Mời nhập thông tin để chọn sim hợp ngày tháng năm sinh

Ngày sinh (Dương lịch)
/ /
Giờ sinh
Giới tính
STT Số thuê bao Phối quẻ dịch bát quái Ngũ hành sim Giá bán Đặt mua
Quẻ chủ Quẻ hổ
0 0886.44.66.88 Trạch Địa Tụy (萃 cuì) Thuần Càn (乾 qián) Ngũ hành Thổ 68,000,000 Đặt sim
1 098.138.7.888 Phong Sơn Tiệm (漸 jiàn) Hỏa Thủy Vị Tế (未濟 wèi jì) Ngũ hành Thổ 50,000,000 Đặt sim
2 0911382888 Thủy Trạch Tiết (節 jié) Sơn Lôi Di (頤 yí) Ngũ hành Thổ 38,000,000 Đặt sim
3 0906711888 Thủy Trạch Tiết (節 jié) Sơn Lôi Di (頤 yí) Ngũ hành Thổ 26,800,000 Đặt sim
4 0911248248 Phong Trạch Trung Phu (中孚 zhōng fú) Sơn Lôi Di (頤 yí) Ngũ hành Thổ 25,800,000 Đặt sim
5 0938.051.888 Lôi Thủy Giải (解 xiè) Thủy Hỏa Ký Tế (既濟 jì jì) Ngũ hành Thổ 18,900,000 Đặt sim
6 0938.051.888 Lôi Thủy Giải (解 xiè) Thủy Hỏa Ký Tế (既濟 jì jì) Ngũ hành Thổ 18,900,000 Đặt sim
7 0961.83.8338 Địa Thiên Thái (泰 tài) Lôi Trạch Quy Muội (歸妹 guī mèi) Ngũ hành Thổ 18,800,000 Đặt sim
8 0898838338 Thuần Càn (乾 qián) Thuần Càn (乾 qián) Ngũ hành Thổ 18,600,000 Đặt sim
9 0981.547.888 Sơn Hỏa Bí (賁 bì) Lôi Thủy Giải (解 xiè) Ngũ hành Thổ 16,800,000 Đặt sim
10 0985869986 Thuần Khảm (坎 kǎn) Sơn Lôi Di (頤 yí) Ngũ hành Thổ 16,800,000 Đặt sim
11 0965793838 Hỏa Sơn Lữ (旅 lǚ) Trạch Phong Đại Quá (大過 dà guò) Ngũ hành Thổ 16,800,000 Đặt sim
12 0945838878 Thuần Đoài (兌 duì) Phong Hỏa Gia Nhân (家人 jiā rén) Ngũ hành Thổ 15,800,000 Đặt sim
13 0941878788 Thuần Khảm (坎 kǎn) Sơn Lôi Di (頤 yí) Ngũ hành Thổ 15,800,000 Đặt sim
14 0938.986.968 Thuần Tốn (巽 xùn) Hỏa Trạch Khuê (睽 kuí) Ngũ hành Thổ 15,680,000 Đặt sim
15 0918.83.7878 Trạch Thiên Quải (夬 guài) Thuần Càn (乾 qián) Ngũ hành Thổ 14,800,000 Đặt sim
16 0911.86.8998 Hỏa Địa Tấn (晉 jìn) Thủy Sơn Kiển (蹇 jiǎn) Ngũ hành Thổ 14,800,000 Đặt sim
17 0886.368.379 Thuần Càn (乾 qián) Thuần Càn (乾 qián) Ngũ hành Thổ 13,860,000 Đặt sim
18 097.385.1368 Hỏa Sơn Lữ (旅 lǚ) Trạch Phong Đại Quá (大過 dà guò) Ngũ hành Thổ 13,800,000 Đặt sim
19 0931278668 Sơn Hỏa Bí (賁 bì) Lôi Thủy Giải (解 xiè) Ngũ hành Thổ 13,800,000 Đặt sim
20 0961487878 Lôi Thủy Giải (解 xiè) Thủy Hỏa Ký Tế (既濟 jì jì) Ngũ hành Thổ 13,800,000 Đặt sim
21 0981.82.6879 Trạch Địa Tụy (萃 cuì) Thuần Càn (乾 qián) Ngũ hành Thổ 13,500,000 Đặt sim
22 0913.82.83.88 Thuần Tốn (巽 xùn) Hỏa Trạch Khuê (睽 kuí) Ngũ hành Thổ 13,500,000 Đặt sim
23 098.179.8368 Thiên Trạch Lý (履 lǚ) Phong Hỏa Gia Nhân (家人 jiā rén) Ngũ hành Thổ 12,800,000 Đặt sim
