Xem tuổi Quý Dậu 1993 hợp số điện thoại nào theo 5 Tiêu Chí Vàng

1993 hợp số điện thoại nào?” là nghi vấn của không ít người tuổi Quý Dậu quan tâm trong thời đại công nghệ 4.0. Bởi họ hiểu được giá trị của sim phong thủy hợp tuổi 1993 đem lại là không hề nhỏ, giúp giảm thiểu vận xấu từ sao chiếu mệnh, tăng điềm lành phù trợ cho chủ nhân. Tuy nhiên để chọn được số điện thoại hợp tuổi 1993 như vậy thì không phải điều dễ dàng với ai không hiểu về phong thủy huyền học. Bài viết dưới đây, chuyên gia tại trung tâm Sim Hợp Tuổi sẽ giúp quý bạn giải quyết tất cả những vấn đề liên quan đến chiếc sim dành riêng cho tuổi Quý Dậu 1993.

CHỌN SIM PHONG THỦY HỢP TUỔI THEO NGÀY THÁNG NĂM SINH

/ /

Bảng sim hợp tuổi 1993

Lọc nâng cao Lọc 3

0

4,000,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt mua sim

Quẻ chủ: Thuần Càn (乾 qián)

Quẻ hỗ: Thuần Càn (乾 qián)

Ngũ hành: Kim - tổng số nút 10

Số đặc biệt: 39,86,

Ngũ hành Kim tương vượng ngũ hành Kim

Xem luận phong thủy sim

4,000,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt sim

1

4,368,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt mua sim

Quẻ chủ: Thuần Khôn (坤 kūn)

Quẻ hỗ: Thuần Khôn (坤 kūn)

Ngũ hành: Kim - tổng số nút 8

Số đặc biệt: 9393,39,

Ngũ hành Kim tương vượng ngũ hành Kim

Xem luận phong thủy sim

4,368,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt sim

2

8,800,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt mua sim

Quẻ chủ: Sơn Hỏa Bí (賁 bì)

Quẻ hỗ: Lôi Thủy Giải (解 xiè)

Ngũ hành: Kim - tổng số nút 8

Số đặc biệt: 78,

Ngũ hành Kim tương vượng ngũ hành Kim

Xem luận phong thủy sim

8,800,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt sim

3

3,899,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt mua sim

Quẻ chủ: Thủy Trạch Tiết (節 jié)

Quẻ hỗ: Sơn Lôi Di (頤 yí)

Ngũ hành: Thổ - tổng số nút 8

Số đặc biệt: 79,86,

Ngũ hành Thổ tương sinh với ngũ hành Kim

Xem luận phong thủy sim

3,899,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt sim

4

9,990,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt mua sim

Quẻ chủ: Thuần Khôn (坤 kūn)

Quẻ hỗ: Thuần Khôn (坤 kūn)

Ngũ hành: Kim - tổng số nút 10

Số đặc biệt: 777,

Ngũ hành Kim tương vượng ngũ hành Kim

Xem luận phong thủy sim

9,990,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt sim

5

9,980,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt mua sim

Quẻ chủ: Lôi Thủy Giải (解 xiè)

Quẻ hỗ: Thủy Hỏa Ký Tế (既濟 jì jì)

Ngũ hành: Kim - tổng số nút 10

Số đặc biệt: 777,

Ngũ hành Kim tương vượng ngũ hành Kim

Xem luận phong thủy sim

9,980,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt sim

6

9,800,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt mua sim

Quẻ chủ: Lôi Thủy Giải (解 xiè)

Quẻ hỗ: Thủy Hỏa Ký Tế (既濟 jì jì)

Ngũ hành: Thổ - tổng số nút 8

Số đặc biệt: 789,78,

Ngũ hành Thổ tương sinh với ngũ hành Kim

Xem luận phong thủy sim

9,800,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt sim

7

9,990,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt mua sim

Quẻ chủ: Lôi Thủy Giải (解 xiè)

