CHỌN SIM PHONG THỦY HỢP TUỔI THEO NGÀY THÁNG NĂM SINH

/ /

Chọn sim phong thủy kích tài vận, gia tăng cát lộc

Người xưa có câu: "Nhất mệnh - Nhì vận- Tam phong thủy". Trong đó mệnh là sinh mệnh, vận là thời vận, sinh mệnh cần đúng thời vận mới phát triển được. Tam phong thủy là ngoài 2 yếu tố trên, còn cần biết vận dụng phong thủy để cải thiện vận, mệnh. Sim kích tài vận - sim số phát tài phát lộc là vật phẩm phong thủy được dân làm ăn kinh doanh ưa chuộng do tính chất tiện dụng cũng như khả năng cải thiện tài vận mạnh mẽ của nó.

Dưới đây là bảng sim hợp tuổi làm ăn, sim số phát lộc phát tài của simhoptuoi.com.vn, mời quý bạn tham khảo và chọn lựa:

Lưu ý: để xem luận ý nghĩa chi tiết của số sim mời bạn ấn xem luận phong thủy sim.

Lọc nâng cao Lọc 3

Sim phong thủy kích tài vận

0

4,000,000

dat-mua-simĐặt mua sim

Quẻ chủ: Thuần Càn (乾 qián)

Quẻ hỗ: Thuần Càn (乾 qián)

Ngũ hành: Kim - tổng số nút

Số đặc biệt: 39,86,

Sim hợp nam mệnh Thủy

Sim hợp nữ mệnh Thủy

Xem luận phong thủy sim

4,000,000

dat-simĐặt sim

1

3,999,000

dat-mua-simĐặt mua sim

Quẻ chủ: Phong Trạch Trung Phu (中孚 zhōng fú)

Quẻ hỗ: Sơn Lôi Di (頤 yí)

Ngũ hành: Mộc - tổng số nút 9

Số đặc biệt: 3232,39,

Sim hợp nam mệnh Hỏa

Sim hợp nữ mệnh Hỏa

Xem luận phong thủy sim

3,999,000

dat-simĐặt sim

2

3,699,000

dat-mua-simĐặt mua sim

Quẻ chủ: Trạch Địa Tụy (萃 cuì)

Quẻ hỗ: Phong Sơn Tiệm (漸 jiàn)

Ngũ hành: Thủy - tổng số nút

Số đặc biệt: 39,

Sim hợp nam mệnh Mộc

Sim hợp nữ mệnh Mộc

Xem luận phong thủy sim

3,699,000

dat-simĐặt sim

3

3,990,000

dat-mua-simĐặt mua sim

Quẻ chủ: Thuần Càn (乾 qián)

Quẻ hỗ: Thuần Càn (乾 qián)

Ngũ hành: Hỏa - tổng số nút 8

Số đặc biệt: 567,79,

Sim hợp nam mệnh Thổ

Sim hợp nữ mệnh Thổ

Xem luận phong thủy sim

3,990,000

dat-simĐặt sim

4

3,680,000

dat-mua-simĐặt mua sim

Quẻ chủ: Sơn Lôi Di (頤 yí)

Quẻ hỗ: Thuần Khôn (坤 kūn)

Ngũ hành: Thủy - tổng số nút 9

Số đặc biệt: 39,

Sim hợp nam mệnh Mộc

Sim hợp nữ mệnh Mộc

Xem luận phong thủy sim

3,680,000

dat-simĐặt sim

5

3,890,000

dat-mua-simĐặt mua sim

Quẻ chủ: Trạch Phong Đại Quá (大過 dà guò)

Quẻ hỗ: Thuần Càn (乾 qián)

Ngũ hành: Thổ - tổng số nút 9

Số đặc biệt: 68,

Sim hợp nam mệnh Kim

Sim hợp nữ mệnh Kim

Xem luận phong thủy sim

3,890,000

dat-simĐặt sim

6

3,380,000

dat-mua-simĐặt mua sim

Quẻ chủ: Trạch Địa Tụy (萃 cuì)

Quẻ hỗ: Phong Sơn Tiệm (漸 jiàn)

Ngũ hành: Thổ - tổng số nút

Số đặc biệt: 78,68,86,

Sim hợp nam mệnh Kim

Sim hợp nữ mệnh Kim

Xem luận phong thủy sim

3,380,000

dat-simĐặt sim

7

3,999,000

dat-mua-simĐặt mua sim

Quẻ chủ: Trạch Địa Tụy (萃 cuì)