24 0915779868 Thuần Khảm (坎 kǎn) Sơn Lôi Di (頤 yí) Ngũ hành Thổ 12,800,000 Đặt sim
25 0961937878 Thuần Càn (乾 qián) Thuần Càn (乾 qián) Ngũ hành Thổ 12,800,000 Đặt sim
26 098.165.7788 Địa Hỏa Minh Di (明夷 míng yí) Lôi Thủy Giải (解 xiè) Ngũ hành Thổ 12,800,000 Đặt sim
27 0974831368 Lôi Phong Hằng (恆 héng) Trạch Thiên Quải (夬 guài) Ngũ hành Thổ 12,800,000 Đặt sim
28 0961947878 Thiên Trạch Lý (履 lǚ) Phong Hỏa Gia Nhân (家人 jiā rén) Ngũ hành Thổ 12,800,000 Đặt sim
29 0945851368 Trạch Sơn Hàm (咸 xián) Thiên Phong Cấu (姤 gòu) Ngũ hành Thổ 12,800,000 Đặt sim
30 0986.2379.68 Thuần Càn (乾 qián) Thuần Càn (乾 qián) Ngũ hành Thổ 12,800,000 Đặt sim
31 0918386986 Thuần Tốn (巽 xùn) Hỏa Trạch Khuê (睽 kuí) Ngũ hành Thổ 12,800,000 Đặt sim
32 0938461368 Thuần Khôn (坤 kūn) Thuần Khôn (坤 kūn) Ngũ hành Thổ 12,800,000 Đặt sim
33 0981.579.568 Sơn Hỏa Bí (賁 bì) Lôi Thủy Giải (解 xiè) Ngũ hành Thổ 12,800,000 Đặt sim
34 096.191.3388 Thiên Sơn Độn (遯 dùn) Thiên Phong Cấu (姤 gòu) Ngũ hành Thổ 12,800,000 Đặt sim
35 091.789.3858 Thuần Càn (乾 qián) Thuần Càn (乾 qián) Ngũ hành Thổ 12,800,000 Đặt sim
36 0917698338 Thuần Cấn (艮 gèn) Lôi Thủy Giải (解 xiè) Ngũ hành Thổ 12,800,000 Đặt sim
37 0868383869 Thiên Trạch Lý (履 lǚ) Phong Hỏa Gia Nhân (家人 jiā rén) Ngũ hành Thổ 12,800,000 Đặt sim
38 0911586587 Địa Trạch Lâm (臨 lín) Địa Lôi Phục (復 fù) Ngũ hành Thổ 12,800,000 Đặt sim
39 0911888798 Hỏa Địa Tấn (晉 jìn) Thủy Sơn Kiển (蹇 jiǎn) Ngũ hành Thổ 12,800,000 Đặt sim
40 0911.58.8386 Địa Thiên Thái (泰 tài) Lôi Trạch Quy Muội (歸妹 guī mèi) Ngũ hành Thổ 12,500,000 Đặt sim
41 091.683.6878 Thuần Khôn (坤 kūn) Thuần Khôn (坤 kūn) Ngũ hành Thổ 12,500,000 Đặt sim
42 0941.86.1368 Thủy Địa Tỷ (比 bǐ) Sơn Địa Bác (剝 bō) Ngũ hành Thổ 12,500,000 Đặt sim
43 0941.98.1368 Sơn Trạch Tổn (損 sǔn) Địa Lôi Phục (復 fù) Ngũ hành Thổ 12,500,000 Đặt sim
44 0913.19.3878 Thủy Hỏa Ký Tế (既濟 jì jì) Hỏa Thủy Vị Tế (未濟 wèi jì) Ngũ hành Thổ 12,500,000 Đặt sim
45 0915.68.1388 Phong Lôi Ích (益 yì) Sơn Địa Bác (剝 bō) Ngũ hành Thổ 12,500,000 Đặt sim
46 0886.67.9889 Lôi Thiên Đại Tráng (大壯 dà zhuàng) Trạch Thiên Quải (夬 guài) Ngũ hành Thổ 10,800,000 Đặt sim
47 0981.729.788 Thiên Trạch Lý (履 lǚ) Phong Hỏa Gia Nhân (家人 jiā rén) Ngũ hành Thổ 10,800,000 Đặt sim
48 0901.63.86.88 Địa Thiên Thái (泰 tài) Lôi Trạch Quy Muội (歸妹 guī mèi) Ngũ hành Thổ 10,800,000 Đặt sim
49 0915.779.883 Thủy Hỏa Ký Tế (既濟 jì jì) Hỏa Thủy Vị Tế (未濟 wèi jì) Ngũ hành Thổ 10,800,000 Đặt sim


