Sim hợp tuổi 1992

Để giảm bớt những chuyện không may, tai ương xảy đến thì quý bạn nên đến chùa cúng giải hạn đầu năm hoặc đơn giản và dễ dàng hơn là chọn cho mình một số sim phong thủy hợp tuổi 1992 là tổ hợp các con số chứa nguồn năng lượng vượng - cát - hanh thông hoàn toàn có khả năng cải vận, đón lành tránh dữ cho người tuổi Nhâm Thân.

Hướng dẫn tra cứu sim phong thủy hợp tuổi Quý Dậu 1992

Quý bạn có thể kiểm tra sim đang dùng có phải sim hợp tuổi 1992 hay chọn cho mình dãy sim hợp tuổi bằng cách bạn nhập thời gian sinh và giới tính, rồi ấn XEM PHONG THỦY.Trường hợp dãy sim bạn đang dùng không phải là dãy số điện thoại 1992 kích tài đổi vận thì hãy nhanh tay chọn cho mình dãy sim hợp tuổi tốt mệnh ngay hôm nay để đón một năm thành công, tốt lành và hạnh phúc trọn vẹn bạn nhé!

 

CHỌN SIM PHONG THỦY HỢP TUỔI THEO NGÀY THÁNG NĂM SINH

/ /

Bảng sim hợp tuổi 1992

Lọc nâng cao Lọc 3

0

4,568,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt mua sim

Quẻ chủ: Thuần Khôn (坤 kūn)

Quẻ hỗ: Thuần Khôn (坤 kūn)

Ngũ hành: Kim - tổng số nút 8

Số đặc biệt: 78,

Ngũ hành Kim tương vượng ngũ hành Kim

Xem luận phong thủy sim

4,568,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt sim

1

86,290,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt mua sim

Quẻ chủ: Trạch Địa Tụy (萃 cuì)

Quẻ hỗ: Phong Sơn Tiệm (漸 jiàn)

Ngũ hành: Thổ - tổng số nút 10

Số đặc biệt: 3636,78,

Ngũ hành Thổ tương sinh với ngũ hành Kim

Xem luận phong thủy sim

86,290,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt sim

2

3,680,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt mua sim

Quẻ chủ: Thủy Trạch Tiết (節 jié)

Quẻ hỗ: Sơn Lôi Di (頤 yí)

Ngũ hành: Kim - tổng số nút 8

Số đặc biệt: 68,

Ngũ hành Kim tương vượng ngũ hành Kim

Xem luận phong thủy sim

3,680,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt sim

3

3,799,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt mua sim

Quẻ chủ: Thuần Ly (離 lí)

Quẻ hỗ: Trạch Phong Đại Quá (大過 dà guò)

Ngũ hành: Thổ - tổng số nút 8

Số đặc biệt: 39,

Ngũ hành Thổ tương sinh với ngũ hành Kim

Xem luận phong thủy sim

3,799,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt sim

4

8,800,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt mua sim

Quẻ chủ: Trạch Địa Tụy (萃 cuì)

Quẻ hỗ: Phong Sơn Tiệm (漸 jiàn)

Ngũ hành: Kim - tổng số nút 8

Số đặc biệt: 78,

Ngũ hành Kim tương vượng ngũ hành Kim

Xem luận phong thủy sim

8,800,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt sim

5

43,450,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt mua sim

Quẻ chủ: Thuần Càn (乾 qián)

Quẻ hỗ: Thuần Càn (乾 qián)

Ngũ hành: Thổ - tổng số nút 8

Số đặc biệt: 6688,68,

Ngũ hành Thổ tương sinh với ngũ hành Kim

Xem luận phong thủy sim

43,450,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt sim

6

4,000,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt mua sim

Quẻ chủ: Thủy Trạch Tiết (節 jié)

Quẻ hỗ: Sơn Lôi Di (頤 yí)

Ngũ hành: Kim - tổng số nút 8

Số đặc biệt: 86,

Ngũ hành Kim tương vượng ngũ hành Kim

Xem luận phong thủy sim

4,000,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt sim

7

6,580,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt mua sim

Quẻ chủ: Thuần Ly (離 lí)

Quẻ hỗ: Trạch Phong Đại Quá (大過 dà guò)

