Xem tuổi Tân Sửu 1961 hợp với tuổi nào trong làm ăn

Nhập đầy đủ thông tin để xem kết quả chính xác nhất!

Tuổi Tân Sửu 1961 hợp làm ăn với tuổi nào nhất?

 

Trong công việc, nhất là đối với việc kinh doanh buôn bán thì việc chọn đối tác làm ăn hợp tuổi Tân Sửu rất quan trọng, ảnh hưởng không nhỏ đến sự thành bại trong tương lai. Chọn tuổi làm ăn hợp với Tân Sửu sẽ giúp đem lại may mắn và thuận lợi trong sự nghiệp.

 

Chọn tuổi hợp làm ăn với Tân Sửu 1961 được dựa vào những yếu tố:

 

  • Xem sinh năm 1961 hợp làm ăn với tuổi nào theo ngũ hành bản mệnh

 

  • Chọn sinh năm 1961 làm ăn hợp với tuổi nào theo thiên can

 

  • Xem tuổi hợp làm ăn với Tân Sửu theo địa chi

 

  • Chọn tuổi Tân Sửu hợp với tuổi nào trong làm ăn theo thiên mệnh cung phi

 

  • Xem tuổi Tân Sửu 1961 làm ăn hợp với tuổi nào theo ngũ hành cung phi

 

Công cụ Xem tuổi làm ăn của simhoptuoi.com.vn sẽ giúp quý bạn xem tuổi Tân Sửu hợp với tuổi nào trong làm ăn, sinh năm 1961 hợp làm ăn với tuổi nào dễ dàng và chính xác nhất chỉ với một cú nhập chuột:

Thông tin về người tuổi 1961

1961

Bích thượng Thổ ( mệnh Thổ )

Tân

Sửu

Chấn

Mộc


Tổng hợp những tuổi hợp làm ăn với tuổi Tân Sửu

0

1932 - Nhâm Thân

9

Tại đây

1

1940 - Canh Thìn

7.5

Tại đây

2

1941 - Tân Tỵ

7.5

Tại đây

3

1949 - Kỷ Sửu

8

Tại đây

4

1962 - Nhâm Dần

7

Tại đây

5

1968 - Mậu Thân

7

Tại đây

6

1985 - Ất Sửu

7.5

Tại đây

7

1986 - Bính Dần

7.5

Tại đây

star Sử dụng số điện thoại hợp tuổi giúp làm ăn, kinh doanh thuận lợi hơn, xem ngay: SIM HỢP TUỔI 1961

Tuổi Tân Sửu (1961) kết hợp làm ăn tuổi Nhâm Thân (1932) tốt hay xấu:

Ngũ hành bản mệnh

- Quý bạn tuổi Tân Sửu có ngũ hành bản mệnh là Thổ chọn tuổi kết hợp làm ăn là tuổi Nhâm Thân có ngũ hành bản mệnh: Kim . Theo ngũ hành sinh khắc có: Thổ Tương Sinh Kim ==> Tương Sinh = 2 điểm

Theo thiên can

Quý bạn tuổi Tân Sửu có thiên can là Tân chọn tuổi kết hợp làm ăn là tuổi Nhâm Thân có thiên can Nhâm.

- Theo bình địa thiên can có Tân Bình Hòa Nhâm ==>> Bình Hòa = 0.5 điểm

- Theo ngũ hành của thiên can: Tân thuộc Kim, Nhâm thuộc Thủy mà Kim Tương Sinh Thủy ==>> Tương Sinh = 1 điểm

Theo địa chi

Quý bạn tuổi Tân Sửu có địa chi là Sửu chọn tuổi kết hợp làm ăn là tuổi Nhâm Thân có địa chi Thân.

