy

Xem luận phong thủy sim

3,599,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt sim

10

9,990,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt mua sim

Quẻ chủ: Lôi Thủy Giải (解 xiè)

Quẻ hỗ: Thủy Hỏa Ký Tế (既濟 jì jì)

Ngũ hành: Kim - tổng số nút 10

Số đặc biệt: 777,

Ngũ hành Kim tương sinh với ngũ hành Thủy

Xem luận phong thủy sim

9,990,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt sim

11

3,680,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt mua sim

Quẻ chủ: Sơn Hỏa Bí (賁 bì)

Quẻ hỗ: Lôi Thủy Giải (解 xiè)

Ngũ hành: Thủy - tổng số nút 10

Số đặc biệt: 68,

Ngũ hành Thủy tương vượng ngũ hành Thủy

Xem luận phong thủy sim

3,680,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt sim

12

11,680,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt mua sim

Quẻ chủ: Thuần Càn (乾 qián)

Quẻ hỗ: Thuần Càn (乾 qián)

Ngũ hành: Kim - tổng số nút 8

Số đặc biệt: 888,79,

Ngũ hành Kim tương sinh với ngũ hành Thủy

Xem luận phong thủy sim

11,680,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt sim

13

11,680,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt mua sim

Quẻ chủ: Lôi Thủy Giải (解 xiè)

Quẻ hỗ: Thủy Hỏa Ký Tế (既濟 jì jì)

Ngũ hành: Kim - tổng số nút 8

Số đặc biệt: 888,

Ngũ hành Kim tương sinh với ngũ hành Thủy

Xem luận phong thủy sim

11,680,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt sim

14

9,800,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt mua sim

Quẻ chủ: Thuần Khôn (坤 kūn)

Quẻ hỗ: Thuần Khôn (坤 kūn)

Ngũ hành: Kim - tổng số nút 8

Số đặc biệt: 789,78,

Ngũ hành Kim tương sinh với ngũ hành Thủy

Xem luận phong thủy sim

9,800,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt sim

15

3,780,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt mua sim

Quẻ chủ: Thủy Trạch Tiết (節 jié)

Quẻ hỗ: Sơn Lôi Di (頤 yí)

Ngũ hành: Thủy - tổng số nút 8

Số đặc biệt: 79,

Ngũ hành Thủy tương vượng ngũ hành Thủy

Xem luận phong thủy sim

3,780,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt sim

16

6,689,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt mua sim

Quẻ chủ: Sơn Hỏa Bí (賁 bì)

Quẻ hỗ: Lôi Thủy Giải (解 xiè)

Ngũ hành: Kim - tổng số nút 10

Số đặc biệt: 39,68,

Ngũ hành Kim tương sinh với ngũ hành Thủy

Xem luận phong thủy sim

6,689,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt sim

17

3,580,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt mua sim

Quẻ chủ: Thuần Càn (乾 qián)

Quẻ hỗ: Thuần Càn (乾 qián)

Ngũ hành: Kim - tổng số nút 10

Số đặc biệt: 39,

Ngũ hành Kim tương sinh với ngũ hành Thủy

Xem luận phong thủy sim

3,580,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt sim

18

3,500,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt mua sim

Quẻ chủ: Sơn Hỏa Bí (賁 bì)

Quẻ hỗ: Lôi Thủy Giải (解 xiè)

Ngũ hành: Kim - tổng số nút 10

Số đặc biệt: 78,

Ngũ hành Kim tương sinh với ngũ hành Thủy

Xem luận phong thủy sim

3,500,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt sim

19

5,380,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt mua sim

Quẻ chủ: Thủy Trạch Tiết (節 jié)

Quẻ hỗ: Sơn Lôi Di (頤 yí)

Ngũ hành: Kim - tổng số nút 8

Số đặc biệt: 79,

Ngũ hành Kim tương sinh với ngũ hành Thủy

Xem luận phong thủy sim

5,380,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt sim

Đang được quan tâm nhất

Danh sách số đã xem

Nam Giáp Dần trong năm 2022 bị sao Thủy Diệu chiếu mệnh và hạn Thiên Tinh nên cần chú ý trong lời ăn tiếng nói để tránh thị phi điều tiếng, tránh tụ tập đông người. Đối với nữ Giáp Dần 1974 thì gặp hạn Tam Kheo và sao Mộc Đức chiếu mệnh nên chú ý giữ gìn sức khỏe, đi đứng làm việc tránh trèo cao.. Để hóa giải tai ương, hạn chế họa hại trong năm 2019 thì tuổi Giáp Dần nên làm lễ cúng sao giải hạn, hoặc chọn cho mình vật phẩm phong thủy trợ thân giúp phần nào giảm bớt tai ương - sim phong thủy hợp tuổi 1974 là một trong những vật phẩm được nhiều người chọn lựa vào tin dùng bởi sự tiện dụng và tính phong thủy của nó.

 

Chọn sim phong thủy hợp tuổi 1974 Giáp Dần giúp hóa giải tai ương, gia tăng cát lộc

 

Điều đầu tiên khi chọn mua sim hợp nam 1974 hay nữ tuổi Giáp Dần hợp số điện thoại nào thì bạn phải tin tưởng vào tác dụng phong thủy, sự cải biến vận mệnh và cuộc sống mình của nó, và xem ngay số sim mình đang dùng đã hợp phong thủy sim chưa tại XEM PHONG THỦY SIM. Việc chọn lựa số sim năm sinh 1974 sẽ giúp cân bằng âm dương, kích hoạt nguồn năng lượng tiềm ẩn giúp gặp dữ hóa lành, kích tài vận và đem lại sự thành công trong sự nghiệp của bạn.

