Xem tuổi Mậu Tuất 1958 hợp với tuổi nào trong làm ăn

Nhập đầy đủ thông tin để xem kết quả chính xác nhất!

Tuổi Mậu Tuất 1958 hợp làm ăn với tuổi nào nhất?

 

Trong công việc, nhất là đối với việc kinh doanh buôn bán thì việc chọn đối tác làm ăn hợp tuổi Mậu Tuất rất quan trọng, ảnh hưởng không nhỏ đến sự thành bại trong tương lai. Chọn tuổi làm ăn hợp với Mậu Tuất sẽ giúp đem lại may mắn và thuận lợi trong sự nghiệp.

 

Chọn tuổi hợp làm ăn với Mậu Tuất 1958 được dựa vào những yếu tố:

 

  • Xem sinh năm 1958 hợp làm ăn với tuổi nào theo ngũ hành bản mệnh

 

  • Chọn sinh năm 1958 làm ăn hợp với tuổi nào theo thiên can

 

  • Xem tuổi hợp làm ăn với Mậu Tuất theo địa chi

 

  • Chọn tuổi Mậu Tuất hợp với tuổi nào trong làm ăn theo thiên mệnh cung phi

 

  • Xem tuổi Mậu Tuất 1958 làm ăn hợp với tuổi nào theo ngũ hành cung phi

 

Công cụ Xem tuổi làm ăn của simhoptuoi.com.vn sẽ giúp quý bạn xem tuổi Mậu Tuất hợp với tuổi nào trong làm ăn, sinh năm 1958 hợp làm ăn với tuổi nào dễ dàng và chính xác nhất chỉ với một cú nhập chuột:

Thông tin về người tuổi 1958

1958

Bình địa Mộc ( mệnh Mộc )

Mậu

Tuất

Càn

Kim


Tổng hợp những tuổi hợp làm ăn với tuổi Mậu Tuất

0

1936 - Bính Tý

7

Tại đây

1

1945 - Ất Dậu

7.5

Tại đây

2

1948 - Mậu Tý

7.5

Tại đây

3

1951 - Tân Mão

7.5

Tại đây

4

1956 - Bính Thân

7.5

Tại đây

5

1957 - Đinh Dậu

7.5

Tại đây

6

1966 - Bính Ngọ

7.5

Tại đây

7

1975 - Ất Mão

7.5

Tại đây

8

1978 - Mậu Ngọ

8

Tại đây

9

1981 - Tân Dậu

7.5

Tại đây

10

1982 - Nhâm Tuất

7

Tại đây

11

1987 - Đinh Mão

7.5

Tại đây

star Sử dụng số điện thoại hợp tuổi giúp làm ăn, kinh doanh thuận lợi hơn, xem ngay: SIM HỢP TUỔI 1958

Tuổi Mậu Tuất (1958) kết hợp làm ăn tuổi Bính Tý (1936) tốt hay xấu:

Ngũ hành bản mệnh

- Quý bạn tuổi Mậu Tuất có ngũ hành bản mệnh là Mộc chọn tuổi kết hợp làm ăn là tuổi Bính Tý có ngũ hành bản mệnh: Thủy . Theo ngũ hành sinh khắc có: Mộc Tương Sinh Thủy ==> Tương Sinh = 2 điểm

Theo thiên can

Quý bạn tuổi Mậu Tuất có thiên can là Mậu chọn tuổi kết hợp làm ăn là tuổi Bính Tý có thiên can Bính.

- Theo bình địa thiên can có Mậu Bình Hòa Bính ==>> Bình Hòa = 0.5 điểm

- Theo ngũ hành của thiên can: Mậu thuộc Thổ, Bính thuộc Hỏa mà Thổ Tương sinh Hỏa ==>> Lục Hợp = 0 điểm

Theo địa chi

Quý bạn tuổi Mậu Tuất có địa chi là Tuất chọn tuổi kết hợp làm ăn là tuổi Bính Tý có địa chi Tý.

