Hướng dẫn chọn sim hợp tuổi Giáp Tuất 1994 theo phong thủy

Dùng sim hợp tuổi Giáp Tuất không chỉ đơn thuần thu hút may mắn giúp cho cuộc sống thuận lợi hơn. Mà còn có khả năng phù trợ tốt cho người sinh năm 1994 thêm nhiều cơ hội phát triển, cải thiện về công việc, tài vận, tình duyên,.... Bằng những nghiên cứu và tính lũy qua các năm, trung tâm Sim Hợp Tuổi giúp bạn xem sim hợp tuổi 1994 Giáp Tuất dễ dàng với bảng sim phong thủy hợp tuổi 1994 đầy đủ thông tin kèm luận giải chi tiết trong từng số sim.

CHỌN SIM PHONG THỦY HỢP TUỔI THEO NGÀY THÁNG NĂM SINH

/ /

Bảng sim hợp tuổi 1994

Lọc nâng cao Lọc 3

0

18,990,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt mua sim

Quẻ chủ: Thủy Trạch Tiết (節 jié)

Quẻ hỗ: Sơn Lôi Di (頤 yí)

Ngũ hành: Mộc - tổng số nút 10

Số đặc biệt: 39,

Ngũ hành Mộc tương sinh với ngũ hành Hỏa

Xem luận phong thủy sim

18,990,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt sim

1

4,789,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt mua sim

Quẻ chủ: Thủy Trạch Tiết (節 jié)

Quẻ hỗ: Sơn Lôi Di (頤 yí)

Ngũ hành: Mộc - tổng số nút 10

Số đặc biệt: 6363,

Ngũ hành Mộc tương sinh với ngũ hành Hỏa

Xem luận phong thủy sim

4,789,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt sim

2

4,368,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt mua sim

Quẻ chủ: Thuần Ly (離 lí)

Quẻ hỗ: Trạch Phong Đại Quá (大過 dà guò)

Ngũ hành: Mộc - tổng số nút 8

Số đặc biệt: 6363,

Ngũ hành Mộc tương sinh với ngũ hành Hỏa

Xem luận phong thủy sim

4,368,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt sim

3

4,789,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt mua sim

Quẻ chủ: Thủy Trạch Tiết (節 jié)

Quẻ hỗ: Sơn Lôi Di (頤 yí)

Ngũ hành: Hỏa - tổng số nút 10

Số đặc biệt: 6363,

Ngũ hành Hỏa tương vượng ngũ hành Hỏa

Xem luận phong thủy sim

4,789,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt sim

4

3,680,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt mua sim

Quẻ chủ: Sơn Hỏa Bí (賁 bì)

Quẻ hỗ: Lôi Thủy Giải (解 xiè)

Ngũ hành: Hỏa - tổng số nút 10

Số đặc biệt: 39,68,

Ngũ hành Hỏa tương vượng ngũ hành Hỏa

Xem luận phong thủy sim

3,680,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt sim

5

4,280,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt mua sim

Quẻ chủ: Lôi Thủy Giải (解 xiè)

Quẻ hỗ: Thủy Hỏa Ký Tế (既濟 jì jì)

Ngũ hành: Mộc - tổng số nút 10

Số đặc biệt: 39,78,

Ngũ hành Mộc tương sinh với ngũ hành Hỏa

Xem luận phong thủy sim

4,280,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt sim

6

3,580,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt mua sim

Quẻ chủ: Thuần Khôn (坤 kūn)

Quẻ hỗ: Thuần Khôn (坤 kūn)

Ngũ hành: Hỏa - tổng số nút 8

Số đặc biệt: 78,86,

Ngũ hành Hỏa tương vượng ngũ hành Hỏa

Xem luận phong thủy sim

3,580,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt sim

7

4,180,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt mua sim

Quẻ chủ: Lôi Thủy Giải (解 xiè)

Quẻ hỗ: Thủy Hỏa Ký Tế (既濟 jì jì)

Ngũ hành: Mộc - tổng số nút 10

Số đặc biệt: 9292,

Ngũ hành Mộc tương sinh với ngũ hành Hỏa

Xem luận phong thủy sim

4,180,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt sim

8

3,680,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt mua sim

Quẻ chủ: Lôi Thủy Giải (解 xiè)