- Theo hợp khắc địa chi có Sửu và Thân Bình Hòa ==>> 0.5 điểm

- Theo ngũ hành của thiên can: Sửu thuộc Thổ, Thân thuộc Kim mà Thổ Tương Sinh Kim ==>> Tương Sinh = 1 điểm

Theo thiên mệnh cung phi

Tuổi Tân Sửu có cung phi thuộc Mộc chọn kết hợp làm ăn với tuổi Nhâm Thân có cung phi thuộc Thủy. Ứng theo Cung Phi Bát Trạch thì Mộc và Thủy là Tương Sinh => = 2 điểm

Theo Ngũ Hành Cung Phi

Tuổi Tân Sửucó ngũ hành cung phi thuộc Chấn chọn kết hợp làm ăn với tuổi Tân Sửu có ngũ hành cung phi thuộc Khảm. Chiếu theo ngũ Hành sinh khắc thì Chấn Thiên Y Lục Hợp => = 2 điểm

Tổng điểm = 9 Bạn có thể kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Nhâm Thân

Xem tuổi Nhâm Thân (1932) hợp làm ngành nghề nào nhất để cuộc sống sẽ sung túc, an nhàn? Tuổi Nhâm Thân hợp với nghề gì

Tuổi Tân Sửu (1961) kết hợp làm ăn tuổi Canh Thìn (1940) tốt hay xấu:

Ngũ hành bản mệnh

- Quý bạn tuổi Tân Sửu có ngũ hành bản mệnh là Thổ chọn tuổi kết hợp làm ăn là tuổi Canh Thìn có ngũ hành bản mệnh: Kim . Theo ngũ hành sinh khắc có: Thổ Tương Sinh Kim ==> Tương Sinh = 2 điểm

Theo thiên can

Quý bạn tuổi Tân Sửu có thiên can là Tân chọn tuổi kết hợp làm ăn là tuổi Canh Thìn có thiên can Canh.

- Theo bình địa thiên can có Tân Bình Hòa Canh ==>> Bình Hòa = 0.5 điểm

- Theo ngũ hành của thiên can: Tân thuộc Kim, Canh thuộc Kim mà Kim Bình Hòa Kim ==>> Bình Hòa = 0.5 điểm

Theo địa chi

Quý bạn tuổi Tân Sửu có địa chi là Sửu chọn tuổi kết hợp làm ăn là tuổi Canh Thìn có địa chi Thìn.

- Theo hợp khắc địa chi có Sửu và Thìn Lục Hợp ==>> 0 điểm

- Theo ngũ hành của thiên can: Sửu thuộc Thổ, Thìn thuộc Thổ mà Thổ Bình Hòa Thổ ==>> Bình Hòa = 0.5 điểm

Theo thiên mệnh cung phi

Tuổi Tân Sửu có cung phi thuộc Mộc chọn kết hợp làm ăn với tuổi Canh Thìn có cung phi thuộc Hỏa. Ứng theo Cung Phi Bát Trạch thì Mộc và Hỏa là Tương Sinh => = 2 điểm

Theo Ngũ Hành Cung Phi

Tuổi Tân Sửucó ngũ hành cung phi thuộc Chấn chọn kết hợp làm ăn với tuổi Tân Sửu có ngũ hành cung phi thuộc Ly. Chiếu theo ngũ Hành sinh khắc thì Chấn Sinh Khí Lục Hợp => = 2 điểm

Tổng điểm = 7.5 Bạn có thể kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Canh Thìn

Xem tuổi Canh Thìn (1940) hợp làm ngành nghề nào nhất để cuộc sống sẽ sung túc, an nhàn? Tuổi Canh Thìn hợp với nghề gì

Tuổi Tân Sửu (1961) kết hợp làm ăn tuổi Tân Tỵ (1941) tốt hay xấu:

Ngũ hành bản mệnh

- Quý bạn tuổi Tân Sửu có ngũ hành bản mệnh là Thổ chọn tuổi kết hợp làm ăn là tuổi Tân Tỵ có ngũ hành bản mệnh: Kim . Theo ngũ hành sinh khắc có: Thổ Tương Sinh Kim ==> Tương Sinh = 2 điểm

Theo thiên can

Quý bạn tuổi Tân Sửu có thiên can là Tân chọn tuổi kết hợp làm ăn là tuổi Tân Tỵ có thiên can Tân.

