Xem tuổi Bính Thân 1956 hợp với tuổi nào trong làm ăn

Nhập đầy đủ thông tin để xem kết quả chính xác nhất!

Tuổi Bính Thân 1956 hợp làm ăn với tuổi nào nhất?

 

Trong công việc, nhất là đối với việc kinh doanh buôn bán thì việc chọn đối tác làm ăn hợp tuổi Bính Thân rất quan trọng, ảnh hưởng không nhỏ đến sự thành bại trong tương lai. Chọn tuổi làm ăn hợp với Bính Thân sẽ giúp đem lại may mắn và thuận lợi trong sự nghiệp.

 

Chọn tuổi hợp làm ăn với Bính Thân 1956 được dựa vào những yếu tố:

 

  • Xem sinh năm 1956 hợp làm ăn với tuổi nào theo ngũ hành bản mệnh

 

  • Chọn sinh năm 1956 làm ăn hợp với tuổi nào theo thiên can

 

  • Xem tuổi hợp làm ăn với Bính Thân theo địa chi

 

  • Chọn tuổi Bính Thân hợp với tuổi nào trong làm ăn theo thiên mệnh cung phi

 

  • Xem tuổi Bính Thân 1956 làm ăn hợp với tuổi nào theo ngũ hành cung phi

 

Công cụ Xem tuổi làm ăn của simhoptuoi.com.vn sẽ giúp quý bạn xem tuổi Bính Thân hợp với tuổi nào trong làm ăn, sinh năm 1956 hợp làm ăn với tuổi nào dễ dàng và chính xác nhất chỉ với một cú nhập chuột:

Thông tin về người tuổi 1956

1956

Sơn hạ Hỏa ( mệnh Hỏa )

Bính

Thân

Cấn

Thổ


Tổng hợp những tuổi hợp làm ăn với tuổi Bính Thân

0

1928 - Mậu Thìn

8.5

Tại đây

1

1929 - Kỷ Tỵ

7.5

Tại đây

2

1938 - Mậu Dần

7.5

Tại đây

3

1946 - Bính Tuất

7.5

Tại đây

4

1947 - Đinh Hợi

7.5

Tại đây

5

1948 - Mậu Tý

7.5

Tại đây

6

1956 - Bính Thân

7

Tại đây

7

1960 - Canh Tý

7.5

Tại đây

8

1969 - Kỷ Dậu

7.5

Tại đây

9

1972 - Nhâm Tý

7

Tại đây

10

1973 - Quý Sửu

7

Tại đây

11

1981 - Tân Dậu

7

Tại đây

star Sử dụng số điện thoại hợp tuổi giúp làm ăn, kinh doanh thuận lợi hơn, xem ngay: SIM HỢP TUỔI 1956

Tuổi Bính Thân (1956) kết hợp làm ăn tuổi Mậu Thìn (1928) tốt hay xấu:

Ngũ hành bản mệnh

- Quý bạn tuổi Bính Thân có ngũ hành bản mệnh là Hỏa chọn tuổi kết hợp làm ăn là tuổi Mậu Thìn có ngũ hành bản mệnh: Mộc . Theo ngũ hành sinh khắc có: Hỏa Tương Sinh Mộc ==> Tương Sinh = 2 điểm

Theo thiên can

Quý bạn tuổi Bính Thân có thiên can là Bính chọn tuổi kết hợp làm ăn là tuổi Mậu Thìn có thiên can Mậu.

- Theo bình địa thiên can có Bính Bình Hòa Mậu ==>> Bình Hòa = 0.5 điểm

- Theo ngũ hành của thiên can: Bính thuộc Hỏa, Mậu thuộc Thổ mà Hỏa Tương Sinh Thổ ==>> Tương Sinh = 1 điểm

Theo địa chi

Quý bạn tuổi Bính Thân có địa chi là Thân chọn tuổi kết hợp làm ăn là tuổi Mậu Thìn có địa chi Thìn.

