Sim hợp tuổi 1974

Để năm 2018 công danh sự nghiệp được thuận lợi, tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 có thể làm nhiều cách như giải hạn hoặc sử dụng một vật phẩm phong thủy. Trong đó việc sử dụng một vật phẩm phong thủy được nhiều người lựa chọn hơn cả bởi sự thuận tiện, nhanh chóng và cả lợi ích lâu dài của nó. Một trong những vật phẩm phong thủy đáng kể đến là sim phong thủy hợp tuổi 1974.

Hướng dẫn chọn sim phong thủy hợp tuổi Giáp Dần 1974

Mỗi người sinh vào thời khắc khác nhau trong năm nên tương ứng với đó là dãy sim hộ mệnh khác nhau. Bạn có thể tham khảo danh sách sim số điện thoại hợp tuổi, hợp mệnh sau đây bằng cách nhập thông tin box dưới đây. Kết quả sẽ xuất ra nhanh chóng và chính xác nhất dựa vào ngày tháng năm sinh, giới tính của bạn.

CHỌN SIM PHONG THỦY HỢP TUỔI THEO NGÀY THÁNG NĂM SINH

/ /

Bảng sim hợp tuổi 1974

Lọc nâng cao Lọc 3

0

2,500,000

Đặt mua sim

Quẻ chủ: Thuần Khôn (坤 kūn)

Quẻ hỗ: Thuần Khôn (坤 kūn)

Ngũ hành: Thủy - tổng số nút 8

Số đặc biệt: chứa Đuôi thần tài lớn (79)

Ngũ hành Thủy tương vượng ngũ hành Thủy

Xem luận phong thủy sim

2,500,000

Đặt sim

1

2,500,000

Đặt mua sim

Quẻ chủ: Lôi Thủy Giải (解 xiè)

Quẻ hỗ: Thủy Hỏa Ký Tế (既濟 jì jì)

Ngũ hành: Kim - tổng số nút 10

Số đặc biệt: chứa Đuôi lộc phát (68)

Ngũ hành Kim tương sinh với ngũ hành Thủy

Xem luận phong thủy sim

2,500,000

Đặt sim

2

3,400,000

Đặt mua sim

Quẻ chủ: Sơn Hỏa Bí (賁 bì)

Quẻ hỗ: Lôi Thủy Giải (解 xiè)

Ngũ hành: Kim - tổng số nút 10

Số đặc biệt: chứa Đuôi thần tài lớn (79)

Ngũ hành Kim tương sinh với ngũ hành Thủy

Xem luận phong thủy sim

3,400,000

Đặt sim

3

3,280,000

Đặt mua sim

Quẻ chủ: Sơn Hỏa Bí (賁 bì)

Quẻ hỗ: Lôi Thủy Giải (解 xiè)

Ngũ hành: Kim - tổng số nút 10

Số đặc biệt: chứa Đuôi ông địa lớn (78)

Ngũ hành Kim tương sinh với ngũ hành Thủy

Xem luận phong thủy sim

3,280,000

Đặt sim

4

1,890,000

Đặt mua sim

Quẻ chủ: Sơn Hỏa Bí (賁 bì)

Quẻ hỗ: Lôi Thủy Giải (解 xiè)

Ngũ hành: Thủy - tổng số nút 10

Số đặc biệt: chứa Đuôi phát lộc (86)

Ngũ hành Thủy tương vượng ngũ hành Thủy

Xem luận phong thủy sim

1,890,000

Đặt sim

5

3,780,000

Đặt mua sim

Quẻ chủ: Sơn Hỏa Bí (賁 bì)

Quẻ hỗ: Lôi Thủy Giải (解 xiè)

Ngũ hành: Kim - tổng số nút 8

Số đặc biệt: chứa Đuôi ông địa nhỏ (38)

Ngũ hành Kim tương sinh với ngũ hành Thủy

Xem luận phong thủy sim

3,780,000

Đặt sim

6

1,600,000

Đặt mua sim

Quẻ chủ: Thủy Trạch Tiết (節 jié)

Quẻ hỗ: Sơn Lôi Di (頤 yí)

Ngũ hành: Kim - tổng số nút 8

Số đặc biệt: chứa Đuôi thần tài lớn (79)

Ngũ hành Kim tương sinh với ngũ hành Thủy

Xem luận phong thủy sim

1,600,000

Đặt sim

7

2,180,000

Đặt mua sim

Quẻ chủ: Sơn Hỏa Bí (賁 bì)

