Quẻ Thể, Quẻ Dụng là gì? Cách xác định và ứng dụng chính xác?

Đăng ngày: 13-12-2023
mục lục

Nội dung chính

Quẻ Chu dịch được dùng làm thể, bốc phệ dùng làm dụng. Quẻ thể và quẻ dụng là quan hệ mượn tự tựa như hình tượng về quẻ động và tĩnh. Dựa vào đó phân biệt “triệu chủ khách”, trở thành một thể lệ để nghiệm lý quẻ dịch.

1. Quẻ thể là gì

Mỗi quẻ kép đều được tạo nên từ 6 hào, người ta gọi đó là quẻ chủ, quẻ hỗ và quẻ biến. Duy chỉ có quẻ Bát Thuần Càn và quẻ Bát Thuần Không là không có quẻ hỗ. Ở quẻ dịch chủ xuất hiện 1 hào động. Từ hào động này có thể quy định và biết được quẻ Thể và quẻ Dụng. 

Quẻ thể có 3 hào, dùng để tương trưng về người đang hỏi quẻ, chính là bản thân người cần xem. Quẻ thể không có hào động. Vì thế, nếu hào động ở hạ quẻ thì quẻ thượng lại biến thành quẻ Thể.

2. Quẻ dụng là gì

Quẻ dụng cũng có 3 hào giống với quẻ thể. Quẻ nào có xuất hiện hào động thì là quẻ dụng. Quẻ dụng dùng cho khách, tức là sự vật hay sự việc. Trong quẻ có hào động ở thượng quẻ thì thượng quẻ chính là quẻ dụng. Ngược lại nếu hào động ở hạ quẻ thì hạ quẻ lại thành quẻ dụng. 

Đối với quẻ chủ có xuất hiện quẻ dụng ở trên thì ở quẻ hỗ và quẻ biến cũng vậy. Quẻ dụng cũng nằm ở thượng quái. Quẻ dụng tượng trưng cho sự việc đang cần câu giải đáp.

>>> Bên cạnh quẻ Thể và quẻ Dụng thì quẻ Phục Hy cũng là một loại quẻ được nhiều người ứng dụng, xem ngay để hiểu rõ: Quẻ Phục Hy là gì?

3. Cách xác định quẻ thể và quẻ dụng

Mỗi quẻ dịch kép đều tạo nên từ 2 quẻ dịch đơn, chính là thượng quẻ và hạ quẻ. Để xác định được quẻ thể và quẻ dụng có thể dựa vào hào động của quẻ. Theo đó,

- Xác định quẻ dụng dựa vào quẻ đơn có hào động. Khi hào động xuất hiện ở quẻ đơn thì quẻ đó chính là quẻ dụng.

- Xác định quẻ thể dựa vào quẻ đơn không chứa hào động. Hào động xuất hiện ở quẻ đơn nào chính là quẻ dụng thì quẻ còn lại chính là quẻ thể.

Trường hợp cả 2 quẻ đơn đều động hoặc cả 2 quẻ đều không động thì người dùng lưu ý lấy quẻ có hào thế làm quẻ thể, còn quẻ đơn nào chứa hào ứng thì làm quẻ dụng. 

4. Dự đoán sinh khắc giữa quẻ thể và quẻ dụng

a. Quẻ dụng sinh nhập và sinh xuất quẻ thể

 • Xuất hành: Quẻ thể sinh cho quẻ dụng chú ý chuyến đi dễ là hao tổn và mất mát. Quẻ dụng sinh cho quẻ thể thì đưa tới cái lợi bất ngờ. 

 • Kinh doanh, cầu tài: Quẻ thể sinh cho quẻ dụng thì tổn thất, cẩn thận lo buồn. Quẻ dụng sinh cho quẻ thể ý nghĩa về sự thoải mái và đón được cái lợi.

