Hướng dẫn xem bố mẹ tuổi Kỷ Mão sinh con năm nào thì hợp?

Đăng ngày: 11-12-2023 - Bởi BTV Thúy Hằng
mục lục

Nội dung chính

Nhu cầu xem tuổi Kỷ Mão sinh con năm nào thì hợp ngày càng lớn, thu hút được lượng lớn sự quan tâm và tìm hiểu. Theo phong thủy, bố mẹ 1999 nên sinh con vào năm 2024 Giáp Thìn để rước hên may vào nhà. Bên cạnh đó cũng có thể tham khảo năm 2024, 2025 và 2026 để chào đón em bé, các năm này chủ về bình hòa, không tốt nhưng cũng không xấu. 

I. Ba cơ sở xác định tuổi Kỷ Mão sinh con năm nào thì hợp?

Bố mẹ tuổi 1999 có thiên can Kỷ, địa chi Mão, ngũ hành nạp âm Thành Đầu Thổ thuộc hành Thổ. Tuổi này khi chọn năm sinh con hợp tuổi thì cần đánh giá mối quan hệ can - chi - ngũ hành giữa bố mẹ và con cái. Cụ thể căn cứ của 3 tiêu chí này như sau:

 • Về Thiên Can: Con cái nên có thiên can Giáp Tương Hợp với can Kỷ của bố mẹ tuổi Mão 1999 là tốt nhất. Ngoài ra, bố mẹ tuổi này nên chọn năm sinh con tối thiểu phải bình hòa với bản mệnh của mình, tuyệt đối không chọn năm có can xung, phá là Quý và Ất.

 • Về Địa Chi: Bố mẹ sinh năm 1999 địa chi Mão do đó nên chọn năm có địa chi thuộc nhóm Tam Hợp tuổi (gồm Hợi - Mão - Mùi) hoặc nhóm Lục Hợp (Mão - Tuất) sẽ mang lại may mắn cho cả bố mẹ và con trẻ.

 • Về Ngũ Hành: Em bé tốt nhất thuộc ngũ hành Hỏa bởi mệnh Hỏa tương sinh cho mệnh Thổ của cha mẹ Kỷ Mão. Bên cạnh đó, ohuj huynh cũng có thể chọn năm sinh có ngũ hành tương trợ là Thổ, tuyệt đối không chọn năm có ngũ hành tương khắc bản mệnh là Mộc. 

>>> Bên cạnh năm sinh con tốt thì tuổi Kỷ Mão có thể sử dụng một số cách sau để nhận may mắn. Cụ thể:

II. Mẹ tuổi Mão 1999 sinh con năm nào tốt trong 4 năm tới (2024 - 2026)?

1999 sinh con nam nao tot
 

1. Chồng 1992 vợ 1999 sinh con năm nào hợp?

Bố Nhâm Thân 1992 ngũ hành bản mệnh Kim kết hợp với mẹ Kỷ Mão 1999 ngũ hành bản mệnh Thổ khi chọn năm sinh con trong khoảng thời gian từ 2023 đến 2026 có sự tốt xấu như sau:

 • Các năm sinh tốt: 2026

 • Các năm sinh bình hòa: 2023, 2024, 2025

Trong đó, bố tuổi 1992 và mẹ tuổi 1999 nên sinh con vào năm 2026 thiên can Bính, địa chi Ngọ, ngũ hành Thủy, bởi lẽ: 

 • Về ngũ hành: Bố mệnh Kim tương sinh với con mệnh Thủy, mẹ mệnh Thổ tương khắc với con mệnh Thủy. 

 • Về thiên can: Bố can Nhâm tương phá can Bính của con, mẹ can Kỷ bình hòa với Bính của con.  

 • Về địa chi: Bố chi Thân bình hòa với chi Ngọ của con, mẹ chi Mão bình hòa với chi Ngọ của con. 

>>> Xem thêm mức độ hợp khắc của chồng 1992 vợ 1999 tại: Chồng Nhâm Thân Vợ Kỷ Mão có hợp nhau không?