Quẻ hỗ: Thủy Hỏa Ký Tế (既濟 jì jì)

Ngũ hành: Mộc - tổng số nút 10

Số đặc biệt: 78,86,

Ngũ hành Mộc tương sinh với ngũ hành Hỏa

Xem luận phong thủy sim

3,680,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt sim

9

5,600,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt mua sim

Quẻ chủ: Thuần Khôn (坤 kūn)

Quẻ hỗ: Thuần Khôn (坤 kūn)

Ngũ hành: Hỏa - tổng số nút 8

Số đặc biệt: 678,38,78,86,

Ngũ hành Hỏa tương vượng ngũ hành Hỏa

Xem luận phong thủy sim

5,600,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt sim

10

4,500,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt mua sim

Quẻ chủ: Thuần Khôn (坤 kūn)

Quẻ hỗ: Thuần Khôn (坤 kūn)

Ngũ hành: Hỏa - tổng số nút 8

Số đặc biệt: 78,86,

Ngũ hành Hỏa tương vượng ngũ hành Hỏa

Xem luận phong thủy sim

4,500,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt sim

11

3,680,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt mua sim

Quẻ chủ: Lôi Thủy Giải (解 xiè)

Quẻ hỗ: Thủy Hỏa Ký Tế (既濟 jì jì)

Ngũ hành: Mộc - tổng số nút 10

Số đặc biệt: 79,86,

Ngũ hành Mộc tương sinh với ngũ hành Hỏa

Xem luận phong thủy sim

3,680,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt sim

12

3,799,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt mua sim

Quẻ chủ: Thuần Ly (離 lí)

Quẻ hỗ: Trạch Phong Đại Quá (大過 dà guò)

Ngũ hành: Mộc - tổng số nút 8

Số đặc biệt: 39,86,

Ngũ hành Mộc tương sinh với ngũ hành Hỏa

Xem luận phong thủy sim

3,799,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt sim

13

3,500,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt mua sim

Quẻ chủ: Lôi Thủy Giải (解 xiè)

Quẻ hỗ: Thủy Hỏa Ký Tế (既濟 jì jì)

Ngũ hành: Hỏa - tổng số nút 10

Số đặc biệt: 79,86,

Ngũ hành Hỏa tương vượng ngũ hành Hỏa

Xem luận phong thủy sim

3,500,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt sim

14

3,790,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt mua sim

Quẻ chủ: Sơn Hỏa Bí (賁 bì)

Quẻ hỗ: Lôi Thủy Giải (解 xiè)

Ngũ hành: Hỏa - tổng số nút 10

Số đặc biệt: 79,68,

Ngũ hành Hỏa tương vượng ngũ hành Hỏa

Xem luận phong thủy sim

3,790,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt sim

15

4,680,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt mua sim

Quẻ chủ: Thủy Trạch Tiết (節 jié)

Quẻ hỗ: Sơn Lôi Di (頤 yí)

Ngũ hành: Mộc - tổng số nút 10

Số đặc biệt: 39,78,

Ngũ hành Mộc tương sinh với ngũ hành Hỏa

Xem luận phong thủy sim

4,680,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt sim

16

4,780,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt mua sim

Quẻ chủ: Thủy Trạch Tiết (節 jié)

Quẻ hỗ: Sơn Lôi Di (頤 yí)

Ngũ hành: Mộc - tổng số nút 8

Số đặc biệt: 79,

Ngũ hành Mộc tương sinh với ngũ hành Hỏa

Xem luận phong thủy sim

4,780,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt sim

17

3,900,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt mua sim

Quẻ chủ: Thủy Trạch Tiết (節 jié)

Quẻ hỗ: Sơn Lôi Di (頤 yí)

Ngũ hành: Hỏa - tổng số nút 8

Số đặc biệt: 234,78,

Ngũ hành Hỏa tương vượng ngũ hành Hỏa

Xem luận phong thủy sim

3,900,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt sim

18

3,790,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt mua sim

Quẻ chủ: Lôi Thủy Giải (解 xiè)

Quẻ hỗ: Thủy Hỏa Ký Tế (既濟 jì jì)

