CHỌN SIM PHONG THỦY HỢP TUỔI THEO NGÀY THÁNG NĂM SINH

/ /

Mệnh Hỏa là gì? Hỏa là Thăng Minh, là sáng chói. Sáng chói có cái khí thịnh trưởng làm cho vạn vật dồi dào hơn. Mệnh Hỏa chứa đựng đầy đủ các quan hệ sáng tỏ trong hệ thống hành mệnh. Người mệnh này biết tính vật chất hệ thống thì xua vận xui, đón cát lộc sẽ trở nên vô cùng đơn giản.

Người xưa có câu: “Nhà xem Hướng, người xem Tuổi, còn vận may thì phải xem Sim”. Chính vì thế, người mệnh Hỏa khi muốn kích may, cầu lợi bên cạnh quan tâm đến màu sắc, hướng nhà, đá phong thủy,... thì không thể bỏ qua sim phong thủy hợp mệnh Hỏa.

Quý bạn có năm sinh thuộc mệnh Hỏa? Vậy quý bạn đã biết sim phong thủy hợp mệnh Hỏa chọn như thế nào chưa? Bằng cách tối ưu các con số hợp mệnh Hỏa sở hữu nguồn năng lượng đón lành tránh dữ, vạn sự may mắn, những dãy sim ngay dưới đây chắc chắn giúp bạn dễ dàng có lựa chọn dãy số điện thoại ưng ý.

 

Lọc nâng cao Lọc 3

5000 số sim phong thủy hợp mệnh Hỏa chọn lọc tốt cho sự nghiệp

0

3,999,000

dat-mua-simĐặt mua sim

Quẻ chủ: Phong Trạch Trung Phu (中孚 zhōng fú)

Quẻ hỗ: Sơn Lôi Di (頤 yí)

Ngũ hành: Mộc - tổng số nút 9

Số đặc biệt: 3232,39,

Sim hợp nam mệnh Hỏa

Sim hợp nữ mệnh Hỏa

Xem luận phong thủy sim

3,999,000

dat-simĐặt sim

1

18,990,000

dat-mua-simĐặt mua sim

Quẻ chủ: Thủy Trạch Tiết (節 jié)

Quẻ hỗ: Sơn Lôi Di (頤 yí)

Ngũ hành: Mộc - tổng số nút

Số đặc biệt: 39,

Sim hợp nam mệnh Hỏa

Sim hợp nữ mệnh Hỏa

Xem luận phong thủy sim

18,990,000

dat-simĐặt sim

2

3,799,000

dat-mua-simĐặt mua sim

Quẻ chủ: Thiên Trạch Lý (履 lǚ)

Quẻ hỗ: Phong Hỏa Gia Nhân (家人 jiā rén)

Ngũ hành: Mộc - tổng số nút 9

Số đặc biệt: 39,78,

Sim hợp nam mệnh Hỏa

Sim hợp nữ mệnh Hỏa

Xem luận phong thủy sim

3,799,000

dat-simĐặt sim

3

4,789,000

dat-mua-simĐặt mua sim

Quẻ chủ: Thủy Trạch Tiết (節 jié)

Quẻ hỗ: Sơn Lôi Di (頤 yí)

Ngũ hành: Mộc - tổng số nút

Số đặc biệt: 6363,

Sim hợp nam mệnh Hỏa

Sim hợp nữ mệnh Hỏa

Xem luận phong thủy sim

4,789,000

dat-simĐặt sim

4

3,280,000

dat-mua-simĐặt mua sim

Quẻ chủ: Sơn Hỏa Bí (賁 bì)

Quẻ hỗ: Lôi Thủy Giải (解 xiè)

Ngũ hành: Mộc - tổng số nút

Số đặc biệt: 39,

Sim hợp nam mệnh Hỏa

Sim hợp nữ mệnh Hỏa

Xem luận phong thủy sim

3,280,000

dat-simĐặt sim

5

4,368,000

dat-mua-simĐặt mua sim

Quẻ chủ: Thuần Ly (離 lí)

Quẻ hỗ: Trạch Phong Đại Quá (大過 dà guò)

Ngũ hành: Mộc - tổng số nút 8

Số đặc biệt: 6363,

Sim hợp nam mệnh Hỏa

Sim hợp nữ mệnh Hỏa

Xem luận phong thủy sim

4,368,000

dat-simĐặt sim

6

3,680,000

dat-mua-simĐặt mua sim

Quẻ chủ: Thiên Trạch Lý (履 lǚ)

