Sim hợp tuổi 1975

Năm Tân Sửu 2022 đã đến báo hiệu đường công danh sự nghiệp người sinh năm Ất Mão 1975 không mấy thuận lợi. Ra ngoài cần đề phòng khẩu thiệt và dễ mất cắp.

Hướng dẫn chọn sim phong thủy hợp tuổi Ất Mão 1975 gia tăng cát lộc, hóa giải vận hạn

Người sinh năm Ất Mẫu thuộc mệnh Thủy - Âm mang nên kết hợp với Dương mạng để cân bằng mọi sự, tương hỗ lẫn nhau giúp mọi việc thuận lợi hơn. Người tuổi 1975 thuộc mệnh Thủy, khi mệnh Kim kết hợp với mệnh Thủy ( Thủy sinh Hỏa). Mệnh Thủy mang số 0 và số 1. Mệnh Kim mang số 6 và số 7 nên số điện thoại chứa các số 0, số 1, số 6 và số 7  sẽ giúp cho công danh sự nghiệp trở nên thuận lợi, đại cát đại lợi, mọi sự hành thông

CHỌN SIM PHONG THỦY HỢP TUỔI THEO NGÀY THÁNG NĂM SINH

/ /

Bảng sim hợp tuổi 1975

Lọc nâng cao Lọc 3

0

4,000,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt mua sim

Quẻ chủ: Thuần Càn (乾 qián)

Quẻ hỗ: Thuần Càn (乾 qián)

Ngũ hành: Kim - tổng số nút 10

Số đặc biệt: 39,86,

Ngũ hành Kim tương sinh với ngũ hành Thủy

Xem luận phong thủy sim

4,000,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt sim

1

8,680,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt mua sim

Quẻ chủ: Sơn Hỏa Bí (賁 bì)

Quẻ hỗ: Lôi Thủy Giải (解 xiè)

Ngũ hành: Thủy - tổng số nút 10

Số đặc biệt: 39,

Ngũ hành Thủy tương vượng ngũ hành Thủy

Xem luận phong thủy sim

8,680,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt sim

2

4,368,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt mua sim

Quẻ chủ: Thuần Khôn (坤 kūn)

Quẻ hỗ: Thuần Khôn (坤 kūn)

Ngũ hành: Kim - tổng số nút 8

Số đặc biệt: 9393,39,

Ngũ hành Kim tương sinh với ngũ hành Thủy

Xem luận phong thủy sim

4,368,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt sim

3

12,390,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt mua sim

Quẻ chủ: Sơn Hỏa Bí (賁 bì)

Quẻ hỗ: Lôi Thủy Giải (解 xiè)

Ngũ hành: Thủy - tổng số nút 10

Số đặc biệt: 79,

Ngũ hành Thủy tương vượng ngũ hành Thủy

Xem luận phong thủy sim

12,390,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt sim

4

3,699,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt mua sim

Quẻ chủ: Trạch Địa Tụy (萃 cuì)

Quẻ hỗ: Phong Sơn Tiệm (漸 jiàn)

Ngũ hành: Thủy - tổng số nút 10

Số đặc biệt: 39,

Ngũ hành Thủy tương vượng ngũ hành Thủy

Xem luận phong thủy sim

3,699,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt sim

5

8,800,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt mua sim

Quẻ chủ: Sơn Hỏa Bí (賁 bì)

Quẻ hỗ: Lôi Thủy Giải (解 xiè)

Ngũ hành: Kim - tổng số nút 8

Số đặc biệt: 78,

Ngũ hành Kim tương sinh với ngũ hành Thủy

Xem luận phong thủy sim

8,800,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt sim

6

9,990,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt mua sim

Quẻ chủ: Thuần Khôn (坤 kūn)

Quẻ hỗ: Thuần Khôn (坤 kūn)

Ngũ hành: Kim - tổng số nút 10

Số đặc biệt: 777,

Ngũ hành Kim tương sinh với ngũ hành Thủy

Xem luận phong thủy sim

9,990,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt sim

7

9,980,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt mua sim

Quẻ chủ: Lôi Thủy Giải (解 xiè)

Quẻ hỗ: Thủy Hỏa Ký Tế (既濟 jì jì)

Ngũ hành: Kim - tổng số nút 10

Số đặc biệt: 777,

Ngũ hành Kim tương sinh với ngũ hành Thủy

Xem luận phong thủy sim

9,980,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt sim

8

9,990,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt mua sim

Quẻ chủ: Lôi Thủy Giải (解 xiè)

