CHỌN SIM PHONG THỦY HỢP TUỔI THEO NGÀY THÁNG NĂM SINH

/ /

 1. Người mệnh Mộc hợp số gì nhất?

Ngũ hành mệnh thúc đẩy biến hóa không ngừng của thế giới vạn vật. Người mệnh Mộc tương sinh bởi Thủy, chế khắc được Thổ nhưng lại bị Kim khắc. Tuân thủ nguyên tắc ngũ hành sinh khắc có thể suy đoán được họa - phúc, cát - hung hay thậm chí sang - hèn.

Tận dụng nguyên tắc này, con người ứng dụng trong chọn số hợp mệnh Mộc và phát triển hơn là sim phong thủy hợp mệnh Mộc. Những con số may mắn xuất hiện trong sim hợp mệnh Mộc là:

- Con số thuộc mệnh Thủy (hành Thủy tương sinh với Mộc): số 0, số 1

- Con số thuộc mệnh Mộc: số 3, số 4

- Con số thuộc mệnh Thổ (hành Thổ bị Mộc chế khắc): số 2, số 5, số 8

- Tránh con số thuộc mệnh Kim (Kim khắc Mộc): số 6, số 7

Sự xuất hiện càng nhiều những con số hợp mệnh Mộc sẽ thu hút được nhiều nguồn năng lượng tốt lành cho người mệnh này. Còn nếu quý bạn yêu thích con số thuộc hành mệnh tương khắc thì có thể dùng những yếu tố phong thủy sim khác để giảm bớt khắc chế và vẫn thu hút điềm cát lành mong muốn.

Bảng sim hợp mệnh Mộc ngay dưới đây sẽ cung cấp cho bạn hàng nghìn dãy sim hợp mệnh chỉ bằng một nhấp là bạn chọn được dãy sim may mắn, phú quý đang cần.

 

 1. Bảng sim phong thủy hợp mệnh Mộc đẹp nhất thị trường:

Lọc nâng cao Lọc 3

Chọn sim hợp mệnh Mộc, mệnh Mộc hợp số nào chính xác 99%

0

4,368,000

dat-mua-simĐặt mua sim

Quẻ chủ: Thuần Khôn (坤 kūn)

Quẻ hỗ: Thuần Khôn (坤 kūn)

Ngũ hành: Thủy - tổng số nút 8

Số đặc biệt: 0909,

Sim hợp nam mệnh Mộc

Sim hợp nữ mệnh Mộc

Xem luận phong thủy sim

4,368,000

dat-simĐặt sim

1

8,680,000

dat-mua-simĐặt mua sim

Quẻ chủ: Sơn Hỏa Bí (賁 bì)

Quẻ hỗ: Lôi Thủy Giải (解 xiè)

Ngũ hành: Thủy - tổng số nút

Số đặc biệt: 39,

Sim hợp nam mệnh Mộc

Sim hợp nữ mệnh Mộc

Xem luận phong thủy sim

8,680,000

dat-simĐặt sim

2

12,390,000

dat-mua-simĐặt mua sim

Quẻ chủ: Sơn Hỏa Bí (賁 bì)

Quẻ hỗ: Lôi Thủy Giải (解 xiè)

Ngũ hành: Thủy - tổng số nút

Số đặc biệt: 79,

Sim hợp nam mệnh Mộc

Sim hợp nữ mệnh Mộc

Xem luận phong thủy sim

12,390,000

dat-simĐặt sim

3

3,699,000

dat-mua-simĐặt mua sim

Quẻ chủ: Trạch Địa Tụy (萃 cuì)

Quẻ hỗ: Phong Sơn Tiệm (漸 jiàn)

Ngũ hành: Thủy - tổng số nút

Số đặc biệt: 39,

Sim hợp nam mệnh Mộc

Sim hợp nữ mệnh Mộc

Xem luận phong thủy sim

3,699,000

dat-simĐặt sim

4

8,390,000

dat-mua-simĐặt mua sim

Quẻ chủ: Sơn Hỏa Bí (賁 bì)