- Theo bình địa thiên can có Tân Bình Hòa Tân ==>> Lục Hợp = 0 điểm

- Theo ngũ hành của thiên can: Tân thuộc Kim, Tân thuộc Kim mà Kim Bình Hòa Kim ==>> Bình Hòa = 0.5 điểm

Theo địa chi

Quý bạn tuổi Tân Sửu có địa chi là Sửu chọn tuổi kết hợp làm ăn là tuổi Tân Tỵ có địa chi Tỵ.

- Theo hợp khắc địa chi có Sửu và Tỵ Lục Hợp ==>> 1 điểm

- Theo ngũ hành của thiên can: Sửu thuộc Thổ, Tỵ thuộc Hỏa mà Thổ Tương sinh Hỏa ==>> Lục Hợp = 0 điểm

Theo thiên mệnh cung phi

Tuổi Tân Sửu có cung phi thuộc Mộc chọn kết hợp làm ăn với tuổi Tân Tỵ có cung phi thuộc Thủy. Ứng theo Cung Phi Bát Trạch thì Mộc và Thủy là Tương Sinh => = 2 điểm

Theo Ngũ Hành Cung Phi

Tuổi Tân Sửucó ngũ hành cung phi thuộc Chấn chọn kết hợp làm ăn với tuổi Tân Sửu có ngũ hành cung phi thuộc Khảm. Chiếu theo ngũ Hành sinh khắc thì Chấn Thiên Y Lục Hợp => = 2 điểm

Tổng điểm = 7.5 Bạn có thể kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Tân Tỵ

Xem tuổi Tân Tỵ (1941) hợp làm ngành nghề nào nhất để cuộc sống sẽ sung túc, an nhàn? Tuổi Tân Tỵ hợp với nghề gì

Tuổi Tân Sửu (1961) kết hợp làm ăn tuổi Kỷ Sửu (1949) tốt hay xấu:

Ngũ hành bản mệnh

- Quý bạn tuổi Tân Sửu có ngũ hành bản mệnh là Thổ chọn tuổi kết hợp làm ăn là tuổi Kỷ Sửu có ngũ hành bản mệnh: Hỏa . Theo ngũ hành sinh khắc có: Thổ Tương Sinh Hỏa ==> Tương Sinh = 2 điểm

Theo thiên can

Quý bạn tuổi Tân Sửu có thiên can là Tân chọn tuổi kết hợp làm ăn là tuổi Kỷ Sửu có thiên can Kỷ.

- Theo bình địa thiên can có Tân Bình Hòa Kỷ ==>> Bình Hòa = 0.5 điểm

- Theo ngũ hành của thiên can: Tân thuộc Kim, Kỷ thuộc Thổ mà Kim Tương sinh Thổ ==>> Lục Hợp = 0 điểm

Theo địa chi

Quý bạn tuổi Tân Sửu có địa chi là Sửu chọn tuổi kết hợp làm ăn là tuổi Kỷ Sửu có địa chi Sửu.

- Theo hợp khắc địa chi có Sửu và Sửu Lục Hợp ==>> 1 điểm

- Theo ngũ hành của thiên can: Sửu thuộc Thổ, Sửu thuộc Thổ mà Thổ Bình Hòa Thổ ==>> Bình Hòa = 0.5 điểm

Theo thiên mệnh cung phi

Tuổi Tân Sửu có cung phi thuộc Mộc chọn kết hợp làm ăn với tuổi Kỷ Sửu có cung phi thuộc Hỏa. Ứng theo Cung Phi Bát Trạch thì Mộc và Hỏa là Tương Sinh => = 2 điểm

Theo Ngũ Hành Cung Phi

Tuổi Tân Sửucó ngũ hành cung phi thuộc Chấn chọn kết hợp làm ăn với tuổi Tân Sửu có ngũ hành cung phi thuộc Ly. Chiếu theo ngũ Hành sinh khắc thì Chấn Sinh Khí Lục Hợp => = 2 điểm

