Sim hợp tuổi 1976

Theo tử vi Bính Thìn 1976 năm 2021, đường công danh sự nghiệp có nhiều biến động xáo trộn lớn: người thì được chuyển sang các bộ phận, được cử đi công tác, học tập nghiên cứu, xuất ngoại,... người thì đầu tư tiến hành đầu tư bị hao tốn tiền của, người thì gặp nhiều trở ngại, kìm hãm bức bí phải lo toan, vất vả mệt nhọc.

Để năm 2021 công danh sự nghiệp cần chờ thời cơ, tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 có thể làm nhiều cách như giải hạn hoặc sử dụng một vật phẩm phong thủy. Trong đó việc sử dụng một vật phẩm phong thủy được nhiều người lựa chọn hơn cả bởi sự thuận tiện, nhanh chóng và cả lợi ích lâu dài của nó. Một trong những vật phẩm phong thủy đáng kể đến là sim phong thủy hợp tuổi 1976.

Hướng dẫn chọn sim phong thủy hợp tuổi Bính Thìn 1976

Tuy nhiên mỗi người sinh vào thời khắc khác nhau trong năm nên tương ứng với đó là dãy sim hộ mệnh khác nhau. Bạn có thể tham khảo danh sách sim số điện thoại hợp tuổi, hợp mệnh sau đây bằng cách nhập thông tin box dưới đây. Kết quả sẽ xuất ra nhanh chóng và chính xác nhất dựa vào ngày tháng năm sinh, giới tính của bạn nhé.

CHỌN SIM PHONG THỦY HỢP TUỔI THEO NGÀY THÁNG NĂM SINH

/ /

Bảng sim hợp tuổi 1976

Lọc nâng cao Lọc 3

0

86,290,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt mua sim

Quẻ chủ: Trạch Địa Tụy (萃 cuì)

Quẻ hỗ: Phong Sơn Tiệm (漸 jiàn)

Ngũ hành: Thổ - tổng số nút 10

Số đặc biệt: 3636,78,

Ngũ hành Thổ tương vượng ngũ hành Thổ

Xem luận phong thủy sim

86,290,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt sim

1

3,680,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt mua sim

Quẻ chủ: Sơn Hỏa Bí (賁 bì)

Quẻ hỗ: Lôi Thủy Giải (解 xiè)

Ngũ hành: Hỏa - tổng số nút 10

Số đặc biệt: 79,68,

Ngũ hành Hỏa tương sinh với ngũ hành Thổ

Xem luận phong thủy sim

3,680,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt sim

2

3,799,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt mua sim

Quẻ chủ: Thuần Ly (離 lí)

Quẻ hỗ: Trạch Phong Đại Quá (大過 dà guò)

Ngũ hành: Thổ - tổng số nút 8

Số đặc biệt: 39,

Ngũ hành Thổ tương vượng ngũ hành Thổ

Xem luận phong thủy sim

3,799,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt sim

3

43,450,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt mua sim

Quẻ chủ: Thuần Càn (乾 qián)

Quẻ hỗ: Thuần Càn (乾 qián)

Ngũ hành: Thổ - tổng số nút 8

Số đặc biệt: 6688,68,

Ngũ hành Thổ tương vượng ngũ hành Thổ

Xem luận phong thủy sim

43,450,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt sim

4

3,680,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt mua sim

Quẻ chủ: Sơn Hỏa Bí (賁 bì)

Quẻ hỗ: Lôi Thủy Giải (解 xiè)

Ngũ hành: Hỏa - tổng số nút 10

Số đặc biệt: 78,68,

Ngũ hành Hỏa tương sinh với ngũ hành Thổ

Xem luận phong thủy sim

3,680,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt sim

5

6,580,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt mua sim

Quẻ chủ: Thuần Ly (離 lí)

Quẻ hỗ: Trạch Phong Đại Quá (大過 dà guò)

Ngũ hành: Thổ - tổng số nút 8

Số đặc biệt: 222,

Ngũ hành Thổ tương vượng ngũ hành Thổ

Xem luận phong thủy sim

6,580,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt sim

6

54,000,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt mua sim

Quẻ chủ: Thuần Càn (乾 qián)

Quẻ hỗ: Thuần Càn (乾 qián)

Ngũ hành: Hỏa - tổng số nút 8

Số đặc biệt: 777,78,

Ngũ hành Hỏa tương sinh với ngũ hành Thổ

Xem luận phong thủy sim

54,000,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt sim

7

6,580,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt mua sim

Quẻ chủ: Thuần Khôn (坤 kūn)

