Sim hợp tuổi 1979

Tuổi Kỷ Mùi 1979 năm 2021 được hứa hẹn gặp gặp nhiều may mắn, được đãi ngộ tốt, một số người xuất sắc có thành tựu nổi bật được tôn vinh ca ngợi trên báo chí. Nhưng cần hạn chế đi xa và đề phòng thất vật.

Thời điểm đầu năm 2021 cũng đã đến, việc giải hạn càng trở nên gấp rút và cần thiết. Có nhiều cách giải hạn khác nhau. Một trong những cách giải hạn mà nhiều người sử dụng nhất là sim phong thủy bởi sự tiện dụng cũng như hiệu quả của nó.

Hướng dẫn chọn sim phong thủy hợp tuổi Kỷ Mùi 1979

Mỗi người sinh vào thời khắc khác nhau trong năm nên tương ứng với đó là dãy sim hộ mệnh khác nhau. Bạn có thể tham khảo danh sách sim số điện thoại hợp tuổi, hợp mệnh sau đây bằng cách nhập thông tin box dưới đây. Kết quả sẽ xuất ra nhanh chóng và chính xác nhất dựa vào ngày tháng năm sinh, giới tính của bạn nhé

CHỌN SIM PHONG THỦY HỢP TUỔI THEO NGÀY THÁNG NĂM SINH

/ /

Bảng sim hợp tuổi 1979

Lọc nâng cao Lọc 3

0

4,290,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt mua sim

Quẻ chủ: Thuần Càn (乾 qián)

Quẻ hỗ: Thuần Càn (乾 qián)

Ngũ hành: Hỏa - tổng số nút 10

Số đặc biệt: 68,

Ngũ hành Hỏa tương vượng ngũ hành Hỏa

Xem luận phong thủy sim

4,290,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt sim

1

3,680,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt mua sim

Quẻ chủ: Thủy Trạch Tiết (節 jié)

Quẻ hỗ: Sơn Lôi Di (頤 yí)

Ngũ hành: Hỏa - tổng số nút 10

Số đặc biệt: 79,68,

Ngũ hành Hỏa tương vượng ngũ hành Hỏa

Xem luận phong thủy sim

3,680,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt sim

2

3,580,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt mua sim

Quẻ chủ: Thuần Khôn (坤 kūn)

Quẻ hỗ: Thuần Khôn (坤 kūn)

Ngũ hành: Hỏa - tổng số nút 8

Số đặc biệt: 78,

Ngũ hành Hỏa tương vượng ngũ hành Hỏa

Xem luận phong thủy sim

3,580,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt sim

3

3,580,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt mua sim

Quẻ chủ: Lôi Thủy Giải (解 xiè)

Quẻ hỗ: Thủy Hỏa Ký Tế (既濟 jì jì)

Ngũ hành: Hỏa - tổng số nút 10

Số đặc biệt: 39,

Ngũ hành Hỏa tương vượng ngũ hành Hỏa

Xem luận phong thủy sim

3,580,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt sim

4

3,580,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt mua sim

Quẻ chủ: Thủy Trạch Tiết (節 jié)

Quẻ hỗ: Sơn Lôi Di (頤 yí)

Ngũ hành: Hỏa - tổng số nút 10

Số đặc biệt: 68,

Ngũ hành Hỏa tương vượng ngũ hành Hỏa

Xem luận phong thủy sim

3,580,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt sim

5

3,580,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt mua sim

Quẻ chủ: Lôi Thủy Giải (解 xiè)

Quẻ hỗ: Thủy Hỏa Ký Tế (既濟 jì jì)

Ngũ hành: Mộc - tổng số nút 10

Số đặc biệt: 39,

Ngũ hành Mộc tương sinh với ngũ hành Hỏa

Xem luận phong thủy sim

3,580,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt sim

6

8,390,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt mua sim

Quẻ chủ: Sơn Hỏa Bí (賁 bì)

Quẻ hỗ: Lôi Thủy Giải (解 xiè)

Ngũ hành: Hỏa - tổng số nút 8

Số đặc biệt: 79,78,

Ngũ hành Hỏa tương vượng ngũ hành Hỏa

Xem luận phong thủy sim

8,390,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt sim

7

6,999,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt mua sim

Quẻ chủ: Thủy Trạch Tiết (節 jié)

Quẻ hỗ: Sơn Lôi Di (頤 yí)