- Theo hợp khắc địa chi có Tuất và Tý Bình Hòa ==>> 0.5 điểm

- Theo ngũ hành của thiên can: Tuất thuộc Thổ, Tý thuộc Hỏa mà Thổ Tương khắc Hỏa ==>> Lục Hợp = 0 điểm

Theo thiên mệnh cung phi

Tuổi Mậu Tuất có cung phi thuộc Kim chọn kết hợp làm ăn với tuổi Bính Tý có cung phi thuộc Thổ. Ứng theo Cung Phi Bát Trạch thì Kim và Thổ là Tương Sinh => = 2 điểm

Theo Ngũ Hành Cung Phi

Tuổi Mậu Tuấtcó ngũ hành cung phi thuộc Càn chọn kết hợp làm ăn với tuổi Mậu Tuất có ngũ hành cung phi thuộc Cấn. Chiếu theo ngũ Hành sinh khắc thì Càn Thiên Y Lục Hợp => = 2 điểm

Tổng điểm = 7 Bạn có thể kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Bính Tý

Xem tuổi Bính Tý (1936) hợp làm ngành nghề nào nhất để cuộc sống sẽ sung túc, an nhàn? Tuổi Bính Tý hợp với nghề gì

Tuổi Mậu Tuất (1958) kết hợp làm ăn tuổi Ất Dậu (1945) tốt hay xấu:

Ngũ hành bản mệnh

- Quý bạn tuổi Mậu Tuất có ngũ hành bản mệnh là Mộc chọn tuổi kết hợp làm ăn là tuổi Ất Dậu có ngũ hành bản mệnh: Thủy . Theo ngũ hành sinh khắc có: Mộc Tương Sinh Thủy ==> Tương Sinh = 2 điểm

Theo thiên can

Quý bạn tuổi Mậu Tuất có thiên can là Mậu chọn tuổi kết hợp làm ăn là tuổi Ất Dậu có thiên can Ất.

- Theo bình địa thiên can có Mậu Bình Hòa Ất ==>> Bình Hòa = 0.5 điểm

- Theo ngũ hành của thiên can: Mậu thuộc Thổ, Ất thuộc Mộc mà Thổ Tương Khắc Mộc ==>> Tương Khắc = 0 điểm

Theo địa chi

Quý bạn tuổi Mậu Tuất có địa chi là Tuất chọn tuổi kết hợp làm ăn là tuổi Ất Dậu có địa chi Dậu.

- Theo hợp khắc địa chi có Tuất và Dậu Lục Hợp ==>> 0 điểm

- Theo ngũ hành của thiên can: Tuất thuộc Thổ, Dậu thuộc Kim mà Thổ Tương Sinh Kim ==>> Tương Sinh = 1 điểm

Theo thiên mệnh cung phi

Tuổi Mậu Tuất có cung phi thuộc Kim chọn kết hợp làm ăn với tuổi Ất Dậu có cung phi thuộc Thổ. Ứng theo Cung Phi Bát Trạch thì Kim và Thổ là Tương Sinh => = 2 điểm

Theo Ngũ Hành Cung Phi

Tuổi Mậu Tuấtcó ngũ hành cung phi thuộc Càn chọn kết hợp làm ăn với tuổi Mậu Tuất có ngũ hành cung phi thuộc Cấn. Chiếu theo ngũ Hành sinh khắc thì Càn Thiên Y Lục Hợp => = 2 điểm

Tổng điểm = 7.5 Bạn có thể kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Ất Dậu

Xem tuổi Ất Dậu (1945) hợp làm ngành nghề nào nhất để cuộc sống sẽ sung túc, an nhàn? Tuổi Ất Dậu hợp với nghề gì

Tuổi Mậu Tuất (1958) kết hợp làm ăn tuổi Mậu Tý (1948) tốt hay xấu:

Ngũ hành bản mệnh

- Quý bạn tuổi Mậu Tuất có ngũ hành bản mệnh là Mộc chọn tuổi kết hợp làm ăn là tuổi Mậu Tý có ngũ hành bản mệnh: Hỏa . Theo ngũ hành sinh khắc có: Mộc Tương Sinh Hỏa ==> Tương Sinh = 2 điểm

Theo thiên can

Quý bạn tuổi Mậu Tuất có thiên can là Mậu chọn tuổi kết hợp làm ăn là tuổi Mậu Tý có thiên can Mậu.

