Sim hợp tuổi 1990

Để giảm bớt những chuyện không may, tai ương xảy đến với tuổi Canh Ngọ 1990 thì quý bạn nên đến chùa cúng giải hạn đầu năm hoặc đơn giản và dễ dàng hơn là chọn cho mình một số sim phong thủy hợp tuổi 1990 giúp cân bằng âm dương và hóa giải tai ương.

Hướng dẫn tra cứu sim phong thủy hợp tuổi Tân Mùi 1991

Quý bạn có thể kiểm tra sim đang dùng có phải sim hợp tuổi 1990 bằng cách bạn nhập thời gian sinh và giới tính, rồi ấn XEM PHONG THỦY. Trường hợp dãy sim bạn đang dùng không phải là dãy số điện thoại 1990 kích tài đổi vận thì hãy nhanh tay chọn cho mình dãy sim hợp tuổi tốt mệnh ngay hôm nay để đón một năm 2021 thành công, tốt lành và hạnh phúc trọn vẹn bạn nhé!

CHỌN SIM PHONG THỦY HỢP TUỔI THEO NGÀY THÁNG NĂM SINH

/ /

Bảng sim hợp tuổi 1990

Lọc nâng cao Lọc 3

0

86,290,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt mua sim

Quẻ chủ: Trạch Địa Tụy (萃 cuì)

Quẻ hỗ: Phong Sơn Tiệm (漸 jiàn)

Ngũ hành: Thổ - tổng số nút 10

Số đặc biệt: 3636,78,

Ngũ hành Thổ tương vượng ngũ hành Thổ

Xem luận phong thủy sim

86,290,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt sim

1

3,680,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt mua sim

Quẻ chủ: Sơn Hỏa Bí (賁 bì)

Quẻ hỗ: Lôi Thủy Giải (解 xiè)

Ngũ hành: Hỏa - tổng số nút 10

Số đặc biệt: 79,68,

Ngũ hành Hỏa tương sinh với ngũ hành Thổ

Xem luận phong thủy sim

3,680,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt sim

2

3,799,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt mua sim

Quẻ chủ: Thuần Ly (離 lí)

Quẻ hỗ: Trạch Phong Đại Quá (大過 dà guò)

Ngũ hành: Thổ - tổng số nút 8

Số đặc biệt: 39,

Ngũ hành Thổ tương vượng ngũ hành Thổ

Xem luận phong thủy sim

3,799,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt sim

3

43,450,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt mua sim

Quẻ chủ: Thuần Càn (乾 qián)

Quẻ hỗ: Thuần Càn (乾 qián)

Ngũ hành: Thổ - tổng số nút 8

Số đặc biệt: 6688,68,

Ngũ hành Thổ tương vượng ngũ hành Thổ

Xem luận phong thủy sim

43,450,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt sim

4

3,680,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt mua sim

Quẻ chủ: Sơn Hỏa Bí (賁 bì)

Quẻ hỗ: Lôi Thủy Giải (解 xiè)

Ngũ hành: Hỏa - tổng số nút 10

Số đặc biệt: 78,68,

Ngũ hành Hỏa tương sinh với ngũ hành Thổ

Xem luận phong thủy sim

3,680,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt sim

5

6,580,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt mua sim

Quẻ chủ: Thuần Ly (離 lí)

Quẻ hỗ: Trạch Phong Đại Quá (大過 dà guò)

Ngũ hành: Thổ - tổng số nút 8

Số đặc biệt: 222,

Ngũ hành Thổ tương vượng ngũ hành Thổ

Xem luận phong thủy sim

6,580,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt sim

6

54,000,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt mua sim

Quẻ chủ: Thuần Càn (乾 qián)

Quẻ hỗ: Thuần Càn (乾 qián)

Ngũ hành: Hỏa - tổng số nút 8

Số đặc biệt: 777,78,

Ngũ hành Hỏa tương sinh với ngũ hành Thổ

Xem luận phong thủy sim

54,000,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt sim

7

6,580,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt mua sim

Quẻ chủ: Thuần Khôn (坤 kūn)

Quẻ hỗ: Thuần Khôn (坤 kūn)

Ngũ hành: Thổ - tổng số nút 10

Số đặc biệt: 222,

Ngũ hành Thổ tương vượng ngũ hành Thổ

Xem luận phong thủy sim

6,580,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt sim

8

6,168,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt mua sim

Quẻ chủ: Lôi Thủy Giải (解 xiè)

Quẻ hỗ: Thủy Hỏa Ký Tế (既濟 jì jì)

Ngũ hành: Thổ - tổng số nút 8

Số đặc biệt: 39,

Ngũ hành Thổ tương vượng ngũ hành Thổ

Xem luận phong thủy sim

6,168,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt sim

9

3,579,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt mua sim

Quẻ chủ: Thủy Trạch Tiết (節 jié)

Quẻ hỗ: Sơn Lôi Di (頤 yí)