Quẻ hỗ: Lôi Thủy Giải (解 xiè)

Ngũ hành: Thủy - tổng số nút 8

Số đặc biệt: 79,

Sim hợp nam mệnh Mộc

Sim hợp nữ mệnh Mộc

Xem luận phong thủy sim

8,390,000

dat-simĐặt sim

5

3,680,000

dat-mua-simĐặt mua sim

Quẻ chủ: Sơn Lôi Di (頤 yí)

Quẻ hỗ: Thuần Khôn (坤 kūn)

Ngũ hành: Thủy - tổng số nút 9

Số đặc biệt: 39,

Sim hợp nam mệnh Mộc

Sim hợp nữ mệnh Mộc

Xem luận phong thủy sim

3,680,000

dat-simĐặt sim

6

14,890,000

dat-mua-simĐặt mua sim

Quẻ chủ: Thủy Trạch Tiết (節 jié)

Quẻ hỗ: Sơn Lôi Di (頤 yí)

Ngũ hành: Thủy - tổng số nút 8

Số đặc biệt: 999,

Sim hợp nam mệnh Mộc

Sim hợp nữ mệnh Mộc

Xem luận phong thủy sim

14,890,000

dat-simĐặt sim

7

14,890,000

dat-mua-simĐặt mua sim

Quẻ chủ: Sơn Hỏa Bí (賁 bì)

Quẻ hỗ: Lôi Thủy Giải (解 xiè)

Ngũ hành: Thủy - tổng số nút

Số đặc biệt: 999,79,

Sim hợp nam mệnh Mộc

Sim hợp nữ mệnh Mộc

Xem luận phong thủy sim

14,890,000

dat-simĐặt sim

8

4,590,000

dat-mua-simĐặt mua sim

Quẻ chủ: Sơn Hỏa Bí (賁 bì)

Quẻ hỗ: Lôi Thủy Giải (解 xiè)

Ngũ hành: Thủy - tổng số nút

Số đặc biệt: 39,78,68,

Sim hợp nam mệnh Mộc

Sim hợp nữ mệnh Mộc

Xem luận phong thủy sim

4,590,000

dat-simĐặt sim

9

3,680,000

dat-mua-simĐặt mua sim

Quẻ chủ: Lôi Hỏa Phong (豐 fēng)

Quẻ hỗ: Trạch Phong Đại Quá (大過 dà guò)

Ngũ hành: Thủy - tổng số nút 9

Số đặc biệt: 86,

Sim hợp nam mệnh Mộc

Sim hợp nữ mệnh Mộc

Xem luận phong thủy sim

3,680,000

dat-simĐặt sim

10

9,800,000

dat-mua-simĐặt mua sim

Quẻ chủ: Thủy Trạch Tiết (節 jié)

Quẻ hỗ: Sơn Lôi Di (頤 yí)

Ngũ hành: Thủy - tổng số nút 8

Số đặc biệt: 789,78,

Sim hợp nam mệnh Mộc

Sim hợp nữ mệnh Mộc

Xem luận phong thủy sim

9,800,000

dat-simĐặt sim

11

3,680,000

dat-mua-simĐặt mua sim

Quẻ chủ: Sơn Hỏa Bí (賁 bì)

Quẻ hỗ: Lôi Thủy Giải (解 xiè)

Ngũ hành: Thủy - tổng số nút

Số đặc biệt: 68,

Sim hợp nam mệnh Mộc

Sim hợp nữ mệnh Mộc

Xem luận phong thủy sim

3,680,000

dat-simĐặt sim

12

3,780,000

dat-mua-simĐặt mua sim

Quẻ chủ: Thủy Trạch Tiết (節 jié)

Quẻ hỗ: Sơn Lôi Di (頤 yí)