Quẻ hỗ: Phong Sơn Tiệm (漸 jiàn)

Ngũ hành: Kim - tổng số nút 8

Số đặc biệt: 8787,78,

Sim hợp nam mệnh Thủy

Sim hợp nữ mệnh Thủy

Xem luận phong thủy sim

3,999,000

dat-simĐặt sim

8

3,790,000

dat-mua-simĐặt mua sim

Quẻ chủ: Thuần Càn (乾 qián)

Quẻ hỗ: Thuần Càn (乾 qián)

Ngũ hành: Hỏa - tổng số nút

Số đặc biệt: 79,78,

Sim hợp nam mệnh Thổ

Sim hợp nữ mệnh Thổ

Xem luận phong thủy sim

3,790,000

dat-simĐặt sim

9

3,990,000

dat-mua-simĐặt mua sim

Quẻ chủ: Trạch Địa Tụy (萃 cuì)

Quẻ hỗ: Phong Sơn Tiệm (漸 jiàn)

Ngũ hành: Thổ - tổng số nút

Số đặc biệt: 79,78,

Sim hợp nam mệnh Kim

Sim hợp nữ mệnh Kim

Xem luận phong thủy sim

3,990,000

dat-simĐặt sim

10

3,380,000

dat-mua-simĐặt mua sim

Quẻ chủ: Trạch Địa Tụy (萃 cuì)

Quẻ hỗ: Phong Sơn Tiệm (漸 jiàn)

Ngũ hành: Thổ - tổng số nút 8

Số đặc biệt: 78,68,86,

Sim hợp nam mệnh Kim

Sim hợp nữ mệnh Kim

Xem luận phong thủy sim

3,380,000

dat-simĐặt sim

11

3,680,000

dat-mua-simĐặt mua sim

Quẻ chủ: Lôi Hỏa Phong (豐 fēng)

Quẻ hỗ: Trạch Phong Đại Quá (大過 dà guò)

Ngũ hành: Thủy - tổng số nút 9

Số đặc biệt: 86,

Sim hợp nam mệnh Mộc

Sim hợp nữ mệnh Mộc

Xem luận phong thủy sim

3,680,000

dat-simĐặt sim

12

9,600,000

dat-mua-simĐặt mua sim

Quẻ chủ: Trạch Địa Tụy (萃 cuì)

Quẻ hỗ: Phong Sơn Tiệm (漸 jiàn)

Ngũ hành: Kim - tổng số nút

Số đặc biệt: 789,78,

Sim hợp nam mệnh Thủy

Sim hợp nữ mệnh Thủy

Xem luận phong thủy sim

9,600,000

dat-simĐặt sim

13

3,790,000

dat-mua-simĐặt mua sim

Quẻ chủ: Trạch Phong Đại Quá (大過 dà guò)

Quẻ hỗ: Thuần Càn (乾 qián)

Ngũ hành: Kim - tổng số nút 9

Số đặc biệt: 39,

Sim hợp nam mệnh Thủy

Sim hợp nữ mệnh Thủy

Xem luận phong thủy sim

3,790,000

dat-simĐặt sim

14

11,680,000

dat-mua-simĐặt mua sim

Quẻ chủ: Thuần Càn (乾 qián)

Quẻ hỗ: Thuần Càn (乾 qián)

Ngũ hành: Kim - tổng số nút 8

Số đặc biệt: 888,79,

Sim hợp nam mệnh Thủy

Sim hợp nữ mệnh Thủy

Xem luận phong thủy sim

11,680,000

dat-simĐặt sim

15

3,990,000

dat-mua-simĐặt mua sim

Quẻ chủ: Sơn Lôi Di (頤 yí)

Quẻ hỗ: Thuần Khôn (坤 kūn)

Ngũ hành: Kim - tổng số nút 9

Số đặc biệt: 39,68,

Sim hợp nam mệnh Thủy

Sim hợp nữ mệnh Thủy

Xem luận phong thủy sim

3,990,000

dat-simĐặt sim

16

3,580,000

dat-mua-simĐặt mua sim

Quẻ chủ: Sơn Lôi Di (頤 yí)

Quẻ hỗ: Thuần Khôn (坤 kūn)