Quẻ hỗ: Thủy Hỏa Ký Tế (既濟 jì jì)

Ngũ hành: Kim - tổng số nút 10

Số đặc biệt: 777,

Ngũ hành Kim tương vượng ngũ hành Kim

Xem luận phong thủy sim

9,990,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt sim

8

9,800,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt mua sim

Quẻ chủ: Sơn Hỏa Bí (賁 bì)

Quẻ hỗ: Lôi Thủy Giải (解 xiè)

Ngũ hành: Kim - tổng số nút 10

Số đặc biệt: 789,78,

Ngũ hành Kim tương vượng ngũ hành Kim

Xem luận phong thủy sim

9,800,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt sim

9

9,990,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt mua sim

Quẻ chủ: Thủy Trạch Tiết (節 jié)

Quẻ hỗ: Sơn Lôi Di (頤 yí)

Ngũ hành: Kim - tổng số nút 8

Số đặc biệt: 777,78,

Ngũ hành Kim tương vượng ngũ hành Kim

Xem luận phong thủy sim

9,990,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt sim

10

3,990,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt mua sim

Quẻ chủ: Trạch Địa Tụy (萃 cuì)

Quẻ hỗ: Phong Sơn Tiệm (漸 jiàn)

Ngũ hành: Thổ - tổng số nút 10

Số đặc biệt: 79,78,

Ngũ hành Thổ tương sinh với ngũ hành Kim

Xem luận phong thủy sim

3,990,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt sim

11

12,799,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt mua sim

Quẻ chủ: Sơn Hỏa Bí (賁 bì)

Quẻ hỗ: Lôi Thủy Giải (解 xiè)

Ngũ hành: Kim - tổng số nút 8

Số đặc biệt: 79,

Ngũ hành Kim tương vượng ngũ hành Kim

Xem luận phong thủy sim

12,799,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt sim

12

9,600,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt mua sim

Quẻ chủ: Trạch Địa Tụy (萃 cuì)

Quẻ hỗ: Phong Sơn Tiệm (漸 jiàn)

Ngũ hành: Kim - tổng số nút 10

Số đặc biệt: 789,78,

Ngũ hành Kim tương vượng ngũ hành Kim

Xem luận phong thủy sim

9,600,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt sim

13

3,580,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt mua sim

Quẻ chủ: Sơn Hỏa Bí (賁 bì)

Quẻ hỗ: Lôi Thủy Giải (解 xiè)

Ngũ hành: Kim - tổng số nút 10

Số đặc biệt: 38,

Ngũ hành Kim tương vượng ngũ hành Kim

Xem luận phong thủy sim

3,580,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt sim

14

3,780,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt mua sim

Quẻ chủ: Thuần Khôn (坤 kūn)

Quẻ hỗ: Thuần Khôn (坤 kūn)

Ngũ hành: Kim - tổng số nút 8

Số đặc biệt: 79,

Ngũ hành Kim tương vượng ngũ hành Kim

Xem luận phong thủy sim

3,780,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt sim

15

4,680,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt mua sim

Quẻ chủ: Thủy Trạch Tiết (節 jié)

Quẻ hỗ: Sơn Lôi Di (頤 yí)

Ngũ hành: Kim - tổng số nút 10

Số đặc biệt: 38,

Ngũ hành Kim tương vượng ngũ hành Kim

Xem luận phong thủy sim

4,680,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt sim

16

9,800,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt mua sim

Quẻ chủ: Lôi Thủy Giải (解 xiè)

Quẻ hỗ: Thủy Hỏa Ký Tế (既濟 jì jì)

Ngũ hành: Kim - tổng số nút 10

Số đặc biệt: 789,78,

Ngũ hành Kim tương vượng ngũ hành Kim

Xem luận phong thủy sim

9,800,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt sim

17

5,680,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt mua sim

Quẻ chủ: Thuần Khôn (坤 kūn)

Quẻ hỗ: Thuần Khôn (坤 kūn)