Ngũ hành: Thủy - tổng số nút 8

Số đặc biệt: 79,

Sim hợp nam mệnh Mộc

Sim hợp nữ mệnh Mộc

Xem luận phong thủy sim

3,780,000

dat-simĐặt sim

13

3,790,000

dat-mua-simĐặt mua sim

Quẻ chủ: Trạch Địa Tụy (萃 cuì)

Quẻ hỗ: Phong Sơn Tiệm (漸 jiàn)

Ngũ hành: Thủy - tổng số nút

Số đặc biệt: 79,78,

Sim hợp nam mệnh Mộc

Sim hợp nữ mệnh Mộc

Xem luận phong thủy sim

3,790,000

dat-simĐặt sim

14

3,679,000

dat-mua-simĐặt mua sim

Quẻ chủ: Thủy Trạch Tiết (節 jié)

Quẻ hỗ: Sơn Lôi Di (頤 yí)

Ngũ hành: Thủy - tổng số nút

Số đặc biệt: 79,

Sim hợp nam mệnh Mộc

Sim hợp nữ mệnh Mộc

Xem luận phong thủy sim

3,679,000

dat-simĐặt sim

15

3,790,000

dat-mua-simĐặt mua sim

Quẻ chủ: Sơn Lôi Di (頤 yí)

Quẻ hỗ: Thuần Khôn (坤 kūn)

Ngũ hành: Thủy - tổng số nút 9

Số đặc biệt: 38,68,

Sim hợp nam mệnh Mộc

Sim hợp nữ mệnh Mộc

Xem luận phong thủy sim

3,790,000

dat-simĐặt sim

16

3,980,000

dat-mua-simĐặt mua sim

Quẻ chủ: Thủy Trạch Tiết (節 jié)

Quẻ hỗ: Sơn Lôi Di (頤 yí)

Ngũ hành: Thủy - tổng số nút 8

Số đặc biệt: 39,79,

Sim hợp nam mệnh Mộc

Sim hợp nữ mệnh Mộc

Xem luận phong thủy sim

3,980,000

dat-simĐặt sim

17

7,380,000

dat-mua-simĐặt mua sim

Quẻ chủ: Thủy Trạch Tiết (節 jié)

Quẻ hỗ: Sơn Lôi Di (頤 yí)

Ngũ hành: Thủy - tổng số nút

Số đặc biệt: 333,

Sim hợp nam mệnh Mộc

Sim hợp nữ mệnh Mộc

Xem luận phong thủy sim

7,380,000

dat-simĐặt sim

18

8,500,000

dat-mua-simĐặt mua sim

Quẻ chủ: Sơn Hỏa Bí (賁 bì)

Quẻ hỗ: Lôi Thủy Giải (解 xiè)

Ngũ hành: Thủy - tổng số nút

Số đặc biệt: 8989,

Sim hợp nam mệnh Mộc

Sim hợp nữ mệnh Mộc

Xem luận phong thủy sim

8,500,000

dat-simĐặt sim

19

3,680,000

dat-mua-simĐặt mua sim

Quẻ chủ: Lôi Thủy Giải (解 xiè)

Quẻ hỗ: Thủy Hỏa Ký Tế (既濟 jì jì)