\r\n Sim Phong thủy hợp mệnh Kim - Xem phong thủy sim hợp tuổi

\r\n

\r\n Sim Hợp mệnh Kim trân trọng giới thiệu:

\r\n

\r\n Công cụ tra cứu Sim hợp mệnh kim sẽ sử dụng phương pháp lọc và tìm kiếm từ hệ thống kho sim phong  thủy tại Sim Hợp Tuổi và các đại lý Sim số khác những bộ Sim Phong Thủy hợp mệnh Kim chon nam và nữ một cách nhanh chóng, chính xác nhất.

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n Đặc điểm phong thủy mệnh kim

\r\n

\r\n
\r\n Mua sim phong thủy hợp mệnh đang là xu hướng của rất nhiều người hiện nay, bởi một sim hợp mệnh có thể mang đến rất nhiều ý nghĩa cho người sở hữu. Mỗi cung mệnh đều có những đặc điểm phong thủy riêng, chính vì thế nên cũng sẽ có các sim phong thủy hợp mệnh riêng cho mình. Để có thể lựa chọn được một sim số đẹp phong thủy hợp mệnh, thì việc đầu tiên các bạn cần làm chính là tìm hiểu về phong thủy cung mệnh của mình. Trong việc chọn mua sim số đẹp phong thủy hợp mệnh kim cũng vậy, các bạn cũng không thể bỏ qua bước xem phong thủy của chính mình. Ngay sau đây, Simhoptuoi.com.vn sẽ giúp bạn làm rõ những đặc trưng phong thủy riêng cho người mệnh kim nhé.

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n Người mệnh Kim sinh năm bao nhiêu

\r\n

\r\n Trước tiên, các bạn hãy tra xem mình có thuộc vào mệnh kim hay không bằng cách tra xem năm sinh của mình có thuộc vào danh sách các năm sinh sau đây không nhé. Người mệnh KIm sẽ sinh vào các năm:

\r\n

\r\n - Năm Giáp Tý: sinh năm 1984 và năm 1924

\r\n

\r\n - Năm Ất Sửu: sinh năm 1985 và năm 1925

\r\n

\r\n - Năm Nhâm Dần: sinh năm 1962 và năm 2022

\r\n

\r\n - Năm Quý Mão: sinh năm 1963 và 2023

\r\n

\r\n - Năm Canh Thình: sinh năm 1940 và năm 2000

\r\n

\r\n - Năm Tân Tỵ: sinh năm 1941 và năm 2001

\r\n

\r\n - Năm Giáp Ngọ: sinh năm 1954 và năm 2014

\r\n

\r\n - Năm Ất Mùi: sinh năm 1955 và năm 2015

\r\n

\r\n - Năm Nhâm Thân: sinh năm 1932 và năm 1992

\r\n

\r\n - Năm Quý Dậu: sinh năm 1933 và 1993

\r\n

\r\n - Năm Canh Tuất: sinh năm 1970 và năm 2030

\r\n

\r\n - Năm Tuất Hợi: sinh năm 1971 và năm 2031

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n Một vài đặc điểm phong thủy của mệnh Kim cần nhớ