Quẻ hỗ: Phong Hỏa Gia Nhân (家人 jiā rén)

Ngũ hành: Mộc - tổng số nút 9

Số đặc biệt: 39,79,68,

Sim hợp nam mệnh Hỏa

Sim hợp nữ mệnh Hỏa

Xem luận phong thủy sim

3,680,000

dat-simĐặt sim

7

4,280,000

dat-mua-simĐặt mua sim

Quẻ chủ: Lôi Thủy Giải (解 xiè)

Quẻ hỗ: Thủy Hỏa Ký Tế (既濟 jì jì)

Ngũ hành: Mộc - tổng số nút

Số đặc biệt: 39,78,

Sim hợp nam mệnh Hỏa

Sim hợp nữ mệnh Hỏa

Xem luận phong thủy sim

4,280,000

dat-simĐặt sim

8

4,180,000

dat-mua-simĐặt mua sim

Quẻ chủ: Lôi Thủy Giải (解 xiè)

Quẻ hỗ: Thủy Hỏa Ký Tế (既濟 jì jì)

Ngũ hành: Mộc - tổng số nút

Số đặc biệt: 9292,

Sim hợp nam mệnh Hỏa

Sim hợp nữ mệnh Hỏa

Xem luận phong thủy sim

4,180,000

dat-simĐặt sim

9

5,800,000

dat-mua-simĐặt mua sim

Quẻ chủ: Thủy Trạch Tiết (節 jié)

Quẻ hỗ: Sơn Lôi Di (頤 yí)

Ngũ hành: Mộc - tổng số nút

Số đặc biệt: 111,79,86,

Sim hợp nam mệnh Hỏa

Sim hợp nữ mệnh Hỏa

Xem luận phong thủy sim

5,800,000

dat-simĐặt sim

10

3,680,000

dat-mua-simĐặt mua sim

Quẻ chủ: Lôi Thủy Giải (解 xiè)

Quẻ hỗ: Thủy Hỏa Ký Tế (既濟 jì jì)

Ngũ hành: Mộc - tổng số nút

Số đặc biệt: 78,86,

Sim hợp nam mệnh Hỏa

Sim hợp nữ mệnh Hỏa

Xem luận phong thủy sim

3,680,000

dat-simĐặt sim

11

3,680,000

dat-mua-simĐặt mua sim

Quẻ chủ: Lôi Thủy Giải (解 xiè)

Quẻ hỗ: Thủy Hỏa Ký Tế (既濟 jì jì)

Ngũ hành: Mộc - tổng số nút

Số đặc biệt: 79,86,

Sim hợp nam mệnh Hỏa

Sim hợp nữ mệnh Hỏa

Xem luận phong thủy sim

3,680,000

dat-simĐặt sim

12

3,999,000

dat-mua-simĐặt mua sim

Quẻ chủ: Sơn Hỏa Bí (賁 bì)

Quẻ hỗ: Lôi Thủy Giải (解 xiè)

Ngũ hành: Mộc - tổng số nút 8

Số đặc biệt: 39,78,

Sim hợp nam mệnh Hỏa

Sim hợp nữ mệnh Hỏa

Xem luận phong thủy sim

3,999,000

dat-simĐặt sim

13

3,799,000

dat-mua-simĐặt mua sim

Quẻ chủ: Thuần Ly (離 lí)

Quẻ hỗ: Trạch Phong Đại Quá (大過 dà guò)

Ngũ hành: Mộc - tổng số nút 8

Số đặc biệt: 39,86,

Sim hợp nam mệnh Hỏa

Sim hợp nữ mệnh Hỏa

Xem luận phong thủy sim

3,799,000

dat-simĐặt sim

14

6,379,000

dat-mua-simĐặt mua sim

Quẻ chủ: Sơn Hỏa Bí (賁 bì)

Quẻ hỗ: Lôi Thủy Giải (解 xiè)

Ngũ hành: Mộc - tổng số nút 8

Số đặc biệt: 68,

Sim hợp nam mệnh Hỏa

Sim hợp nữ mệnh Hỏa

Xem luận phong thủy sim

6,379,000

dat-simĐặt sim

15

3,990,000

dat-mua-simĐặt mua sim

Quẻ chủ: Thiên Trạch Lý (履 lǚ)

Quẻ hỗ: Phong Hỏa Gia Nhân (家人 jiā rén)