Ngũ hành: Thổ - tổng số nút 10

Số đặc biệt: 38,

Ngũ hành Thổ tương sinh với ngũ hành Kim

Xem luận phong thủy sim

5,680,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt sim

18

3,999,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt mua sim

Quẻ chủ: Thủy Trạch Tiết (節 jié)

Quẻ hỗ: Sơn Lôi Di (頤 yí)

Ngũ hành: Thổ - tổng số nút 8

Số đặc biệt: 79,

Ngũ hành Thổ tương sinh với ngũ hành Kim

Xem luận phong thủy sim

3,999,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt sim

19

4,000,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt mua sim

Quẻ chủ: Lôi Thủy Giải (解 xiè)

Quẻ hỗ: Thủy Hỏa Ký Tế (既濟 jì jì)

Ngũ hành: Thổ - tổng số nút 10

Số đặc biệt: 79,86,

Ngũ hành Thổ tương sinh với ngũ hành Kim

Xem luận phong thủy sim

4,000,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt sim

Đang được quan tâm nhất

Danh sách số đã xem

I. Tại sao tuổi Quý Dậu nên xem 1993 hợp số điện thoại nào?

Người sinh năm 1993 tuổi can chi Quý Dậu, ngũ hành nạp âm Kiếm Phong Kim, nổi bật với sự thông minh, năng động, kiên cường, dũng cảm, thích nghi được với nhiều môi trường khác nhau. Nhưng người tuổi này cũng vướng phải nhiều thị phi, dễ mất lòng người do cách hành xử thẳng thắn, không câu nệ. Xét tổng thể cuộc đời thì tuổi Quý Dậu có nhiều thăng trầm, gia đình khó sum vầy. Theo đó, việc xem tuổi 1993 hợp số điện thoại nào và sở hữu đúng số sim phong thủy là vô cùng quan trọng trong việc cải thiện khuyết điểm, vận số cuộc đời hanh thông hơn. 

Sim phong thủy hợp tuổi 1993 là dòng sim hội tụ các yếu tố phong thủy cát lợi, phù hợp riêng với bát tự ngày tháng năm sinh của người tuổi Quý Dậu. Với nguồn năng lượng tốt lành sẵn có bên trong sẽ giúp chủ nhân gặp nhiều may mắn, cải thiện các mối quan hệ hòa thuận hơn. Hơn nữa, chiếc sim bé nhỏ này lại vô cùng dễ sử dụng, năng lượng ổn định, gắn kết với mọi công việc, càng sử dụng thường xuyên thì càng giải phóng cát khí của số điện thoại hợp tuổi 1993. 

II. 05 Tiêu chí vàng xem 1993 hợp số điện thoại nào chuẩn xác

Số điện thoại hợp tuổi 1993 là sim phong thủy có nội tại tốt, đồng thời ngũ hành âm dương phải tương hợp hài hòa với bản mệnh Kim tuổi Quý Dậu. Theo đó, khi xem phong thủy sim hợp tuổi cho riêng tuổi 1993 cần phải đảm bảo những tiêu chí sau:

 

sim hợp tuổi 1993

 

1. Xem sim hợp tuổi 1993 theo âm dương tương phối

Âm Dương cân bằng là trạng thái lý tưởng của vũ trụ, là tiền đề thúc đẩy vạn vật sinh sôi phát triển, sim số cũng không phải ngoại lệ. Trong dãy sim, năng lượng âm thể hiện qua con số chẵn, năng lượng dương thể hiện qua con số lẻ. Tỷ lệ chẵn lẻ của con số sẽ cho ta biết được sim có trạng thái âm dương là cân bằng tuyệt đối hay tương đối ra sao. Từ đó, đưa ra quyết định 1993 hợp số điện thoại nào sao cho phù hợp với bản mạng của mình nhất.