Quẻ hỗ: Thủy Hỏa Ký Tế (既濟 jì jì)

Ngũ hành: Kim - tổng số nút 10

Số đặc biệt: 777,

Ngũ hành Kim tương sinh với ngũ hành Thủy

Xem luận phong thủy sim

9,990,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt sim

9

14,890,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt mua sim

Quẻ chủ: Thủy Trạch Tiết (節 jié)

Quẻ hỗ: Sơn Lôi Di (頤 yí)

Ngũ hành: Thủy - tổng số nút 8

Số đặc biệt: 999,

Ngũ hành Thủy tương vượng ngũ hành Thủy

Xem luận phong thủy sim

14,890,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt sim

10

14,890,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt mua sim

Quẻ chủ: Sơn Hỏa Bí (賁 bì)

Quẻ hỗ: Lôi Thủy Giải (解 xiè)

Ngũ hành: Thủy - tổng số nút 10

Số đặc biệt: 999,79,

Ngũ hành Thủy tương vượng ngũ hành Thủy

Xem luận phong thủy sim

14,890,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt sim

11

4,590,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt mua sim

Quẻ chủ: Sơn Hỏa Bí (賁 bì)

Quẻ hỗ: Lôi Thủy Giải (解 xiè)

Ngũ hành: Thủy - tổng số nút 10

Số đặc biệt: 39,78,68,

Ngũ hành Thủy tương vượng ngũ hành Thủy

Xem luận phong thủy sim

4,590,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt sim

12

9,800,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt mua sim

Quẻ chủ: Sơn Hỏa Bí (賁 bì)

Quẻ hỗ: Lôi Thủy Giải (解 xiè)

Ngũ hành: Kim - tổng số nút 10

Số đặc biệt: 789,78,

Ngũ hành Kim tương sinh với ngũ hành Thủy

Xem luận phong thủy sim

9,800,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt sim

13

9,990,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt mua sim

Quẻ chủ: Thủy Trạch Tiết (節 jié)

Quẻ hỗ: Sơn Lôi Di (頤 yí)

Ngũ hành: Kim - tổng số nút 8

Số đặc biệt: 777,78,

Ngũ hành Kim tương sinh với ngũ hành Thủy

Xem luận phong thủy sim

9,990,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt sim

14

12,799,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt mua sim

Quẻ chủ: Sơn Hỏa Bí (賁 bì)

Quẻ hỗ: Lôi Thủy Giải (解 xiè)

Ngũ hành: Kim - tổng số nút 8

Số đặc biệt: 79,

Ngũ hành Kim tương sinh với ngũ hành Thủy

Xem luận phong thủy sim

12,799,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt sim

15

9,600,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt mua sim

Quẻ chủ: Trạch Địa Tụy (萃 cuì)

Quẻ hỗ: Phong Sơn Tiệm (漸 jiàn)

Ngũ hành: Kim - tổng số nút 10

Số đặc biệt: 789,78,

Ngũ hành Kim tương sinh với ngũ hành Thủy

Xem luận phong thủy sim

9,600,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt sim

16

9,800,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt mua sim

Quẻ chủ: Thủy Trạch Tiết (節 jié)

Quẻ hỗ: Sơn Lôi Di (頤 yí)

Ngũ hành: Thủy - tổng số nút 8

Số đặc biệt: 789,78,

Ngũ hành Thủy tương vượng ngũ hành Thủy

Xem luận phong thủy sim

9,800,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt sim

17

3,580,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt mua sim

Quẻ chủ: Sơn Hỏa Bí (賁 bì)

Quẻ hỗ: Lôi Thủy Giải (解 xiè)

Ngũ hành: Kim - tổng số nút 10

Số đặc biệt: 38,

Ngũ hành Kim tương sinh với ngũ hành Thủy

Xem luận phong thủy sim

3,580,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt sim

18

3,780,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt mua sim

Quẻ chủ: Thuần Khôn (坤 kūn)

Quẻ hỗ: Thuần Khôn (坤 kūn)

Ngũ hành: Kim - tổng số nút 8

Số đặc biệt: 79,

Ngũ hành Kim tương sinh với ngũ hành Thủy

Xem luận phong thủy sim

3,780,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt sim

19

4,680,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt mua sim

Quẻ chủ: Thủy Trạch Tiết (節 jié)

Quẻ hỗ: Sơn Lôi Di (頤 yí)

Ngũ hành: Kim - tổng số nút 10

Số đặc biệt: 38,

Ngũ hành Kim tương sinh với ngũ hành Thủy

Xem luận phong thủy sim

4,680,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt sim

Đang được quan tâm nhất

Danh sách số đã xem

Năm Tân Sửu 2022 đã đến báo hiệu đường công danh sự nghiệp người sinh năm Ất Mão 1975 không mấy thuận lợi. Ra ngoài cần đề phòng khẩu thiệt và dễ mất cắp..