Tổng điểm = 8 Bạn có thể kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Kỷ Sửu

Xem tuổi Kỷ Sửu (1949) hợp làm ngành nghề nào nhất để cuộc sống sẽ sung túc, an nhàn? Tuổi Kỷ Sửu hợp với nghề gì

Tuổi Tân Sửu (1961) kết hợp làm ăn tuổi Nhâm Dần (1962) tốt hay xấu:

Ngũ hành bản mệnh

- Quý bạn tuổi Tân Sửu có ngũ hành bản mệnh là Thổ chọn tuổi kết hợp làm ăn là tuổi Nhâm Dần có ngũ hành bản mệnh: Kim . Theo ngũ hành sinh khắc có: Thổ Tương Sinh Kim ==> Tương Sinh = 2 điểm

Theo thiên can

Quý bạn tuổi Tân Sửu có thiên can là Tân chọn tuổi kết hợp làm ăn là tuổi Nhâm Dần có thiên can Nhâm.

- Theo bình địa thiên can có Tân Bình Hòa Nhâm ==>> Bình Hòa = 0.5 điểm

- Theo ngũ hành của thiên can: Tân thuộc Kim, Nhâm thuộc Thủy mà Kim Tương Sinh Thủy ==>> Tương Sinh = 1 điểm

Theo địa chi

Quý bạn tuổi Tân Sửu có địa chi là Sửu chọn tuổi kết hợp làm ăn là tuổi Nhâm Dần có địa chi Dần.

- Theo hợp khắc địa chi có Sửu và Dần Bình Hòa ==>> 0.5 điểm

- Theo ngũ hành của thiên can: Sửu thuộc Thổ, Dần thuộc Mộc mà Thổ Tương Khắc Mộc ==>> Tương Khắc = 0 điểm

Theo thiên mệnh cung phi

Tuổi Tân Sửu có cung phi thuộc Mộc chọn kết hợp làm ăn với tuổi Nhâm Dần có cung phi thuộc Mộc. Ứng theo Cung Phi Bát Trạch thì Mộc và Mộc là Lục Hợp => = 1 điểm

Theo Ngũ Hành Cung Phi

Tuổi Tân Sửucó ngũ hành cung phi thuộc Chấn chọn kết hợp làm ăn với tuổi Tân Sửu có ngũ hành cung phi thuộc Tốn. Chiếu theo ngũ Hành sinh khắc thì Chấn Diên Niên Lục Hợp => = 2 điểm

Tổng điểm = 7 Bạn có thể kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Nhâm Dần

Xem tuổi Nhâm Dần (1962) hợp làm ngành nghề nào nhất để cuộc sống sẽ sung túc, an nhàn? Tuổi Nhâm Dần hợp với nghề gì

Tuổi Tân Sửu (1961) kết hợp làm ăn tuổi Mậu Thân (1968) tốt hay xấu:

Ngũ hành bản mệnh

- Quý bạn tuổi Tân Sửu có ngũ hành bản mệnh là Thổ chọn tuổi kết hợp làm ăn là tuổi Mậu Thân có ngũ hành bản mệnh: Thổ . Theo ngũ hành sinh khắc có: Thổ Bình Hòa Thổ ==> Bình Hòa = 1 điểm

Theo thiên can

Quý bạn tuổi Tân Sửu có thiên can là Tân chọn tuổi kết hợp làm ăn là tuổi Mậu Thân có thiên can Mậu.

- Theo bình địa thiên can có Tân Bình Hòa Mậu ==>> Bình Hòa = 0.5 điểm

- Theo ngũ hành của thiên can: Tân thuộc Kim, Mậu thuộc Thổ mà Kim Tương sinh Thổ ==>> Lục Hợp = 0 điểm

Theo địa chi

Quý bạn tuổi Tân Sửu có địa chi là Sửu chọn tuổi kết hợp làm ăn là tuổi Mậu Thân có địa chi Thân.