Ngũ hành: Thổ - tổng số nút 8

Số đặc biệt: 222,

Ngũ hành Thổ tương sinh với ngũ hành Kim

Xem luận phong thủy sim

6,580,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt sim

8

6,580,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt mua sim

Quẻ chủ: Thuần Ly (離 lí)

Quẻ hỗ: Trạch Phong Đại Quá (大過 dà guò)

Ngũ hành: Kim - tổng số nút 8

Số đặc biệt: 222,

Ngũ hành Kim tương vượng ngũ hành Kim

Xem luận phong thủy sim

6,580,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt sim

9

9,990,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt mua sim

Quẻ chủ: Lôi Thủy Giải (解 xiè)

Quẻ hỗ: Thủy Hỏa Ký Tế (既濟 jì jì)

Ngũ hành: Kim - tổng số nút 10

Số đặc biệt: 777,

Ngũ hành Kim tương vượng ngũ hành Kim

Xem luận phong thủy sim

9,990,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt sim

10

6,580,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt mua sim

Quẻ chủ: Thuần Khôn (坤 kūn)

Quẻ hỗ: Thuần Khôn (坤 kūn)

Ngũ hành: Kim - tổng số nút 10

Số đặc biệt: 222,79,

Ngũ hành Kim tương vượng ngũ hành Kim

Xem luận phong thủy sim

6,580,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt sim

11

3,880,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt mua sim

Quẻ chủ: Sơn Hỏa Bí (賁 bì)

Quẻ hỗ: Lôi Thủy Giải (解 xiè)

Ngũ hành: Kim - tổng số nút 10

Số đặc biệt: 39,68,

Ngũ hành Kim tương vượng ngũ hành Kim

Xem luận phong thủy sim

3,880,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt sim

12

3,580,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt mua sim

Quẻ chủ: Thủy Trạch Tiết (節 jié)

Quẻ hỗ: Sơn Lôi Di (頤 yí)

Ngũ hành: Kim - tổng số nút 10

Số đặc biệt: 68,86,

Ngũ hành Kim tương vượng ngũ hành Kim

Xem luận phong thủy sim

3,580,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt sim

13

6,580,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt mua sim

Quẻ chủ: Thuần Khôn (坤 kūn)

Quẻ hỗ: Thuần Khôn (坤 kūn)

Ngũ hành: Thổ - tổng số nút 10

Số đặc biệt: 222,

Ngũ hành Thổ tương sinh với ngũ hành Kim

Xem luận phong thủy sim

6,580,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt sim

14

6,580,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt mua sim

Quẻ chủ: Thuần Khôn (坤 kūn)

Quẻ hỗ: Thuần Khôn (坤 kūn)

Ngũ hành: Kim - tổng số nút 10

Số đặc biệt: 222,

Ngũ hành Kim tương vượng ngũ hành Kim

Xem luận phong thủy sim

6,580,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt sim

15

11,680,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt mua sim

Quẻ chủ: Thuần Càn (乾 qián)

Quẻ hỗ: Thuần Càn (乾 qián)

Ngũ hành: Kim - tổng số nút 8

Số đặc biệt: 888,79,

Ngũ hành Kim tương vượng ngũ hành Kim

Xem luận phong thủy sim

11,680,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt sim

16

11,680,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt mua sim

Quẻ chủ: Lôi Thủy Giải (解 xiè)

Quẻ hỗ: Thủy Hỏa Ký Tế (既濟 jì jì)

Ngũ hành: Kim - tổng số nút 8

Số đặc biệt: 888,

Ngũ hành Kim tương vượng ngũ hành Kim

Xem luận phong thủy sim

11,680,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt sim

17

6,168,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt mua sim

Quẻ chủ: Lôi Thủy Giải (解 xiè)

Quẻ hỗ: Thủy Hỏa Ký Tế (既濟 jì jì)

Ngũ hành: Thổ - tổng số nút 8

Số đặc biệt: 39,

Ngũ hành Thổ tương sinh với ngũ hành Kim

Xem luận phong thủy sim

6,168,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt sim

18

9,800,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt mua sim

Quẻ chủ: Thuần Khôn (坤 kūn)

Quẻ hỗ: Thuần Khôn (坤 kūn)