Ngũ hành: Mộc - tổng số nút 9

Số đặc biệt: 79,

Sim hợp nam mệnh Hỏa

Sim hợp nữ mệnh Hỏa

Xem luận phong thủy sim

3,990,000

dat-simĐặt sim

16

6,579,000

dat-mua-simĐặt mua sim

Quẻ chủ: Sơn Hỏa Bí (賁 bì)

Quẻ hỗ: Lôi Thủy Giải (解 xiè)

Ngũ hành: Mộc - tổng số nút

Số đặc biệt: 79,

Sim hợp nam mệnh Hỏa

Sim hợp nữ mệnh Hỏa

Xem luận phong thủy sim

6,579,000

dat-simĐặt sim

17

4,680,000

dat-mua-simĐặt mua sim

Quẻ chủ: Thủy Trạch Tiết (節 jié)

Quẻ hỗ: Sơn Lôi Di (頤 yí)

Ngũ hành: Mộc - tổng số nút

Số đặc biệt: 39,78,

Sim hợp nam mệnh Hỏa

Sim hợp nữ mệnh Hỏa

Xem luận phong thủy sim

4,680,000

dat-simĐặt sim

18

4,369,000

dat-mua-simĐặt mua sim

Quẻ chủ: Sơn Hỏa Bí (賁 bì)

Quẻ hỗ: Lôi Thủy Giải (解 xiè)

Ngũ hành: Mộc - tổng số nút

Số đặc biệt: 79,78,

Sim hợp nam mệnh Hỏa

Sim hợp nữ mệnh Hỏa

Xem luận phong thủy sim

4,369,000

dat-simĐặt sim

19

3,680,000

dat-mua-simĐặt mua sim

Quẻ chủ: Sơn Hỏa Bí (賁 bì)

Quẻ hỗ: Lôi Thủy Giải (解 xiè)

Ngũ hành: Mộc - tổng số nút

Số đặc biệt: 39,

Sim hợp nam mệnh Hỏa

Sim hợp nữ mệnh Hỏa

Xem luận phong thủy sim

3,680,000

dat-simĐặt sim

Đang được quan tâm nhất

MỆNH Hỏa

Năm sinh Tuổi Mệnh Sim hợp tuổi
1948 Mậu Tý Bích lôi Hỏa Xem sim hợp tuổi 1948
1949 Kỷ Sửu Bích lôi Hỏa Xem sim hợp tuổi 1949
1956 Bính Thân Sơn hạ Hỏa Xem sim hợp tuổi 1956
1957 Đinh Dậu Sơn hạ Hỏa Xem sim hợp tuổi 1957
1964 Giáp Thìn Phú đăng Hỏa Xem sim hợp tuổi 1964
1965 Ất Tỵ Phú đăng Hỏa Xem sim hợp tuổi 1965
1978 Mậu Ngọ Thiên thượng Hỏa Xem sim hợp tuổi 1978
1979 Kỷ Mùi Thiên thượng Hỏa Xem sim hợp tuổi 1979
1986 Bính Dần Lò Trung Hỏa Xem sim hợp tuổi 1986
1987 Đinh Mão Lò Trung Hỏa Xem sim hợp tuổi 1987
1994 Giáp Tuất Sơn đầu Hỏa Xem sim hợp tuổi 1994
1995 Ất Hợi Sơn đầu Hỏa Xem sim hợp tuổi 1995

Danh sách số đã xem

Kho Sim Phong Thủy Hợp Mệnh Hỏa số đẹp nhất thị trường sim!

 

Công cụ tra cứu Sim hợp mệnh hỏa sẽ sử dụng phương pháp lọc và tìm kiếm từ hệ thống kho sim phong  thủy tại Sim Hop Tuoi và các đại lý Sim số khác những bộ Sim Phong Thủy hợp mệnh ỏa chon nam và nữ một cách nhanh chóng, chính xác nhất.

 

Đôi nét về phong thủy người mệnh hỏa:

 

Người mệnh hỏa sinh năm nào?