Ngũ hành: Thủy - tổng số nút

Số đặc biệt: 39,78,

Sim hợp nam mệnh Mộc

Sim hợp nữ mệnh Mộc

Xem luận phong thủy sim

3,680,000

dat-simĐặt sim

Đang được quan tâm nhất

MỆNH Mộc

Năm sinh Tuổi Mệnh Sim hợp tuổi
1950 Canh Dần Tùng Bách Mộc Xem sim hợp tuổi 1950
1951 Tân Mão Tùng Bách Mộc Xem sim hợp tuổi 1951
1958 Mậu Tuất Bình địa Mộc Xem sim hợp tuổi 1958
1959 Kỷ Hợi Bình địa Mộc Xem sim hợp tuổi 1959
1972 Nhâm Tý Tang thạch Mộc Xem sim hợp tuổi 1972
1973 Quý Sửu Tang thạch Mộc Xem sim hợp tuổi 1973
1980 Canh Thân Thạch lựu Mộc Xem sim hợp tuổi 1980
1981 Tân Dậu Thạch lựu Mộc Xem sim hợp tuổi 1981
1988 Mậu Thìn Đại lâm Mộc Xem sim hợp tuổi 1988
1989 Kỷ Tỵ Đại lâm Mộc Xem sim hợp tuổi 1989
2002 Nhâm Ngọ Dương liễu Mộc Xem sim hợp tuổi 2002
2003 Quý Mùi Dương liễu Mộc Xem sim hợp tuổi 2003

Danh sách số đã xem

Sim phong thủy cho người mệnh Mộc - Chọn sim hợp tuổi

 

Danh mục Sim Phong thủy hợp nam nữ mệnh mộc xin giới thiệu:

Công cụ tra cứu Sim hợp mệnh mộc sẽ sử dụng phương pháp lọc và tìm kiếm từ hệ thống kho sim phong  thủy tại Sim Hợp Tuổi và các đại lý Sim số khác những bộ Sim Phong Thủy hợp mệnh mộc chon nam và nữ một cách nhanh chóng, chính xác nhất.

 

 1. Đặc trưng phong thủy mệnh mộc:

 

Với các bạn đang có nhu cầu chọn mua cho mình một sim hợp mệnh mộc thì một điều mà các bạn không thể bỏ qua đó chính là các đặc điểm phong thủy của mệnh mộc. Tại sao lại như vậy? Nghe tên sim phong thủy hợp mệnh mộc thì các bạn cũng có thể biết rằng, loại sim này được lựa chọn dựa trên các đặc trưng về phong thủy của người mệnh mộc. Từng yếu tổ nhỏ trong phong thủy của mệnh mộc sẽ được vận dụng và chọn ra một sim số hợp mệnh mộc sao cho có thể mang lại may mắn nhiều nhất đến với người sở hữu nó.

 

 1. Người mệnh mộc sinh năm nào?

Trước tiên, các bạn cần xác định chính xác bản thân mình có thuộc vào mệnh mộc hay không bằng cách tra trong danh sách các năm sinh thuộc mệnh mộc dưới đây nhé. Người mệnh mộc sẽ sinh vào các năm như sau:

 

 • Năm Nhâm Tý (sinh năm 1972 và năm 2032)

 • Năm Quý Sửu (sinh năm 1973 và năm 2033)

 • Năm Canh Dần (sinh năm 1950 và năm 2010)

 • Năm Tân Mão (sinh năm 1951 và năm 2011)

 • Năm Mậu Thìn (sinh năm 1928 và năm 1988)

 • Năm Kỷ Tỵ (sinh năm 1989 và năm 1929)

 • Năm Nhâm Ngọ (sinh năm 1942 và năm 2002)

 • Năm Quý Mùi (sinh năm 1943 và năm 2003)

 • Năm Canh Thân (sinh năm 1980 và năm 2040)

 • Năm Tân Dậu (sinh năm 1981 và năm 2041)

 • Năm Mậu Tuất (sinh năm 1958 và năm 2018)

 • Năm Kỉ Hợi (sinh năm 1959 và năm 2019)

 

Nếu bạn thuộc vào một trong các năm sinh trên thì bạn sẽ mang mệnh mộc và hãy cố gắng chọn mua cho mình một sim số đẹp phong thủy mệnh mộc nhé.

 

Sau khi bạn đã chắc chắn là mình thuộc mệnh mộc, hãy xem xét thật kĩ về các đặc trưng phong thủy mệnh mộc ngay sau đây để từ đó chọn mua được sim mệnh mộc thật dễ dàng.

 

 • Đặc trưng mệnh mộc

 

Mệnh mộc tượng trưng cho sự sinh sôi, nảy nở của cây cối, là những cây đại thụ lâu năm, cũng là những nhánh cỏ nhỏ bé.