Ngũ hành: Thổ - tổng số nút 8

Số đặc biệt: 86,

Ngũ hành Thổ tương vượng ngũ hành Thổ

Xem luận phong thủy sim

3,579,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt sim

10

3,579,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt mua sim

Quẻ chủ: Sơn Hỏa Bí (賁 bì)

Quẻ hỗ: Lôi Thủy Giải (解 xiè)

Ngũ hành: Thổ - tổng số nút 8

Số đặc biệt: 68,86,

Ngũ hành Thổ tương vượng ngũ hành Thổ

Xem luận phong thủy sim

3,579,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt sim

11

8,380,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt mua sim

Quẻ chủ: Lôi Thủy Giải (解 xiè)

Quẻ hỗ: Thủy Hỏa Ký Tế (既濟 jì jì)

Ngũ hành: Thổ - tổng số nút 8

Số đặc biệt: 9898,

Ngũ hành Thổ tương vượng ngũ hành Thổ

Xem luận phong thủy sim

8,380,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt sim

12

12,990,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt mua sim

Quẻ chủ: Lôi Thủy Giải (解 xiè)

Quẻ hỗ: Thủy Hỏa Ký Tế (既濟 jì jì)

Ngũ hành: Thổ - tổng số nút 10

Số đặc biệt: 79,

Ngũ hành Thổ tương vượng ngũ hành Thổ

Xem luận phong thủy sim

12,990,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt sim

13

4,899,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt mua sim

Quẻ chủ: Lôi Thủy Giải (解 xiè)

Quẻ hỗ: Thủy Hỏa Ký Tế (既濟 jì jì)

Ngũ hành: Hỏa - tổng số nút 10

Số đặc biệt: 79,78,

Ngũ hành Hỏa tương sinh với ngũ hành Thổ

Xem luận phong thủy sim

4,899,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt sim

14

4,368,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt mua sim

Quẻ chủ: Sơn Hỏa Bí (賁 bì)

Quẻ hỗ: Lôi Thủy Giải (解 xiè)

Ngũ hành: Hỏa - tổng số nút 10

Số đặc biệt: 6363,

Ngũ hành Hỏa tương sinh với ngũ hành Thổ

Xem luận phong thủy sim

4,368,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt sim

15

4,368,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt mua sim

Quẻ chủ: Thủy Trạch Tiết (節 jié)

Quẻ hỗ: Sơn Lôi Di (頤 yí)

Ngũ hành: Thổ - tổng số nút 10

Số đặc biệt: 6363,

Ngũ hành Thổ tương vượng ngũ hành Thổ

Xem luận phong thủy sim

4,368,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt sim

16

4,368,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt mua sim

Quẻ chủ: Thủy Trạch Tiết (節 jié)

Quẻ hỗ: Sơn Lôi Di (頤 yí)

Ngũ hành: Hỏa - tổng số nút 10

Số đặc biệt: 6363,

Ngũ hành Hỏa tương sinh với ngũ hành Thổ

Xem luận phong thủy sim

4,368,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt sim

17

4,380,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt mua sim

Quẻ chủ: Thủy Trạch Tiết (節 jié)

Quẻ hỗ: Sơn Lôi Di (頤 yí)

Ngũ hành: Thổ - tổng số nút 8

Số đặc biệt: 7676,38,

Ngũ hành Thổ tương vượng ngũ hành Thổ

Xem luận phong thủy sim

4,380,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt sim

18

4,368,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt mua sim

Quẻ chủ: Sơn Hỏa Bí (賁 bì)

Quẻ hỗ: Lôi Thủy Giải (解 xiè)

Ngũ hành: Thổ - tổng số nút 10

Số đặc biệt: 6363,

Ngũ hành Thổ tương vượng ngũ hành Thổ

Xem luận phong thủy sim

4,368,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt sim

19

36,890,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt mua sim

Quẻ chủ: Thuần Ly (離 lí)

Quẻ hỗ: Trạch Phong Đại Quá (大過 dà guò)

Ngũ hành: Thổ - tổng số nút 10

Số đặc biệt: 9898,

Ngũ hành Thổ tương vượng ngũ hành Thổ

Xem luận phong thủy sim

36,890,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt sim

Đang được quan tâm nhất

Danh sách số đã xem

Mỗi người sinh ra đều có thời gian sinh khác nhau, tương ứng với đó là dãy sim hộ mệnh. Sim phong thủy hợp tuổi 1990 tổ hợp các con số chứa nguồn năng lượng vượng - cát - hanh thông hoàn toàn có khả năng cải vận, đón lành tránh dữ cho người tuổi 1990.

Cách kiểm tra số điện thoại tốt hay xấu

Bạn đã thử qua công cụ trực tuyến nào để kiểm tra sim – số điện thoại bạn đang dùng có hợp tuổi, hợp mệnh với mình chưa. Rất đơn giản và nhanh chóng, chỉ với một vài thao tác, bạn có thể có ngay kết quả về con số hợp tuổi 1990, số điện thoại hợp với tuổi của bạn là bao nhiêu điểm. Cùng tham khảo cách mà Simhoptuoi.com.vn đưa dưới đây nhé.