Ngũ hành: Hỏa - tổng số nút 8

Số đặc biệt: 555,79,38,

Ngũ hành Hỏa tương vượng ngũ hành Hỏa

Xem luận phong thủy sim

6,999,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt sim

8

4,500,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt mua sim

Quẻ chủ: Sơn Hỏa Bí (賁 bì)

Quẻ hỗ: Lôi Thủy Giải (解 xiè)

Ngũ hành: Hỏa - tổng số nút 10

Số đặc biệt: 79,

Ngũ hành Hỏa tương vượng ngũ hành Hỏa

Xem luận phong thủy sim

4,500,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt sim

9

9,890,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt mua sim

Quẻ chủ: Trạch Địa Tụy (萃 cuì)

Quẻ hỗ: Phong Sơn Tiệm (漸 jiàn)

Ngũ hành: Mộc - tổng số nút 10

Số đặc biệt: 79,

Ngũ hành Mộc tương sinh với ngũ hành Hỏa

Xem luận phong thủy sim

9,890,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt sim

10

7,380,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt mua sim

Quẻ chủ: Thuần Ly (離 lí)

Quẻ hỗ: Trạch Phong Đại Quá (大過 dà guò)

Ngũ hành: Hỏa - tổng số nút 8

Số đặc biệt: 333,78,

Ngũ hành Hỏa tương vượng ngũ hành Hỏa

Xem luận phong thủy sim

7,380,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt sim

11

9,890,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt mua sim

Quẻ chủ: Thuần Khôn (坤 kūn)

Quẻ hỗ: Thuần Khôn (坤 kūn)

Ngũ hành: Mộc - tổng số nút 8

Số đặc biệt: 79,

Ngũ hành Mộc tương sinh với ngũ hành Hỏa

Xem luận phong thủy sim

9,890,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt sim

12

5,800,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt mua sim

Quẻ chủ: Thủy Trạch Tiết (節 jié)

Quẻ hỗ: Sơn Lôi Di (頤 yí)

Ngũ hành: Mộc - tổng số nút 10

Số đặc biệt: 111,79,86,

Ngũ hành Mộc tương sinh với ngũ hành Hỏa

Xem luận phong thủy sim

5,800,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt sim

13

7,380,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt mua sim

Quẻ chủ: Thủy Trạch Tiết (節 jié)

Quẻ hỗ: Sơn Lôi Di (頤 yí)

Ngũ hành: Hỏa - tổng số nút 10

Số đặc biệt: 333,

Ngũ hành Hỏa tương vượng ngũ hành Hỏa

Xem luận phong thủy sim

7,380,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt sim

14

9,890,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt mua sim

Quẻ chủ: Thuần Càn (乾 qián)

Quẻ hỗ: Thuần Càn (乾 qián)

Ngũ hành: Mộc - tổng số nút 10

Số đặc biệt: 79,

Ngũ hành Mộc tương sinh với ngũ hành Hỏa

Xem luận phong thủy sim

9,890,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt sim

15

3,999,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt mua sim

Quẻ chủ: Sơn Hỏa Bí (賁 bì)

Quẻ hỗ: Lôi Thủy Giải (解 xiè)

Ngũ hành: Mộc - tổng số nút 8

Số đặc biệt: 39,78,

Ngũ hành Mộc tương sinh với ngũ hành Hỏa

Xem luận phong thủy sim

3,999,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt sim

16

6,379,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt mua sim

Quẻ chủ: Sơn Hỏa Bí (賁 bì)

Quẻ hỗ: Lôi Thủy Giải (解 xiè)

Ngũ hành: Mộc - tổng số nút 8

Số đặc biệt: 68,

Ngũ hành Mộc tương sinh với ngũ hành Hỏa

Xem luận phong thủy sim

6,379,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt sim

17

3,999,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt mua sim

Quẻ chủ: Thủy Trạch Tiết (節 jié)

Quẻ hỗ: Sơn Lôi Di (頤 yí)

Ngũ hành: Mộc - tổng số nút 8

Số đặc biệt: 7575,

Ngũ hành Mộc tương sinh với ngũ hành Hỏa

Xem luận phong thủy sim

3,999,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt sim

18

6,579,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt mua sim

Quẻ chủ: Sơn Hỏa Bí (賁 bì)

Quẻ hỗ: Lôi Thủy Giải (解 xiè)

Ngũ hành: Mộc - tổng số nút 10

Số đặc biệt: 79,

Ngũ hành Mộc tương sinh với ngũ hành Hỏa

Xem luận phong thủy sim

6,579,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt sim

19

4,280,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt mua sim

Quẻ chủ: Thủy Trạch Tiết (節 jié)