Ngũ hành: Kim - tổng số nút 8

Số đặc biệt: 789,78,

Ngũ hành Kim tương vượng ngũ hành Kim

Xem luận phong thủy sim

9,800,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt sim

19

3,579,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt mua sim

Quẻ chủ: Thủy Trạch Tiết (節 jié)

Quẻ hỗ: Sơn Lôi Di (頤 yí)

Ngũ hành: Thổ - tổng số nút 8

Số đặc biệt: 86,

Ngũ hành Thổ tương sinh với ngũ hành Kim

Xem luận phong thủy sim

3,579,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt sim

Đang được quan tâm nhất

Danh sách số đã xem

Người tuổi Nhâm Thân tức sinh ngày 04/02/1992 đến ngày 22/01/1992 dương lịch, thuộc mệnh Kim, Kiếm Phong Kim tức là mũi kiếm vàng. Năm Mậu Tuất đường công danh tuổi Nhâm Thân có chiều hướng tốt đẹp do co đường Thiên Ấn lộ ra, tuy nhiên một số sao hung tinh chiếu mệnh có thể kiếm sự nghiệp gặp trắc trở.

Đối với nam sinh năm 1992, sao Mộc Đức chiếu mệnh nên công việc tương đối thuận lợi và có quý nhân phù trợ, tuy nhiên không nên đầu tư buôn bán, chủ về thua lỗ.

Đối với nữ Nhâm Thân, sao Thủy Diệu chiếu mệnh nên tiền bạc hao tán nhiều, làm ra bao nhiêu cũng chỉ đủ chi tiêu và rất kị tháng 4 và tháng 8.

 

1.Cách hóa giải vận hạn cho tuổi Nhâm Thân 1992

 

·Cúng sao giải hạn

Để giảm bớt những chuyện không may xảy ra, người tuổi 1992 nên làm lễ cúng giải hạn đầu năm tại đền chùa. Với nam, ngày 25 âm lịch dùng 20 đèn cầy (nến), hoa quả, trà nước, bánh trái và đốt 3 cây nhang, quay mặt về hướng Đông mà khấn vái. Còn với nữ, vào ngày 21 âm lịch dùng 7 đèn cầy (nến), hoa quả, trà nước, bánh trái và đốt 3 cây nhang khấn vái quay mặt về hướng chính Bắc mà khấn vái sẽ giảm bớt được phần nào vận hạn trong năm.

 

·Sử dụng vật phẩm phong thủy hộ thân

Những người tuổi Mùi có thể đặt ở nhà hoặc văn phòng làm việc những tượng phúc lộc ban thưởng. Tuy nhiên, vật phẩm phong thủy luôn ở cạnh bên bạn, theo bạn mọi lúc mọi nơi chính là sim điện thoại. Nhiều người không biết rằng sim phong thủy hợp tuổi 1992 có khả năng hóa giải vận hạn và gia tăng cát lộc.

 

  • Cách kiểm tra số điện thoại tốt hay xấu với tuổi Nhâm Thân

Bạn đã thử qua công cụ trực tuyến nào để kiểm tra sim – số điện thoại bạn đang dùng có hợp tuổi, hợp mệnh với mình chưa. Rất đơn giản và nhanh chóng, chỉ với một vài thao tác, bạn có thể có ngay kết quả về con số hợp tuổi 1992, số điện thoại hợp với tuổi của bạn là bao nhiêu điểm. Cùng tham khảo cách mà Simhoptuoi.com.vn đưa dưới đây nhé.

 

·         Cách kiểm tra Sim – Số điện thoại bạn đang dùng có hợp tuổi 1991 không?

Bước 1: Tiếp cận công cụ tra sim phong thủy hợp tuổi trực tuyến

Sau  khi bạn truy cập vào Website: https://simhoptuoi.com.vn/ , bạn theo đường dẫn tới danh mục:  Xem Bói Số Điện Thoại

Bước 2: Bạn nhập thông tin cần thiết có trong từng ô mục trống như:

-           Số điện thoại bạn đang dùng ( số điện thoại bạn yêu thích hay sim số đẹp bạn đang có ý định muốn mua ) vào mục Nhập số điện thoại.