- Theo bình địa thiên can có Mậu Bình Hòa Mậu ==>> Bình Hòa = 0.5 điểm

- Theo ngũ hành của thiên can: Mậu thuộc Thổ, Mậu thuộc Thổ mà Thổ Bình Hòa Thổ ==>> Bình Hòa = 0.5 điểm

Theo địa chi

Quý bạn tuổi Mậu Tuất có địa chi là Tuất chọn tuổi kết hợp làm ăn là tuổi Mậu Tý có địa chi Tý.

- Theo hợp khắc địa chi có Tuất và Tý Bình Hòa ==>> 0.5 điểm

- Theo ngũ hành của thiên can: Tuất thuộc Thổ, Tý thuộc Hỏa mà Thổ Tương khắc Hỏa ==>> Lục Hợp = 0 điểm

Theo thiên mệnh cung phi

Tuổi Mậu Tuất có cung phi thuộc Kim chọn kết hợp làm ăn với tuổi Mậu Tý có cung phi thuộc Thổ. Ứng theo Cung Phi Bát Trạch thì Kim và Thổ là Tương Sinh => = 2 điểm

Theo Ngũ Hành Cung Phi

Tuổi Mậu Tuấtcó ngũ hành cung phi thuộc Càn chọn kết hợp làm ăn với tuổi Mậu Tuất có ngũ hành cung phi thuộc Cấn. Chiếu theo ngũ Hành sinh khắc thì Càn Thiên Y Lục Hợp => = 2 điểm

Tổng điểm = 7.5 Bạn có thể kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Mậu Tý

Xem tuổi Mậu Tý (1948) hợp làm ngành nghề nào nhất để cuộc sống sẽ sung túc, an nhàn? Tuổi Mậu Tý hợp với nghề gì

Tuổi Mậu Tuất (1958) kết hợp làm ăn tuổi Tân Mão (1951) tốt hay xấu:

Ngũ hành bản mệnh

- Quý bạn tuổi Mậu Tuất có ngũ hành bản mệnh là Mộc chọn tuổi kết hợp làm ăn là tuổi Tân Mão có ngũ hành bản mệnh: Mộc . Theo ngũ hành sinh khắc có: Mộc Bình Hòa Mộc ==> Lục Hợp = 1 điểm

Theo thiên can

Quý bạn tuổi Mậu Tuất có thiên can là Mậu chọn tuổi kết hợp làm ăn là tuổi Tân Mão có thiên can Tân.

- Theo bình địa thiên can có Mậu Bình Hòa Tân ==>> Bình Hòa = 0.5 điểm

- Theo ngũ hành của thiên can: Mậu thuộc Thổ, Tân thuộc Kim mà Thổ Tương Sinh Kim ==>> Tương Sinh = 1 điểm

Theo địa chi

Quý bạn tuổi Mậu Tuất có địa chi là Tuất chọn tuổi kết hợp làm ăn là tuổi Tân Mão có địa chi Mão.

- Theo hợp khắc địa chi có Tuất và Mão Lục Hợp ==>> 1 điểm

- Theo ngũ hành của thiên can: Tuất thuộc Thổ, Mão thuộc Mộc mà Thổ Tương Khắc Mộc ==>> Tương Khắc = 0 điểm

Theo thiên mệnh cung phi

Tuổi Mậu Tuất có cung phi thuộc Kim chọn kết hợp làm ăn với tuổi Tân Mão có cung phi thuộc Thổ. Ứng theo Cung Phi Bát Trạch thì Kim và Thổ là Tương Sinh => = 2 điểm

Theo Ngũ Hành Cung Phi

Tuổi Mậu Tuấtcó ngũ hành cung phi thuộc Càn chọn kết hợp làm ăn với tuổi Mậu Tuất có ngũ hành cung phi thuộc Khôn. Chiếu theo ngũ Hành sinh khắc thì Càn Diên Niên Lục Hợp => = 2 điểm

Tổng điểm = 7.5 Bạn có thể kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Tân Mão

Xem tuổi Tân Mão (1951) hợp làm ngành nghề nào nhất để cuộc sống sẽ sung túc, an nhàn? Tuổi Tân Mão hợp với nghề gì

Tuổi Mậu Tuất (1958) kết hợp làm ăn tuổi Bính Thân (1956) tốt hay xấu:

Ngũ hành bản mệnh

- Quý bạn tuổi Mậu Tuất có ngũ hành bản mệnh là Mộc chọn tuổi kết hợp làm ăn là tuổi Bính Thân có ngũ hành bản mệnh: Hỏa . Theo ngũ hành sinh khắc có: Mộc Tương Sinh Hỏa ==> Tương Sinh = 2 điểm

Theo thiên can

Quý bạn tuổi Mậu Tuất có thiên can là Mậu chọn tuổi kết hợp làm ăn là tuổi Bính Thân có thiên can Bính.