Quẻ hỗ: Lôi Thủy Giải (解 xiè)

Ngũ hành: Kim - tổng số nút 10

Số đặc biệt: chứa Đuôi phát lộc (86)

Ngũ hành Kim tương sinh với ngũ hành Thủy

Xem luận phong thủy sim

2,180,000

Đặt sim

8

2,600,000

Đặt mua sim

Quẻ chủ: Sơn Hỏa Bí (賁 bì)

Quẻ hỗ: Lôi Thủy Giải (解 xiè)

Ngũ hành: Thủy - tổng số nút 10

Số đặc biệt: chứa Đuôi thần tài lớn (79)

Ngũ hành Thủy tương vượng ngũ hành Thủy

Xem luận phong thủy sim

2,600,000

Đặt sim

9

3,800,000

Đặt mua sim

Quẻ chủ: Sơn Hỏa Bí (賁 bì)

Quẻ hỗ: Lôi Thủy Giải (解 xiè)

Ngũ hành: Kim - tổng số nút 8

Số đặc biệt: chứa Đuôi ông địa lớn (78)

Ngũ hành Kim tương sinh với ngũ hành Thủy

Xem luận phong thủy sim

3,800,000

Đặt sim

10

3,750,000

Đặt mua sim

Quẻ chủ: Sơn Hỏa Bí (賁 bì)

Quẻ hỗ: Lôi Thủy Giải (解 xiè)

Ngũ hành: Kim - tổng số nút 8

Số đặc biệt: chứa Đuôi ông địa lớn (78)

Ngũ hành Kim tương sinh với ngũ hành Thủy

Xem luận phong thủy sim

3,750,000

Đặt sim

11

3,200,000

Đặt mua sim

Quẻ chủ: Thuần Càn (乾 qián)

Quẻ hỗ: Thuần Càn (乾 qián)

Ngũ hành: Kim - tổng số nút 8

Số đặc biệt: chứa Đuôi phát lộc (86)

Ngũ hành Kim tương sinh với ngũ hành Thủy

Xem luận phong thủy sim

3,200,000

Đặt sim

12

3,900,000

Đặt mua sim

Quẻ chủ: Thuần Ly (離 lí)

Quẻ hỗ: Trạch Phong Đại Quá (大過 dà guò)

Ngũ hành: Thủy - tổng số nút 8

Số đặc biệt: Trong dãy số có chứa dạng sim Đặc biệt (1001).

Ngũ hành Thủy tương vượng ngũ hành Thủy

Xem luận phong thủy sim

3,900,000

Đặt sim

13

3,680,000

Đặt mua sim

Quẻ chủ: Thủy Trạch Tiết (節 jié)

Quẻ hỗ: Sơn Lôi Di (頤 yí)

Ngũ hành: Kim - tổng số nút 8

Số đặc biệt: Trong dãy số có chứa dạng sim Đặc biệt (4554).

Ngũ hành Kim tương sinh với ngũ hành Thủy

Xem luận phong thủy sim

3,680,000

Đặt sim

14

3,890,000

Đặt mua sim

Quẻ chủ: Thủy Trạch Tiết (節 jié)

Quẻ hỗ: Sơn Lôi Di (頤 yí)

Ngũ hành: Kim - tổng số nút 8

Số đặc biệt: Trong dãy số có chứa dạng sim Đặc biệt (5445).

Ngũ hành Kim tương sinh với ngũ hành Thủy

Xem luận phong thủy sim

3,890,000

Đặt sim

15

3,780,000

Đặt mua sim

Quẻ chủ: Trạch Địa Tụy (萃 cuì)

Quẻ hỗ: Phong Sơn Tiệm (漸 jiàn)

Ngũ hành: Kim - tổng số nút 10

Số đặc biệt: chứa Đuôi ông địa lớn (78)

Ngũ hành Kim tương sinh với ngũ hành Thủy

Xem luận phong thủy sim

3,780,000

Đặt sim

16

3,600,000

Đặt mua sim

Quẻ chủ: Thuần Càn (乾 qián)

Quẻ hỗ: Thuần Càn (乾 qián)

Ngũ hành: Kim - tổng số nút 8

Số đặc biệt: chứa Đuôi thần tài lớn (79)