\r\n

\r\n Người mệnh Kim tượng trưng cho các loại kim loại, đó là những vật thể rắn, rất cứng như (gang, sắt), và rất mềm như (thép, nhôm). Ngoài ra, mệnh kim còn đại diện cho sự chứa đựng và được dùng để làm vật dẫn.

\r\n

\r\n Về các cung mệnh hợp mệnh Kim, các bạn thấy rằng Kim loại được hình thành từ đất nên mệnh Kim hợp với mệnh Thổ (Thổ sinh Kim) đồng thời Kim loại nóng chảy tạo thành nước nên mệnh kim cũng hợp với mệnh Thủy (Kim sinh Thủy). Ngược lại, Mệnh Kim cũng sẽ không hợp với mệnh hỏa (hỏa khắc kim- kim loại bị lửa làm nóng chảy) và mệnh Mộc (kim khắc mộc- kim loại cắt xẻ được gỗ)

\r\n

\r\n Về màu sắc, người mệnh kim sẽ hợp với màu vàng, trắng, nâu đất, vàng, không hợp với màu hồng, đỏ, cam.

\r\n

\r\n Trên đây là những đặc điểm phong thủy cơ bản cho các bạn đang có nhu cầu tìm mua sim số hợp mệnh kim cần chú ý.

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n Hướng dẫn chọn sim phong thủy hợp mệnh kim

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n Đặc điểm số điện thoại hợp mệnh kim

\r\n

\r\n Để chọn sim theo mệnh kim, các bạn cần nắm bắt được những đặc điểm phong thủy của sim hợp mệnh kim như sau:

\r\n
  \r\n
 • \r\n

  \r\n Số sim hợp mệnh kim sẽ thường có ngũ hành thổ (do mệnh Thổ sinh Kim nên khi chọn sim có ngũ hành thổ sẽ mang giúp cho tăng tính kim, giúp người mệnh kim có thể phát đạt hơn.

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Kiểm tra sim hợp mệnh kim sẽ có đặc điểm: Nếu quẻ chủ sim mệnh kim là Lôi Thủy Giải thì quẻ hổ sẽ là Thủy Hỏa Kí Tế, quẻ chủ là Thủy Thiên Nhu thì quẻ hổ là Lôi Thiên Đại Tràng, quẻ chủ của số điện thoại mệnh kim là Sơn Lôi Di thì quẻ hổ là Sơn Hỏa Bí, quẻ chủ là Địa Thủy Sư thì quẻ Hổ là Địa Lôi Phục, quẻ chủ là Phong Thủy Hoán thì quẻ Hỗ là Sơn Lôi Di.

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Xem sim hợp mệnh kim sẽ có chứa các con số mang lại may mắn cho người mệnh kim đó. Nếu bạn là mệnh kim và có cung mệnh là càn thì sẽ hợp với số 7, 8, 2, 5, 6; nếu bạn có cung mệnh là Đoài thì số hợp với bạn nhất sẽ lần lượt là 6, 8, 2, 5, 7. Người mệnh Kim khắc với số 9, chính vì thế trong số điện thoại phong thủy hợp mệnh kim sẽ không nên có chứa chữ số 9.