Ngũ hành: Hỏa - tổng số nút 10

Số đặc biệt: 78,

Ngũ hành Hỏa tương vượng ngũ hành Hỏa

Xem luận phong thủy sim

3,790,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt sim

19

3,779,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt mua sim

Quẻ chủ: Thủy Trạch Tiết (節 jié)

Quẻ hỗ: Sơn Lôi Di (頤 yí)

Ngũ hành: Hỏa - tổng số nút 10

Số đặc biệt: 68,

Ngũ hành Hỏa tương vượng ngũ hành Hỏa

Xem luận phong thủy sim

3,779,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt sim

Đang được quan tâm nhất

Danh sách số đã xem

I. Ý nghĩa của sim hợp tuổi Giáp Tuất trong cuộc đời tuổi 1994

Có tác dụng của một “Vật phẩm phong thủy hộ thân”, sim phong thủy hợp tuổi 1994 hỗ trợ may mắn, nâng cao tài lộc cho mỗi bản mệnh Hỏa 1994 (Giáp Tuất) khi chọn đúng và sử dụng thường xuyên. Mỗi năm người tuổi Giáp Tuất sẽ vướng phải những hạn vận, khó khăn nhất định, dù hạn lớn hay nhỏ, trên bất kỳ phương diện gì đều cần được hóa giải để giúp cho cuộc sống của người sinh năm 1994 vượt qua mọi trở ngại, đón may mắn.

Chọn sim hợp tuổi Giáp Tuất không chỉ để trưng bày mà còn là phương tiện liên lạc, đồng hành thúc đẩy thành công cho người tuổi Tuất sinh năm 1994. Hơn nữa, số điện thoại hợp tuổi 1994 không dễ bị tráo đổi, bởi đây là vật phẩm dành riêng cho người tuổi Giáp Tuất. Bất cứ ai khác mệnh sử dụng dãy sim hợp tuổi 1994 cũng không có tác dụng may mắn mà còn ngược lại. 

Xem tuổi Giáp Tuất 1994 hợp số điện thoại nào tuyệt đối không không đơn giải như một con số hợp tuổi thông thường. Sim hợp mệnh Hỏa 1994 là vật phẩm không dễ lựa chọn thông qua hình thức mà phải được hỗ trợ luận giải từ chuyên gia với nhiều phương diện bổ trợ phức tạp. Bởi muốn xem số điện thoại có hợp tuổi hay không bạn cần xét tổng hòa cả dãy sim với bản mệnh của của người sinh năm 1994 mới xác định được kết quả chính xác.

II. Bí quyết chọn sim hợp tuổi Giáp Tuất 1994 chính xác 99,9%

Ai cũng nhận thấy giá trị của sim phong thủy đối với đời sống tinh thần cũng như tác động thực tế mà sim phong thủy hợp tuổi 1994 mang lại nhưng không phải ai cũng biết cách để lựa chọn cho mình dãy số sim hợp tuổi Giáp Tuất chính xác. Do đó bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết cách chọn sim hợp tuổi 1994 theo 05 yếu tố:

 

sim hợp tuổi 1994

 

1. Chọn sim hợp tuổi Giáp Tuất theo Âm Dương

Tuổi Giáp Tuất thuộc năm dương nên khi chọn số điện thoại hợp tuổi 1994 nên ưu tiên sử dụng số điện thoại vượng âm (nhiều số chẵn hơn) giúp cân bằng với bản mệnh. Hoặc tốt nhất là lựa chọn dãy sim tự cân bằng khí âm và khí dương (số chẵn = số lẻ).

2. Chọn sim hợp tuổi Giáp Tuất theo Ngũ Hành

Mang bản mệnh Sơn Đầu Hỏa người Giáp Tuất sống khá nội tâm, ít nói nên thường khó có thể hòa đồng với mọi người. Để cải thiện và cân bằng lại thì người Giáp Tuất nên sử dụng dãy số điện thoại hợp tuổi 1994 thuộc hành Hỏa hoặc hành Mộc là tốt nhất. Bên cạnh đó, nội tại dãy sim hợp tuổi 1994 với nhiều quan hệ tương sinh giữa ngũ hành các cặp số cạnh nhau sẽ càng làm tăng thêm tính phong thủy bên trong của dãy số.

