Mời nhập thông tin để chọn sim hợp ngày tháng năm sinh

Ngày sinh (Dương lịch)
/ /
Giờ sinh
Giới tính
STT Số thuê bao Phối quẻ dịch bát quái Ngũ hành sim Giá bán Đặt mua
Quẻ chủ Quẻ hổ
0 0948.33.3883 Địa Thiên Thái (泰 tài) Lôi Trạch Quy Muội (歸妹 guī mèi) Ngũ hành Mộc 13,500,000 Đặt sim
1 0981863339 Trạch Địa Tụy (萃 cuì) Thuần Càn (乾 qián) Ngũ hành Mộc 12,800,000 Đặt sim
2 0915.83.39.38 Sơn Trạch Tổn (損 sǔn) Địa Lôi Phục (復 fù) Ngũ hành Mộc 10,800,000 Đặt sim
3 0971.338.368 Thuần Chấn (震 zhèn) Thủy Sơn Kiển (蹇 jiǎn) Ngũ hành Mộc 10,800,000 Đặt sim
4 0946.61.8383 Thiên Sơn Độn (遯 dùn) Thiên Phong Cấu (姤 gòu) Ngũ hành Mộc 10,800,000 Đặt sim
5 0915738338 Thủy Thiên Nhu (需 xū) Hỏa Trạch Khuê (睽 kuí) Ngũ hành Mộc 10,800,000 Đặt sim
6 0981.35.3883 Phong Hỏa Gia Nhân (家人 jiā rén) Hỏa Thủy Vị Tế (未濟 wèi jì) Ngũ hành Mộc 10,800,000 Đặt sim
7 091.593.8338 Địa Thiên Thái (泰 tài) Lôi Trạch Quy Muội (歸妹 guī mèi) Ngũ hành Mộc 10,800,000 Đặt sim
8 0919.61.3883 Thiên Sơn Độn (遯 dùn) Thiên Phong Cấu (姤 gòu) Ngũ hành Mộc 10,500,000 Đặt sim
9 0981.332.383 Phong Hỏa Gia Nhân (家人 jiā rén) Hỏa Thủy Vị Tế (未濟 wèi jì) Ngũ hành Mộc 9,800,000 Đặt sim
10 0911.353.286 Thủy Địa Tỷ (比 bǐ) Sơn Địa Bác (剝 bō) Ngũ hành Mộc 8,800,000 Đặt sim
11 09.62.69.3338 Sơn Trạch Tổn (損 sǔn) Địa Lôi Phục (復 fù) Ngũ hành Mộc 8,800,000 Đặt sim
12 0961.05.3338 Địa Thủy Sư (師 shī) Địa Lôi Phục (復 fù) Ngũ hành Mộc 8,800,000 Đặt sim
13 094.203.8338 Sơn Thiên Đại Súc (大畜 dà chù) Lôi Trạch Quy Muội (歸妹 guī mèi) Ngũ hành Mộc 8,800,000 Đặt sim
14 0913.11.39.38 Thủy Địa Tỷ (比 bǐ) Sơn Địa Bác (剝 bō) Ngũ hành Mộc 8,800,000 Đặt sim
15 0961.05.3339 Địa Sơn Khiêm (謙 qiān) Lôi Thủy Giải (解 xiè) Ngũ hành Mộc 8,800,000 Đặt sim
16 091.35.39.388 Trạch Sơn Hàm (咸 xián) Thiên Phong Cấu (姤 gòu) Ngũ hành Mộc 6,980,000 Đặt sim
17 0965224334 Thủy Địa Tỷ (比 bǐ) Sơn Địa Bác (剝 bō) Ngũ hành Mộc 6,900,000 Đặt sim
18 0962093883 Thiên Sơn Độn (遯 dùn) Thiên Phong Cấu (姤 gòu) Ngũ hành Mộc 6,900,000 Đặt sim
19 0916.39.16.38 Thuần Ly (離 lí) Trạch Phong Đại Quá (大過 dà guò) Ngũ hành Mộc 6,800,000 Đặt sim
20 0942578383 Lôi Phong Hằng (恆 héng) Trạch Thiên Quải (夬 guài) Ngũ hành Mộc 6,800,000 Đặt sim
21 0961358683 Hỏa Thủy Vị Tế (未濟 wèi jì) Thủy Hỏa Ký Tế (既濟 jì jì) Ngũ hành Mộc 6,800,000 Đặt sim
22 0919283583 Phong Hỏa Gia Nhân (家人 jiā rén) Hỏa Thủy Vị Tế (未濟 wèi jì) Ngũ hành Mộc 6,800,000 Đặt sim
23 0916.139.883 Thiên Sơn Độn (遯 dùn) Thiên Phong Cấu (姤 gòu) Ngũ hành Mộc 6,800,000 Đặt sim