Sinh năm 1993 mạng Âm chọn sim phong thuỷ hợp tuổi 1993 tự cân bằng âm dương với 5 số lẻ và 5 số chẵn thì tự nhiên sẽ thuận, công việc và gia đạo đều hanh thông. Trường hợp khác, sim hợp tuổi 1993 vượng Dương và không quá thiên lệch sẽ giúp điều chỉnh vận khí âm dương người dùng về trạng thái cân bằng, tức là sim có 6 số chẵn và 4 số lẻ. 

Tuổi 1993 TUYỆT ĐỐI TRÁNH sử dụng sim vượng Âm (dãy sim có nhiều hơn 5 số chẵn). Nếu dùng loại sim này lâu dài sẽ càng làm tình trạng âm dương mất cân bằng trầm trọng, cuộc sống và sức khỏe ắt gặp nhiều vấn đề xấu. 

2. Xem 1993 hợp số điện thoại nào theo ngũ hành sinh khắc

Ngũ hành sinh khắc là quy luật phong thủy tiên quyết để xác định mức độ hợp khắc của sim phong thủy hợp tuổi 1993. Hơn nữa, ngũ hành cũng xác định được cả năng lượng nội tại của sim hợp tuổi Quý Dậu là tốt hay xấu. 

2.1. Mối tương quan ngũ hành của sim với bản mệnh Kim tuổi 1993

Số điện thoại hợp tuổi 1993 là dãy sim có ngũ hành tương sinh hoặc tương hỗ với mệnh chủ. Theo quy luật sinh khắc ngũ hành thì Thổ sinh Kim, Kim tương trợ Kim. Người tuổi Quý Dậu bản mệnh Kiếm Phong Kim nên chọn sim phong thuỷ hợp tuổi 1993 ngũ hành Thổ là tốt nhất, để nhận được sinh khí, giúp tăng may mắn, tài lộc. Sau đó là sim hợp tuổi 1993 ngũ hành Kim có khả năng bổ trợ cho bản mệnh Quý Dậu, cho cuộc sống bình an, suôn sẻ hơn. 

Khi xem 1993 hợp số điện thoại nào TUYỆT ĐỐI TRÁNH sim ngũ hành Hỏa, vì Hỏa khắc Kim. Sử dụng sim mệnh Hỏa thời gian dài có thể khiến chủ mệnh Quý Dậu gặp nhiều khó khăn, công việc đi vào ngõ cụt. 

2.2. Nội tại sim phong thủy hợp tuổi 1993 mang cát khí

Tiêu chí này xét dựa vào quan hệ ngũ hành của từng cặp số theo chiều từ trái qua phải của dãy sim. Một dãy sim hợp tuổi 1993 có nội tại cát lợi khi có nhiều cặp số ngũ hành tương sinh hơn tương khắc. 

2.3. Khả năng bổ sung ngũ hành khuyết thiếu của sim với tứ trụ mệnh 1993

Mỗi người sinh năm 1993 có giờ, ngày, tháng sinh khác nhau, tương ứng với ngũ hành vượng và ngũ hành suy. Theo đó, 1993 hợp số điện thoại nào là số sim có ngũ hành trùng với hành suy sẽ giúp bổ trợ điểm khuyết thiếu trong tứ trụ mệnh, thúc đẩy điểm mạnh, phát triển sự nghiệp. Trường hợp đặc biệt sim hợp tuổi 1993 có ngũ hành trùng với hành vượng tứ trụ mệnh mà thuộc ngũ hành tương sinh bản mệnh thì vẫn có thể dùng được, đó là sim có ngũ hành Thổ. 

