Coi ngày tốt cho tuổi Quý Hợi 2024 theo từng tháng 1 đến 12

Đăng ngày: 11-12-2023 - Bởi BTV Thúy Hằng
mục lục

Nội dung chính

Xem ngày tốt cho tuổi Quý Hợi 2024 là việc không còn quá xa lạ, đặc biệt quan trọng trong quá trình thực hiện các việc đại sự hay tiểu sự. Bởi lẽ, ngày tốt tuổi Quý Hợi sẽ giúp những quý bạn sinh năm 1983 tăng cảm giác an tâm, tự tin, tăng may mắn, giảm thiểu hung khí, rủi ro trong quá trình thực hiện các kế hoạch đã đặt ra như nhận chức, cưới hỏi, mua xe, khai trương… Để nhận biết từng tháng trong năm 2024 đâu là ngày tốt cho tuổi 1983 thì mời quý bạn theo dõi nội dung sau đây.

1. Thế nào là ngày tốt cho tuổi Quý Hợi 2024?

Ngày tốt hợp tuổi Quý Hợi 1983 là ngày có cát tinh và có ngũ hành tương sinh với ngũ hành bản mệnh tuổi 1983. Tức là đây là những ngày hoàng đạo không phạm Nguyệt Tận, Tam Nương, Nguyệt Kỵ, Dương Công Kỵ Nhật, đồng thời phải có ngũ hành Kim tương sinh cho bản mệnh Thủy 1983. 

 

ngày tốt cho tuổi quý hợi 1983

 

Từ chính khái niệm trên thì cũng nhận biết được 2 tiêu chí tiên quyết để xem đáp án 1983 hợp ngày nào trong năm 2024, bao gồm:

- Tiêu chí thứ nhất: Là ngày hoàng đạo, tức là những ngày có cát tinh chủ quan, mang theo nhiều đều tốt lành đến cuộc sống, ví dụ như Thiên Mã, Cát Khánh, Thiên Hỷ, Ngũ Phúc, Tam Hợp, Thiên Đức, Ngọc Đường, Lục Hợp, Phúc Sinh, Quan Phúc, Hỷ Thần… 

- Tiêu chí thứ hai: Là ngày tốt dành riêng cho bản mệnh tuổi Quý Hợi, tức là ngày có ngũ hành Kim, vì người sinh năm 1983 bản mệnh Thủy, mà Kim sinh Thủy theo ngũ hành tương sinh. 

Xét sâu hơn thì với ý nghĩa của từng cát tinh chủ quản trong ngày tốt cho tuổi Quý Hợi, người sinh năm 1983 hoàn toàn có thể áp dụng vào từng mục đích kế hoạch khác nhau. Chẳng hạn như sao Thiên Hỷ chủ về tình duyên nên ngày hợp tuổi 1983 có sao này chủ quản sẽ là ngày tốt kết hôn cho chủ mệnh Quý Hợi. Hay ngày hợp tuổi Quý Hợi có sao Lộc Tồn đại diện thì lại tốt cho việc khai trương, kéo may mắn tài lộc làm ăn cho gia chủ 1983.  

2. Tổng hợp ngày tốt cho tuổi Quý Hợi 2024

2.1. Tuổi Quý Hợi hợp ngày nào trong quý 1 năm 2024?

Trong thời gian quý đầu năm 2024, quý bạn tuổi 1983 có thể tham khảo những ngày đẹp hợp tuổi Quý Hợi theo từng mục đích công việc mua xe, khai trương, nhập trạch, xuất hành như sau:

 

ngày tốt cho tuổi quý hợi 1983

 

a. Ngày tốt cho tuổi Quý Hợi trong tháng 1 năm 2024

- Tuổi Quý Hợi không nên mua xe hoặc nhập trạch trong tháng giêng (tháng 1) trong năm 2024. 