 

Theo như quy luật âm dương ngũ hành thì Mộc sinh Hỏa và Thủy sinh Mộc (giải thích là gỗ cháy tạo thành lửa và nước nuôi dưỡng cây phát triển), chính vì thế nên mệnh Mộc sẽ hợp với mệnh hỏa và mệnh thủy. Ngược lại, Mộc khắc Thổ, Kim khắc Mộc (giải thích là do kim loại có thể cắt xẻ cây và cây hút chất dinh dưỡng của đất) nên mệnh mộc sẽ không hợp với hai mệnh kim và thổ.

 

Về màu sắc, người mệnh mộc sẽ có các màu đặc trưng cho mình đó là màu xanh lá cây, màu đen, xanh nước biển cũng là những màu sắc có thể mang đến may mắn cho người mệnh mộc.

 

 1. Tại sao nên mua sim phong thủy hợp mệnh mộc:

Phong thủy là một yếu tố vô cùng quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Chính vì thế, mọi vấn đề liên quan đến phong thủy đều luôn được mọi người coi trọng. Nếu bạn đang cố gắng làm cho mọi thứ xung quanh mình đều hòa hợp với phong thủy bản thân thì việc chọn mua các vật phẩm phong thủy chính là một ý tưởng không nên bỏ qua. Và với một sim hợp mệnh mộc thì các bạn thuộc mệnh mộc có thể nhận được rất nhiều thứ mà bản thân mình cũng không ngờ tới.

 

 • Số điện thoại hợp mệnh mộc sẽ mang đến cho bạn sự may mắn, đồng thời tránh những rắc rối có thể gặp phải. Đây là điều đầu tiên mà bạn có thể nhận được khi sở hữu sim số đẹp phong thủy hợp mệnh mộc. Điều này rất dễ hiểu bởi sim phong thủy mệnh mộc mang đầy đủ những đặc trưng phong thủy hoàn toàn hòa hợp với bản thân bạn, nên nó có thể giúp cho bạn may mắn hơn.

 • Bạn sẽ thấy thật vui vẻ thoải mái khi sở hữu cho mình một sim mệnh mộc. Cái này cũng giống như khi bạn mặc một bộ quần áo hợp với bạn từ màu sắc đến hình dáng, nó sẽ giúp bạn tự tin hơn rất nhiều.

 • Việc có thể sở hữu một sim số đẹp mệnh mộc cũng đã chứng tỏ được đẳng cấp và chất chơi của bạn vì không phải ai cũng có thể mua được cho mình một số sim phong thủy mang lại cho bản thân may mắn.

 

 1. Đặc điểm sim hợp mệnh mộc cần lưu ý:

Để giúp các bạn có thể chọn mua được cho mình số đẹp hợp mệnh mộc thật dễ dàng, Simhoptuoi.com.vn sẽ đưa ra cho bạn những đặc điểm cơ bản của sim mệnh mộc để các bạn có thể căn cứ vào đó chọn cho mình một số sim như ý.

 

Trước tiên, một sim cho người mệnh mộc sẽ là sim có ngũ hành sim là thủy. Như đã đề cập, thủy sinh mộc, nên chọn sim có ngũ hành thủy sẽ giúp cho căn mệnh mộc được bổ sung, phát triển hơn, đồng thời cũng mang lại may mắn nhiều hơn. Điều này các bạn chọn mua sim cần ghi nhớ thật kĩ bởi rất nhiều người nghĩ rằng chọn sim mệnh mộc thì sim phải có ngũ hành mộc, khi bạn chọn một sim có ngũ hành mộc thì sẽ giúp bản thân có thể được bình an, vui vẻ chứ không thể giúp mình được phát triển, thành đạt.