2. Chồng 1993 vợ 1999 sinh con năm nào hợp?

Bố Quý Dậu 1993 ngũ hành bản mệnh Kim kết hợp với mẹ Kỷ Mão 1999 ngũ hành bản mệnh Thổ khi chọn năm sinh con trong khoảng thời gian từ 2023 đến 2026 có sự tốt xấu như sau:

 • Các năm sinh tốt: 2023, 2025, 2026

 • Các năm sinh bình hòa: 2024

Trong đó, bố tuổi 1993 và mẹ tuổi 1999 nên sinh con vào năm 2023 thiên can Quý, địa chi Mão, ngũ hành Kim, bởi lẽ: 

 • Về ngũ hành: Bố mệnh Kim tương trợ với con mệnh Kim, mẹ mệnh Thổ tương sinh với con mệnh Kim. 

 • Về thiên can: Bố can Quý bình hòa can Quý của con, mẹ can Kỷ tương phá với can Quý của con.  

 • Về địa chi: Bố chi Dậu lục xung với chi Mão của con, mẹ chi Mão bình hòa với chi Mão của con.

>>> Xem thêm mức độ hợp khắc của chồng 1993 vợ 1999 tại: Chồng Quý Dậu Vợ Kỷ Mão có hợp nhau không?

3. Chồng 1994 vợ 1999 sinh con năm nào hợp?

Bố Giáp Tuất 1994 ngũ hành bản mệnh Hỏa kết hợp với mẹ Kỷ Mão 1999 ngũ hành bản mệnh Thổ khi chọn năm sinh con trong khoảng thời gian từ 2023 đến 2026 có sự tốt xấu như sau:

 • Các năm sinh tốt: 2023, 2026

 • Các năm sinh bình hòa: 2024, 2025

Trong đó, bố tuổi 1994 và mẹ tuổi 1999 nên sinh con vào năm 2023 thiên can Quý, địa chi Mão, ngũ hành Kim, bởi lẽ: 

 • Về ngũ hành: Bố mệnh Hỏa tương khắc với con mệnh Kim, mẹ mệnh Thổ tương sinh với con mệnh Kim. 

 • Về thiên can: Bố can Giáp bình hòa can Quý của con, mẹ can Kỷ tương phá với can Quý của con.  

 • Về địa chi: Bố chi Tuất lục hợp với chi Mão của con, mẹ chi Mão bình hòa với chi Mão của con.

>>> Xem thêm mức độ hợp khắc của chồng 1994 vợ 1999 tại: Chồng Giáp Tuất Vợ Kỷ Mão có hợp nhau không?

4. Chồng 1995 vợ 1999 sinh con năm nào hợp?

Bố Ất Hợi 1995 ngũ hành bản mệnh Hỏa kết hợp với mẹ Kỷ Mão 1999 ngũ hành bản mệnh Thổ khi chọn năm sinh con trong khoảng thời gian từ 2023 đến 2026 có sự tốt xấu như sau:

 • Các năm sinh tốt: 2023, 

 • Các năm sinh bình hòa: 2024, 2025, 2026

Trong đó, bố tuổi 1995 và mẹ tuổi 1999 nên sinh con vào năm 2023 thiên can Quý, địa chi Mão, ngũ hành Kim, bởi lẽ: 

 • Về ngũ hành: Bố mệnh Hỏa tương khắc với con mệnh Kim, mẹ mệnh Thổ tương sinh với con mệnh Kim. 

 • Về thiên can: Bố can Ất bình hòa can Quý của con, mẹ can Kỷ tương phá với can Quý của con.  

 • Về địa chi: Bố chi Hợi tam hợp với chi Mão của con, mẹ chi Mão bình hòa với chi Mão của con.

>>> Xem thêm mức độ hợp khắc của chồng 1995 vợ 1999 tại: Chồng Ất Hợi Vợ Kỷ Mão có hợp nhau không?

5. Chồng 1997 vợ 1999 sinh con năm nào hợp?

Bố Đinh Sửu 1997 ngũ hành bản mệnh Thủy kết hợp với mẹ Kỷ Mão 1999 ngũ hành bản mệnh Thổ khi chọn năm sinh con trong khoảng thời gian từ 2023 đến 2026 có sự tốt xấu như sau:

 • Các năm sinh tốt: 2023, 2025

 • Các năm sinh bình hòa: 2026

 • Các năm sinh xấu: 2024

Trong đó, bố tuổi 1997 và mẹ tuổi 1999 nên sinh con vào năm 2023 thiên can Quý, địa chi Mão, ngũ hành Kim, bởi lẽ: 

 • Về ngũ hành: Bố mệnh Thủy tương sinh với con mệnh Kim, mẹ mệnh Thổ tương sinh với con mệnh Kim. 