 

2. Để hóa giải cát hung của tuổi Ất Mão do sao hạn chiếu mệnh, quý bạn có thể sử dụng những cách như:

 

  • Cúng sao giải hạn

- Ưu điểm: nhanh, hiệu quả

- Nhược điểm: tốn kém, chỉ hóa giải được thời gian ngắn

  • Mua vật phẩm phong thủy như đá phong thủy, đồ đeo phong thủy, sim phong thủy hợp tuổi

- Ưu điểm: gọn nhẹ, lâu dài, ít tốn kém, hiệu quả

- Nhược điểm phải tìm mua vật phong thủy chính xác phù hợp với bản thân.

 

Đa số hiện nay nhiều người sử dụng vật phong thủy với nhiều ưu điểm của chúng. Một trong những vật phong thủy mà nhiều người ưa chuộng hơn cả là sim phong thủy bởi đó là vật bất ly thân cho bất cứ ai làm trong lĩnh vực gì.

Mua sim hợp tuổi 1975 như thế nào?

 

Một sim hợp tuổi không giống như các loại sim số đẹp thông thường khác là chứa những con số lặp tạo nên ý nghĩa, chính vì thế việc có thể nhìn nhận một số điện thoại hợp tuổi 1975 không phải điều dễ dàng. Sim hợp tuổi 1975 sẽ mang những con số hợp với người sinh năm 1975. Đối với người nam, sim sẽ nên chứa các chữ số 6, 7 và 8, còn đối với người nữ sinh 1975 thì sim nên chứa các chữ số 2, 5, 8 và 9. Bên cạnh việc sim chứa các chữ số hợp mệnh, tổng thể cả dãy số sim cũng phải có phong thủy hợp với phong thủy của những ai sinh năm 1975 nhé. Thông thường, để biết được một số điện thoại nào đó có hợp với phong thủy của mình hay không, các bạn sinh năm 1975 có thể thực hiện xem bói số điện thoại nhé.

 

Hướng dẫn chọn mua sim hợp tuổi 1975

Để chọn mua được sim điện thoại hợp tuổi 1975 khá là khó khăn, nếu các bạn có thể nhờ các thầy phong thủy tư vấn cho mình thì sẽ là điều tốt nhất. Tuy nhiên, nếu bạn muốn tự chọn cho mình một sim hợp tuổi 1975 thì bạn sẽ thực hiện theo các bước như sau:

  • Đầu tiên, bạn truy cập vào trang web Simhoptuoi.com.vn nhé.

  • Bạn Chọn vào mục “Xem phong thủy sim” ở phía bên phải của màn hình.

  • Bạn điền các thông tin về ngày tháng năm sinh cũng như giờ sinh, giới tính của mình vào các ô trống theo yêu cầu.

  • Bạn kích chọn vào nút “Xem” và chờ đợi kết quả trong vài giây.

  • Sau đó, hệ thống sẽ trả về cho bạn kết quả gồm có phong thủy cơ bản của bạn và sẽ đưa ra một danh sách các số điện thoại hợp tuổi chính bạn để cho bạn có thể tham khảo. Bạn hãy lựa chọn một vài số điện thoại trong danh sách đó của nhà mạng mà mình thấy chất lượng tốt nhất đồng thời phù hợp với số tiền mà bạn đã quyết định dùng để mua sim hợp tuổi 1975.

  • Bước cuối cùng, bạn sẽ thực hiện Xem bói sim các số điện thoại mình vừa chọn được, sim điện thoại nào có số điểm cao nhất, hợp với bạn nhất thì hãy chọn mua nhé.

Việc có thể chọn mua sim hợp tuổi 1975 sẽ dễ dàng hơn rất nhiều nếu bạn thực hiện theo như các bước hướng dẫn của mình thay đúng không nào.