Về phối quẻ dịch bát quái, đây cũng là điều mà bạn cần quan tâm khi chọn số điện thoại hợp mệnh mộc. Khi quẻ chủ của sim mệnh mộc bạn chọn là Lôi Thủy Giải thì quẻ Hổ là Thủy Hỏa Kí Tế, quẻ chủ là Lôi Hỏa Phong thủy quẻ hổ là Trạch Phong Đại Quá, quẻ chủ là Trạch Lôi Tùy thì quẻ hổ là Phong Sơn Tiệm, quẻ chủ là Hỏa Phong Đình thì quẻ hổ là Trạch Thiên Quài.

Vậy mạng Mộc hợp với số điện thoại nào, thì sẽ không thể thiếu các chữ số là con số may mắn của mệnh mộc. Ở mệnh Mộc thì có hai cung là cung Chấn Mộc và Tốn Mộc, người thuộc cung mệnh Chấn Mộc sẽ hợp với các con số 9, 4, 3, 1 và không hợp với số 6, 7. Còn người thuộc cung mệnh Tốn Mộc thì lại có số hợp là 1, 3, 4 và số không hợp là 6, 7.

 

 • Hướng dẫn mua sim mệnh mộc tại Simhoptuoi.com.vn:

 

Với những bạn chưa hiểu biết nhiều về phong thủy và sim số thì có thể dù nắm được những đặc trưng phong thủy mệnh mộc và đặc điểm của sim hợp mệnh mộc vẫn khó mà chọn được cho mình một sim mệnh mộc. Tuy nhiên, bất cứ ai cũng đều có thể dễ dàng mang về cho mình một sim số đẹp mệnh mộc chỉ qua 3 bước đơn giản được thực hiện dễ dàng ngay trên trang web Simhoptuoi.com.vn như sau:

 

 • Đầu tiên, bạn truy cập vào trang web, chọn vào muc Sim mệnh mộc ở phía trên, hệ thống sẽ lập tức giới thiệu cho bạn một danh sách các sim hợp mệnh mộc với đầy đủ các đặc điểm như ngũ hành sim, phối dịch quẻ bát quái, và giá thành

 • Bạn lựa chọn cho mình một sim phong thủy mệnh mộc phù hợp với bản thân mình nhất, có thể là chứa các con số mà bạn yêu thích, đồng thời phù hợp với tài chính của bạn. Bạn hãy cứ chọn tầm từ 5 đến 10 sim số đẹp mệnh mộc nhé.

 • Cuối cùng, bạn mang tất cả những số điện thoại mà mình vừa chọn được tiến hành xem bói sim, bước này vô cùng quan trọng giúp cho bạn có thể biết được mức độ sự hòa hợp của từng số hợp mệnh mộc mình đã chọn với bản thân mình, nó sẽ giúp bạn trả lời cho câu hỏi nên chọn sim mệnh mộc nào trong những sim mà mình đã chọn.

 

Chỉ với ba bước vô cùng đơn giản như vậy, bạn có thể chọn được cho mình một sim phong thủy mệnh mộc mang nhiều may mắn rất dễ dàng đúng không nào?

 

 • Sim hợp Nam mệnh mộc:

Chọn sim phong thủy hợp tuổi, hợp với nam mệnh mộc. Tìm Sim hợp với ngày tháng năm sinh của từng người  sẽ giúp mang lại tài lộc, may mắn, giải hạn giải xui, thăng quan tiến chức cho người sở hữu

 

 • Sim hợp Nữ mệnh mộc:

Chọn lựa sim phong thủy hợp với nữ giới mệnh mộc. Tìm Sim phong thủy hợp tuổi được nghiên cứu theo nguyên lý âm dương ngũ hành, kinh dịch và theo quan điểm dân gian.

 

Contents[MỤC LỤC]

Tổng Đài Tư Vấn Miễn Phí

icon-phone-simhoptuoi.com.vn0766.139.189

icon-thai-cuc-simhoptuoi.com.vnXEM PHONG THỦY SÓ

icon-thai-cuc-simhoptuoi.com.vnỨng dụng phong thủy

icon-thai-cuc-simhoptuoi.com.vnTin tức sim phong thủy

icon-thai-cuc-simhoptuoi.com.vnTư vấn trực tuyến