Quẻ hỗ: Thuần Khôn (坤 kūn)

Ngũ hành: Thổ - tổng số nút 10

Số đặc biệt: 222,

Ngũ hành Thổ tương vượng ngũ hành Thổ

Xem luận phong thủy sim

6,580,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt sim

8

6,168,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt mua sim

Quẻ chủ: Lôi Thủy Giải (解 xiè)

Quẻ hỗ: Thủy Hỏa Ký Tế (既濟 jì jì)

Ngũ hành: Thổ - tổng số nút 8

Số đặc biệt: 39,

Ngũ hành Thổ tương vượng ngũ hành Thổ

Xem luận phong thủy sim

6,168,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt sim

9

3,579,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt mua sim

Quẻ chủ: Thủy Trạch Tiết (節 jié)

Quẻ hỗ: Sơn Lôi Di (頤 yí)

Ngũ hành: Thổ - tổng số nút 8

Số đặc biệt: 86,

Ngũ hành Thổ tương vượng ngũ hành Thổ

Xem luận phong thủy sim

3,579,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt sim

10

3,579,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt mua sim

Quẻ chủ: Sơn Hỏa Bí (賁 bì)

Quẻ hỗ: Lôi Thủy Giải (解 xiè)

Ngũ hành: Thổ - tổng số nút 8

Số đặc biệt: 68,86,

Ngũ hành Thổ tương vượng ngũ hành Thổ

Xem luận phong thủy sim

3,579,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt sim

11

8,380,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt mua sim

Quẻ chủ: Lôi Thủy Giải (解 xiè)

Quẻ hỗ: Thủy Hỏa Ký Tế (既濟 jì jì)

Ngũ hành: Thổ - tổng số nút 8

Số đặc biệt: 9898,

Ngũ hành Thổ tương vượng ngũ hành Thổ

Xem luận phong thủy sim

8,380,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt sim

12

12,990,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt mua sim

Quẻ chủ: Lôi Thủy Giải (解 xiè)

Quẻ hỗ: Thủy Hỏa Ký Tế (既濟 jì jì)

Ngũ hành: Thổ - tổng số nút 10

Số đặc biệt: 79,

Ngũ hành Thổ tương vượng ngũ hành Thổ

Xem luận phong thủy sim

12,990,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt sim

13

4,899,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt mua sim

Quẻ chủ: Lôi Thủy Giải (解 xiè)

Quẻ hỗ: Thủy Hỏa Ký Tế (既濟 jì jì)

Ngũ hành: Hỏa - tổng số nút 10

Số đặc biệt: 79,78,

Ngũ hành Hỏa tương sinh với ngũ hành Thổ

Xem luận phong thủy sim

4,899,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt sim

14

4,368,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt mua sim

Quẻ chủ: Sơn Hỏa Bí (賁 bì)

Quẻ hỗ: Lôi Thủy Giải (解 xiè)

Ngũ hành: Hỏa - tổng số nút 10

Số đặc biệt: 6363,

Ngũ hành Hỏa tương sinh với ngũ hành Thổ

Xem luận phong thủy sim

4,368,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt sim

15

4,368,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt mua sim

Quẻ chủ: Thủy Trạch Tiết (節 jié)

Quẻ hỗ: Sơn Lôi Di (頤 yí)

Ngũ hành: Thổ - tổng số nút 10

Số đặc biệt: 6363,

Ngũ hành Thổ tương vượng ngũ hành Thổ

Xem luận phong thủy sim

4,368,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt sim

16

4,368,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt mua sim

Quẻ chủ: Thủy Trạch Tiết (節 jié)

Quẻ hỗ: Sơn Lôi Di (頤 yí)

Ngũ hành: Hỏa - tổng số nút 10

Số đặc biệt: 6363,

Ngũ hành Hỏa tương sinh với ngũ hành Thổ

Xem luận phong thủy sim

4,368,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt sim

17

4,380,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt mua sim

Quẻ chủ: Thủy Trạch Tiết (節 jié)

Quẻ hỗ: Sơn Lôi Di (頤 yí)

Ngũ hành: Thổ - tổng số nút 8

Số đặc biệt: 7676,38,

Ngũ hành Thổ tương vượng ngũ hành Thổ

Xem luận phong thủy sim

4,380,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt sim

18

4,368,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt mua sim

Quẻ chủ: Sơn Hỏa Bí (賁 bì)