3. Xem 1993 hợp số điện thoại nào theo hành quẻ bát quái

Quẻ dịch của sim điện thoại chia làm quẻ chủ và quẻ hỗ. Theo phong thủy dịch lý, sim phong thuỷ hợp tuổi 1993 có ý nghĩa cát lợi khi có quẻ dịch Cát, tối thiểu là quẻ Bình Hòa, tránh quẻ Hung/ Đại Hung. Dựa vào ý nghĩa từng quẻ dịch người dùng có thể chủ động chọn cho bản thân 1993 hợp số điện thoại nào phù trợ đúng mong muốn sử dụng, như tăng công danh sự nghiệp, kích tài lộc, hay cải thiện gia đạo tình duyên…

4. Xem 1993 hợp số điện thoại nào theo cửu tinh đồ pháp

Cửu tinh đồ pháp là tiêu chí để xem 1993 hợp số điện thoại theo 9 chòm sao cai quản sự vận hành của trời đất trong chu kỳ 180 năm. Tính từ năm 2004 đến năm 2023 là vận thế đương kim Hạ Nguyên Bát Vận, sao Tả Phủ cai quản, có con số hiện thân là 8. Như vậy, sim hợp tuổi 1993 có càng nhiều con số 8 thì sẽ có càng nhiều vượng khí từ cát tinh Tả Phủ, giúp tăng cơ hội gặt hái thành công. 

5. Xem sim hợp tuổi 1993 theo quan niệm dân gian

Đây là tiêu chí xem 1993 hợp số điện thoại nào không chỉ có năng lượng phong thủy cát lợi mà còn hoàn thiện cả về hình thức ấn tượng. Quan niệm dân gian trong chọn sim hợp tuổi Quý Dậu thể hiện thông qua tổng số nút sim và bộ số đặc biệt trong dân gian như sau:

- Tổng số nút sim điện thoại là con số hàng đơn vị của phép tổng 10 con số trong dãy sim. Theo quan niệm dân gian, ý nghĩa may mắn của sim tỷ lệ thuận với tổng số nút. Vì thế, khi tìm 1993 hợp số điện thoại nào thì người tuổi Quý Dậu nên chọn dãy sim có tổng số nút từ 8 trở lên, điểm nút 10 là hoàn hảo nhất. 

- Bộ số đặc biệt trong dân gian mang ý nghĩa may mắn, tài lộc được dân gian quan niệm như số 39 - thần tài nhỏ, 79 - thần tài lớn, 38 - ông địa nhỏ, 78 - ông địa lớn, 68 - lộc phát, 86 - phát lộc, 83 - phát tài… Hoặc các bộ số tam hoa, tứ quý, ngũ quý, lục quý, tiến lên 6789 - san bằng tất cả, 01234 - tay trắng tiến đến thành công… xuất hiện trong sim càng tạo nên sự ấn tượng cho sim phong thuỷ hợp tuổi 1993. 

III. Có thể xem 1993 hợp số điện thoại nào theo mong cầu không?

Trong 5 tiêu chí phân tích ở trên thì người tuổi Quý Dậu có thể dựa vào tiêu chí hành quẻ bát quái để chọn cho bản thân sim hợp tuổi 1993 theo từng mục đích sử dụng. Theo đó, ý nghĩa quẻ dịch tốt sẽ chia số điện thoại hợp tuổi 1993 theo 4 dòng chính phù trợ cho 4 phương diện cuộc sống bao gồm:

1. Sim hợp tuổi 1993 kích công danh sự nghiệp

Sim hợp tuổi Quý Dậu có quẻ Hỏa Địa Tấn, quẻ Thuần Càn, quẻ Địa Phong Thăng, quẻ Phong Trạch Trung Phu… mang lại nhiều may mắn về đường thăng quan tiến chức. Những chiếc sim như vậy phù hợp với người đang có mong muốn thay đổi công việc hay tiến tới lên vị trí cao hơn trong đoàn thể. 

2. Sim phong thuỷ hợp tuổi 1993 kích tài lộc làm ăn

Với mục đích bổ trợ tài vận, tăng lộc kinh doanh thì tuổi Quý Dậu nên xem 1993 hợp số điện thoại nào? Đó là sim có quẻ Hỏa Phong Đỉnh, quẻ Phong Sơn Tiệm, quẻ Trạch Sơn Hàm, quẻ Sơn Thiên Đại Súc,... có ý nghĩa thúc đẩy lộc khí, tăng cơ hội làm ăn, mở rộng quy mô buôn bán.