- Tuổi Quý Hợi khai trương ngày nào tốt 2024: ngày 8 âm lịch

- Tháng 1 là tháng xấu để tuổi Quý Hợi xuất hành trong năm 2024. 

b. Ngày tốt cho tuổi 1983 trong tháng 2 năm 2024

- Ngày tốt mua xe hoặc nhập trạch cho gia chủ tuổi Quý Hợi năm 2024 gồm ngày 4, 6, 12, 16, 24 và 28 âm lịch.

- Tuổi Quý Hợi 1983 khai trương ngày nào tốt năm 2024: ngày 24 âm lịch

- Ngày tốt cho tuổi Quý Hợi xuất hành năm 2024: ngày 10, 19, 1, 4, 16, 25, 28 âm lịch. 

c. Ngày hợp với tuổi Quý Hợi trong tháng 3 năm 2024

- Tuổi Quý Hợi mua xe ngày nào tốt 2024: ngày 2, 8, 19, 20 và 21 âm lịch. 

- Tuổi 1983 hợp ngày nào năm 2024 để khai trương hút tài lộc: ngày 2, 19 và 29 âm lịch

- Ngày tốt tuổi Quý Hợi 2024 để nhập trạch, đón phúc vào nhà: ngày 2, 17, 19 và 29 âm lịch.

- Để xuất hành bình an, tuổi Quý Hợi nên chọn ngày tốt là ngày 8, 19 và 20 âm lịch.

2.2. Ngày tốt cho tuổi Quý Hợi 2024 trong quý 2

Đến quý 2 của năm Giáp Thìn, tuổi Quý Hợi nên chọn những ngày sau đây để thực hiện những việc trọng đại mua xe, xuất hành, khai trương, nhập trạch: 

 

ngày tốt cho tuổi quý hợi 1983

 

a. Ngày tốt tuổi Quý Hợi 1983 trong tháng 4 năm 2024

- Tuổi Quý Hợi mua xe ngày nào tốt năm 2024: ngày 12, 17 và 24 âm lịch. 

- Tuổi Quý Hợi khai trương ngày nào tốt 2024: ngày 12, 17 và 24 âm lịch.

- Ngày nhập trạch tuổi Quý Hợi: ngày 8, 12, 20 và 24 âm lịch.

- Tuổi Quý Hợi xuất hành ngày nào tốt: ngày 28 âm lịch. 

b. Ngày tốt cho tuổi 1983 Quý Hợi trong tháng 5 năm 2024

- Ngày tốt mua xe tuổi Quý Hợi năm 2024: ngày 8, 10 và 20 âm lịch.

- Ngày tốt nhập trạch cho tuổi Quý Hợi 2024: ngày 10 âm lịch. 

- Ngày đẹp cho tuổi Quý Hợi xuất hành năm 2024: ngày 8, 10 và 25 âm lịch.

c. Ngày hợp với tuổi Quý Hợi trong tháng 6 năm 2024

- Tuổi Quý Hợi mua xe ngày nào tốt 2024: ngày 2 và 15 âm lịch.

- Tuổi Quý Hợi hợp ngày nào năm 2024 để khai trương hút tài lộc: ngày 2, 8, 9, 15, 20 và 21 âm lịch. 

- Ngày đẹp cho tuổi Quý Hợi 2024 để nhập trạch, đón phúc vào nhà: ngày 8, 15 và 20 âm lịch. 

- Để xuất hành bình an, tuổi Quý Hợi nên chọn ngày tốt là ngày 26 âm lịch

2.3. Ngày tốt cho tuổi Quý Hợi 2024 trong quý 3

Chuyển sang quý 3, tuổi Quý Hợi hợp ngày nào, quý bạn sinh năm 1983 nên lựa chọn những ngày sau đây để thực hiện kế hoạch:

 

ngày tốt cho tuổi quý hợi 1983

 

a. Ngày tốt tháng 7 tuổi Quý Hợi 1983 năm 2024

- Tuổi Quý Hợi không nên mua xe hoặc xuất hành vào tháng 7 năm Giáp Thìn 2024. 