- Theo hợp khắc địa chi có Sửu và Thân Bình Hòa ==>> 0.5 điểm

- Theo ngũ hành của thiên can: Sửu thuộc Thổ, Thân thuộc Kim mà Thổ Tương Sinh Kim ==>> Tương Sinh = 1 điểm

Theo thiên mệnh cung phi

Tuổi Tân Sửu có cung phi thuộc Mộc chọn kết hợp làm ăn với tuổi Mậu Thân có cung phi thuộc Thủy. Ứng theo Cung Phi Bát Trạch thì Mộc và Thủy là Tương Sinh => = 2 điểm

Theo Ngũ Hành Cung Phi

Tuổi Tân Sửucó ngũ hành cung phi thuộc Chấn chọn kết hợp làm ăn với tuổi Tân Sửu có ngũ hành cung phi thuộc Khảm. Chiếu theo ngũ Hành sinh khắc thì Chấn Thiên Y Lục Hợp => = 2 điểm

Tổng điểm = 7 Bạn có thể kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Mậu Thân

Xem tuổi Mậu Thân (1968) hợp làm ngành nghề nào nhất để cuộc sống sẽ sung túc, an nhàn? Tuổi Mậu Thân hợp với nghề gì

Tuổi Tân Sửu (1961) kết hợp làm ăn tuổi Ất Sửu (1985) tốt hay xấu:

Ngũ hành bản mệnh

- Quý bạn tuổi Tân Sửu có ngũ hành bản mệnh là Thổ chọn tuổi kết hợp làm ăn là tuổi Ất Sửu có ngũ hành bản mệnh: Kim . Theo ngũ hành sinh khắc có: Thổ Tương Sinh Kim ==> Tương Sinh = 2 điểm

Theo thiên can

Quý bạn tuổi Tân Sửu có thiên can là Tân chọn tuổi kết hợp làm ăn là tuổi Ất Sửu có thiên can Ất.

- Theo bình địa thiên can có Tân Tương Xung Ất ==>> Lục Hợp = 0 điểm

- Theo ngũ hành của thiên can: Tân thuộc Kim, Ất thuộc Mộc mà Kim Tương khắc Mộc ==>> Lục Hợp = 0 điểm

Theo địa chi

Quý bạn tuổi Tân Sửu có địa chi là Sửu chọn tuổi kết hợp làm ăn là tuổi Ất Sửu có địa chi Sửu.

- Theo hợp khắc địa chi có Sửu và Sửu Lục Hợp ==>> 1 điểm

- Theo ngũ hành của thiên can: Sửu thuộc Thổ, Sửu thuộc Thổ mà Thổ Bình Hòa Thổ ==>> Bình Hòa = 0.5 điểm

Theo thiên mệnh cung phi

Tuổi Tân Sửu có cung phi thuộc Mộc chọn kết hợp làm ăn với tuổi Ất Sửu có cung phi thuộc Hỏa. Ứng theo Cung Phi Bát Trạch thì Mộc và Hỏa là Tương Sinh => = 2 điểm

Theo Ngũ Hành Cung Phi

Tuổi Tân Sửucó ngũ hành cung phi thuộc Chấn chọn kết hợp làm ăn với tuổi Tân Sửu có ngũ hành cung phi thuộc Ly. Chiếu theo ngũ Hành sinh khắc thì Chấn Sinh Khí Lục Hợp => = 2 điểm

Tổng điểm = 7.5 Bạn có thể kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Ất Sửu

Xem tuổi Ất Sửu (1985) hợp làm ngành nghề nào nhất để cuộc sống sẽ sung túc, an nhàn? Tuổi Ất Sửu hợp với nghề gì

Tuổi Tân Sửu (1961) kết hợp làm ăn tuổi Bính Dần (1986) tốt hay xấu:

Ngũ hành bản mệnh

- Quý bạn tuổi Tân Sửu có ngũ hành bản mệnh là Thổ chọn tuổi kết hợp làm ăn là tuổi Bính Dần có ngũ hành bản mệnh: Hỏa . Theo ngũ hành sinh khắc có: Thổ Tương Sinh Hỏa ==> Tương Sinh = 2 điểm

Theo thiên can

Quý bạn tuổi Tân Sửu có thiên can là Tân chọn tuổi kết hợp làm ăn là tuổi Bính Dần có thiên can Bính.