 • Về thiên can: Bố can Đinh tương xung can Quý của con, mẹ can Kỷ tương phá với can Quý của con.  

 • Về địa chi: Bố chi Sửu bình hòa với chi Mão của con, mẹ chi Mão bình hòa với chi Mão của con.

>>> Xem thêm mức độ hợp khắc của chồng 1997 vợ 1999 tại: Chồng Đinh Sửu Vợ Kỷ Mão có hợp nhau không?

6. Chồng 1998 vợ 1999 sinh con năm nào hợp?

Bố Mậu Dần 1998 ngũ hành bản mệnh Thủy kết hợp với mẹ Kỷ Mão 1999 ngũ hành bản mệnh Thổ khi chọn năm sinh con trong khoảng thời gian từ 2023 đến 2026 có sự tốt xấu như sau:

 • Các năm sinh tốt: 2023, 2025, 2026

 • Các năm sinh xấu: 2024

Trong đó, bố tuổi 1998 và mẹ tuổi 1999 nên sinh con vào năm 2023 thiên can Quý, địa chi Mão, ngũ hành Kim, bởi lẽ: 

 • Về ngũ hành: Bố mệnh Thổ tương sinh với con mệnh Kim, mẹ mệnh Thổ tương sinh với con mệnh Kim. 

 • Về thiên can: Bố can Mậu tương phá can Quý của con, mẹ can Kỷ tương phá với can Quý của con.  

 • Về địa chi: Bố chi Dần bình hòa với chi Mão của con, mẹ chi Mão bình hòa với chi Mão của con.

>>> Xem thêm mức độ hợp khắc của chồng 1998 vợ 1999 tại: Chồng Mậu Dần Vợ Kỷ Mão có hợp nhau không?

7. Chồng 2000 vợ 1999 sinh con năm nào hợp?

Bố Canh Thìn 2000 ngũ hành bản mệnh Kim kết hợp với mẹ Kỷ Mão 1999 ngũ hành bản mệnh Thổ khi chọn năm sinh con trong khoảng thời gian từ 2023 đến 2026 có sự tốt xấu như sau:

 • Các năm sinh tốt: 2023 

 • Các năm sinh bình hòa: 2026

 • Các năm sinh xấu: 2024, 2025

Trong đó, bố tuổi 2000 và mẹ tuổi 1999 nên sinh con vào năm 2023 thiên can Quý, địa chi Mão, ngũ hành Kim, bởi lẽ: 

 • Về ngũ hành: Bố mệnh Kim tương trợ với con mệnh Kim, mẹ mệnh Thổ tương sinh với con mệnh Kim. 

 • Về thiên can: Bố can Canh bình hòa với can Quý của con, mẹ can Kỷ tương phá với can Quý của con.  

 • Về địa chi: Bố chi Thìn lục hại với chi Mão của con, mẹ chi Mão bình hòa với chi Mão của con.

>>> Xem thêm mức độ hợp khắc của chồng 2000 vợ 1999 tại: Chồng Canh Thìn Vợ Kỷ Mão có hợp nhau không?

III. Chồng tuổi Kỷ Mão sinh con năm nào thì hợp trong 4 năm tới (2023 - 2026)?

Bo 1999 sinh con nam nao tot
 

1. Vợ 1998 chồng 1999 sinh con năm nào hợp?

Bố Kỷ Mão 1999 ngũ hành bản mệnh Thổ kết hợp với mẹ Mậu Dần 1998 ngũ hành bản mệnh Thủy khi chọn năm sinh con trong khoảng thời gian từ 2023 đến 2026 có sự tốt xấu như sau:

 • Các năm sinh tốt: 2023, 2025, 2026

 • Các năm sinh xấu: 2024

Trong đó, bố tuổi 1999 và mẹ tuổi 1998 nên sinh con vào năm 2023 thiên can Quý, địa chi Mão, ngũ hành Kim, bởi lẽ: 

 • Về ngũ hành: Bố mệnh Thổ tương sinh với con mệnh Kim, mẹ mệnh Thổ tương sinh với con mệnh Kim. 

 • Về thiên can: Bố can Kỷ tương phá với can Quý của con, mẹ can Mậu tương hợp với can Quý của con.  

 • Về địa chi: Bố chi Mão bình hòa với chi Mão của con, mẹ chi Dần bình hòa với chi Mão của con.