- Theo hợp khắc địa chi có Thân và Thìn Lục Hợp ==>> 1 điểm

- Theo ngũ hành của thiên can: Thân thuộc Kim, Thìn thuộc Thổ mà Kim Tương sinh Thổ ==>> Lục Hợp = 0 điểm

Theo thiên mệnh cung phi

Tuổi Bính Thân có cung phi thuộc Thổ chọn kết hợp làm ăn với tuổi Mậu Thìn có cung phi thuộc Kim. Ứng theo Cung Phi Bát Trạch thì Thổ và Kim là Tương Sinh => = 2 điểm

Theo Ngũ Hành Cung Phi

Tuổi Bính Thâncó ngũ hành cung phi thuộc Cấn chọn kết hợp làm ăn với tuổi Bính Thân có ngũ hành cung phi thuộc Càn. Chiếu theo ngũ Hành sinh khắc thì Cấn Thiên Y Lục Hợp => = 2 điểm

Tổng điểm = 8.5 Bạn có thể kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Mậu Thìn

Xem tuổi Mậu Thìn (1928) hợp làm ngành nghề nào nhất để cuộc sống sẽ sung túc, an nhàn? Tuổi Mậu Thìn hợp với nghề gì

Tuổi Bính Thân (1956) kết hợp làm ăn tuổi Kỷ Tỵ (1929) tốt hay xấu:

Ngũ hành bản mệnh

- Quý bạn tuổi Bính Thân có ngũ hành bản mệnh là Hỏa chọn tuổi kết hợp làm ăn là tuổi Kỷ Tỵ có ngũ hành bản mệnh: Mộc . Theo ngũ hành sinh khắc có: Hỏa Tương Sinh Mộc ==> Tương Sinh = 2 điểm

Theo thiên can

Quý bạn tuổi Bính Thân có thiên can là Bính chọn tuổi kết hợp làm ăn là tuổi Kỷ Tỵ có thiên can Kỷ.

- Theo bình địa thiên can có Bính Bình Hòa Kỷ ==>> Bình Hòa = 0.5 điểm

- Theo ngũ hành của thiên can: Bính thuộc Hỏa, Kỷ thuộc Thổ mà Hỏa Tương Sinh Thổ ==>> Tương Sinh = 1 điểm

Theo địa chi

Quý bạn tuổi Bính Thân có địa chi là Thân chọn tuổi kết hợp làm ăn là tuổi Kỷ Tỵ có địa chi Tỵ.

- Theo hợp khắc địa chi có Thân và Tỵ Lục Hợp ==>> 0 điểm

- Theo ngũ hành của thiên can: Thân thuộc Kim, Tỵ thuộc Hỏa mà Kim Tương Khắc Hỏa ==>> Tương Khắc = 0 điểm

Theo thiên mệnh cung phi

Tuổi Bính Thân có cung phi thuộc Thổ chọn kết hợp làm ăn với tuổi Kỷ Tỵ có cung phi thuộc Kim. Ứng theo Cung Phi Bát Trạch thì Thổ và Kim là Tương Sinh => = 2 điểm

Theo Ngũ Hành Cung Phi

Tuổi Bính Thâncó ngũ hành cung phi thuộc Cấn chọn kết hợp làm ăn với tuổi Bính Thân có ngũ hành cung phi thuộc Đoài. Chiếu theo ngũ Hành sinh khắc thì Cấn Diên Niên Lục Hợp => = 2 điểm

Tổng điểm = 7.5 Bạn có thể kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Kỷ Tỵ

Xem tuổi Kỷ Tỵ (1929) hợp làm ngành nghề nào nhất để cuộc sống sẽ sung túc, an nhàn? Tuổi Kỷ Tỵ hợp với nghề gì

Tuổi Bính Thân (1956) kết hợp làm ăn tuổi Mậu Dần (1938) tốt hay xấu:

Ngũ hành bản mệnh

- Quý bạn tuổi Bính Thân có ngũ hành bản mệnh là Hỏa chọn tuổi kết hợp làm ăn là tuổi Mậu Dần có ngũ hành bản mệnh: Thổ . Theo ngũ hành sinh khắc có: Hỏa Tương Sinh Thổ ==> Tương Sinh = 2 điểm

Theo thiên can

Quý bạn tuổi Bính Thân có thiên can là Bính chọn tuổi kết hợp làm ăn là tuổi Mậu Dần có thiên can Mậu.

- Theo bình địa thiên can có Bính Bình Hòa Mậu ==>> Bình Hòa = 0.5 điểm

- Theo ngũ hành của thiên can: Bính thuộc Hỏa, Mậu thuộc Thổ mà Hỏa Tương Sinh Thổ ==>> Tương Sinh = 1 điểm

Theo địa chi

Quý bạn tuổi Bính Thân có địa chi là Thân chọn tuổi kết hợp làm ăn là tuổi Mậu Dần có địa chi Dần.