 

·         Cách kiểm tra Sim – Số điện thoại bạn đang dùng có hợp tuổi không?

Bước 1: Tiếp cận công cụ tra sim phong thủy hợp tuổi trực tuyến

Sau  khi bạn truy cập vào Website: https://simhoptuoi.com.vn/ , bạn theo đường dẫn tới danh mục:  Xem Bói Số Điện Thoại

Bước 2: Bạn nhập thông tin cần thiết có trong từng ô mục trống như:

-      Số điện thoại bạn đang dùng ( số điện thoại bạn yêu thích hay sim số đẹp bạn đang có ý định muốn mua ) vào mục Nhập số điện thoại.

-      Nhập thông tin ngày tháng năm sinh (theo Dương lịch ) của bạn vào mục Ngày sinh của bạn.

-      Mục giới tính, bạn lựa chọn Nam hoặc Nữ theo thanh cuộn đã có.

-      Mục giờ sinh bạn chọn chính xác theo cung giờ sinh của bạn thì độ chuẩn xác của kết quả trả về sẽ cao hơn

 

Chọn sim phong thủy hợp tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990

Bước 3: Xem kết quả  - Xem sim hợp với tuổi của bạn được bao nhiêu điểm

Sau khi nhập hết các thông tin tại bước 2, bạn nhấp chuột vào mục Xem ở bên cạnh, kết quả sẽ trả về cho bạn hoàn toàn đầy đủ, bạn kéo chuột xuống và đọc các thông tin vừa kiểm tra được nhé.

 

Chọn sim Phong thủy hợp tuổi 1990

Bạn đã kiểm tra số điện thoại của mình, thấy sim bạn dùng không hợp tuổi với bạn? thật tệ nếu như điểm số trả về còn dưới mức trung bình. Bạn có ý định muốn tìm kiếm những sim phong thủy khác hợp với tuổi hợp với mệnh của mình hơn?

Người sinh 1990, Canh Ngọ, có Ngũ hành năm sinh là Lộ Bàng Thổ, nên lựa chọn những sim hợp mệnh thổ sẽ đem lại may mắn, phúc lộc cho thân chủ sinh năm 1990.

 

Trong hệ thống kho sim của chúng tôi còn rất nhiều sim số đẹp hợp tuổi 1990, mời quý khách hàng xem thêm tại danh mục sim hợp với người mệnh thổ === >>> Xem thêm: Sim hợp mệnh thổ

Tìm sim hợp tuổi dựa theo ngày tháng năm sinh:

Bước 1: Truy cập danh mục:  Xem sim phong thủy

Bước 2: Bạn nhập các thông tin ngày tháng năm sinh theo lịch dương, chọn giới tính, giờ sinh sẽ mang đến kết quả chuẩn xác hơn.

Bước 3: Bước cuối cùng, nhấp chuột vào Xem kết quả, bảng số sim hợp tuổi kèm theo thông tin về Phối quẻ dịch bát quái, điểm số chi tiết nhất sẽ xuất hiện.

 

Công cụ này sẽ lọc tìm ra những số điện thoại đẹp nhất hợp tuổi nhất với giá cả hợp lý nhất cho quý khách hàng thoải mái lựa chọn. Chúc quý khách hàng tìm được số sim ưng ý và may mắn tài lộc vượng khí sẽ đến với quý khách hàng!

 

♥♥♥♥​♥ Từ khóa tìm kiếm trên Google nhiều nhất:

-         Sim hop tuoi 1990

-         Sim hợp tuổi 1990

-         So dien thoai hop tuoi 1990

-         Số điện thoại hợp tuổi 1990

-         Xem bói số điện thoại hợp tuổi 1990

-         Tuổi 1990 mệnh gi

-         Sinh năm 1990 tuổi con gì

-         Xem phong thủy sim 1990

-         Tìm sim hợp tuổi 1990

-         Tim sim hop tuoi 1990

-         Sim hop tuoi 1990 gia re

-         Sim hop tuoi ha noi

 

Để xem sim hợp tuổi người thân, bạn bè… giúp cải vận, kích lộc, mời bạn nhập ngày giờ sinh và nhấp XEM PHONG THỦY ngay dưới đây:

 

Contents[MỤC LỤC]

HƯỚNG DẪN CHỌN SIM THEO NĂM SINH CHO CÁC TUỔI KHÁC

/ /

Tổng Đài Tư Vấn Miễn Phí

icon-phone-simhoptuoi.com.vn0766.139.189

icon-thai-cuc-simhoptuoi.com.vnXEM PHONG THỦY SÓ

icon-thai-cuc-simhoptuoi.com.vnỨng dụng phong thủy

icon-thai-cuc-simhoptuoi.com.vnTin tức sim phong thủy

icon-thai-cuc-simhoptuoi.com.vnTư vấn trực tuyến