Ngũ hành Kim tương sinh với ngũ hành Thủy

Xem luận phong thủy sim

3,600,000

Đặt sim

17

3,800,000

Đặt mua sim

Quẻ chủ: Thuần Càn (乾 qián)

Quẻ hỗ: Thuần Càn (乾 qián)

Ngũ hành: Kim - tổng số nút 8

Số đặc biệt: chứa Đuôi thần tài lớn (79)

Ngũ hành Kim tương sinh với ngũ hành Thủy

Xem luận phong thủy sim

3,800,000

Đặt sim

18

3,580,000

Đặt mua sim

Quẻ chủ: Lôi Thủy Giải (解 xiè)

Quẻ hỗ: Thủy Hỏa Ký Tế (既濟 jì jì)

Ngũ hành: Kim - tổng số nút 10

Số đặc biệt: chứa Đuôi ông địa lớn (78)

Ngũ hành Kim tương sinh với ngũ hành Thủy

Xem luận phong thủy sim

3,580,000

Đặt sim

19

3,600,000

Đặt mua sim

Quẻ chủ: Thuần Đoài (兌 duì)

Quẻ hỗ: Phong Hỏa Gia Nhân (家人 jiā rén)

Ngũ hành: Kim - tổng số nút 10

Số đặc biệt: chứa Đuôi phát lộc (86)

Ngũ hành Kim tương sinh với ngũ hành Thủy

Xem luận phong thủy sim

3,600,000

Đặt sim

Đang được quan tâm nhất

Danh sách số đã xem

1. Năm 2018 Mậu Tuất công danh tuổi 1974 sự nghiệp có gì biến động?

 

Người sinh năm 1974 Giáp Dần đường công danh sự nghiệp năm 2018 có nhiều tiến triển, thịnh vượng. Tuy nhiên để công danh sự nghiệp trong năm Mậu Tuất phải trải qua nhiều trắc trở, gian truân. Một số sao thành công không rực rỡ, hoặc được người thân mời hợp tác làm ăn buôn bán nhưng cần gặp được người đáng tin tưởng.

Hướng dẫn chọn mua sim hợp tuổi 1974

Người tuổi 1974 thuộc mệnh Thủy, khi mệnh Kim kết hợp với mệnh Thủy ( Thủy sinh Hỏa). Mệnh Thủy mang số 0 và số 1. Mệnh Kim mang số 6 và số 7 nên số điện thoại chứa các số 0, số 1, số 6 và số 7  sẽ giúp cho công danh sự nghiệp trở nên thuận lợi, đại cát đại lợi, mọi sự hành thông

Các bước chọn mua sim hợp tuổi năm sinh 1974

Để có thể nhanh chóng và dễ dàng mang về cho mình một sim hợp tuổi năm sinh 1974, các bạn có thể thực hiện theo các bước dưới đây:

  • Bạn hãy truy cập vào website http://simhoptuoi.com.vn/, đây là website hàng đầu chuyên cung cấp các loại sim phong thủy và sim số đẹp được nhiều người tin tưởng.

  • Thực hiện nhập đầy đủ các thông tin về ngày tháng năm sinh, giời sinh và chọn giới tính, sau đó chọn “xem kết quả” để nhận được phân tích cơ bản về cung mệnh của bạn và tổng hợp danh sách các số điện thoại hợp tuổi 1974 để bạn lựa chọn.

  • Lựa chọn một sim hợp với bạn nhất về giá thành cũng như nhà mạng, có chứa những con số bạn thích hoặc ý nghĩa với riêng bạn.

  • Thực hiện đặt mua sim trực tiếp trên website bằng cách kích vào “đặt sim” hoặc gọi điện thoại đến số trên website để được tư vấn kĩ hơn và đặt sim.

 

Một vài lưu ý khi chọn mua sim hợp tuổi 1974

Có thể nói với những bước đặt mua sim như trên thì dường như là vô cùng dễ dàng với tất cả mọi người, tuy nhiên trong quá trình chọn mua sim của mình, các bạn vẫn cần lưu ý thêm một vài những điều cơ bản sau:

  • Dù bạn mua sim nào thì hãy chú ý đến ngũ hành sim và số điểm của sim đầu tiên, đây là yếu tố quan trọng nhất để biết sim của bạn có thật sự là sim hợp tuổi 1974 hay không.

  • Bạn cố gắng chọn cho mình một sim phù hợp với mình về tài chính nhất có thể để vừa mang lại may mắn, vừa có thể đảm bảo được cho công việc của mình

  • Hãy tiền hành xem bói sim đối với sim mà bạn chọn được nhé.

