03 cách gieo quẻ Kinh Dịch và một số lưu ý khi ứng dụng các cách

Đăng ngày: 20-12-2023
mục lục

Nội dung chính

Bạn nên nắm vững cách gieo quẻ kinh dịch vì mong muốn đoán biết những chuyển biến công việc trong tương lai gần, bại hay thành, thuận lợi hay nhiều thử thách thì có thể gieo quẻ Kinh Dịch hỏi việc. Ngày nay có nhiều phương pháp gieo khác nhau, tùy vào mục đích thì người dùng chọn lựa cách lấy quẻ kinh dịch phù hợp như Mai Hoa Dịch Số, rút thẻ hoặc lật thẻ sách, 3 đồng xu…

1. Cách gieo quẻ Kinh Dịch theo thời gian (Giờ Động Tâm)

Đây là cách bốc quẻ kinh dịch thông dụng nhất hiện nay. Dựa vào thời điểm động tâm - lúc tâm trí nghĩ về một câu hỏi hay công việc nhất định để đoán việc. Câu trả lời sẽ ứng nghiệm với giờ của chủ nhân động tâm. 

a. Những trường hợp nên áp dụng cách gieo quẻ Kinh Dịch theo thời gian

Cách gieo quẻ dịch theo giờ động tâm được áp dụng trong nhiều trường hợp. Trong đó phổ biến nhất là các trường hợp:

- Hỏi việc động tâm trong thời gian sắp tới

- Đoán trước kết quả của dự định hay kế hoạch đang thực hiện

- Xem những vấn đề liên quan đến sự kiện lớn

Đa phần hiện nay người dùng ứng dụng cách lập quẻ dịch theo giờ động tâm khi tâm trí đang nghĩ tới một việc gì đó, đang liên tục đặt một câu hỏi. Giờ động tâm chính là thời gian bao gồm cả giờ, ngày, tháng, năm quy đổi theo Âm Lịch người động tâm nghĩ tới công việc. Vì thế linh ứng gieo quẻ dễ có được kết quả chính xác.

>>> Cách xác định giờ động tâm tại: Giờ động tâm là gì

cach gieo que kinh dich bang thoi gian

b. Cách quy đổi thời gian để lập quẻ dịch

Giờ động tâm là căn cứ để tính và lập quẻ. Muốn tiến hành lập quẻ, người dùng cần lưu tâm quy đổi thời gian lịch dương sang lịch âm. Đồng thời quy đổi can chi thành số lý. Cách quy đổi theo nguyên tắc sau:

- Xác định tượng quẻ - Xác định số quái: Mỗi quái trong Tiên Thiên Bát Quái sẽ tương ứng với một số lý. 

 • Quái Càn tượng quẻ Thiên (nghĩa là Trời) số lý 1

 • Quái Đoài tượng quẻ Trạch (nghĩa là Đầm) số lý 2

 • Quái Ly tượng quẻ Ly (nghĩa là Hỏa) số lý 3

 • Quái Chấn tượng quẻ Lôi (nghĩa là Sấm) số lý 4

 • Quái Tốn tượng quẻ Phong (nghĩa là Gió) số lý 5

 • Quái Khảm tượng quẻ Thủy (nghĩa là Nước) số lý 6

 • Quái Cấn tượng quẻ Sơn (nghĩa là Núi) số lý 7

 • Quái Khôn tượng quẻ Địa (nghĩa là Đất) số lý 8

- Xác định số lý cho giờ âm lịch: Giờ Âm lịch chia thành 12 con giáp ứng với 12 số lý. Tuần từ bắt đầu từ giờ Tý và kết thúc ở giờ Hợi. 

 • Giờ Tý (23h00 - 0h59) - số lý 1

 • Giờ Sửu (1h00 - 2h59) - số lý 2

 • Giờ Dần (3h00 - 4h59) - số lý 3

 • Giờ Mão (5h00 - 6h59) - số lý 4

 • Giờ Thìn (7h00 - 8h59) - số lý 5

 • Giờ Tỵ (9h00 - 10h59) - số lý 6

 • Giờ Ngọ (11h00 - 12h59) - số lý 7

 • Giờ Mùi (13h00 - 14h59) - số lý 8

 • Giờ Thân (15h00 - 16h59) - số lý 9

 • Giờ Dậu (17h00 - 18h59) - số lý 10

 • Giờ Tuất (19h00 - 20h59) - số lý 11

 • Giờ Hợi (21h00 - 22h59) - số lý 12

- Xác định số lý cho ngày âm lịch: Lần lượt mỗi ngày ứng với một số lý. Bắt đầu từ ngày mùng 1 đến hết ngày 30. 