3. Chọn sim hợp tuổi Giáp Tuất theo Quẻ Dịch

Năm nay tuổi Giáp Tuất sẽ có hạn về sức khỏe và hao tài tốn của nên khi chọn số sim phong thủy hợp tuổi 1994 nên ưu tiên chọn dãy sim có quẻ dịch là quẻ Càn, quẻ Ly, quẻ Tiết, quẻ Hoán,... đây đều là những quẻ tốt cho cung tài lộc, có khả năng hóa giải vận hạn.

4. Chọn sim hợp tuổi Giáp Tuất theo Cửu Tinh Đồ Pháp

Áp dụng lý luận Cửu tinh đồ và phương pháp an sao hạ quẻ thi trong giai đoạn từ 2004 - 2023. Theo đó, người Giáp Tuất nên ưu tiên sử dụng sim hợp tuổi 1994 có số 8 và số 9. Bởi đây là hai con số mang đến phúc khí và may mắn tại vận 8.

5. Chọn sim hợp tuổi Giáp Tuất theo Quan Niệm Dân Gian

Người tuổi Giáp Tuất khi chọn sim hợp tuổi 1994 nên ưu tiên chọn dãy sim có tổng số nút cao cùng cặp số, bộ số có ý nghĩa đẹp như vậy mới mở ra cơ hội đón bình hòa hậu vận an nhàn. Cụ thể là số nút từ 8 đến 10, và các số thần tài 39 - 79, số lộc phát 68 -86, số ông địa 38 - 78, số tam hoa, số tứ quý, số tiến lên 6789 (san bằng tất cả), 01234 (tay trắng đi tới thành công)...

Nếu số điện thoại bạn đang dùng hội tụ đầy đủ những yếu tố trên thì chúc mừng bạn đã sở hữu cho mình sim phong thủy hợp tuổi 1994. Còn nếu chưa chắc chắn bạn có thể kiểm tra điểm phong thủy của số điện thoại với ứng dụng [Xem Phong Thủy Sim Hợp Tuổi] hoàn toàn miễn phí. Công cụ sẽ xem số điện thoại hợp tuổi 1994 theo thang điểm 10. Tức là số điểm càng cao thì sim càng hợp phong thủy với bạn và ngược lại. Những dãy sim đạt trên 7 điểm thì được khuyến khích sử dụng.

III. Chọn sim hợp tuổi Giáp Tuất 1994 theo từng mục đích công việc

Với 5 yếu tố phong thủy phía trên thì yếu tố quẻ dịch sẽ giúp quý bạn chọn được số sim hợp tuổi 1994 theo từng mục đích sử dụng. Hiện tại hệ thống simhoptuoi.com.vn đang có 4 loại sim phong thủy hợp tuổi 1994 được nhiều người quan tâm nhất là 

 

sim hợp tuổi 1994

 

1. Sim thăng quan tiến chức hợp tuổi 1994

Đây là dòng sim hợp tuổi Giáp Tuất có quẻ dịch tốt cho quá trình xây dựng sự nghiệp, thúc đẩy lộ trình công danh nhanh chóng hơn. Những chiếc sim này sẽ có quẻ dịch Cát ví dụ như quẻ Hỏa Địa Tấn, quẻ Trạch Phong Đại Quá, quẻ Địa Phong Thăng, quẻ Phong Lôi Ích, quẻ Hỏa Phong Đỉnh

2. Sim phong thủy tài lộc hợp tuổi Giáp Tuất

Nhờ trường khí của quẻ dịch Cát về cung tài lộc như quẻ Thuần Càn, quẻ Lôi Hỏa Phong, quẻ Lôi Địa Dư, quẻ Trạch Thiên Lý, quẻ Địa Thủy Sư… mà sim phong thủy hợp tuổi 1994 sẽ giúp chủ mệnh Giáp Tuất mở ra nhiều cơ hội rước vận làm ăn tới, buôn may bán đắt, ngày càng phát đạt.