 

Trước khi bạn muốn tìm cho mình một sim hợp mệnh hỏa thì bạn hãy tra xem mình có sinh vào các năm mang mệnh hỏa không nhé. Người mệnh hỏa sẽ sinh vào các năm như sau:

 

 • Năm mậu tý (sinh năm 1948 và năm 2008)

 • Năm Kỷ Sửu (sinh năm 1949 và năm 2009)

 • Năm Bính Dần (sinh năm 1986 và năm 1926)

 • Năm Đinh Mão (sinh năm 1987 và năm 1927)

 • Năm Giáp Thìn (sinh năm 1964 và năm 2024)

 • Năm Ất Tỵ (sinh năm 1965 và năm 2025)

 • Năm Mậu Ngọ (sinh năm 1978 và năm 2038)

 • Năm Kỷ Mùi (sinh năm 1979 và năm 2039)

 • Năm Đinh Dậu (sinh năm 1957 và năm 2017)

 • Năm Giáp Tuất (sinh năm 1934 và năm 1994)

 • Năm Ất Hợi (sinh năm 1935 và năm 1995)

 

Mệnh hỏa là một trong ngũ mệnh, từ lâu nó biểu tượng cho sức mạnh của ngọn lửa, không chỉ là những ngọn lửa to lớn dữ dội mà là cả những ánh lửa nhỏ bé, phục vụ cho cuộc sống của con người. Chính vì thế mà mệnh hỏa có vai trò vô cùng quan trọng.

 

Theo luật ngũ hành tương sinh tương khắc thì mệnh mộc sinh hỏa, mệnh hỏa sinh thổ, chính vì thế nên mệnh hỏa sẽ hòa hợp nhất với hai mệnh là mộc và thổ, đặc biệt là mệnh mộc. Mệnh mộc sẽ có thể giúp cho mệnh hỏa phát triển không ngừng, ngày càng mạnh mẽ hơn (gỗ cháy tạo thành lửa). Ngược lại, mệnh Thủy khắc hỏa, mệnh hỏa khắc kim, vì vậy nên mệnh hỏa sẽ không hợp với mệnh thủy và mệnh kim. Điều này giải thích là do nước có thể dập tắt được lửa và kim loại sẽ bị lửa nung nóng chảy.

 

Đó là một vài đặc điểm phong thủy cơ bản của mệnh hỏa mà các bạn cần nắm được, đặc biệt là mệnh hỏa hợp và không hợp với mệnh nào, vì nó được ứng dụng rất nhiều trong quá trình giúp cho bạn có thể chọn được một số điện thoại hợp mệnh hỏa thật sự mang lại may mắn.

 

Số sim phong thủy hợp mệnh hỏa thế nào là đẹp:

 

Để có thể chọn mua được sim số hợp mệnh hỏa thì bạn sẽ cần phải nắm được các đặc điểm cơ bản của sim mệnh hỏa để căn cứ vào những đặc điểm đó làm cơ sở cho việc lựa chọn sim cho mình. Sim phong thủy số đẹp mệnh hỏa sẽ bao gồm các đặc điểm chính sau đây:

 

 • Sim hợp Nam mệnh hỏa và sim hợp Nữ mệnh Hỏa sẽ có ngũ hành sim là ngũ hành mộc. Điều này khá hay bị nhầm lẫn bởi đa phần mọi người đều cho rằng sim mệnh hỏa thì sẽ phải có ngũ hành là hỏa, tuy nhiên, do mộc sinh hỏa, nên nếu bạn mệnh hỏa mà chọn mua sim có ngũ hành mộc thì sẽ làm cho căn mệnh của mình càng vượng hơn, sẽ mang lại nhiều may mắn hơn.

 • Về phối quẻ dịch bát quái, đối với sim phong thủy theo mệnh hỏa thì sẽ có quẻ chủ là Lôi thủy giải, quẻ hổ là Thủy hỏa kí tế, quẻ chủ là Phong Lôi Ích thì quẻ hổ là Sơn địa bác, quẻ chủ là Địa thiên thái thì quẻ hổ là Lôi trạch quy muội, quẻ chủ là Trạch Địa Tụy thì quẻ hổ là Thuần Càn.

 • Về mệnh hỏa hợp số điện thoại nào, sim mệnh hỏa là sim mà có chứa nhiều những chữ số hợp với mệnh hỏa. Mệnh hỏa thì nên sử dụng một số chữ số như số 3, số 9 và số 4, mệnh hỏa nên tránh sử dụng chữ số 1 để tránh những điều không may trong cuộc sống.

 • Ngoài ra, một sim hợp mệnh mệnh hỏa cũng là sim phong thủy số đẹp, cho nên cũng cần thỏa mãn yêu cầu của một sim phong thủy, đó là cần có sự cân bằng âm dương của những chữ số trong sim, nên chọn sim có số điểm cao nhất, hợp với cung mệnh người chọn mua sim nhất.