- Theo bình địa thiên can có Mậu Bình Hòa Bính ==>> Bình Hòa = 0.5 điểm

- Theo ngũ hành của thiên can: Mậu thuộc Thổ, Bính thuộc Hỏa mà Thổ Tương sinh Hỏa ==>> Lục Hợp = 0 điểm

Theo địa chi

Quý bạn tuổi Mậu Tuất có địa chi là Tuất chọn tuổi kết hợp làm ăn là tuổi Bính Thân có địa chi Thân.

- Theo hợp khắc địa chi có Tuất và Thân Lục Hợp ==>> 1 điểm

- Theo ngũ hành của thiên can: Tuất thuộc Thổ, Thân thuộc Kim mà Thổ Tương Sinh Kim ==>> Tương Sinh = 1 điểm

Theo thiên mệnh cung phi

Tuổi Mậu Tuất có cung phi thuộc Kim chọn kết hợp làm ăn với tuổi Bính Thân có cung phi thuộc Kim. Ứng theo Cung Phi Bát Trạch thì Kim và Kim là Bình Hòa => = 1 điểm

Theo Ngũ Hành Cung Phi

Tuổi Mậu Tuấtcó ngũ hành cung phi thuộc Càn chọn kết hợp làm ăn với tuổi Mậu Tuất có ngũ hành cung phi thuộc Đoài. Chiếu theo ngũ Hành sinh khắc thì Càn Sinh Khí Lục Hợp => = 2 điểm

Tổng điểm = 7.5 Bạn có thể kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Bính Thân

Xem tuổi Bính Thân (1956) hợp làm ngành nghề nào nhất để cuộc sống sẽ sung túc, an nhàn? Tuổi Bính Thân hợp với nghề gì

Tuổi Mậu Tuất (1958) kết hợp làm ăn tuổi Đinh Dậu (1957) tốt hay xấu:

Ngũ hành bản mệnh

- Quý bạn tuổi Mậu Tuất có ngũ hành bản mệnh là Mộc chọn tuổi kết hợp làm ăn là tuổi Đinh Dậu có ngũ hành bản mệnh: Hỏa . Theo ngũ hành sinh khắc có: Mộc Tương Sinh Hỏa ==> Tương Sinh = 2 điểm

Theo thiên can

Quý bạn tuổi Mậu Tuất có thiên can là Mậu chọn tuổi kết hợp làm ăn là tuổi Đinh Dậu có thiên can Đinh.

- Theo bình địa thiên can có Mậu Bình Hòa Đinh ==>> Bình Hòa = 0.5 điểm

- Theo ngũ hành của thiên can: Mậu thuộc Thổ, Đinh thuộc Hỏa mà Thổ Tương sinh Hỏa ==>> Lục Hợp = 0 điểm

Theo địa chi

Quý bạn tuổi Mậu Tuất có địa chi là Tuất chọn tuổi kết hợp làm ăn là tuổi Đinh Dậu có địa chi Dậu.

- Theo hợp khắc địa chi có Tuất và Dậu Lục Hợp ==>> 0 điểm

- Theo ngũ hành của thiên can: Tuất thuộc Thổ, Dậu thuộc Kim mà Thổ Tương Sinh Kim ==>> Tương Sinh = 1 điểm

Theo thiên mệnh cung phi

Tuổi Mậu Tuất có cung phi thuộc Kim chọn kết hợp làm ăn với tuổi Đinh Dậu có cung phi thuộc Thổ. Ứng theo Cung Phi Bát Trạch thì Kim và Thổ là Tương Sinh => = 2 điểm

Theo Ngũ Hành Cung Phi

Tuổi Mậu Tuấtcó ngũ hành cung phi thuộc Càn chọn kết hợp làm ăn với tuổi Mậu Tuất có ngũ hành cung phi thuộc Cấn. Chiếu theo ngũ Hành sinh khắc thì Càn Thiên Y Lục Hợp => = 2 điểm