3. Sim kích tình duyên gia đạo hợp tuổi 1994

Số điện thoại hợp tuổi 1994 có ý nghĩa kích đường tình duyên, gia đạo hòa thuận, sung túc, hạnh phúc sẽ chứa  các quẻ dịch tốt chủ phương diện này. Ví dụ như quẻ Lôi Phong Hằng, quẻ Địa Sơn Khiêm, quẻ Thủy Thiên Nhu, quẻ Thiên Hỏa Đồng Nhân, quẻ Địa Thiên Thái, quẻ Thủy Địa Tỷ…

4. Sim phong thủy cải vận giải hạn hợp mệnh Hỏa 1994

Dòng sim hợp tuổi Giáp Tuất hỗ trợ giảm trừ vận khí xấu của sao chiếu mệnh, nâng cao tinh thần, may mắn vượt qua khó khăn, cải thiện vận số. Đó là những chiếc sim hợp tuổi 1994 có quẻ dịch cát chủ về giảm trừ vận hạn điển hình như quẻ Trạch Hỏa Cách, quẻ Lôi Thủy Giải, quẻ Thuần Ly, quẻ Phong Thủy Hoán…

IV. Một số câu hỏi thường gặp khi chọn sim hợp tuổi Giáp Tuất 1994

Dưới đây là tổng hợp một số câu hỏi khi xem sim hợp tuổi 1994 điển hình của khách hàng gửi vào hòm thư email của simhoptuoi.com.vn.

1. Khi chọn mua sim hợp tuổi 1994 tôi cần lưu ý những vấn đề gì?

Trả lời: Khi chọn mua số điện thoại hợp tuổi 1994 bạn cần lưu ý 2 điều:

Cách xem tuổi 1994 hợp số điện thoại nào chính xác cần dựa vào bát tự ngày tháng năm sinh của mình và 05 yếu tố phong thủy. Năm yếu tố này gồm: ngũ hành bản mệnh, quẻ dịch, cửu tinh đồ pháp, âm dương tương phối và cuối cùng là số nút theo quan niệm dân gian.

Phân biệt được cách xem không chính xác, sai lệch hiện nay. Cụ thể simhoptuoi.com.vn gợi ý một số cách tính sim phong thủy hợp tuổi 1994 không có cơ sở nghiên cứu điển hình hiện nay như: tìm sim theo cách chia 80, theo con số hợp tuổi, theo du niên, theo kinh dịch…

a. Chọn sim hợp tuổi Giáp Tuất theo cách chia 80

Phương pháp này còn có tên gọi khác là xem số điện thoại hợp tuổi 1994 theo 4 số cuối hung cát. Cụ thể là ta lấy 4 số cuối điện thoại chia cho 80, rồi trừ đi phần nguyên và nhân ngược lại với 80. Kết quả cuối cùng của công thức này đối chiếu với bảng hung cát số điện thoại. Nếu kết quả này là 01, 03, 05, 07, 08, 11, 13, 18, 30, 31, 32, 36, 38… sẽ có ý nghĩa cát tương ứng với đó là sim số hợp tuổi Giáp Tuất.

Cách chia 80 được thực hiện đơn giản, nhưng lại không xét được tổng thể của cả 10 con số hay mức độ hợp khắc của sim với người dùng. Phương pháp luận sim hợp tuổi 1994 này chưa có cơ sở nghiên cứu nào chứng thực mà chỉ được dân gian truyền tụng, biến tấu theo 80 linh số phong thủy. 

b. Chọn sim hợp mệnh Hỏa 1994 theo con số hợp tuổi Giáp Tuất

Đây là cách chọn sim hợp tuổi Giáp Tuất là dãy sim có nhiều con số hợp tuổi 1994. Để xác định được 1994 hợp số nào thì người dùng có thể xét theo mệnh niên hoặc mệnh quái, được sử dụng phổ biến hiện nay.

- Mệnh niên: Tuổi Giáp Tuất mệnh Sơn Đầu Hỏa hợp với số 3, 4 và số 9. Trong đó, số 3 và số 4 là số tương sinh thuộc hành Mộc, số 9 là số tương trợ thuộc hành Hỏa. Như vậy, sim hợp tuổi 1994 là dãy sim có nhiều số 3, 4 và 9, ví dụ như 0979.349.349; 0986.333.999, 0334.999.999….