 • Hôn nhân: Quẻ dụng sinh cho quẻ thể hôn nhân chủ về viên mãn, tốt đẹp và trọn vẹn. Quẻ thể sinh cho quẻ dụng thể hiện ý nghĩa về hôn nhân khó thành, dễ đưa tới trục trặc, hôn nhân có nhiều vấn đề.

 • Sự công danh: Quẻ thể sinh cho quẻ dụng thì công danh khó thành, trường hợp thành thì cũng phải tổn thất nhiều. Quẻ dụng sinh cho quẻ thể thì danh lợi đều thành như ý. Lập được danh lại đón được nhiều cái lợi.

 • Giao dịch: Quẻ dụng sinh cho quẻ thể chủ về ý nghĩa thành công và đón được tài lộc. Quẻ thể sinh cho quẻ dụng thì giao dịch cẩn thận khó thành. 

 • Tin về người đi xa: Quẻ thể sinh cho quẻ dụng thì mang ý nghĩa người phương xa chưa về. Quẻ dụng sinh cho quẻ thể thì người ở xa đang về ngay.

 • Kiện tụng: Quẻ thể sinh cho quẻ dụng thì bản thân đuối lý, không được ai ủng hộ. Quẻ dụng sinh cho quẻ thể thì mình sẽ nhiều khả năng thắng kiện.

 • Bệnh tật: Quẻ dụng sinh cho quẻ thể thì bệnh đang có dấu hiệu lui và sẽ sớm khỏi. Quẻ thể sinh cho quẻ dụng thì chú ý về bệnh khó có thể khỏi, thậm chí còn kéo dài.

 • Mất mát của cải: Quẻ thể sinh cho quẻ dụng thì chủ về khó tìm được. Quẻ dụng sinh cho quẻ thể ý nghĩa vật dụng bị mất dễ tìm lại

b. Quẻ dụng tỷ hòa quẻ thể

 • Xuất hành: Xuất hành thuận lợi, ra đi hanh thông và nhanh chóng.

 • Kinh doanh, cầu tài: Tài lộc như ý, mọi việc toại ý nguyện.

 • Hôn nhân: Chủ về hôn nhân tốt đẹp, vợ chồng hòa hợp và sẻ chia lẫn nhau

 • Sự công danh: Ý nghĩa về công danh của chủ mệnh được như ý muốn

 • Giao dịch: Bất kỳ giao dịch nào cũng chủ về thuận lợi

 • Tin về người đi xa: Người phương xa đang trở về và nhanh chóng

 • Kiện tụng: Hai bên kiện tụng đi đến kết quả hòa giải

 • Bệnh tật: Bệnh tình sẽ nhanh chóng qua khỏi được

 • Mất mát của cải: Không bị mất mát mà chỉ lẫn ở chỗ nào đó

c. Quẻ dụng khắc nhập và khắc xuất quẻ thể

 • Xuất hành: Quẻ thể khắc với quẻ dụng ý nghĩa về chuyến đi được thuận lợi như ý. Ngược lại quẻ dụng khắc quẻ thể cẩn thận đi lại bất lợi, dễ gặp phải tai họa. 

 • Kinh doanh, cầu tài: Quẻ thể khắc với quẻ dụng thì tiền bạc kinh doanh có nhiều lãi. Quẻ dụng khắc với quẻ thể thì tài lộc khó được như kỳ vọng. 

 • Hôn nhân: Quẻ thể khắc quẻ dụng thì hôn nhân có thể có được nhưng dễ bị chậm chạp. Quẻ dụng khắc quẻ thể thì hôn nhân khó thành và nếu có thành thì cũng nhiều chuyện bất lợi.

 • Sự công danh: Quẻ thể khắc với quẻ dụng thì danh có thể thành nhưng không được nhanh. Quẻ dụng khắc với quẻ thể thì danh lợi không thể được như ý. 