 • Ngày mùng 1 - số lý 1

 • Ngày mùng 2 - số lý 2

 • Ngày mùng 3 - số lý 3

 • Ngày mùng 4 - số lý 4

 • Ngày mùng 5 - số lý 5

 • Ngày mùng 6 - số lý 6

 • Ngày mùng 7 - số lý 7

 • Ngày mùng 8 - số lý 8

 • Ngày mùng 9 - số lý 9

 • Ngày mùng 10 - số lý 10

 • Ngày mùng 11 - số lý 11

 • Ngày mùng 12 - số lý 12

 • Ngày mùng 13 - số lý 13

 • Ngày mùng 14 - số lý 14

 • Ngày mùng 15 - số lý 15

 • Ngày mùng 16 - số lý 16

 • Ngày mùng 17 - số lý 17

 • Ngày mùng 18 - số lý 18

 • Ngày mùng 19 - số lý 19

 • Ngày mùng 20 - số lý 20

 • Ngày mùng 21 - số lý 21

 • Ngày mùng 22 - số lý 22

 • Ngày mùng 23 - số lý 23

 • Ngày mùng 24 - số lý 24

 • Ngày mùng 25 - số lý 25

 • Ngày mùng 26 - số lý 26

 • Ngày mùng 27 - số lý 27

 • Ngày mùng 28 - số lý 28

 • Ngày mùng 29 - số lý 29

 • Ngày mùng 30 - số lý 30

- Xác định số lý cho tháng âm lịch: Mỗi tháng sẽ ứng với số lý tương ứng. Tháng nào sẽ ứng với số lý đó.

 • Tháng 1 Âm lịch số lý 1

 • Tháng 2 Âm lịch số lý 2

 • Tháng 3 Âm lịch số lý 3

 • Tháng 4 Âm lịch số lý 4

 • Tháng 5 Âm lịch số lý 5

 • Tháng 6 Âm lịch số lý 6

 • Tháng 7 Âm lịch số lý 7

 • Tháng 8 Âm lịch số lý 8

 • Tháng 9 Âm lịch số lý 9

 • Tháng 10 Âm lịch số lý 10

 • Tháng 11 Âm lịch số lý 11

 • Tháng 12 Âm lịch số lý 12

- Xác định số lý cho năm âm lịch: Số lý tương ứng với từng địa chi của năm. Khởi đầu năm Tý và kết thúc ở năm Hợi. 

 • Năm địa chi Tý số lý 1

 • Năm địa chi Sửu số lý 2

 • Năm địa chi Dần số lý 3

 • Năm địa chi Mão số lý 4

 • Năm địa chi Thìn số lý 5

 • Năm địa chi Tỵ số lý 6

 • Năm địa chi Ngọ số lý 7

 • Năm địa chi Mùi số lý 8

 • Năm địa chi Thân số lý 9

 • Năm địa chi Dậu số lý 10

 • Năm địa chi Tuất số lý 11

 • Năm địa chi Hợi số lý 12

c. Cách gieo quẻ Kinh Dịch theo thời gian chính xác

Dựa vào quy ước về số lý của thời gian động tâm, người dùng tiến hành từng bước sau để xác định được quẻ Kinh Dịch. 

Bước 1: Ghi ra thời gian động tâm theo âm lịch

Thời gian động tâm bao gồm ngày, tháng, năm, giờ động tâm. Người dùng ghi lại đầy đủ và chính xác thời gian động tâm (thời điểm tập trung và nghĩ về công việc đang muốn dự đoán).

Bước 2: Quy đổi thời gian để lập quẻ dịch

Người dùng thực hiện quy đổi thời gian theo số lý của thời gian động tâm theo đúng quy ước, bao gồm:

- Số lý giờ động tâm

- Số lý ngày động tâm

- Số lý tháng động tâm

- Số lý năm động tâm

Bước 3: Tính quẻ chủ, quẻ biến, quẻ hỗ theo thời gian

- Tính quẻ chủ: Ngoại quái (quái trên) ứng với số dư của phép tính (số lý ngày + số lý tháng + số lý năm) chia cho 8. Nếu phép chia không dư thì số dư là 8 hoặc 0. Nội quái (quái dưới) ứng với số dư của phép tính (số lý giờ + số lý ngày + số lý tháng + số lý năm) chia cho 8. Ghép ngoại quái và nội quái vào thành quẻ chủ. 