Tổng điểm = 7.5 Bạn có thể kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Đinh Dậu

Xem tuổi Đinh Dậu (1957) hợp làm ngành nghề nào nhất để cuộc sống sẽ sung túc, an nhàn? Tuổi Đinh Dậu hợp với nghề gì

Tuổi Mậu Tuất (1958) kết hợp làm ăn tuổi Bính Ngọ (1966) tốt hay xấu:

Ngũ hành bản mệnh

- Quý bạn tuổi Mậu Tuất có ngũ hành bản mệnh là Mộc chọn tuổi kết hợp làm ăn là tuổi Bính Ngọ có ngũ hành bản mệnh: Thủy . Theo ngũ hành sinh khắc có: Mộc Tương Sinh Thủy ==> Tương Sinh = 2 điểm

Theo thiên can

Quý bạn tuổi Mậu Tuất có thiên can là Mậu chọn tuổi kết hợp làm ăn là tuổi Bính Ngọ có thiên can Bính.

- Theo bình địa thiên can có Mậu Bình Hòa Bính ==>> Bình Hòa = 0.5 điểm

- Theo ngũ hành của thiên can: Mậu thuộc Thổ, Bính thuộc Hỏa mà Thổ Tương sinh Hỏa ==>> Lục Hợp = 0 điểm

Theo địa chi

Quý bạn tuổi Mậu Tuất có địa chi là Tuất chọn tuổi kết hợp làm ăn là tuổi Bính Ngọ có địa chi Ngọ.

- Theo hợp khắc địa chi có Tuất và Ngọ Lục Hợp ==>> 1 điểm

- Theo ngũ hành của thiên can: Tuất thuộc Thổ, Ngọ thuộc Hỏa mà Thổ Tương sinh Hỏa ==>> Lục Hợp = 0 điểm

Theo thiên mệnh cung phi

Tuổi Mậu Tuất có cung phi thuộc Kim chọn kết hợp làm ăn với tuổi Bính Ngọ có cung phi thuộc Thổ. Ứng theo Cung Phi Bát Trạch thì Kim và Thổ là Tương Sinh => = 2 điểm

Theo Ngũ Hành Cung Phi

Tuổi Mậu Tuấtcó ngũ hành cung phi thuộc Càn chọn kết hợp làm ăn với tuổi Mậu Tuất có ngũ hành cung phi thuộc Cấn. Chiếu theo ngũ Hành sinh khắc thì Càn Thiên Y Lục Hợp => = 2 điểm

Tổng điểm = 7.5 Bạn có thể kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Bính Ngọ

Xem tuổi Bính Ngọ (1966) hợp làm ngành nghề nào nhất để cuộc sống sẽ sung túc, an nhàn? Tuổi Bính Ngọ hợp với nghề gì

Tuổi Mậu Tuất (1958) kết hợp làm ăn tuổi Ất Mão (1975) tốt hay xấu:

Ngũ hành bản mệnh

- Quý bạn tuổi Mậu Tuất có ngũ hành bản mệnh là Mộc chọn tuổi kết hợp làm ăn là tuổi Ất Mão có ngũ hành bản mệnh: Thủy . Theo ngũ hành sinh khắc có: Mộc Tương Sinh Thủy ==> Tương Sinh = 2 điểm

Theo thiên can

Quý bạn tuổi Mậu Tuất có thiên can là Mậu chọn tuổi kết hợp làm ăn là tuổi Ất Mão có thiên can Ất.

- Theo bình địa thiên can có Mậu Bình Hòa Ất ==>> Bình Hòa = 0.5 điểm

- Theo ngũ hành của thiên can: Mậu thuộc Thổ, Ất thuộc Mộc mà Thổ Tương Khắc Mộc ==>> Tương Khắc = 0 điểm

Theo địa chi

Quý bạn tuổi Mậu Tuất có địa chi là Tuất chọn tuổi kết hợp làm ăn là tuổi Ất Mão có địa chi Mão.