-           Nhập thông tin ngày tháng năm sinh (theo Dương lịch ) của bạn vào mục Ngày sinh của bạn.

-           Mục giới tính, bạn lựa chọn Nam hoặc Nữ theo thanh cuộn đã có.

-           Mục giờ sinh bạn chọn chính xác theo cung giờ sinh của bạn thì độ chuẩn xác của kết quả trả về sẽ cao hơn

  • Chọn sim phong thủy hợp tuổi Nhâm Thân sinh năm 1992

Bước 3: Xem kết quả  - Xem sim hợp với tuổi của bạn được bao nhiêu điểm

Sau khi nhập hết các thông tin tại bước 2, bạn nhấp chuột vào mục Xem ở bên cạnh, kết quả sẽ trả về cho bạn hoàn toàn đầy đủ, bạn kéo chuột xuống và đọc các thông tin vừa kiểm tra được nhé.

 

Chọn sim Phong thủy hợp tuổi 1992

Bạn đã kiểm tra số điện thoại của mình, thấy sim bạn dùng không hợp tuổi với bạn? thật tệ nếu như điểm số trả về còn dưới mức trung bình. Bạn có ý định muốn tìm kiếm những sim phong thủy khác hợp với tuổi hợp với mệnh của mình hơn?

Người sinh 1992, Nhâm Thân, có Ngũ hành năm sinh là Lộ Bàng Thổ, nên lựa chọn những sim hợp mệnh thổ sẽ đem lại may mắn, phúc lộc cho thân chủ sinh năm 1992.

 

Trong hệ thống kho sim của chúng tôi còn rất nhiều sim số đẹp hợp tuổi 1992, mời quý khách hàng xem thêm tại danh mục sim hợp với người mệnh thổ === >>> Xem thêm: Sim hợp mệnh thổ

 

Tìm số điện thoại hợp tuổi 1992 dựa theo ngày tháng năm sinh:

Bước 1: Truy cập danh mục:  Xem sim phong thủy

Bước 2: Bạn nhập các thông tin ngày tháng năm sinh theo lịch dương, chọn giới tính, giờ sinh sẽ mang đến kết quả chuẩn xác hơn.

Bước 3: Bước cuối cùng, nhấp chuột vào Xem kết quả, bảng số sim hợp tuổi kèm theo thông tin về Phối quẻ dịch bát quái, điểm số chi tiết nhất sẽ xuất hiện.

 

Công cụ này sẽ lọc tìm ra những số điện thoại đẹp nhất hợp tuổi nhất với giá cả hợp lý nhất cho quý khách hàng thoải mái lựa chọn. Chúc quý khách hàng tìm được số sim ưng ý và may mắn tài lộc vượng khí sẽ đến với quý khách hàng!

 

♥♥♥♥​♥ Từ khóa tìm kiếm trên Google nhiều nhất:

-         Sim hop tuoi 1992

-         Sim hợp tuổi 1992

-         So dien thoai hop tuoi 1992

-         Số điện thoại hợp tuổi 1992

-         Xem bói số điện thoại hợp tuổi 1992

-         Tuổi 1992 mệnh gi

-         Sinh năm 1992 tuổi con gì

-         Xem phong thủy sim 1992

-         Tìm sim hợp tuổi 1992

-         Tim sim hop tuoi 1992

-         Sim hop tuoi 1992 gia re

-         Sim hop tuoi ha noi

 

Để xem sim hợp tuổi người thân, bạn bè… giúp cải vận, kích lộc, mời bạn nhập ngày giờ sinh và nhấp XEM PHONG THỦY ngay dưới đây:

 

Contents[MỤC LỤC]

HƯỚNG DẪN CHỌN SIM THEO NĂM SINH CHO CÁC TUỔI KHÁC

/ /

Tổng Đài Tư Vấn Miễn Phí

icon-phone-simhoptuoi.com.vn0766.139.189

icon-thai-cuc-simhoptuoi.com.vnXEM PHONG THỦY SÓ

icon-thai-cuc-simhoptuoi.com.vnỨng dụng phong thủy

icon-thai-cuc-simhoptuoi.com.vnTin tức sim phong thủy

icon-thai-cuc-simhoptuoi.com.vnTư vấn trực tuyến