>>> Xem thêm mức độ hợp khắc của chồng 1999 vợ 1998 tại: Chồng Kỷ Mão Vợ Mậu Dần có hợp nhau không?

2. Vợ 2000 chồng 1999 sinh con năm nào hợp?

Bố Kỷ Mão 1999 ngũ hành bản mệnh Thổ kết hợp với mẹ Canh Thìn 2000 ngũ hành bản mệnh Kim khi chọn năm sinh con trong khoảng thời gian từ 2023 đến 2026 có sự tốt xấu như sau:

 • Các năm sinh tốt: 2023

 • Các năm sinh bình hòa: 2026

 • Các năm sinh xấu: 2024, 2025

Trong đó, bố tuổi 1999 và mẹ tuổi 2000 nên sinh con vào năm 2023 thiên can Quý, địa chi Mão, ngũ hành Kim, bởi lẽ: 

 • Về ngũ hành: Bố mệnh Thổ tương sinh với con mệnh Kim, mẹ mệnh Kim tương trợ với con mệnh Kim. 

 • Về thiên can: Bố can Kỷ tương phá với can Quý của con, mẹ can Canh bình hòa với can Quý của con.  

 • Về địa chi: Bố chi Mão bình hòa với chi Mão của con, mẹ chi Thìn lục hại với chi Mão của con.

>>> Xem thêm mức độ hợp khắc của chồng 1999 vợ 2000 tại: Chồng Kỷ Mão Vợ Canh Thìn có hợp nhau không?

3. Vợ 2001 chồng 1999 sinh con năm nào hợp?

Bố Kỷ Mão 1999 ngũ hành bản mệnh Thổ kết hợp với mẹ Tân Tỵ 2001 ngũ hành bản mệnh Kim khi chọn năm sinh con trong khoảng thời gian từ 2023 đến 2026 có sự tốt xấu như sau:

 • Các năm sinh tốt: 2023

 • Các năm sinh bình hòa: 2024, 2025, 2026

Trong đó, bố tuổi 1999 và mẹ tuổi 2001 nên sinh con vào năm 2023 thiên can Quý, địa chi Mão, ngũ hành Kim, bởi lẽ: 

 • Về ngũ hành: Bố mệnh Thổ tương sinh với con mệnh Kim, mẹ mệnh Kim tương trợ với con mệnh Kim. 

 • Về thiên can: Bố can Kỷ tương phá với can Quý của con, mẹ can Tân bình hòa với can Quý của con.  

 • Về địa chi: Bố chi Mão bình hòa với chi Mão của con, mẹ chi Tỵ bình hòa với chi Mão của con.

>>> Xem thêm mức độ hợp khắc của chồng 1999 vợ 2001 tại: Chồng Kỷ Mão Vợ Tân Tỵ có hợp nhau không?

4. Vợ 2002 chồng 1999 sinh con năm nào hợp?

Bố Kỷ Mão 1999 ngũ hành bản mệnh Thổ kết hợp với mẹ Nhâm Ngọ 2002 ngũ hành bản mệnh Mộc khi chọn năm sinh con trong khoảng thời gian từ 2023 đến 2026 có sự tốt xấu như sau:

 • Các năm sinh tốt: 2023, 2025

 • Các năm sinh bình hòa: 2024, 2026

Trong đó, bố tuổi 1999 và mẹ tuổi 2002 sinh con vào năm 2025 thiên can Ất, địa chi Tỵ, ngũ hành Hỏa là tốt nhất, bởi lẽ: 

 • Về ngũ hành: Bố mệnh Thổ tương sinh với con mệnh Hỏa, mẹ mệnh Mộc tương sinh với con mệnh Hỏa. 

 • Về thiên can: Bố can Kỷ tương phá với Ất của con, mẹ can Nhâm bình hòa với can Ất của con.  

 • Về địa chi: Bố chi Mão bình hòa với chi Tỵ của con, mẹ chi Ngọ lục phá với chi Tỵ của con.

>>> Xem thêm mức độ hợp khắc của chồng 1999 vợ 2002 tại: Chồng Kỷ Mão Vợ Nhâm Ngọ có hợp nhau không?