- Theo hợp khắc địa chi có Tuất và Mão Lục Hợp ==>> 1 điểm

- Theo ngũ hành của thiên can: Tuất thuộc Thổ, Mão thuộc Mộc mà Thổ Tương Khắc Mộc ==>> Tương Khắc = 0 điểm

Theo thiên mệnh cung phi

Tuổi Mậu Tuất có cung phi thuộc Kim chọn kết hợp làm ăn với tuổi Ất Mão có cung phi thuộc Thổ. Ứng theo Cung Phi Bát Trạch thì Kim và Thổ là Tương Sinh => = 2 điểm

Theo Ngũ Hành Cung Phi

Tuổi Mậu Tuấtcó ngũ hành cung phi thuộc Càn chọn kết hợp làm ăn với tuổi Mậu Tuất có ngũ hành cung phi thuộc Cấn. Chiếu theo ngũ Hành sinh khắc thì Càn Thiên Y Lục Hợp => = 2 điểm

Tổng điểm = 7.5 Bạn có thể kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Ất Mão

Xem tuổi Ất Mão (1975) hợp làm ngành nghề nào nhất để cuộc sống sẽ sung túc, an nhàn? Tuổi Ất Mão hợp với nghề gì

Tuổi Mậu Tuất (1958) kết hợp làm ăn tuổi Mậu Ngọ (1978) tốt hay xấu:

Ngũ hành bản mệnh

- Quý bạn tuổi Mậu Tuất có ngũ hành bản mệnh là Mộc chọn tuổi kết hợp làm ăn là tuổi Mậu Ngọ có ngũ hành bản mệnh: Hỏa . Theo ngũ hành sinh khắc có: Mộc Tương Sinh Hỏa ==> Tương Sinh = 2 điểm

Theo thiên can

Quý bạn tuổi Mậu Tuất có thiên can là Mậu chọn tuổi kết hợp làm ăn là tuổi Mậu Ngọ có thiên can Mậu.

- Theo bình địa thiên can có Mậu Bình Hòa Mậu ==>> Bình Hòa = 0.5 điểm

- Theo ngũ hành của thiên can: Mậu thuộc Thổ, Mậu thuộc Thổ mà Thổ Bình Hòa Thổ ==>> Bình Hòa = 0.5 điểm

Theo địa chi

Quý bạn tuổi Mậu Tuất có địa chi là Tuất chọn tuổi kết hợp làm ăn là tuổi Mậu Ngọ có địa chi Ngọ.

- Theo hợp khắc địa chi có Tuất và Ngọ Lục Hợp ==>> 1 điểm

- Theo ngũ hành của thiên can: Tuất thuộc Thổ, Ngọ thuộc Hỏa mà Thổ Tương sinh Hỏa ==>> Lục Hợp = 0 điểm

Theo thiên mệnh cung phi

Tuổi Mậu Tuất có cung phi thuộc Kim chọn kết hợp làm ăn với tuổi Mậu Ngọ có cung phi thuộc Thổ. Ứng theo Cung Phi Bát Trạch thì Kim và Thổ là Tương Sinh => = 2 điểm

Theo Ngũ Hành Cung Phi

Tuổi Mậu Tuấtcó ngũ hành cung phi thuộc Càn chọn kết hợp làm ăn với tuổi Mậu Tuất có ngũ hành cung phi thuộc Khôn. Chiếu theo ngũ Hành sinh khắc thì Càn Diên Niên Lục Hợp => = 2 điểm

Tổng điểm = 8 Bạn có thể kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Mậu Ngọ

Xem tuổi Mậu Ngọ (1978) hợp làm ngành nghề nào nhất để cuộc sống sẽ sung túc, an nhàn? Tuổi Mậu Ngọ hợp với nghề gì

Tuổi Mậu Tuất (1958) kết hợp làm ăn tuổi Tân Dậu (1981) tốt hay xấu:

Ngũ hành bản mệnh

- Quý bạn tuổi Mậu Tuất có ngũ hành bản mệnh là Mộc chọn tuổi kết hợp làm ăn là tuổi Tân Dậu có ngũ hành bản mệnh: Mộc . Theo ngũ hành sinh khắc có: Mộc Bình Hòa Mộc ==> Lục Hợp = 1 điểm

Theo thiên can

Quý bạn tuổi Mậu Tuất có thiên can là Mậu chọn tuổi kết hợp làm ăn là tuổi Tân Dậu có thiên can Tân.