- Mệnh quái: dựa theo năm sinh kết hợp giới tính thì nam mạng Giáp Tuất thuộc cung mệnh Càn Kim hợp với số 2, 5, 8 (hành Thổ tương sinh) và 6, 7 (hành Kim tương trợ). Còn nữ mạng tuổi 1994 thuộc cung Ly Hỏa hợp với số 3, 4 (hành Mộc tương sinh) và 9 (hành Hỏa tương trợ). Như vậy ví dụ sim hợp tuổi 1994 nam mạng là sim 0985.666.777; 0707.555.888; 0868.257.567;... và sim số hợp tuổi Giáp Tuất nữ mạng là sim 0934.343.434; 0334.393.939…

Phương pháp chọn sim hợp tuổi Giáp Tuất theo số hợp tuổi chỉ cần nhìn bằng mắt mà không cần tính toán phức tạp. Tuy nhiên, ý nghĩa số hợp tuổi 1994 chỉ đúng khi đứng một mình, không thể quyết định phong thủy cả một dãy sim. 

c. Chọn sim hợp tuổi 1994 theo du niên

Đây là phương pháp xem bói sim theo cách xác định quái tương ứng với các con số trong dãy sim, kết hợp 2 quái với nhau tương ứng với ý nghĩa tốt hay xấu. Cách quái số theo du niên là 1 - Khảm, 2, Không, 3 - Chấn, 4 - Tốn, 6 - Càn, 7 - Đoài, 8 - Cấn, 9 - Ly. Nếu dãy sim có nhiều cặp quái thuộc 4 chòm sao tốt (Sinh khí, Thiên y, Diên niên, Phục vị) thì được coi là số điện thoại hợp tuổi 1994. 

Nhận thấy du niên không quá xa lạ trong lĩnh vực phong thủy tuổi hợp tuổi, hướng hợp tuổi, nhưng, không thể dùng trong xem bói sim hợp tuổi Giáp Tuất. Bởi lẽ, số 0 và số 5 không thể xác định quái trong du niên, mà bất kỳ dãy sim việt nam nào cũng bắt đầu bằng số 0.

d. Chọn sim hợp tuổi 1994 theo kinh dịch

Hiện nay, không ít người dùng có hướng chọn sim theo kinh dịch, bộ môn phong thủy áp dụng ý nghĩa quẻ dịch. Theo như phân tích ở các phần trên, kinh dịch giúp người dùng chọn được số sim hợp tuổi Giáp Tuất theo mục đích sử dụng. Tuy nhiên, quẻ dịch chỉ xác định được ý nghĩa hung cát của sim, chủ về phương diện nào. Mà không thể xét mức độ hợp khắc của sim hợp mệnh Hỏa 1994 với chủ nhân tuổi này. Do đó, ta không thể phụ thuộc duy nhất vào kinh dịch để luận phong thủy sim số hợp tuổi Giáp Tuất. 

2. Tại sao nên dùng sim hợp tuổi 1994 thay vì các vật phẩm phong thủy khác?

Trả lời: Sim phong thủy hợp tuổi 1994 là vật phẩm phong thủy nhỏ gọn, sử dụng đơn giản, không phải khai quang tẩy uế như các vật phẩm khác nên được nhiều người ưa dùng. Hơn nữa, sim hợp tuổi Giáp Tuất có tính cá nhân hóa cao, chỉ dành riêng cho tứ trụ mệnh của các bạn sinh năm 1994. 

Simhoptuoi.com.vn hiện tại cung cấp đầy đủ các dòng sim phong thủy hợp tuổi 1994 trên với nhiều mức giá đa dạng giúp bạn có thêm nhiều lựa chọn hơn. Toàn bộ dãy sim hợp tuổi Giáp Tuất đều được tính toán luận giải và phân tích chi tiết theo 05 yếu tố - cách tính sim phong thủy chính xác nhất hiện nay. Sau cùng, chúc quý bạn chọn được một dãy sim phù hợp và ưng ý, đón may mắn, tài lộc, thành công!

 

Contents[MỤC LỤC]

HƯỚNG DẪN CHỌN SIM THEO NĂM SINH CHO CÁC TUỔI KHÁC

/ /

Tổng Đài Tư Vấn Miễn Phí

icon-phone-simhoptuoi.com.vn0766.139.189

icon-thai-cuc-simhoptuoi.com.vnXEM PHONG THỦY SÓ

icon-thai-cuc-simhoptuoi.com.vnỨng dụng phong thủy

icon-thai-cuc-simhoptuoi.com.vnTin tức sim phong thủy

icon-thai-cuc-simhoptuoi.com.vnTư vấn trực tuyến