3. Sim hợp tuổi 1993 kích gia đạo tình duyên

Quẻ Phong Hỏa Gia Nhân, quẻ Thủy Thiên Nhu, quẻ Thủy Địa Tỷ, quẻ Địa Thiên Thái, quẻ Lôi Phong Hẳng, quẻ Thuần Đoài có ý nghĩa cát lợi về đường tình duyên gia đạo. Sim phong thuỷ hợp tuổi 1993 có quẻ dịch là những quẻ này sẽ bổ trợ rất tốt cho gia đình hòa thuận, trên dưới một lòng, tình duyên nở hoa, nhiều niềm vui. 

4. Sim hợp mệnh Kim 1993 cải vận giải hạn

Số điện thoại hợp tuổi 1993 có quẻ Lôi Thủy Giải, quẻ Phong Thủy Hoán, quẻ Hỏa Trạch Cách… có ý nghĩa mọi chuyện xui xẻo đều sẽ tiêu tan, thời sự khủng hoảng ắt sẽ có chuyển biến tích cực. Sử dụng những số sim hợp tuổi Quý Dậu như vậy sẽ bước qua giai đoạn khó khăn dễ dàng hơn. 

IV. Cảnh báo một số cách xem 1993 hợp số điện thoại nào sai lệch

Bên cạnh 5 tiêu chí vàng thì chuyên gia tại  simhoptuoi.com.vn sẽ đưa ra 3 phương pháp xem tuổi Quý Dậu hợp với số điện thoại nào còn nhiều bất cập phong thủy. Từ đó, quý bạn có thể phân biệt được sim phong thủy hợp tuổi 1993 chuẩn nhất.

 

sim hợp tuổi 1993

 

1. Xem sim hợp tuổi 1993 theo con số hợp tuổi

Đây là cách xem 1993 hợp số điện thoại nào theo sự xuất hiện nhiều hay ít của con số hợp tuổi Quý Dậu. Tuổi 1993 ngũ hành nạp âm Kiếm Phong Kim, hợp với số 2, 5, 8 (hành Thổ tương sinh) và số 6, 7 (hành Kim tương trợ). Như vậy, sim có chứa  càng nhiều năm con số này sẽ là số điện thoại hợp tuổi 1993, ví dụ như sim 0986.257.257; 0976.555.888… 

Với cách xem chỉ cần nhìn bằng mắt, không cần tính toán, nên được không ít người áp dụng. Tuy nhiên con số hợp tuổi chỉ đúng ý nghĩa khi đứng độc lập. Còn trong dãy sim thì sẽ có sự tác động qua lại của các con số, ta không thể xác định được năng lượng bên trong sim phong thuỷ hợp tuổi 1993 đang kìm hãm hay thúc đẩy nhau cùng cát lợi. 

2. Xem 1993 hợp số điện thoại nào theo du niên

Đây là phương pháp sử dụng ý nghĩa của cặp số tương ứng với 8 cung trong bát biến du niên để luận sinh năm 1993 hợp số điện thoại nào. Trong đó, 4 cung tốt là Sinh Khí (14, 41, 28, 82, 39, 93, 67, 76), Diên Niên (19, 91, 26, 62, 34, 43, 78, 87), Thiên Y (13, 31, 27, 72, 49, 94, 68, 86) và Phục Vị (11, 22, 33, 44, 66, 77, 88, 99). Và 4 cung xấu là Tuyệt Mệnh (12, 21, 37, 73, 48, 84, 69, 96), Lục Sát (16, 61, 29, 92, 38, 83, 47, 74), Ngũ Quỷ (18, 81, 24, 42, 36, 63, 79, 97) và Họa Hại (17, 71, 23, 32, 46, 64, 89, 98). 