24 0913.722.338 Lôi Trạch Quy Muội (歸妹 guī mèi) Thủy Hỏa Ký Tế (既濟 jì jì) Ngũ hành Mộc 6,800,000 Đặt sim
25 091.657.3883 Thuần Tốn (巽 xùn) Hỏa Trạch Khuê (睽 kuí) Ngũ hành Mộc 6,200,000 Đặt sim
26 0916.338.538 Thuần Ly (離 lí) Trạch Phong Đại Quá (大過 dà guò) Ngũ hành Mộc 5,800,000 Đặt sim
27 0911.435.438 Thuần Cấn (艮 gèn) Lôi Thủy Giải (解 xiè) Ngũ hành Mộc 5,800,000 Đặt sim
28 0968233378 Thiên Địa Bĩ (否 pǐ) Phong Sơn Tiệm (漸 jiàn) Ngũ hành Mộc 5,800,000 Đặt sim
29 0971.336.387 Lôi Hỏa Phong (豐 fēng) Trạch Phong Đại Quá (大過 dà guò) Ngũ hành Mộc 5,800,000 Đặt sim
30 0919.335.883 Thủy Hỏa Ký Tế (既濟 jì jì) Hỏa Thủy Vị Tế (未濟 wèi jì) Ngũ hành Mộc 5,800,000 Đặt sim
31 0916.279.338 Trạch Thủy Khốn (困 kùn) Phong Hỏa Gia Nhân (家人 jiā rén) Ngũ hành Mộc 5,800,000 Đặt sim
32 0916983283 Thiên Địa Bĩ (否 pǐ) Phong Sơn Tiệm (漸 jiàn) Ngũ hành Mộc 4,900,000 Đặt sim
33 0911392238 Thủy Địa Tỷ (比 bǐ) Sơn Địa Bác (剝 bō) Ngũ hành Mộc 4,500,000 Đặt sim
34 0971.336.382 Lôi Thủy Giải (解 xiè) Thủy Hỏa Ký Tế (既濟 jì jì) Ngũ hành Mộc 3,980,000 Đặt sim
35 0916563938 Thuần Tốn (巽 xùn) Hỏa Trạch Khuê (睽 kuí) Ngũ hành Mộc 3,980,000 Đặt sim
36 0912773938 Hỏa Thủy Vị Tế (未濟 wèi jì) Thủy Hỏa Ký Tế (既濟 jì jì) Ngũ hành Mộc 3,980,000 Đặt sim
37 0915.97.3338 Thuần Khôn (坤 kūn) Thuần Khôn (坤 kūn) Ngũ hành Mộc 3,980,000 Đặt sim
38 0919.335.838 Thủy Hỏa Ký Tế (既濟 jì jì) Hỏa Thủy Vị Tế (未濟 wèi jì) Ngũ hành Mộc 3,980,000 Đặt sim
39 0971.336.384 Lôi Địa Dự (豫 yù) Thủy Sơn Kiển (蹇 jiǎn) Ngũ hành Mộc 3,980,000 Đặt sim
40 0971.336.390 Lôi Phong Hằng (恆 héng) Trạch Thiên Quải (夬 guài) Ngũ hành Mộc 3,980,000 Đặt sim
41 0971.336.385 Lôi Thiên Đại Tráng (大壯 dà zhuàng) Trạch Thiên Quải (夬 guài) Ngũ hành Mộc 3,980,000 Đặt sim
42 0911.332.389 Thủy Thiên Nhu (需 xū) Hỏa Trạch Khuê (睽 kuí) Ngũ hành Mộc 3,980,000 Đặt sim
43 0918.337.386 Phong Hỏa Gia Nhân (家人 jiā rén) Hỏa Thủy Vị Tế (未濟 wèi jì) Ngũ hành Mộc 3,980,000 Đặt sim
44 0963.932.683 Hỏa Thủy Vị Tế (未濟 wèi jì) Thủy Hỏa Ký Tế (既濟 jì jì) Ngũ hành Mộc 3,900,000 Đặt sim
45 0973.815.483 Hỏa Phong Đỉnh (鼎 dǐng) Trạch Thiên Quải (夬 guài) Ngũ hành Mộc 3,900,000 Đặt sim
46 0973.855.983 Hỏa Thủy Vị Tế (未濟 wèi jì) Thủy Hỏa Ký Tế (既濟 jì jì) Ngũ hành Mộc 3,900,000 Đặt sim
47 09.444.13689 Phong Hỏa Gia Nhân (家人 jiā rén) Hỏa Thủy Vị Tế (未濟 wèi jì) Ngũ hành Mộc 3,890,000 Đặt sim
48 0915.823.336 Sơn Thiên Đại Súc (大畜 dà chù) Lôi Trạch Quy Muội (歸妹 guī mèi) Ngũ hành Mộc 3,890,000 Đặt sim
49 0964258833 Phong Hỏa Gia Nhân (家人 jiā rén) Hỏa Thủy Vị Tế (未濟 wèi jì) Ngũ hành Mộc 3,800,000 Đặt sim