 

Cách kiểm tra số điện thoại tốt hay xấu

Bạn đã thử qua công cụ trực tuyến nào để kiểm tra sim – số điện thoại bạn đang dùng có hợp tuổi, hợp mệnh với mình chưa. Rất đơn giản và nhanh chóng, chỉ với một vài thao tác, bạn có thể có ngay kết quả về con số hợp tuổi 1974, số điện thoại hợp với tuổi Giáp Dần cũng như những tuổi khác là bao nhiêu điểm. Cùng tham khảo cách mà Simhoptuoi.com.vn đưa dưới đây nhé.

 

·Cách kiểm tra Sim – Số điện thoại bạn đang dùng có hợp tuổi 1974 không?

Bước 1: Tiếp cận công cụ tra sim phong thủy hợp tuổi trực tuyến

Sau  khi bạn truy cập vào Website: http://simhoptuoi.com.vn/ , bạn theo đường dẫn tới danh mục:  Xem Bói Số Điện Thoại

 

Bước 2: Bạn nhập thông tin cần thiết có trong từng ô mục trống như:

-           Số điện thoại bạn đang dùng ( số điện thoại bạn yêu thích hay sim số đẹp bạn đang có ý định muốn mua ) vào mục Nhập số điện thoại.

-           Nhập thông tin ngày tháng năm sinh (theo Dương lịch ) của bạn vào mục Ngày sinh của bạn.

-           Mục giới tính, bạn lựa chọn Nam hoặc Nữ theo thanh cuộn đã có.

-           Mục giờ sinh bạn chọn chính xác theo cung giờ sinh của bạn thì độ chuẩn xác của kết quả trả về sẽ cao hơn

 

Bước 3: Xem kết quả  - Xem sim hợp với tuổi của bạn được bao nhiêu điểm

Sau khi nhập hết các thông tin tại bước 2, bạn nhấp chuột vào mục Xem ở bên cạnh, kết quả sẽ trả về cho bạn hoàn toàn đầy đủ, bạn kéo chuột xuống và đọc các thông tin vừa kiểm tra được nhé.

 

·Chọn sim hợp tuổi Giáp Dần 1974

Bạn đã kiểm tra số điện thoại của mình, thấy sim bạn dùng không hợp tuổi với bạn? thật tệ nếu như điểm số trả về còn dưới mức trung bình. Bạn có ý định muốn tìm kiếm những sim phong thủy khác hợp với tuổi hợp với mệnh của mình hơn? Xem ngay sim hợp tuổi 1974, số điện thoại hợp tuổi 1974 ngay dựa vào ngày tháng năm sinh.

 

·Tìm sim hợp tuổi dựa theo ngày tháng năm sinh:

Bước 1: Truy cập danh mục:  Xem sim phong thủy

Bước 2: Bạn nhập các thông tin ngày tháng năm sinh theo lịch dương, chọn giới tính, giờ sinh sẽ mang đến kết quả chuẩn xác hơn.

Bước 3: Bước cuối cùng, nhấp chuột vào Xem kết quả, bảng số sim hợp tuổi kèm theo thông tin về Phối quẻ dịch bát quái, điểm số chi tiết nhất sẽ xuất hiện.

 

♥♥♥♥​♥ Từ khóa tìm kiếm trên Google nhiều nhất:

-         Sim hop tuoi 1974

-         Sim hợp tuổi 1974

-         Sim hợp tuổi Giáp Dần

-         So dien thoai hop tuoi 1974

-         Số điện thoại hợp tuổi 1974

-         Xem bói số điện thoại hợp tuổi 1974

-         Tuổi 1974 mệnh gi

-         Sinh năm 1974 tuổi con gì

-         Xem phong thủy sim 1974

-         Tìm sim hợp tuổi 1974

-         Tim sim hop tuoi 1974

-         Sim hop tuoi 1974 gia re

-         Sim hop tuoi ha noi

 

Để xem sim hợp tuổi người thân, bạn bè… giúp cải vận, kích lộc, mời bạn nhập ngày giờ sinh và nhấp XEM PHONG THỦY ngay dưới đây:

 

Contents[MỤC LỤC]

HƯỚNG DẪN CHỌN SIM THEO NĂM SINH CHO CÁC TUỔI KHÁC

/ /