Quẻ hỗ: Lôi Thủy Giải (解 xiè)

Ngũ hành: Thổ - tổng số nút 10

Số đặc biệt: 6363,

Ngũ hành Thổ tương vượng ngũ hành Thổ

Xem luận phong thủy sim

4,368,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt sim

19

36,890,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt mua sim

Quẻ chủ: Thuần Ly (離 lí)

Quẻ hỗ: Trạch Phong Đại Quá (大過 dà guò)

Ngũ hành: Thổ - tổng số nút 10

Số đặc biệt: 9898,

Ngũ hành Thổ tương vượng ngũ hành Thổ

Xem luận phong thủy sim

36,890,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt sim

Đang được quan tâm nhất

Danh sách số đã xem

Người sinh năm 1976 thuộc Dương mạng nên đi cùng với Âm mạng. Dương mạng mang số lẻ, âm mạng mang số chẵn. Sim phong thủy có cả số chẵn và lẻ giúp cân bằng âm dương, tương hỗ lẫn nhau sẽ giúp bạn công việc hanh thông, thuận lợi, đường công danh ngày càng phát triển.

Chọn sim hợp tuổi 1976 như thế nào.

 

Với những đặc trưng phong thủy ở trên, các bạn đã có thể bắt đầu việc chọn mua số điện thoại hợp tuổi 1976 cho mình. Do các bạn nam và nữ có sự khác biệt nhau trong cung mệnh, nên các bạn sẽ để ý chọn sim năm sinh 1976 như sau:

  • Với người nam: sim hợp tuổi 1976 sẽ là những sim mà có ngũ hành sim thuộc mệnh kim, chứa các con số 6, 7, 8, có quẻ Hổ có thể là Sơn Lôi Di, Lôi Thủy Giải, Thuần Khôn.

  • Với người nữ: sim hợp tuổi 1976 sẽ là những sim mà có ngũ hành sim thuộc mệnh hỏa, chứa các con số 3, 4, 9, có quẻ hổ có thể là Thủy Hỏa Ký Tế, Lôi Thủy Giải, Phong Hỏa Gia Nhân, Thuần Càn

 

Một vài lưu ý khi chọn sim hợp tuổi 1976

Để giúp các bạn có thể dễ dàng hơn trong việc chọn sim phong thủy 1976 cho mình, sau đây, mình sẽ đưa ra một vài lưu ý nhỏ cho các bạn tham khảo.

  • Các bạn muốn chọn sim thật sự hợp với mình thì phải dựa vào những đặc điểm phong thủy bản thân mình đã nên trên, không được chọn lựa theo cảm tính, nếu có thể thì tốt nhất bạn nên nhờ các thầy phong thủy hoặc những người có hiểu biết về lĩnh vực này tư vấn thêm cho mình.

  • Các bạn cần lưu ý đến cả nhà mạng của sim mà mình chọn, đồng thời cũng phải chú ý đến giá thành của sim nhé.

  • Sim hợp tuổi 1976 bạn chọn nên có sự cân bằng về âm dương là tốt nhất, có nghĩa là bạn cố gắng chọn làm sao để sim có chữ số chẵn và số lẻ tương đương với nhau, như vậy sẽ giúp bạn được may mắn hơn.

  • Trong website https://simhoptuoi.com.vn/, vào danh mục “xem phong thủy sim”, có thể điền ngày tháng năm sinh, giờ sinh và giới tính của mình vào và hệ thống sẽ tự động giới thiệu cho bạn danh sách các số sim hợp tuổi 1976 với lời giải chi tiết về ngũ hành sim, phối quẻ dịch bát quái và giá bán của sim đó để bạn có thể xem xét chọn lựa nhé.

  • Dù bạn chọn mua sim hợp tuổi 1976 như thế nào thì cũng đừng quên việc xem bói số điện thoại trước khi mua sim đó nhé, bởi vì nó sẽ giúp bạn có thể trả lời cho bạn câu hỏi sim đó có hợp với bạn không? bạn có thật sự nên chọn mua sim đó không.

 

Cách kiểm tra số điện thoại tốt hay xấu

Bạn đã thử qua công cụ trực tuyến nào để kiểm tra sim – số điện thoại bạn đang dùng có hợp tuổi, hợp mệnh với mình chưa. Rất đơn giản và nhanh chóng, chỉ với một vài thao tác, bạn có thể có ngay kết quả về con số hợp tuổi 1976, số điện thoại hợp với tuổi Bính Thìn cũng như những tuổi khác là bao nhiêu điểm. Cùng tham khảo cách mà Simhoptuoi.com.vn đưa dưới đây nhé.