  • Nếu sự nghiệp bạn đang gặp khó khăn và nhiều điều rắc rối dù bạn đã cố gắng rất nhiều, thì nên chọn cho mình sim kích công danh sự nghiệp cho tuổi 1974, sẽ giúp cho các cuộc đối thoại với khách hàng hay giao thiệp với đối tác nhanh chóng đạt được những thỏa thuận như mong muốn, sự nghiệp thăng tiến.

  • Chọn sim kích tài vận, giúp quý bạn tuổi Tuất rước tài lộc về nhà, tiêu ít mà thu về nhiều.

  • Còn đối với những người đang gặp trắc trở trong tình duyên, gia đình trục trặc thì nên chọn cho mình sim kích tình duyên gia đạo cho tuổi Giáp Dần.

  • Chọn sim hóa giải vận hạn theo mệnh, giúp cải biến vận mệnh tuổi 1974, tăng cường tài lộc và chế hóa những điều xấu, xung sát kém may mắn.

 

  1. Các bước chọn sim hợp tuổi 1974 chính xác nhất

 

  • Chọn sim năm sinh 1974 theo Âm Dương tương phối

Tuổi Giáp Dần mang vận dương, vì vậy dãy số điện thoại hợp tuổi 1975 cần mang vận âm để tạo sự cân bằng âm dương, kích hoạt nguồn năng lượng tiềm ẩn bên trong dãy số. Người xưa quan niệm rằng số chẵn mang vận âm, số lẻ mang vận dương vì vậy dãy số đạt cân bằng khi có số lẻ và số chẵn không quá chênh lệch (không vượt quá 60%).

  • Sinh năm 1974 hợp số điện thoại nào theo Ngũ Hành Mệnh

Khi chọn sim ngày tháng năm sinh 1974 cần lưu ý đến ngũ hành mệnh của dãy số và ngũ hành sinh khắc của tuổi 1974. Số điện thoại hợp tuổi Giáp Dần cần có ngũ hành tương sinh (sinh ra nó) hay tương hỗ (cùng mệnh) với tuổi Giáp Dần. Sinh năm 1972 thuộc mệnh Thủy, do Mộc sinh Thủy nên người tuổi Giáp Dần hợp nhất với sim mệnh Mộc và sim mệnh Thủy.

 

►►► Xem chi tiết thông tin về ngũ hành mệnh của tuổi Giáp Dần tại: Tra mệnh theo năm sinh

 

  • Chọn sim hợp tuổi 1974 theo Cửu Tinh Đồ Pháp

Chúng ta đang ở trong thời kỳ Hạ Nguyên, vận 8 (2004 - 2023) nên dãy số chứa nhiều số 8 thì càng mang lại vượng khí cho người sinh năm 1974. Vì vậy nam tuổi Giáp Dần hợp số điện thoại nào thì nên chứa số 8 trong dãy số.

  • Chọn số điện thoại hợp với tuổi Giáp Dần theo hành quẻ Kinh Dịch

Trong dãy số điện thoại sẽ có quẻ Chủ và quẻ Hỗ trong đó quẻ Chủ đóng vai trò chủ đạo, quyết định cát - hung của dãy số còn quẻ Hỗ mang tính chất bổ trợ thêm. Chọn số hợp tuổi Giáp Dần cần lưu ý dãy số có quẻ Chủ tốt, còn quẻ hỗ chỉ cần không nằm trong các quẻ Đại Hung là được.

 

►►► Quẻ Kinh Dịch quẻ nào tốt, quẻ nào xấu? tra nay Bói sim theo Kinh Dịch

 

  • Tuổi Giáp Dần hợp sim số mấy theo tổng nút và các cặp số đẹp

Dựa theo quan niệm dân gian, con số may mắn của tuổi Giáp Dần là các cặp số mang ý nghĩa cát lành như 79 - Thần tài lớn, 68 - Lộc Phát, 86 - Phát Lộc, 33 - Tiền Tài, 66 - Song Lộc, 88 - Đại Phát, 138 - Sinh Phát Tài, 39 - Sinh Thần Tài Nhỏ, Nhân Hòa, 78 - Ông Địa Lớn, Địa Lợi, 79 - Thần Tài Lớn,...

 

Như vậy, để xem nam, nữ sinh năm 1974 hợp số điện thoại nào theo phong thủy không hề dễ dàng, cần phân tích qua nhiều yếu tố như trên. Hy vọng rằng qua đó giúp bạn chọn lựa được số sim phong thủy hợp tuổi 1974 ưng ý, giúp kích thích nguồn năng lượng tiềm ẩn, đem đến may mắn và cát lộc cho bạn.

 

►►► Từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất:

 

Contents[MỤC LỤC]

HƯỚNG DẪN CHỌN SIM THEO NĂM SINH CHO CÁC TUỔI KHÁC

/ /

Tổng Đài Tư Vấn Miễn Phí

icon-phone-simhoptuoi.com.vn0766.139.189

icon-thai-cuc-simhoptuoi.com.vnXEM PHONG THỦY SÓ

icon-thai-cuc-simhoptuoi.com.vnỨng dụng phong thủy

icon-thai-cuc-simhoptuoi.com.vnTin tức sim phong thủy

icon-thai-cuc-simhoptuoi.com.vnTư vấn trực tuyến