Quẻ hỗ: Sơn Lôi Di (頤 yí)

Ngũ hành: Hỏa - tổng số nút 8

Số đặc biệt: 79,

Ngũ hành Hỏa tương vượng ngũ hành Hỏa

Xem luận phong thủy sim

4,280,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt sim

Đang được quan tâm nhất

Danh sách số đã xem

 

Tuổi Kỷ Mùi 1979 thuộc mệnh Hỏa. Khi mệnh Hỏa đi cùng với mệnh Mộc (Mộc sinh ra Hỏa). Hai mệnh sẽ tương hỗ lẫn nhau, giúp cho ai đang khó khăn được gặp quý nhân phù trợ giúp đỡ, như cá gặp nước mọi việc diễn ra trôi chảy. Mệnh Mộc là các số 3 và số 4. Mệnh Hỏa là số 9 nên sim phong thủy cũng cần chứa số 3, sô 4 và số 9.

Cách mua sim hợp tuổi 1979

 

Ý nghĩa sim phong thủy hợp tuổi

Nếu các bạn không hiểu biết nhiều về sim số thì có thể sẽ không nắm được tại sao mình nên chọn mua một số sim hợp tuổi 1979, một sim hợp tuổi như vậy có thể mang lại cho bản thân những gì. Khi bạn sở hữu một số điện thoại hợp tuổi như vậy, bạn sẽ nhận lại được rất nhiều thứ:

  • May mắn: đây là điều đầu tiên mà các bạn có thể nhận được và cũng là điều mà mỗi người đều mong muốn có được khi chọn mua sim số đẹp phong thủy hợp tuổi cho mình. sim hợp tuổi 1979 sẽ giúp bạn có được nhiều điều may mắn hơn trong cuộc sống.

  • Thành công: có lẽ bạn sẽ nghi ngờ, nhưng nếu có một sim năm sinh 1979 thật sự hợp với bản thân bạn thì nó có thể giúp bạn dễ dàng thành công hơn trong cuộc sống ấy.

  • Không chỉ vậy, khi có một sim hợp tuổi 1979 trong tay, bạn sẽ thể hiện được đẳng cấp của chính mình, bởi rất nhiều người đang không biết phải chọn mua một sim hợp tuổi cho bản thân ra sao. Bạn bè của bạn cũng sẽ ngạc nhiên và ngưỡng mộ với bạn.

 

Những vấn đề gặp phải khi chọn sim hợp tuổi 1979 và giải pháp

  • Điều đầu tiên cũng là điều mà mọi người thường cảm thấy khó khăn nhất, đó là bạn phân vân không biết chọn mua sim hợp tuổi 1979 ở đâu và như thế nào, với vấn đề này, bạn hãy truy cập vào https://simhoptuoi.com.vn/ và chọn lựa sim mình thích nhé, đây là trang web bán sim uy tín hàng đầu hiện nay, và có rất nhiều sim số cho bạn có thể lựa chọn.

  • Vấn đề thứ hai bạn cảm thấy khó khăn đó là làm sao để có thể mua sim hợp với phong thủy của mình. Với vấn đề này, thì điều đầu tiên bạn cần làm đó là ghi nhớ thật chắc chắn các đặc điểm phong thủy của mình, quan trọng nhất là cung mệnh, như thế mới có thể chọn sim phù hợp. Trong danh sách sim của Simhoptuoi.com.vn thì có đầy đủ sim theo các mệnh để bạn có thể lựa chọn.

  • Làm sao để biết được sim hợp tuổi 1979 mình chọn đã thỏa mãn yêu cầu hay chưa? Để chắc chắn rằng sim bạn chọn đã hợp với mình thì các bạn có thể tiến hành xem bói số điện thoại ngay trên trang web nhé. Khi thực hiện xem bói số điện thoại, hệ thống sẽ đưa ra đầy đủ các đặc điểm phong thủy của bạn và của sim bạn chọn cũng như số điểm của sim đó, một sim đạt từ 5/10 điểm thì có thể chọn được, nếu thấp hơn, bạn nên lựa chọn một sim hợp tuổi 1979 khác cho mình.