IV. Vợ chồng cùng tuổi kỷ mão sinh con năm nào thì hợp trong 4 năm tới (2024 - 2026)

Me 1999 sinh con nam nao tot
 

1. Vợ chồng cùng tuổi Kỷ Mão sinh con năm nào tốt nhất?

 • Bố mẹ cùng tuổi Mão 1999 sinh con năm 2023

Phụ huynh tuổi Kỷ Mão 1999 sinh con năm 2023 thiên can Quý, địa chi Mão, ngũ hành Kim là tốt nhất. Bởi lẽ:

- Về ngũ hành: Bố mẹ mệnh Thổ tương sinh với con mệnh Kim. 

- Về thiên can: Bố mẹ can Kỷ tương phá can Quý của con.  

- Về địa chi: Bố mẹ chi Mão bình hòa với chi Mão của con.

⇒ Tổng: 16/20 điểm

2. Bố mẹ cùng tuổi Kỷ Mão sinh con năm nào thì bình hòa?

 • Bố mẹ cùng tuổi Mão 1999 sinh con năm 2024

Hai vợ chồng cùng tuổi Kỷ Mão sinh con năm 2024 thiên can Giáp, địa chi Thìn, ngũ hành Hỏa chủ về bình hòa. Đối chiếu năm Giáp Thìn với tuổi 1999 xét thấy:

- Về ngũ hành: Bố mẹ mệnh Thổ tương sinh với con mệnh Hỏa. 

- Về thiên can: Bố mẹ can Kỷ tương hợp can Giáp của con.  

- Về địa chi: Bố mẹ chi Mão lục hại với chi Thìn của con.

⇒ Tổng: 10/20 điểm

 • Bố mẹ cùng tuổi Mão 1999 sinh con năm 2025

Hai vợ chồng cùng tuổi Kỷ Mão sinh con năm 2025 thiên can Ất, địa chi Tỵ, ngũ hành Hỏa chủ về bình hòa. Đối chiếu năm Ất Tỵ với tuổi 1999 xét thấy:

- Về ngũ hành: Bố mẹ mệnh Thổ tương sinh với con mệnh Hỏa. 

- Về thiên can: Bố mẹ can Kỷ tương phá can Ất của con.  

- Về địa chi: Bố mẹ chi Mão bình hòa với chi Tỵ của con.

⇒ Tổng: 12/20 điểm

 • Bố mẹ cùng tuổi Mão 1999 sinh con năm 2026

Hai vợ chồng cùng tuổi Kỷ Mão sinh con năm 2026 thiên can Bính, địa chi Ngọ, ngũ hành Thủy chủ về bình hòa. Đối chiếu năm Bính Ngọ với tuổi 1999 xét thấy:

- Về ngũ hành: Bố mẹ mệnh Thổ tương khắc với con mệnh Thủy. 

- Về thiên can: Bố mẹ can Kỷ bình hòa với can Bính của con.  

- Về địa chi: Bố mẹ chi Mão bình hòa với chi Ngọ của con.

⇒ Tổng: 12/20 điểm

>>> Xem thêm mức độ hợp khắc của chồng 1999 vợ 1999 tại: Chồng Kỷ Mão Vợ Kỷ Mão có hợp nhau không?

Thông qua phần xem tuổi kỷ mão sinh con năm nào thì hợp của các chuyên gia thấy rằng năm Giáp Thìn 2024 là năm đại cát đại lợi để bố hoặc mẹ tuổi Kỷ Mão sinh em bé. Gia đình nên có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về tài chính cũng như tinh thần để chào đón bé yêu. Ngoài ra, vào các năm như 2024, 2025 và 2026 cũng tương đối ổn, nếu muốn sinh con thì cũng có thể chấp nhận được. 

Biên soạn bởi: Simhoptuoi.com.vn

Ngoài ra nội dung này còn giải đáp những vấn đề sau:

 • tuổi mão 1999 sinh con năm nào tốt

 • 1999 sinh con năm nào

 • tuổi kỷ mão nên sinh con năm nào

 • kỷ mão sinh con năm nào

BTV Thúy Hằng là một chuyên viên nội dung tài năng và có kinh nghiệm về khía cạnh phong thủy. Với kiến thức rộng rãi về lĩnh vực phong thủy và kỹ năng viết xuất sắc, BTV Thúy Hằng luôn cam kết mang đến những thông tin chính xác và cập nhật nhất cho quý khách hàng

View all post by BTV Thúy Hằng

XEM PHONG THỦY 4 SỐ CUỐI ĐIỆN THOẠI