Ngũ hành: Kim - tổng số nút 9

Số đặc biệt: 78,

Sim hợp nam mệnh Thủy

Sim hợp nữ mệnh Thủy

Xem luận phong thủy sim

3,580,000

dat-simĐặt sim

17

3,790,000

dat-mua-simĐặt mua sim

Quẻ chủ: Trạch Địa Tụy (萃 cuì)

Quẻ hỗ: Phong Sơn Tiệm (漸 jiàn)

Ngũ hành: Thủy - tổng số nút

Số đặc biệt: 79,78,

Sim hợp nam mệnh Mộc

Sim hợp nữ mệnh Mộc

Xem luận phong thủy sim

3,790,000

dat-simĐặt sim

18

4,000,000

dat-mua-simĐặt mua sim

Quẻ chủ: Trạch Địa Tụy (萃 cuì)

Quẻ hỗ: Phong Sơn Tiệm (漸 jiàn)

Ngũ hành: Thổ - tổng số nút

Số đặc biệt: 79,

Sim hợp nam mệnh Kim

Sim hợp nữ mệnh Kim

Xem luận phong thủy sim

4,000,000

dat-simĐặt sim

19

3,680,000

dat-mua-simĐặt mua sim

Quẻ chủ: Phong Trạch Trung Phu (中孚 zhōng fú)

Quẻ hỗ: Sơn Lôi Di (頤 yí)

Ngũ hành: Thổ - tổng số nút 9

Số đặc biệt: 79,

Sim hợp nam mệnh Kim

Sim hợp nữ mệnh Kim

Xem luận phong thủy sim

3,680,000

dat-simĐặt sim

Danh sách số đã xem

Cách lựa chọn sim làm ăn - mang đến tài lộc, thành công cho dân kinh doanh buôn bán:

 

  • Xem phong thủy theo tuổi làm ăn

Nếu bạn là người làm kinh doanh hay buôn bán, thì chắc chắn biết rằng việc xem phong thủy có ảnh hưởng rất lớn đến sự thành bại trong kinh doanh. Những sai lầm trong việc lựa chọn vật phẩm phong thủy trong cửa hàng, phòng làm việc hay chính là chiếc sim điện thoại mang theo bên mình sẽ mang lại tai ương, hậu họa cho quý bạn. Vì vậy việc lựa chọn sim kích tài vận hợp tuổi, sim vận mệnh, xem số điện thoại hợp tuổi làm ăn rất quan trọng.

Lưu ý: ngoài chọn vật phẩm phong thủy thì việc chọn tuổi hợp làm ăn cũng rất quan trọng trong việc kinh doanh buôn bán.

  • Cách chọn sim làm ăn, sim số phát tài phát lộc

Sim số phát tài phát lộc căn cứ dựa trên tính toán vào những nguyên tắc số học Phương Đông như : Ngũ hành tương sinh, Lục thập tứ quái, âm dương tương phối, tương khắc, và Cửu tinh đồ pháp,… nhằm tìm cho được một số sim phù hợp nhất với tuổi của mỗi người

XEM THÊM:

 

  • XEM NGHỀ HỢP TUỔI: Công việc bạn đang làm có thực sự phù hợp với quý bạn hay không? Xem luận công việc theo tuổi để biết mình hợp với nghề nào, kinh doanh gì phát đạt và thành công nhất.

 

  • XEM SAO HẠN THEO TUỔITrong năm 2021 quý bạn gặp sao hạn gì, bị sao hung tinh nào chiếu mệnh và cách hóa giải ra sao?

 

  • SIM KÍCH CÔNG DANH SỰ NGHIỆP: Chọn sim phong thủy hợp tuổi tương trợ bản mệnh, giúp cân bằng âm dương, kích tài lộc, công danh sự nghiệp.

 

  • SIM KÍCH GIA ĐẠO TÌNH DUYÊNGia đạo trục trặc, tình duyên không thuận lợi? Xem ngay sim phong thủy giúp tình duyên thuận lợi, gia đạo yên ấm ngay.

 

Contents[MỤC LỤC]

Tổng Đài Tư Vấn Miễn Phí

icon-phone-simhoptuoi.com.vn0766.139.189

icon-thai-cuc-simhoptuoi.com.vnXEM PHONG THỦY SÓ

icon-thai-cuc-simhoptuoi.com.vnỨng dụng phong thủy

icon-thai-cuc-simhoptuoi.com.vnTin tức sim phong thủy

icon-thai-cuc-simhoptuoi.com.vnTư vấn trực tuyến