 

Cách kiểm tra số điện thoại tốt hay xấu

Bạn đã thử qua công cụ trực tuyến nào để kiểm tra sim – số điện thoại bạn đang dùng có hợp tuổi, hợp mệnh với mình chưa. Rất đơn giản và nhanh chóng, chỉ với một vài thao tác, bạn có thể có ngay kết quả về con số hợp tuổi 1979, số điện thoại hợp với tuổi Kỷ Mùi cũng như những tuổi khác là bao nhiêu điểm. Cùng tham khảo cách mà Simhoptuoi.com.vn đưa dưới đây nhé.

 

·Cách kiểm tra Sim – Số điện thoại bạn đang dùng có hợp tuổi 1979 không?

Bước 1: Tiếp cận công cụ tra sim phong thủy hợp tuổi trực tuyến

Sau  khi bạn truy cập vào Website: https://simhoptuoi.com.vn/ , bạn theo đường dẫn tới danh mục:  Xem Bói Số Điện Thoại

 

Bước 2: Bạn nhập thông tin cần thiết có trong từng ô mục trống như:

-           Số điện thoại bạn đang dùng ( số điện thoại bạn yêu thích hay sim số đẹp bạn đang có ý định muốn mua ) vào mục Nhập số điện thoại.

-           Nhập thông tin ngày tháng năm sinh (theo Dương lịch ) của bạn vào mục Ngày sinh của bạn.

-           Mục giới tính, bạn lựa chọn Nam hoặc Nữ theo thanh cuộn đã có.

-           Mục giờ sinh bạn chọn chính xác theo cung giờ sinh của bạn thì độ chuẩn xác của kết quả trả về sẽ cao hơn

 

Bước 3: Xem kết quả  - Xem sim hợp với tuổi của bạn được bao nhiêu điểm

Sau khi nhập hết các thông tin tại bước 2, bạn nhấp chuột vào mục Xem ở bên cạnh, kết quả sẽ trả về cho bạn hoàn toàn đầy đủ, bạn kéo chuột xuống và đọc các thông tin vừa kiểm tra được nhé.

 

·Chọn sim hợp tuổi Kỷ Mùi 1979

Bạn đã kiểm tra số điện thoại của mình, thấy sim bạn dùng không hợp tuổi với bạn? thật tệ nếu như điểm số trả về còn dưới mức trung bình. Bạn có ý định muốn tìm kiếm những sim phong thủy khác hợp với tuổi hợp với mệnh của mình hơn? Xem ngay sim hợp tuổi 1979, số điện thoại hợp tuổi 1979 ngay dựa vào ngày tháng năm sinh.

 

·Tìm sim hợp tuổi dựa theo ngày tháng năm sinh:

Bước 1: Truy cập danh mục:  Xem sim phong thủy

Bước 2: Bạn nhập các thông tin ngày tháng năm sinh theo lịch dương, chọn giới tính, giờ sinh sẽ mang đến kết quả chuẩn xác hơn.

Bước 3: Bước cuối cùng, nhấp chuột vào Xem kết quả, bảng số sim hợp tuổi kèm theo thông tin về Phối quẻ dịch bát quái, điểm số chi tiết nhất sẽ xuất hiện.

 

♥♥♥♥​♥ Từ khóa tìm kiếm trên Google nhiều nhất:

-         Sim hop tuoi 1979

-         Sim hợp tuổi 1979

-         Sim hợp tuổi Kỷ Mùi

-         So dien thoai hop tuoi 1979

-         Số điện thoại hợp tuổi 1979

-         Xem bói số điện thoại hợp tuổi 1979

-         Tuổi 1979 mệnh gi

-         Sinh năm 1979 tuổi con gì

-         Xem phong thủy sim 1979

-         Tìm sim hợp tuổi 1979

-         Tim sim hop tuoi 1979

-         Sim hop tuoi 1979 gia re

-         Sim hop tuoi ha noi

 

Để xem sim hợp tuổi người thân, bạn bè… giúp cải vận, kích lộc, mời bạn nhập ngày giờ sinh và nhấp XEM PHONG THỦY ngay dưới đây:

 

Contents[MỤC LỤC]

HƯỚNG DẪN CHỌN SIM THEO NĂM SINH CHO CÁC TUỔI KHÁC

/ /

Tổng Đài Tư Vấn Miễn Phí

icon-phone-simhoptuoi.com.vn0766.139.189

icon-thai-cuc-simhoptuoi.com.vnXEM PHONG THỦY SÓ

icon-thai-cuc-simhoptuoi.com.vnỨng dụng phong thủy

icon-thai-cuc-simhoptuoi.com.vnTin tức sim phong thủy

icon-thai-cuc-simhoptuoi.com.vnTư vấn trực tuyến