\r\n Sim Phong thủy hợp mệnh Hỏa - Xem phong thủy sim hợp tuổi

\r\n

\r\n Sim Hợp mệnh Hỏa trân trọng giới thiệu:

\r\n

\r\n Công cụ tra cứu Sim hợp mệnh hỏa sẽ sử dụng phương pháp lọc và tìm kiếm từ hệ thống kho sim phong  thủy tại Sim Hop Tuoi và các đại lý Sim số khác những bộ Sim Phong Thủy hợp mệnh hỏa chon nam và nữ một cách nhanh chóng, chính xác nhất.

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n Đôi nét về phong thủy mệnh hỏa

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n Người mệnh hỏa sinh năm nào?

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n Trước khi bạn muốn tìm cho mình một sim hợp mệnh hỏa thì bạn hãy tra xem mình có sinh vào các năm mang mệnh hỏa không nhé. Người mệnh hỏa sẽ sinh vào các năm như sau:

\r\n
  \r\n
 • \r\n

  \r\n Năm mậu tý (sinh năm 1948 và năm 2008)

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Năm Kỷ Sửu (sinh năm 1949 và năm 2009)

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Năm Bính Dần (sinh năm 1986 và năm 1926)

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Năm Đinh Mão (sinh năm 1987 và năm 1927)

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Năm Giáp Thìn (sinh năm 1964 và năm 2024)

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Năm Ất Tỵ (sinh năm 1965 và năm 2025)

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Năm Mậu Ngọ (sinh năm 1978 và năm 2038)

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Năm Kỷ Mùi (sinh năm 1979 và năm 2039)

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Năm Đinh Dậu (sinh năm 1957 và năm 2017)

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Năm Giáp Tuất (sinh năm 1934 và năm 1994)

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Năm Ất Hợi (sinh năm 1935 và năm 1995)

  \r\n
 • \r\n
\r\n

\r\n Mệnh hỏa là một trong ngũ mệnh, từ lâu nó biểu tượng cho sức mạnh của ngọn lửa, không chỉ là những ngọn lửa to lớn dữ dội mà là cả những ánh lửa nhỏ bé, phục vụ cho cuộc sống của con người. Chính vì thế mà mệnh hỏa có vai trò vô cùng quan trọng.