- Tính quẻ biến: Trước khi tính được quẻ biến phải xác định được hào động. Công thức tính vị trí hào động là (số lý giờ + số lý ngày + số lý tháng + số lý năm) chia cho 6. Số dư của phép tính chính là vị trí hào động. Hào động của quẻ chủ động ở đâu thì biến ở chỗ đó. Hào Dương thì biến thành hào âm và ngược lại. Quẻ chủ sau khi biến sẽ ra được quẻ biến. 

- Tính quẻ hỗ: Lấy quẻ chủ làm gốc. Quẻ hỗ xác định theo công thức dùng hào 543 của quẻ chủ là ngoại quái. Dùng hào 432 làm nội quái. Xếp sắp hào ngoại quái và nội quái thành được quẻ hỗ hoàn chỉnh. 

Bước 4: Xác định quẻ thể, quẻ dụng 

Xác định quẻ thể hay quẻ dụng dựa hào động trong quẻ dịch. Quẻ thể hay quẻ dụng đều gồm 3 hào (quẻ đơn). Hào động xuất hiện ở quẻ đơn nào thì quẻ đó chính là quẻ dụng, quẻ đơn còn lại chính là quẻ thể. Vì thế nếu quẻ dịch xuất hiện hào động ở thượng quái (hào 4, 5, 6 tính từ dưới lên) thì thượng quái chính là quẻ dụng và hạ quái (hào 1, 2, 3) chính là quẻ thể. Ngược lại nếu quẻ dịch xuất hiện hào động ở hạ quái thì hạ quá chính là quẻ dụng, còn thượng quái là quẻ thể. 

>>> Quẻ Thể và Quẻ dụng là quẻ như nào? Mời xem tại: Quẻ thể và quẻ dụng

Bước 5: Áp dụng ngũ hành sinh khắc để dự đoán công việc

Thông tin về thoán từ, tên quẻ, ý nghĩa quẻ cũng như áp dụng về ngũ hành có thể được mục đích công việc có thuận lợi cũng như hanh thông hay không. Từ đó trong tương lai gần chủ động cho kế hoạch tiếp tục hay chuyển hướng cho công việc của bản thân.

d. Cách đọc quẻ Kinh Dịch theo thời gian

Cách đọc quẻ Kinh Dịch theo thời gian thực hiện tuần tự theo các bước sau đây:

 • Bước 1: Người xem quan tâm tới trùng quái gốc vượng cũng như gốc suy. Trường hợp gốc vượng thì tốt, còn gốc suy thì xấu.

 • Bước 2: Xem quẻ thể và quẻ dụng. Quẻ thể khắc với quẻ dụng hoặc hòa, hoặc quẻ dụng sinh cho quẻ thể thì mang ý nghĩa tốt. Nhưng ngược lại thì sẽ mang đến ý nghĩa xấu

 • Bước 3: Xem về hào thế, hào ứng, nếu tương sinh hay tương hòa thì tốt. Tuy nhiên quẻ ứng khắc với quẻ thế thì mang ý nghĩa xấu. 

 • Bước 4: Xem về dụng thần, kỵ thần, nguyên thần, dụng thể hoặc thế ứng. Từ đó định ra được kết quả, thâu tóm được sự vận động của nhật nguyệt điểm của thời gian.

>>> Xem thêm cách luận quẻ dịch tại: Hướng dẫn luận giải quẻ dịch

2. Cách gieo quẻ kinh dịch bằng rút thẻ hoặc lật thẻ sách

Người xem quẻ rút một số thẻ ngẫu nhiên. Thẻ rút lần đầu dùng làm thượng quẻ. Nếu trường hợp số thẻ lớn hơn 8 thì chia cho 8 để lấy số dư làm số của quẻ thượng (hay còn gọi là con số tiên thiên). Tiếp đó rút lần 2 dùng làm quẻ hạ, làm tương tự như quẻ thượng. Dùng số của quẻ hạ rồi cộng với giờ xem, sau đó chia cho 6 để xác định vị trí hào động. Tại vị trí hào động biến hào âm thành dương và ngược lại. Như vậy ta có được quẻ chủ và quẻ biến.