 

Cách chọn mua sim hợp mệnh Hỏa số đẹp, giá phải chăng:

 

Tại sao nên chọn mua sim phong thủy mệnh hỏa tại Simhoptuoi.com.vn

 

Simhoptuoi.com.vn là một website chuyên cung cấp về các loại sim phong thủy, sim hợp tuổi, sim hợp mệnh, sim năm sinh hàng đầu tại Việt Nam, là một địa chỉ tin cậy để các bạn có thể lựa chọn cho mình những số sim mang lại nhiều may mắn nhất. Nếu đặt mua sim tại Simhoptuoi.com.vn, bạn sẽ có thể nhận được rất nhiều những lợi ích khác nhau:

 

 • Cách thức đặt mua sim hợp mệnh hỏa rất đơn giản, nhanh chóng. Bạn chỉ cần đặt hàng trực tiếp trên website hoặc liên hệ số điện thoại trên website để đặt mua sim.

 • Dù bạn ở bất cứ đâu và bất cứ khi nào, bạn cũng đều có thể đặt mua sim tại Simhoptuoi.com.vn, chúng tôi sẽ chuyển sim đến tận nơi cho bạn.

 • Giá thành sim phong thủy, sim hợp mệnh phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng, có nhiều chương trình ưu đãi, mua sim phong thủy số đẹp giá rẻ, giảm giá để các bạn có thể săn cho mình những sim phong thủy mệnh hỏa vừa mang lại may mắn lại vừa phù hợp với khả năng chi tiêu của chính mình.

 • Đặc biệt, khi thực hiện mua sim cho người mệnh hỏa tại Simhoptuoi.com.vn, bạn sẽ nhận được sự hỗ trợ rất nhiệt tình từ những nhân viên của chúng tôi, bạn sẽ nhận được những giải đáp về phong thủy của bản thân, và lời khuyên cho bạn nên chọn mua sim nào để hợp với bản thân mình nhất, mang lại nhiều may mắn nhất.

 

Cách thức chọn số điện thoại hợp mệnh hỏa tại Simhoptuoi.com.vn:

 

Để thực hiện chọn mua sim mệnh hỏa tại Sim Hợp Tuổi, bạn sẽ thực hiện theo các bước dưới đây:

 

 • Đầu tiên, bạn truy cập vào website Simhoptuoi.com.vn, sau đó kích vào danh mục Sim mệnh hỏa ở phía trên trang web.

 • Bạn tiến hành chọn lựa trên danh sách các sim mệnh hỏa mà hệ thống cung cấp với đầy đủ các đặc điểm phong thủy cần biết của sim cũng như giá thành của mỗi sim phong thủy mệnh hỏa.

 • Bạn thực hiện Xem bói số sim mà mình lựa chọn bằng công cụ ngay trên trang web để biết được sim mình vừa chọn có hợp với bản thân mình không nhé, nếu điểm số của sim từ 7/10 trở nên thì bạn có thể lựa chọn sim số đẹp hợp mệnh hỏa đó cho mình.

 

Thật dễ dàng để các bạn có thể chọn mua cho mình sim phong thủy hợp mệnh hỏa đúng không nào? Các bạn hãy truy cập ngay vào Simhoptuoi.com.vn để lựa chọn cho mình một số điện thoại mệnh hỏa may mắn nhé.

 

Sim Phong Thủy hợp Nam mệnh hỏa: Chọn sim phong thủy hợp tuổi, hợp với nam mệnh hỏa. Tìm Sim hợp với ngày tháng năm sinh của từng người  sẽ giúp mang lại tài lộc, may mắn, giải hạn giải xui, thăng quan tiến chức cho người sở hữu

 

Sim Phong Thủy hợp Nữ mệnh hỏa: Chọn lựa sim phong thủy hợp với nữ giới mệnh hỏa. Tìm Sim phong thủy hợp tuổi được nghiên cứu theo nguyên lý âm dương ngũ hành, kinh dịch và theo quan điểm dân gian.

 

Bạn là nam thuộc mệnh hỏa hay là nữ thuộc mệnh hỏa và bạn cần tìm sim hợp mệnh với mình nhất, hãy vào tra cứu xem chi tiết tại: Sim hop menh hoa

 

Contents[MỤC LỤC]

Tổng Đài Tư Vấn Miễn Phí

icon-phone-simhoptuoi.com.vn0766.139.189

icon-thai-cuc-simhoptuoi.com.vnXEM PHONG THỦY SÓ

icon-thai-cuc-simhoptuoi.com.vnỨng dụng phong thủy

icon-thai-cuc-simhoptuoi.com.vnTin tức sim phong thủy

icon-thai-cuc-simhoptuoi.com.vnTư vấn trực tuyến