 

Cách kiểm tra số điện thoại tốt hay xấu

Bạn đã thử qua công cụ trực tuyến nào để kiểm tra sim – số điện thoại bạn đang dùng có hợp tuổi, hợp mệnh với mình chưa. Rất đơn giản và nhanh chóng, chỉ với một vài thao tác, bạn có thể có ngay kết quả về con số hợp tuổi 1975, số điện thoại hợp với tuổi Ất Mão cũng như những tuổi khác là bao nhiêu điểm. Cùng tham khảo cách mà Simhoptuoi.com.vn đưa dưới đây nhé.

 

·Cách kiểm tra Sim – Số điện thoại bạn đang dùng có hợp tuổi 1975 không?

Bước 1: Tiếp cận công cụ tra sim phong thủy hợp tuổi trực tuyến

Sau  khi bạn truy cập vào Website: https://simhoptuoi.com.vn/ , bạn theo đường dẫn tới danh mục:  Xem Bói Số Điện Thoại

 

Bước 2: Bạn nhập thông tin cần thiết có trong từng ô mục trống như:

-           Số điện thoại bạn đang dùng ( số điện thoại bạn yêu thích hay sim số đẹp bạn đang có ý định muốn mua ) vào mục Nhập số điện thoại.

-           Nhập thông tin ngày tháng năm sinh (theo Dương lịch ) của bạn vào mục Ngày sinh của bạn.

-           Mục giới tính, bạn lựa chọn Nam hoặc Nữ theo thanh cuộn đã có.

-           Mục giờ sinh bạn chọn chính xác theo cung giờ sinh của bạn thì độ chuẩn xác của kết quả trả về sẽ cao hơn

 

Bước 3: Xem kết quả  - Xem sim hợp với tuổi của bạn được bao nhiêu điểm

Sau khi nhập hết các thông tin tại bước 2, bạn nhấp chuột vào mục Xem ở bên cạnh, kết quả sẽ trả về cho bạn hoàn toàn đầy đủ, bạn kéo chuột xuống và đọc các thông tin vừa kiểm tra được nhé.

 

·Chọn sim hợp tuổi Ất Mão 1975

Bạn đã kiểm tra số điện thoại của mình, thấy sim bạn dùng không hợp tuổi với bạn? thật tệ nếu như điểm số trả về còn dưới mức trung bình. Bạn có ý định muốn tìm kiếm những sim phong thủy khác hợp với tuổi hợp với mệnh của mình hơn? Xem ngay sim hợp tuổi 1975, số điện thoại hợp tuổi 1975 ngay dựa vào ngày tháng năm sinh.

 

·Tìm sim hợp tuổi dựa theo ngày tháng năm sinh:

Bước 1: Truy cập danh mục:  Xem sim phong thủy

Bước 2: Bạn nhập các thông tin ngày tháng năm sinh theo lịch dương, chọn giới tính, giờ sinh sẽ mang đến kết quả chuẩn xác hơn.

Bước 3: Bước cuối cùng, nhấp chuột vào Xem kết quả, bảng số sim hợp tuổi kèm theo thông tin về Phối quẻ dịch bát quái, điểm số chi tiết nhất sẽ xuất hiện.

 

♥♥♥♥​♥ Từ khóa tìm kiếm trên Google nhiều nhất:

-         Sim hop tuoi 1975

-         Sim hợp tuổi 1975

-         Sim hợp tuổi Ất Mão

-         So dien thoai hop tuoi 1975

-         Số điện thoại hợp tuổi 1975

-         Xem bói số điện thoại hợp tuổi 1975

-         Tuổi 1975 mệnh gi

-         Sinh năm 1975 tuổi con gì

-         Xem phong thủy sim 1975

-         Tìm sim hợp tuổi 1975

-         Tim sim hop tuoi 1975

-         Sim hop tuoi 1975 gia re

-         Sim hop tuoi ha noi

 

Để xem sim hợp tuổi người thân, bạn bè… giúp cải vận, kích lộc, mời bạn nhập ngày giờ sinh và nhấp XEM PHONG THỦY ngay dưới đây:

 

 

 

Contents[MỤC LỤC]

HƯỚNG DẪN CHỌN SIM THEO NĂM SINH CHO CÁC TUỔI KHÁC

/ /

Tổng Đài Tư Vấn Miễn Phí

icon-phone-simhoptuoi.com.vn0766.139.189

icon-thai-cuc-simhoptuoi.com.vnXEM PHONG THỦY SÓ

icon-thai-cuc-simhoptuoi.com.vnỨng dụng phong thủy

icon-thai-cuc-simhoptuoi.com.vnTin tức sim phong thủy

icon-thai-cuc-simhoptuoi.com.vnTư vấn trực tuyến