 • Giao dịch: Quẻ thể khắc với quẻ dụng thì giao dịch có kết quả thành công nhưng có thể chậm chạp. Quẻ dụng khắc với quẻ thể thì giao dịch không được như ý, nếu thành công thì phải mất mát hoặc hao tổn nhiều.

 • Tin về người đi xa: Quẻ thể khắc với quẻ dụng ý nghĩa về việc người ở nơi xa sẽ trở về nhưng tương đối muộn. Quẻ dụng khắc với quẻ thể thì có thể người phương xa không trở về.

 • Kiện tụng: Quẻ thể khắc với quẻ dụng thì kiện tụng dễ thắng. Nhưng nếu quẻ dụng khắc với quẻ thể thì đối phương lại có phần thắng nhiều hơn. 

 • Bệnh tật: Quẻ thể khắc quẻ dụng chủ về bệnh tật dễ khỏi. Quẻ dụng khắc với quẻ thể ý nghĩa là bệnh khó khỏi.

 • Mất mát của cải: Quẻ thể khắc với quẻ dụng thì có thể tìm được nhưng tìm thấy cũng rất muộn. Quẻ dụng khắc quẻ thể thì không tìm lại được.

>>> Xem thêm nội dung hữu ích khác:

5. Xem quái khí thịnh vượng và suy nhược của quẻ thể và quẻ dụng

a. Quái khí thịnh vượng của quẻ thể và quẻ dụng

Quẻ thể nếu càng sinh ra được nhiều thì càng vượng. Trong đó, quẻ hỗ và quẻ biến cân bằng thông qua quẻ thệ sinh nhiều tốt và là thế mạnh, còn ngược lại thì mang ý nghĩa xấu. Trong khoa dự đoán thì quẻ thể làm chủ nên quẻ thể phải vượng mới là tốt. Quẻ khắc với thể phải suy mới là tốt. Quẻ dụng thì trường hợp thừa vượng sẽ được cát lợi, nhưng lại không được khắc với quẻ thể, vì khắc sẽ nguy hại.

b. Quái khí suy nhược quẻ quẻ thể và quẻ dụng

Quẻ dụng mạng thì quẻ thể sẽ suy và ngược lại. Theo đó sinh thể nhiều thì mang ý nghĩa tốt còn khắc với thể nhiều thì sẽ xấu. Khí của quẻ thể suy chủ về không được cát lợi. Trường hợp trùng quái thì quẻ sinh thể dù thể suy yếu cũng không dẫn tới việc nguy hại. Không có quẻ sinh cho quẻ thể thì dù vượng cũng dẫn tới việc không cát lợi

6. Ứng dụng quẻ thể và quẻ dụng trong chiêm đoán công việc

Quẻ thể và quẻ dụng dùng trong chiêm đoán công việc ở các giai đoạn, đánh giá vượng suy và thành quẻ cuối cùng. Các công việc thường dùng để chiêm đoán là công danh, sự nghiệp, tài lộc, tình cảm… 

Để nghiệm được quẻ thể và quẻ dụng có thể sử dụng phần mềm gieo quẻ mai hoa. Phần mềm hỗ trợ gieo quẻ tính toán theo thuật toán, tổng hợp ý nghĩa cũng như mối quan hệ của thể để đoán biết về những chuyển biến công việc trong tương lai. 

Trong ứng dụng luận giải quẻ kinh dịch, ngoài các khái niệm phổ biến như quẻ chủ, quẻ hỗ và quẻ biến thì người dùng cũng cần tìm hiểu về quẻ thể và quẻ dụng. Đây là quẻ có thể giúp chiêm đoán được sự việc, biết trước những rủi ro cũng như may mắn nhất định. Chủ nhân xem xét để biết rằng quẻ thể có nhiều đảng (các quẻ cùng hành) thì tốt, còn quẻ dụng càng ít đảng sẽ càng tốt

XEM PHONG THỦY 4 SỐ CUỐI ĐIỆN THOẠI