 

·Cách kiểm tra Sim – Số điện thoại bạn đang dùng có hợp tuổi 1976 không?

Bước 1: Tiếp cận công cụ tra sim phong thủy hợp tuổi trực tuyến

Sau  khi bạn truy cập vào Website: https://simhoptuoi.com.vn/ , bạn theo đường dẫn tới danh mục:  Xem Bói Số Điện Thoại

 

Bước 2: Bạn nhập thông tin cần thiết có trong từng ô mục trống như:

-           Số điện thoại bạn đang dùng ( số điện thoại bạn yêu thích hay sim số đẹp bạn đang có ý định muốn mua ) vào mục Nhập số điện thoại.

-           Nhập thông tin ngày tháng năm sinh (theo Dương lịch ) của bạn vào mục Ngày sinh của bạn.

-           Mục giới tính, bạn lựa chọn Nam hoặc Nữ theo thanh cuộn đã có.

-           Mục giờ sinh bạn chọn chính xác theo cung giờ sinh của bạn thì độ chuẩn xác của kết quả trả về sẽ cao hơn

 

Bước 3: Xem kết quả  - Xem sim hợp với tuổi của bạn được bao nhiêu điểm

Sau khi nhập hết các thông tin tại bước 2, bạn nhấp chuột vào mục Xem ở bên cạnh, kết quả sẽ trả về cho bạn hoàn toàn đầy đủ, bạn kéo chuột xuống và đọc các thông tin vừa kiểm tra được nhé.

 

·Chọn sim hợp tuổi Bính Thìn 1976

Bạn đã kiểm tra số điện thoại của mình, thấy sim bạn dùng không hợp tuổi với bạn? thật tệ nếu như điểm số trả về còn dưới mức trung bình. Bạn có ý định muốn tìm kiếm những sim phong thủy khác hợp với tuổi hợp với mệnh của mình hơn? Xem ngay sim hợp tuổi 1976, số điện thoại hợp tuổi 1976 ngay dựa vào ngày tháng năm sinh.

 

·Tìm sim hợp tuổi dựa theo ngày tháng năm sinh:

Bước 1: Truy cập danh mục:  Xem sim phong thủy

Bước 2: Bạn nhập các thông tin ngày tháng năm sinh theo lịch dương, chọn giới tính, giờ sinh sẽ mang đến kết quả chuẩn xác hơn.

Bước 3: Bước cuối cùng, nhấp chuột vào Xem kết quả, bảng số sim hợp tuổi kèm theo thông tin về Phối quẻ dịch bát quái, điểm số chi tiết nhất sẽ xuất hiện.

 

♥♥♥♥​♥ Từ khóa tìm kiếm trên Google nhiều nhất:

-         Sim hop tuoi 1976

-         Sim hợp tuổi 1976

-         Sim hợp tuổi Bính Thìn

-         So dien thoai hop tuoi 1976

-         Số điện thoại hợp tuổi 1976

-         Xem bói số điện thoại hợp tuổi 1976

-         Tuổi 1976 mệnh gi

-         Sinh năm 1976 tuổi con gì

-         Xem phong thủy sim 1976

-         Tìm sim hợp tuổi 1976

-         Tim sim hop tuoi 1976

-         Sim hop tuoi 1976 gia re

-         Sim hop tuoi ha noi

 

Để xem sim hợp tuổi người thân, bạn bè… giúp cải vận, kích lộc, mời bạn nhập ngày giờ sinh và nhấp XEM PHONG THỦY ngay dưới đây:

 

Contents[MỤC LỤC]

HƯỚNG DẪN CHỌN SIM THEO NĂM SINH CHO CÁC TUỔI KHÁC

/ /

Tổng Đài Tư Vấn Miễn Phí

icon-phone-simhoptuoi.com.vn0766.139.189

icon-thai-cuc-simhoptuoi.com.vnXEM PHONG THỦY SÓ

icon-thai-cuc-simhoptuoi.com.vnỨng dụng phong thủy

icon-thai-cuc-simhoptuoi.com.vnTin tức sim phong thủy

icon-thai-cuc-simhoptuoi.com.vnTư vấn trực tuyến