- Theo bình địa thiên can có Tân Tương Sinh Bính ==>> Tương Sinh = 1 điểm

- Theo ngũ hành của thiên can: Tân thuộc Kim, Bính thuộc Hỏa mà Kim Tương Khắc Hỏa ==>> Tương Khắc = 0 điểm

Theo địa chi

Quý bạn tuổi Tân Sửu có địa chi là Sửu chọn tuổi kết hợp làm ăn là tuổi Bính Dần có địa chi Dần.

- Theo hợp khắc địa chi có Sửu và Dần Bình Hòa ==>> 0.5 điểm

- Theo ngũ hành của thiên can: Sửu thuộc Thổ, Dần thuộc Mộc mà Thổ Tương Khắc Mộc ==>> Tương Khắc = 0 điểm

Theo thiên mệnh cung phi

Tuổi Tân Sửu có cung phi thuộc Mộc chọn kết hợp làm ăn với tuổi Bính Dần có cung phi thuộc Thủy. Ứng theo Cung Phi Bát Trạch thì Mộc và Thủy là Tương Sinh => = 2 điểm

Theo Ngũ Hành Cung Phi

Tuổi Tân Sửucó ngũ hành cung phi thuộc Chấn chọn kết hợp làm ăn với tuổi Tân Sửu có ngũ hành cung phi thuộc Khảm. Chiếu theo ngũ Hành sinh khắc thì Chấn Thiên Y Lục Hợp => = 2 điểm

Tổng điểm = 7.5 Bạn có thể kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Bính Dần

Xem tuổi Bính Dần (1986) hợp làm ngành nghề nào nhất để cuộc sống sẽ sung túc, an nhàn? Tuổi Bính Dần hợp với nghề gì

Với những phân tích tuổi Tân Sửu hợp làm ăn với tuổi nào, sinh năm 1961 hợp làm ăn với tuổi nào chi tiết nhất dựa vào ngũ hành bản mệnh, thiên can địa chi, theo thiên mệnh cung phi hay theo ngũ hành cung phi…. chúng tôi đã xuất ra kết quả theo nghĩa tường mình để quý bạn dễ hiểu nhất. Mong rằng qua đó việc chọn đối tác làm ăn hợp tuối Tân Sửu sẽ dễ dàng hơn, đem đến sự nghiệp thành công và phát đạt nhất.

 

LƯU Ý: Một người doanh nhân thường sử dụng điện thoại trong công việc rất nhiều, vậy tuổi 1961 đã xem số điện thoại của mình có hợp phong thủy, hợp tuổi hay không? Sim điện thoại hợp tuổi 1961 giúp tương trợ bản mệnh và gia tăng cát lộc, xem và chọn số điện thoại hợp tuổi ngay tại XEM PHONG THỦY SIM

 

Từ khóa tìm kiếm:

 

  • tuổi Tân Sửu  1961 làm ăn hợp với tuổi nào

  • nữ sinh năm 1961 hợp làm ăn với tuổi nào

  • nam sinh năm 1961 hợp làm ăn với tuổi nào

  • ….

 

Contents[MỤC LỤC]

Tổng Đài Tư Vấn Miễn Phí

icon-phone-simhoptuoi.com.vn0766.139.189

icon-thai-cuc-simhoptuoi.com.vnXEM PHONG THỦY SÓ

icon-thai-cuc-simhoptuoi.com.vnỨng dụng phong thủy

icon-thai-cuc-simhoptuoi.com.vnTin tức sim phong thủy

icon-thai-cuc-simhoptuoi.com.vnTư vấn trực tuyến