\r\n

\r\n Theo luật ngũ hành tương sinh tương khắc thì mệnh mộc sinh hỏa, mệnh hỏa sinh thổ, chính vì thế nên mệnh hỏa sẽ hòa hợp nhất với hai mệnh là mộc và thổ, đặc biệt là mệnh mộc. Mệnh mộc sẽ có thể giúp cho mệnh hỏa phát triển không ngừng, ngày càng mạnh mẽ hơn (gỗ cháy tạo thành lửa). Ngược lại, mệnh Thủy khắc hỏa, mệnh hỏa khắc kim, vì vậy nên mệnh hỏa sẽ không hợp với mệnh thủy và mệnh kim. Điều này giải thích là do nước có thể dập tắt được lửa và kim loại sẽ bị lửa nung nóng chảy.

\r\n

\r\n Đó là một vài đặc điểm phong thủy cơ bản của mệnh hỏa mà các bạn cần nắm được, đặc biệt là mệnh hỏa hợp và không hợp với mệnh nào, vì nó được ứng dụng rất nhiều trong quá trình giúp cho bạn có thể chọn được một sim hợp mệnh hỏa thật sự mang lại may mắn.

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n Đặc điểm sim phong thủy hợp mệnh hỏa

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n Để có thể chọn mua được sim hợp mệnh hỏa thì bạn sẽ cần phải nắm được các đặc điểm cơ bản của sim mệnh hỏa để căn cứ vào những đặc điểm đó làm cơ sở cho việc lựa chọn sim cho mình. Sim phong thủy số đẹp mệnh hỏa sẽ bao gồm các đặc điểm chính sau đây:

\r\n
  \r\n
 • \r\n

  \r\n Sim hợp mệnh hỏa sẽ có ngũ hành sim là ngũ hành mộc. Điều này khá hay bị nhầm lẫn bởi đa phần mọi người đều cho rằng sim mệnh hỏa thì sẽ phải có ngũ hành là hỏa, tuy nhiên, do mộc sinh hỏa, nên nếu bạn mệnh hỏa mà chọn mua sim có ngũ hành mộc thì sẽ làm cho căn mệnh của mình càng vượng hơn, sẽ mang lại nhiều may mắn hơn.

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Về phối quẻ dịch bát quái, đối với sim phong thủy theo mệnh hỏa thì sẽ có quẻ chủ là Lôi thủy giải, quẻ hổ là Thủy hỏa kí tế, quẻ chủ là Phong Lôi Ích thì quẻ hổ là Sơn địa bác, quẻ chủ là Địa thiên thái thì quẻ hổ là Lôi trạch quy muội, quẻ chủ là Trạch Địa Tụy thì quẻ hổ là Thuần Càn.

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Về những con số trong sim hợp mệnh hỏa, sim mệnh hỏa là sim mà có chứa nhiều những chữ số hợp với mệnh hỏa. Mệnh hỏa thì nên sử dụng một số chữ số như số 3, số 9 và số 4, mệnh hỏa nên tránh sử dụng chữ số 1 để tránh những điều không may trong cuộc sống.

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Ngoài ra, một sim hợp mệnh mệnh hỏa cũng là sim phong thủy số đẹp, cho nên cũng cần thỏa mãn yêu cầu của một sim phong thủy, đó là cần có sự cân bằng âm dương của những chữ số trong sim, nên chọn sim có số điểm cao nhất, hợp với cung mệnh người chọn mua sim nhất.

  \r\n
 • \r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n Hướng dẫn cách chọn mua sim hợp mệnh hỏa tại http://simhoptuoi.com.vn/.

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n Tại sao nên chọn mua sim phong thủy mệnh hỏa tại Simhoptuoi.com.vn

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n Simhoptuoi.com.vn là một website chuyên cung cấp về các loại sim phong thủy, sim hợp tuổi, sim hợp mệnh, sim năm sinh hàng đầu tại Việt Nam, là một địa chỉ tin cậy để các bạn có thể lựa chọn cho mình những số sim mang lại nhiều may mắn nhất. Nếu đặt mua sim tại Simhoptuoi.com.vn, bạn sẽ có thể nhận được rất nhiều những lợi ích khác nhau:

\r\n
  \r\n
 • \r\n

  \r\n Cách thức đặt mua sim hợp mệnh hỏa rất đơn giản, nhanh chóng. Bạn chỉ cần đặt hàng trực tiếp trên website hoặc liên hệ số điện thoại trên website để đặt mua sim.