Theo du niên số điện thoại hợp tuổi 1993 là dãy sim có cặp số thuộc cung tốt chiếm đa số. Ví dụ như sim 0978.913.969 (3 cung tốt - 1 cung xấu), 0334.626.886 (4 cung tốt)... Có thể thấy phương pháp xem 1993 hợp số điện thoại nào này khá đơn giản, chỉ cần nhìn vào cặp số từ trái qua phải. Nhưng lại có điểm nhược rất lớn khi không thể luận ý nghĩa các cặp số có số 0 và số 5 (00, 55, 05, 50, 09, 03, 53, 35…). Điều này ảnh hưởng không nhỏ trong nguyên tắc xem sim phong thuỷ hợp tuổi 1993, xét ý nghĩa sim trên tổng hòa 10 con số. 

3. Xem 1993 hợp số điện thoại nào theo ý nghĩa 4 số cuối

Hiện nay có rất không ít người sinh năm 1993 chọn sim hợp tuổi Quý Dậu theo bộ 4 số cuối có ý nghĩa đặc biệt, ví dụ như 

- Sim đuôi năm sinh 1993 (ví dụ như 09*1993, 03*1993…) tạo được ấn tượng riêng cho những bạn tuổi này với người khác. 

- Sim 4 số cuối có ý nghĩa may mắn như 1468 - một năm bốn mùa lộc phát, 3569 - tài phúc lộc thọ… với mong muốn tăng vận khí, rước tiền tài vào nhà.  

- Sim 4 số cuối có ý nghĩa Cát hoặc Đại Cát theo cách chia 80. Lấy 4 số cuối chia 80 trừ đi phần nguyên, nhân ngược lại với 80, rồi đối chiếu kết quả vào bảng ý nghĩa 80 linh số phong thủy. Nếu kết quả cuối cùng là 01, 05, 06, 11, 18, 21, 23, 30, 31, 46, 47… thì đây được coi là sim hợp tuổi 1993. 

Nhìn chung cách xem 1993 hợp số điện thoại nào theo ý nghĩa 4 số cuối thực hiện không khó. Tuy nhiên, chỉ 4 số cuối cũng chưa thể đánh giá được ý nghĩa tổng thể của cả 10 con số trong sim phong thuỷ hợp tuổi 1993. Hơn nữa, chúng cũng chưa luận được tính cá nhân hóa của mỗi dãy sim với bản mệnh tuổi Quý Dậu. 

Trên đây là những thông tin tổng hợp về tuổi Quý Dậu 1993 hợp số điện thoại nào. Hy vọng quý bạn có thể phân biệt được cách chọn sim phong thủy hợp tuổi 1993 đúng và sai trên thị trường hiện nay. Từ đó chọn cho bản thân được số sim phù hợp, ưng ý nhất, hỗ trợ cho cuộc sống ngày càng hanh thông, gặp nhiều may mắn và thành công. 

Ngoài ra, bài luận của chúng tôi còn giải đáp những câu hỏi sau:

- tuổi quý dậu hợp số điện thoại

- sinh năm 1993 hợp số điện thoại nào

- chọn sim hợp tuổi 1993

- mua sim hợp tuổi 1993

- sim hợp tuổi 1993 nam

- sim phù hợp với tuổi 1993

- sinh năm 1993 dùng sim gì

- sinh năm 1993 hợp sim số nào

- sinh năm 1993 hợp với số điện thoại nào

- xem sdt hop tuoi 1993

- sinh năm 1993 dùng sim số nào

 

Contents[MỤC LỤC]

HƯỚNG DẪN CHỌN SIM THEO NĂM SINH CHO CÁC TUỔI KHÁC

/ /

Tổng Đài Tư Vấn Miễn Phí

icon-phone-simhoptuoi.com.vn0766.139.189

icon-thai-cuc-simhoptuoi.com.vnXEM PHONG THỦY SÓ

icon-thai-cuc-simhoptuoi.com.vnỨng dụng phong thủy

icon-thai-cuc-simhoptuoi.com.vnTin tức sim phong thủy

icon-thai-cuc-simhoptuoi.com.vnTư vấn trực tuyến