- Theo bình địa thiên can có Mậu Bình Hòa Tân ==>> Bình Hòa = 0.5 điểm

- Theo ngũ hành của thiên can: Mậu thuộc Thổ, Tân thuộc Kim mà Thổ Tương Sinh Kim ==>> Tương Sinh = 1 điểm

Theo địa chi

Quý bạn tuổi Mậu Tuất có địa chi là Tuất chọn tuổi kết hợp làm ăn là tuổi Tân Dậu có địa chi Dậu.

- Theo hợp khắc địa chi có Tuất và Dậu Lục Hợp ==>> 0 điểm

- Theo ngũ hành của thiên can: Tuất thuộc Thổ, Dậu thuộc Kim mà Thổ Tương Sinh Kim ==>> Tương Sinh = 1 điểm

Theo thiên mệnh cung phi

Tuổi Mậu Tuất có cung phi thuộc Kim chọn kết hợp làm ăn với tuổi Tân Dậu có cung phi thuộc Thổ. Ứng theo Cung Phi Bát Trạch thì Kim và Thổ là Tương Sinh => = 2 điểm

Theo Ngũ Hành Cung Phi

Tuổi Mậu Tuấtcó ngũ hành cung phi thuộc Càn chọn kết hợp làm ăn với tuổi Mậu Tuất có ngũ hành cung phi thuộc Cấn. Chiếu theo ngũ Hành sinh khắc thì Càn Thiên Y Lục Hợp => = 2 điểm

Tổng điểm = 7.5 Bạn có thể kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Tân Dậu

Xem tuổi Tân Dậu (1981) hợp làm ngành nghề nào nhất để cuộc sống sẽ sung túc, an nhàn? Tuổi Tân Dậu hợp với nghề gì

Tuổi Mậu Tuất (1958) kết hợp làm ăn tuổi Nhâm Tuất (1982) tốt hay xấu:

Ngũ hành bản mệnh

- Quý bạn tuổi Mậu Tuất có ngũ hành bản mệnh là Mộc chọn tuổi kết hợp làm ăn là tuổi Nhâm Tuất có ngũ hành bản mệnh: Thủy . Theo ngũ hành sinh khắc có: Mộc Tương Sinh Thủy ==> Tương Sinh = 2 điểm

Theo thiên can

Quý bạn tuổi Mậu Tuất có thiên can là Mậu chọn tuổi kết hợp làm ăn là tuổi Nhâm Tuất có thiên can Nhâm.

- Theo bình địa thiên can có Mậu Bình Hòa Nhâm ==>> Bình Hòa = 0.5 điểm

- Theo ngũ hành của thiên can: Mậu thuộc Thổ, Nhâm thuộc Thủy mà Thổ Tương khắc Thủy ==>> Lục Hợp = 0 điểm

Theo địa chi

Quý bạn tuổi Mậu Tuất có địa chi là Tuất chọn tuổi kết hợp làm ăn là tuổi Nhâm Tuất có địa chi Tuất.

- Theo hợp khắc địa chi có Tuất và Tuất Lục Hợp ==>> 1 điểm

- Theo ngũ hành của thiên can: Tuất thuộc Thổ, Tuất thuộc Thổ mà Thổ Bình Hòa Thổ ==>> Bình Hòa = 0.5 điểm

Theo thiên mệnh cung phi

Tuổi Mậu Tuất có cung phi thuộc Kim chọn kết hợp làm ăn với tuổi Nhâm Tuất có cung phi thuộc Kim. Ứng theo Cung Phi Bát Trạch thì Kim và Kim là Bình Hòa => = 1 điểm

Theo Ngũ Hành Cung Phi

Tuổi Mậu Tuấtcó ngũ hành cung phi thuộc Càn chọn kết hợp làm ăn với tuổi Mậu Tuất có ngũ hành cung phi thuộc Càn. Chiếu theo ngũ Hành sinh khắc thì Càn Phục Vị Lục Hợp => = 2 điểm

Tổng điểm = 7 Bạn có thể kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Nhâm Tuất

Xem tuổi Nhâm Tuất (1982) hợp làm ngành nghề nào nhất để cuộc sống sẽ sung túc, an nhàn? Tuổi Nhâm Tuất hợp với nghề gì