  \r\n
 • \r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n Cách mua sim phong thủy hợp mệnh kim trên trang Simhoptuoi.com.vn

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n Để giúp các bạn mệnh kim có thể dễ dàng mua cho mình một số điện thoại hợp với mệnh kim, sau đây Simhoptuoi.com.vn sẽ hướng dẫn các bạn cách thức để có thể dễ dàng lựa chọn cho mình một sim số theo mệnh kim gồm các bước:

\r\n
  \r\n
 • \r\n

  \r\n Bạn truy cập vào trang web Simhoptuoi.com.vn;  bạn sẽ thấy trên thanh ngang đầu tiên sẽ xuất hiện sim hợp các mệnh, kích chọn vào mục Sim Mệnh Kim. Khi đó hệ thống sẽ hiện ra cho bạn một danh sách tất cả các số Sim hợp với mệnh kim với đầy đủ các biện giải phong thủy ở từng sim về ngũ hành sim, phối quẻ dịch bát quái (quẻ chủ và quẻ hổ)

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Bạn tiến hành chọn lựa các sim hợp mệnh kim mà mình thấy thích nhất, bạn nên lựa chọn ra một danh sách tầm 10 số điện thoại hợp với mệnh kim mà bạn mong muốn được mua.

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Bước cuối cùng, bạn thực hiện xem bói số điện thoại để biết được số sim phong thủy mệnh kim mình vừa chọn có hợp với mình hay không. Khi xem bói sim, bạn sẽ nắm được tất cả những đánh giá về phong thủy sim và phong thủy bản thân bạn, từ kết quả đó bạn sẽ chọn ra cho mình được một sim phong thủy theo mạng kim phù hợp nhất.

  \r\n
 • \r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n Một vài lưu ý nhỏ khi mua sim phong thủy hợp mệnh kim:

\r\n

\r\n Với 3 bước như trên thì các bạn đã có thể chọn mua cho mình được một sim theo mệnh kim như ý rồi, tuy nhiên, trong quá trình lựa chọn sim số đẹp hợp mệnh kim, bạn sẽ cần lưu ý thêm một số điều sau đây:

\r\n
  \r\n
 • \r\n

  \r\n Các bạn phải luôn ghi nhớ phong thủy cung mệnh của mình và đặc điểm sim hợp mệnh kim khi chọn mua sim để tránh việc chọn một sim không hợp với phong thủy của mình. Nếu có thể, bạn hãy nhờ sự tư vẫn từ những người có hiểu biết về phong thủy, như vậy sẽ đảm bảo cho bạn có thể chọn được một số điện thoại phong thủy hợp mệnh kim như ý.

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Khi mua sim số đẹp phong thủy mệnh kim, hãy để ý chọn sim có giá thành hợp với khả năng tài chính của bản thân mình.

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Dù bạn chọn sim mệnh kim theo phương thức nào thì hãy chú ý đừng bỏ qua việc xem bói sim nhé.

  \r\n
 • \r\n
\r\n

\r\n Ngoài ra, các bạn cũng cần chú ý đến sự khác nhau giữa phong thủy nam và nữ để có thể chọn được số điện thoại hợp mệnh kim phù hợp nhất.

\r\n

\r\n Sim Phong Thủy hợp Nam mệnh Kim: Chọn sim phong thủy hợp tuổi, hợp với nam mệnh kim. Tìm Sim hợp với ngày tháng năm sinh của từng người  sẽ giúp mang lại tài lộc, may mắn, giải hạn giải xui, thăng quan tiến chức cho người sở hữu

\r\n

\r\n - Sim Phong Thủy hợp Nữ mệnh Kim: Chọn lựa sim phong thủy hợp với nữ giới mệnh kim. Tìm Sim phong thủy hợp tuổi được nghiên cứu theo nguyên lý âm dương ngũ hành, kinh dịch và theo quan điểm dân gian.

\r\n

\r\n Bạn là nam thuộc mệnh kim hay là nữ thuộc mệnh kim và bạn cần tìm sim hợp mệnh với mình nhất, hãy vào tra cứu xem chi tiết tại: Sim hop menh kim.

\r\n

\r\n Tại simhoptuoi.com.vn, bạn sẽ dễ dàng có thể chọn cho mình một sim hợp mệnh kim mang lại may mắn. Nếu bạn băn khoăn, có thể liên hệ đến số điện thoại trên website 0981661368 để nhận được sự tư vấn tốt nhất cho mình nhé.

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

Liên hệ mua sim

0906.711.888