- Tuổi Quý Hợi khai trương ngày nào tốt 2024: ngày 24 âm lịch.

- Ngày nhập trạch tuổi Quý Hợi năm Giáp Thìn 2024: ngày 10 âm lịch. 

b. Ngày hợp với tuổi Quý Hợi trong tháng 8 năm 2024

- Ngày tốt mua xe tuổi Quý Hợi năm 2024: ngày 9, 15, 19 và 21 âm lịch.

- Tuổi Quý Hợi 1983 khai trương ngày nào tốt năm 2024: ngày 15, 19 và 21 âm lịch.

- Ngày tốt nhập trạch cho tuổi Quý Hợi 2024: ngày 15 và 19 âm lịch. 

- Ngày đẹp cho tuổi Quý Hợi xuất hành năm 2024: ngày 19 âm lịch

c. Ngày tốt tuổi Quý Hợi 1983 trong tháng 9 năm 2024

- Tuổi Quý Hợi mua xe ngày nào tốt 2024: ngày 15 âm lịch. 

- Tuổi Quý Hợi hợp ngày nào năm 2024 để khai trương hút tài lộc: ngày 4, 15 và 16 âm lịch.

- Ngày tốt cho tuổi 1983 tháng 9 năm Giáp Thìn để nhập trạch, đón phúc vào nhà: ngày 15 âm lịch.

- Để xuất hành bình an, tuổi Quý Hợi nên chọn ngày tốt là ngày 17 và 29 âm lịch.

2.4. Ngày tốt cho tuổi Quý Hợi 2024 trong quý 4

Trong 3 tháng cuối năm 2024, quý bạn tuổi 1983 nên chọn những ngày sau đây để khai trương, mua xe, nhập trạch hay xuất hành để mọi chuyện kết thúc một năm bình an, cũng như đón may mắn trong những năm sắp tới:

 

ngày tốt cho tuổi quý hợi 1983

 

a. Ngày tốt tuổi Quý Hợi 1983 trong tháng 10 năm 2024

- Tuổi Quý Hợi mua xe ngày nào tốt năm 2024: ngày 6, 26 và 30 âm lịch.

- Tuổi Quý Hợi khai trương ngày nào tốt 2024: ngày 9, 21, 30 âm lịch.

- Ngày nhập trạch tuổi Quý Hợi: ngày 6, 8, 20, 26 và 30 âm lịch. 

- Tuổi Quý Hợi xuất hành ngày nào tốt: ngày 20 và 30 âm lịch.  

b. Ngày tốt cho tuổi Hợi 1983 trong tháng 11 năm 2024

- Ngày tốt mua xe hoặc nhập trạch cho gia chủ tuổi Quý Hợi năm 2024: ngày 4, 8, 9, 16, 20 và 28 âm lịch. 

- Tuổi Quý Hợi 1983 khai trương ngày nào tốt năm 2024: ngày 9, 16, 17, 20, 28 và 29 âm lịch.

- Ngày đẹp cho tuổi Quý Hợi xuất hành năm 2024: ngày 2, 8, 20 và 26 âm lịch.

c. Tuổi Quý Hợi hợp ngày nào trong tháng cuối (tháng 12) năm 2024

- Tuổi Quý Hợi mua xe ngày nào tốt 2024: ngày 6, 17 và 29 âm lịch. 

- Tuổi 1983 hợp ngày nào năm 2024 để khai trương hút tài lộc: ngày 6, 15 và 17 âm lịch.

- Ngày tốt tuổi Quý Hợi 2024 để nhập trạch, đón phúc vào nhà: ngày 6 (tốt nhất), 15, 17 và 19 âm lịch. 

- Để xuất hành bình an, tuổi Quý Hợi nên chọn ngày tốt là ngày 10, 17, 29 và 30 âm lịch. 