3. Cách gieo quẻ kinh dịch bằng 3 đồng xu

a. Chuẩn bị trước khi áp dụng cách gieo quẻ dịch

Chuẩn bị 3 đồng xu cổ, đặc biệt là đồng xu cổ ngũ đế được đánh giá là rất tốt. Đồng xu cổ cần sạch sẽ và vẫn rõ ký tự trên mặt đồng xu. Nhiều người cho rằng việc dùng đồng xu cổ cần phải là đồng xu từ thời đại hưng thịnh của Trung Hoa. Tuy nhiên, theo chuyên gia thì đây là điều không cần thiết, chỉ cần dùng đồng xu cổ tích tụ những thay đổi và vận trình của thời gian là có thể cho kết quả gieo quẻ chính xác. Ngoài ra có thể chuẩn bị thêm 1 chiếc bát và 1 chiếc đĩa.

b. Cách gieo quẻ kinh dịch dựa theo đồng xu

Người gieo quẻ thực hiện cầm 3 đồng xu kim loại, rồi úp 2 bàn tay vào tầm 1 phút. Điều này sẽ giúp điện sinh vật có sự liên kết giữa người gieo quẻ và đồng tiền. Thả nhẹ đồng xu xuống hoặc cho đồng xu vào chiếc bát xóc lên để kết quả hiển thị trên đĩa. Kết quả lần 1 là hào 1, kết quả lần 2 là tương ứng với hào 2, kết quả lần 3 là hào thứ 3,... tương tự kết quả lần 6 là hào thứ 6. 

c. Quá trình xem quẻ và cách đọc quẻ

Kết quả gieo quẻ sẽ là 1 trong các trường hợp sau:

- 1 đồng xu ngửa - 2 đồng xu sấp: tức là hào âm (nét đứt)

- 1 đồng xu sấp - 2 đồng xu ngửa: tức là hào dương (nét liền)

- 3 đồng xu đều sấp: là dương động (nét liền và chữ o)

- 3 đồng xu đều ngửa: là âm động (nét đứt và chữ x)

Lưu ý, ký hiệu “o” là hào dương động, ký hiệu “x” là hào âm động. Đây đều là những hào động. Khi gieo quẻ bạn có thể nhận thấy được điều này rất dễ gặp. Trường hợp 1 quẻ bao gồm cả 6 hào động thì tất cả đều có sự biến đổi. Các hào này có sự biến đổi chuyển từ âm sang dương và ngược lại. 

>>> Xem chi tiết cách gieo quẻ bằng ba đồng xu tại: Cách gieo quẻ bằng 3 đồng xu

cach gieo que bang 3 dong xu

4. Lưu ý khi ứng dụng các cách gieo quẻ Kinh Dịch

a. Nắm được nguồn gốc quẻ Kinh Dịch là gì?

Trước khi ứng dụng một trong số các cách gieo quẻ Kinh Dịch thì người dùng cần nắm bắt những thông tin về khái niệm cũng như thành phần của quẻ Kinh Dịch.

Bản chất Kinh Dịch là tinh hoa, là hệ tư tưởng vĩ đại dựa vào sự vận động cũng như biến đổi của tạo hóa để luận đoán chuyển biến tương lai của sự vật, sự việc. Truyền thuyết kể lại rằng Kinh Dịch được hình thành từ thời Phục Hy của Trung Hoa. 

Sau hàng ngàn năm, qua nhiều thế hệ bậc thánh nhân lỗi lạc thì Kinh Dịch đã được diễn đạt rõ ràng, chi tiết và cụ thể như ngày nay. Nhiều lĩnh vực trong cuộc sống đều có thể áp dụng Kinh Dịch nổi bật là mệnh lý, thiên văn, quân sự... 

- Quẻ Kinh Dịch là một trong các hình thức của bói toán. Quẻ Kinh Dịch giúp con người giao ứng với vận khí, đoán biết được tương lai, chủ động cho vận trình tốt xấu. 

- Các thành phần chính trong kinh dịch gồm có:

 • Lưỡng Nghi: Là khởi nguồn của Kinh Dịch với 2 hình thái đối lập nhau là âm và dương. Âm đại diện bằng nét đứt, Dương đại diện là nét liền.

 • Tứ tượng: Được tạo nên bởi 2 nghi có sự chồng hay đặt lên nhau, hoặc đảo chỗ nhau. Tứ tượng có thiếu dương, thiếu âm, thái dương và thái âm.

 • Bát quái: Có 8 hình thái, chính là việc bổ sung thêm một vạch cho Tứ tượng. 8 hình thái chính là Tốn, Cấn, Càn, Khảm, Khôn, Chấn, Ly, Đoài. 