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Dù bạn ở bất cứ đâu và bất cứ khi nào, bạn cũng đều có thể đặt mua sim tại Simhoptuoi.com.vn, chúng tôi sẽ chuyển sim đến tận nơi cho bạn.

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Giá thành sim phong thủy, sim hợp mệnh phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng, có nhiều chương trình ưu đãi, mua sim phong thủy số đẹp giá rẻ, giảm giá để các bạn có thể săn cho mình những sim phong thủy mệnh hỏa vừa mang lại may mắn lại vừa phù hợp với khả năng chi tiêu của chính mình.

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Đặc biệt, khi thực hiện mua sim hợp mệnh hỏa tại Simhoptuoi.com.vn, bạn sẽ nhận được sự hỗ trợ rất nhiệt tình từ những nhân viên của chúng tôi, bạn sẽ nhận được những giải đáp về phong thủy của bản thân, và lời khuyên cho bạn nên chọn mua sim nào để hợp với bản thân mình nhất, mang lại nhiều may mắn nhất.

  \r\n
 • \r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n Cách thức mua sim hợp mệnh hỏa tại Simhoptuoi.com.vn

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n Để thực hiện chọn mua sim mệnh hỏa tại Sim Hợp Tuổi, bạn sẽ thực hiện theo các bước dưới đây:

\r\n
  \r\n
 • \r\n

  \r\n Đầu tiên, bạn truy cập vào website Simhoptuoi.com.vn, sau đó kích vào danh mục Sim mệnh hỏa ở phía trên trang web.

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Bạn tiến hành chọn lựa trên danh sách các sim mệnh hỏa mà hệ thống cung cấp với đầy đủ các đặc điểm phong thủy cần biết của sim cũng như giá thành của mỗi sim phong thủy mệnh hỏa.

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Bạn thực hiện Xem bói số sim mà mình lựa chọn bằng công cụ ngay trên trang web để biết được sim mình vừa chọn có hợp với bản thân mình không nhé, nếu điểm số của sim từ 7/10 trở nên thì bạn có thể lựa chọn sim hợp mệnh hỏa đó cho mình.

  \r\n
 • \r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n Thật dễ dàng để các bạn có thể chọn mua cho mình sim phong thủy hợp mệnh hỏa đúng không nào? Các bạn hãy truy cập ngay vào Simhoptuoi.com.vn để lựa chọn cho mình một số điện thoại mệnh hỏa may mắn nhé.

\r\n
\r\n  
\r\n

\r\n Sim Phong Thủy hợp Nam mệnh hỏa: Chọn sim phong thủy hợp tuổi, hợp với nam mệnh hỏa. Tìm Sim hợp với ngày tháng năm sinh của từng người  sẽ giúp mang lại tài lộc, may mắn, giải hạn giải xui, thăng quan tiến chức cho người sở hữu

\r\n

\r\n Sim Phong Thủy hợp Nữ mệnh hỏa: Chọn lựa sim phong thủy hợp với nữ giới mệnh hỏa. Tìm Sim phong thủy hợp tuổi được nghiên cứu theo nguyên lý âm dương ngũ hành, kinh dịch và theo quan điểm dân gian.

\r\n

\r\n Bạn là nam thuộc mệnh hỏa hay là nữ thuộc mệnh hỏa và bạn cần tìm sim hợp mệnh với mình nhất, hãy vào tra cứu xem chi tiết tại: Sim hop menh hoa

\r\n

\r\n Tra cứu số điện thoại hợp cho bạn bè người thân, tìm sim hợp tuổi với họ, tại:

\r\n

\r\n Sim hop menh kim - Sim hop menh moc - Sim họp menh thuy - Sim hop menh tho

\r\n

Liên hệ mua sim

0906.711.888