Xem bói theo quẻ kinh dịch

Nhập đầy đủ thông tin để xem kết quả chính xác nhất!

 

  • Quẻ Kinh Dịch là gì?

Quẻ Kinh Dịch bao gồm 64 quẻ, có xuất phát từ 8 quẻ Bát Quái, mỗi quẻ có 6 vạch. Xem bói quẻ Kinh Dịch giúp tiên đoán hôn nhân, xuất hành, vận hạn trong tương lai gần. Ý nghĩa 64 quẻ kinh dịch có cả tốt và xấu, kèm theo đó là lời khuyên về đạo đức. Phần mềm gieo quẻ kinh dịch lập luận, phân tích quẻ theo nguyên tắc âm dương giao cảm.

 

  • Cách bói quẻ kinh dịch, lập quẻ kinh dịch:

Do âm dương tương giao mà tạo thành tứ tượng sinh Bát Quái bao gồm 8 quẻ: Càn, Đoài, Ly, Chấn, Tốn, Khảm, Cấn, Khôn. Tám quẻ này cũng chính là tám phương, bát tiết, kết hợp với nhau tạo 8 x 8 = 64 “đại thành quái”, mỗi quẻ có 6 hào hay 3 tượng hình thành nên 64 quẻ dịch.

 

Phần mềm lập quẻ kinh dịch online được ra đời với mục đích dự báo tương lai gần, giúp quý bạn có thể biết trước được vận hạn cát hung, đưa ra cách hóa giải điềm xấu, gia tăng điềm lành, mang đến nhiều may mắn và thuận lợi nhất trong sự nghiệp, kinh doanh, xuất hành, cưới hỏi….

 

  • Lưu ý khi xem bói quẻ Kinh Dịch

Xin quẻ kinh dịch không thể dự đoán hoàn toàn chính xác 100% tương lai của bạn, tuy nhiên logic của quẻ Kinh Dịch đúng khoảng 70-80% so với thực tế - một tỉ lệ rất cao với lý thuyết từ hàng ngàn năm trước! Mời quý bạn bói quẻ Kinh Dịch - tiên đoán vận hạn, cát hung ngay tại đây:

Nam
Nữ