3. Tại sao xem ngày tốt cho tuổi Quý Hợi 2024 lại quan trọng?

3.1. Ý nghĩa xem ngày tốt tuổi Quý Hợi trong tử vi tuổi 1983 năm 2024

Người sinh năm 1983 tuổi Quý Hợi tính từ ngày 13/02/1983 đến ngày 01/02/1984 dương lịch, ngũ hành nạp âm Đại Hải Thủy. Đây là những người có tư duy thông minh, khéo léo, ưa thích cuộc sống ôn hòa, yêu thương mọi người. 

Trong năm 2024 (Giáp Thìn), nam mạng và nữ mạng tuổi 1983 đều gặp hạn Hoang Ốc, có ý nghĩa xấu về việc nhập trạch, dẫn đến gia đình dễ bất hòa. Hơn nữa, riêng với nam mạng còn gặp hạn Toán Tận (chú ý về xe cộ, tài lộc), còn đối với nữ cùng tuổi thì lại gặp hạn Huỳnh Tuyền (đại hạn về sức khỏe, xuất hành). 

Chính vì vậy những kế hoạch mua xe, mua nhà, xây nhà, chuyển nhà mới, xuất hành thì cả nam và nữ mạng tuổi 1983 đều cần phải xem ngày tốt cho tuổi 1983 trong năm 2024 đầu tiên. Từ đó, khi tiến hành các công việc này sẽ tăng cảm giác an tâm hơn, giảm bớt âu lo, suy nghĩ tích cực. 

Bên cạnh việc chọn ngày hợp tuổi Quý Hợi thì kết hợp việc xem tuổi hợp cũng là một tiêu chí quan trọng tạo nên thành công trong cả công việc và cuộc sống. Theo đó, quý bạn sinh năm 1983 có thể theo dõi ngay đâu là những người hợp tuổi để kết hôn hay làm ăn trong năm 2024 tại tuổi Quý Hợi 1983 với tuổi nào.

3.2. Giá trị vận dụng ngày tốt cho tuổi Quý Hợi 2024 trong việc đại sự

Khi thực hiện những việc đại sự như mua xe, khai trương, mua nhà, nhập trạch, xuất hành… theo đúng ngày tốt cho tuổi 1983 năm 2024 như ở trên, quý bạn tuổi Quý Hợi còn nhận được năng lượng tốt lành từ cát tinh cai quản của ngày đó. Từ đó giúp bạn hạn chế nhiều rủi ro, hoạn nạn cho chính bản thân và cả người thân. Đồng thời, nhận được sự che chở, bảo vệ từ các vị thần thổ địa, gia tăng may mắn, phát triển mọi sự thuận lợi hơn. 

Bên cạnh đó quý bạn có thể sử dụng một số vật phẩm phong thủy hợp mệnh tuổi để gia tăng may mắn, đón lộc vào nhà, chẳng hạn như sim phong thủy hợp tuổi 1983. Đây được ví như lá bùa hộ thân hiện đại đang được rất nhiều người tuổi Quý Hợi săn tìm nhất những năm gần đây. 

Với mỗi tháng năm 2024 sẽ có ngày tốt cho tuổi Quý Hợi khác nhau, cho nên quý bạn tuổi 1983 cần phải xem và chọn lọc kỹ ngày. Hy vọng qua nội dung trên đây, quý bạn đã có thêm những kiến thức về ngày tốt hợp tuổi Quý Hợi 1983. Chúc quý bạn thật nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống!

BTV Thúy Hằng là một chuyên viên nội dung tài năng và có kinh nghiệm về khía cạnh phong thủy. Với kiến thức rộng rãi về lĩnh vực phong thủy và kỹ năng viết xuất sắc, BTV Thúy Hằng luôn cam kết mang đến những thông tin chính xác và cập nhật nhất cho quý khách hàng

View all post by BTV Thúy Hằng

XEM PHONG THỦY 4 SỐ CUỐI ĐIỆN THOẠI