Tuổi Mậu Tuất (1958) kết hợp làm ăn tuổi Đinh Mão (1987) tốt hay xấu:

Ngũ hành bản mệnh

- Quý bạn tuổi Mậu Tuất có ngũ hành bản mệnh là Mộc chọn tuổi kết hợp làm ăn là tuổi Đinh Mão có ngũ hành bản mệnh: Hỏa . Theo ngũ hành sinh khắc có: Mộc Tương Sinh Hỏa ==> Tương Sinh = 2 điểm

Theo thiên can

Quý bạn tuổi Mậu Tuất có thiên can là Mậu chọn tuổi kết hợp làm ăn là tuổi Đinh Mão có thiên can Đinh.

- Theo bình địa thiên can có Mậu Bình Hòa Đinh ==>> Bình Hòa = 0.5 điểm

- Theo ngũ hành của thiên can: Mậu thuộc Thổ, Đinh thuộc Hỏa mà Thổ Tương sinh Hỏa ==>> Lục Hợp = 0 điểm

Theo địa chi

Quý bạn tuổi Mậu Tuất có địa chi là Tuất chọn tuổi kết hợp làm ăn là tuổi Đinh Mão có địa chi Mão.

- Theo hợp khắc địa chi có Tuất và Mão Lục Hợp ==>> 1 điểm

- Theo ngũ hành của thiên can: Tuất thuộc Thổ, Mão thuộc Mộc mà Thổ Tương Khắc Mộc ==>> Tương Khắc = 0 điểm

Theo thiên mệnh cung phi

Tuổi Mậu Tuất có cung phi thuộc Kim chọn kết hợp làm ăn với tuổi Đinh Mão có cung phi thuộc Thổ. Ứng theo Cung Phi Bát Trạch thì Kim và Thổ là Tương Sinh => = 2 điểm

Theo Ngũ Hành Cung Phi

Tuổi Mậu Tuấtcó ngũ hành cung phi thuộc Càn chọn kết hợp làm ăn với tuổi Mậu Tuất có ngũ hành cung phi thuộc Khôn. Chiếu theo ngũ Hành sinh khắc thì Càn Diên Niên Lục Hợp => = 2 điểm

Tổng điểm = 7.5 Bạn có thể kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Đinh Mão

Xem tuổi Đinh Mão (1987) hợp làm ngành nghề nào nhất để cuộc sống sẽ sung túc, an nhàn? Tuổi Đinh Mão hợp với nghề gì

Với những phân tích tuổi Mậu Tuất hợp làm ăn với tuổi nào, sinh năm 1958 hợp làm ăn với tuổi nào chi tiết nhất dựa vào ngũ hành bản mệnh, thiên can địa chi, theo thiên mệnh cung phi hay theo ngũ hành cung phi…. chúng tôi đã xuất ra kết quả theo nghĩa tường mình để quý bạn dễ hiểu nhất. Mong rằng qua đó việc chọn đối tác làm ăn hợp tuối Mậu Tuất sẽ dễ dàng hơn, đem đến sự nghiệp thành công và phát đạt nhất.

 

LƯU Ý: Một người doanh nhân thường sử dụng điện thoại trong công việc rất nhiều, vậy tuổi 1958 đã xem số điện thoại của mình có hợp phong thủy, hợp tuổi hay không? Sim điện thoại hợp tuổi 1958 giúp tương trợ bản mệnh và gia tăng cát lộc, xem và chọn số điện thoại hợp tuổi ngay tại XEM PHONG THỦY SIM

 

Từ khóa tìm kiếm:

 

  • tuổi Mậu Tuất  1958 làm ăn hợp với tuổi nào

  • nữ sinh năm 1958 hợp làm ăn với tuổi nào

  • nam sinh năm 1958 hợp làm ăn với tuổi nào

  • ….

 

Contents[MỤC LỤC]

Tổng Đài Tư Vấn Miễn Phí

icon-phone-simhoptuoi.com.vn0766.139.189

icon-thai-cuc-simhoptuoi.com.vnXEM PHONG THỦY SÓ

icon-thai-cuc-simhoptuoi.com.vnỨng dụng phong thủy

icon-thai-cuc-simhoptuoi.com.vnTin tức sim phong thủy

icon-thai-cuc-simhoptuoi.com.vnTư vấn trực tuyến