 • Quẻ kép: Chính là sự hợp lại của 2 bát quái (quẻ đơn) tạo nên tổng thể 64 quẻ kinh dịch.

>>> Chi tiết bộ môn Kinh Dịch cùng cách ứng dụng Kinh Dịch trong cuộc sống tại: Kinh Dịch là gì

b. Hướng dẫn bí quyết gieo quẻ Kinh Dịch linh ứng tốt nhất

Khi gieo quẻ Kinh Dịch, ai cũng mong muốn quẻ linh ứng và cho kết quả chính xác nhất. Tuy nhiên để có được kết quả đó thì người gieo quẻ cần lưu ý những vấn đề như:

- Tinh thần cần thoải mái, bản thân tĩnh tâm, không suy nghĩ cùng một lúc quá nhiều việc dẫn tới tâm trí không được bình thản

- Trang phục chuẩn bị trước cần chỉnh tề, rửa sạch tay chân và thực hiện gieo quẻ tại không gian yên tĩnh. Quý bạn có thể đốt thêm chút trầm để không khí trở nên dễ chịu cũng như quẻ dịch trở nên ứng nghiệm. 

- Chỉ tiến hành gieo quẻ một lần trong một ngày. Không gieo quẻ quá nhiều lần sẽ dẫn tới việc lạm dụng và kết quả dự đoán không còn chính xác.

- Khi gieo quẻ chỉ đặt ra đúng một câu hỏi cho một vấn đề. Không suy nghĩ quá nhiều câu hỏi, không mong cầu trong câu hỏi.

5. Giới thiệu một số phần mềm gieo quẻ Kinh Dịch chuẩn xác

Gieo quẻ Kinh Dịch tồn tại với nhiều phương pháp. Người dùng không am hiểu về kinh dịch hoặc người mới học dịch quẻ sẽ khó lòng tự mình tiến hành gieo quẻ. Chính vì thế sử dụng phần mềm gieo quẻ là giải pháp tốt nhất. Người dùng sử dụng phần mềm gieo quẻ Kinh Dịch chính xác tại địa chỉ uy tín như simhoptuoi.com.vn sẽ nhanh chóng có được lời đoán và khuyên đáng tin cậy.

Hiện tại đội ngũ chuyên gia phong thủy tại simhoptuoi.com.vn sau thời gian khảo nghiệm, nghiên cứu và ứng dụng đã cung cấp tới người dùng phần mềm gieo quẻ mai hoa và phần mềm gieo quẻ lục hào. Dựa vào mục đích sử dụng của mỗi người có thể dễ dàng lựa chọn sử dụng phần mềm hỗ trợ cho bản thân tốt nhất. Thao tác sử dụng phần mềm đơn giản, tối ưu thời gian và kết quả luận giải được phân tích từ chuyên gia. Người dùng sử dụng phần mềm gieo quẻ Kinh Dịch tại simhoptuoi.com.vn không khác gì được trực tiếp tiếp xúc với chuyên gia, mà tiết kiệm tối đa thời gian cũng như công sức di chuyển.

>>> Bên cạnh phần mềm gieo quẻ, quý bạn hãy chấm điểm sim đang dùng chứa quẻ dịch nào bằng ứng dụng Sim Kinh Dịch của chúng tôi, quý bạn sẽ nắm được ảnh hưởng của sim với đời sống mình theo chiều hướng tốt hay xấu.

Mỗi cách gieo quẻ kinh dịch khác nhau sẽ đòi hỏi cách thức thực hiện khác nhau. Điểm chung của các cách gieo chính là mong muốn chiêm đoán công việc của người dùng. Bởi vậy dù lựa chọn cách gieo quẻ nào, người dùng cũng có thể nhận được luận đoán công việc, quan trọng chính là ở mỗi đối tượng sẽ có lựa chọn loại hình gieo quẻ phù hợp. 

Ngoài ra nội dung này sẽ giải đáp những bộ từ khóa sau:

 • cách bốc quẻ kinh dịch

 • cách lấy quẻ kinh dịch

 • cách gieo quẻ kinh dịch theo thời gian

 • cách lấy quẻ dịch

 • cách gieo quẻ bát quái

 • cách gieo quẻ dịch

 • cách gieo quẻ trong kinh dịch

XEM PHONG THỦY 4 SỐ CUỐI ĐIỆN THOẠI