- Theo hợp khắc địa chi có Thân và Dần Lục Hợp ==>> 0 điểm

- Theo ngũ hành của thiên can: Thân thuộc Kim, Dần thuộc Mộc mà Kim Tương khắc Mộc ==>> Lục Hợp = 0 điểm

Theo thiên mệnh cung phi

Tuổi Bính Thân có cung phi thuộc Thổ chọn kết hợp làm ăn với tuổi Mậu Dần có cung phi thuộc Kim. Ứng theo Cung Phi Bát Trạch thì Thổ và Kim là Tương Sinh => = 2 điểm

Theo Ngũ Hành Cung Phi

Tuổi Bính Thâncó ngũ hành cung phi thuộc Cấn chọn kết hợp làm ăn với tuổi Bính Thân có ngũ hành cung phi thuộc Đoài. Chiếu theo ngũ Hành sinh khắc thì Cấn Diên Niên Lục Hợp => = 2 điểm

Tổng điểm = 7.5 Bạn có thể kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Mậu Dần

Xem tuổi Mậu Dần (1938) hợp làm ngành nghề nào nhất để cuộc sống sẽ sung túc, an nhàn? Tuổi Mậu Dần hợp với nghề gì

Tuổi Bính Thân (1956) kết hợp làm ăn tuổi Bính Tuất (1946) tốt hay xấu:

Ngũ hành bản mệnh

- Quý bạn tuổi Bính Thân có ngũ hành bản mệnh là Hỏa chọn tuổi kết hợp làm ăn là tuổi Bính Tuất có ngũ hành bản mệnh: Thổ . Theo ngũ hành sinh khắc có: Hỏa Tương Sinh Thổ ==> Tương Sinh = 2 điểm

Theo thiên can

Quý bạn tuổi Bính Thân có thiên can là Bính chọn tuổi kết hợp làm ăn là tuổi Bính Tuất có thiên can Bính.

- Theo bình địa thiên can có Bính Bình Hòa Bính ==>> Lục Hợp = 0 điểm

- Theo ngũ hành của thiên can: Bính thuộc Hỏa, Bính thuộc Hỏa mà Hỏa Bình Hòa Hỏa ==>> Bình Hòa = 0.5 điểm

Theo địa chi

Quý bạn tuổi Bính Thân có địa chi là Thân chọn tuổi kết hợp làm ăn là tuổi Bính Tuất có địa chi Tuất.

- Theo hợp khắc địa chi có Thân và Tuất Lục Hợp ==>> 1 điểm

- Theo ngũ hành của thiên can: Thân thuộc Kim, Tuất thuộc Thổ mà Kim Tương sinh Thổ ==>> Lục Hợp = 0 điểm

Theo thiên mệnh cung phi

Tuổi Bính Thân có cung phi thuộc Thổ chọn kết hợp làm ăn với tuổi Bính Tuất có cung phi thuộc Kim. Ứng theo Cung Phi Bát Trạch thì Thổ và Kim là Tương Sinh => = 2 điểm

Theo Ngũ Hành Cung Phi

Tuổi Bính Thâncó ngũ hành cung phi thuộc Cấn chọn kết hợp làm ăn với tuổi Bính Thân có ngũ hành cung phi thuộc Càn. Chiếu theo ngũ Hành sinh khắc thì Cấn Thiên Y Lục Hợp => = 2 điểm

Tổng điểm = 7.5 Bạn có thể kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Bính Tuất

Xem tuổi Bính Tuất (1946) hợp làm ngành nghề nào nhất để cuộc sống sẽ sung túc, an nhàn? Tuổi Bính Tuất hợp với nghề gì

Tuổi Bính Thân (1956) kết hợp làm ăn tuổi Đinh Hợi (1947) tốt hay xấu:

Ngũ hành bản mệnh

- Quý bạn tuổi Bính Thân có ngũ hành bản mệnh là Hỏa chọn tuổi kết hợp làm ăn là tuổi Đinh Hợi có ngũ hành bản mệnh: Thổ . Theo ngũ hành sinh khắc có: Hỏa Tương Sinh Thổ ==> Tương Sinh = 2 điểm

Theo thiên can

Quý bạn tuổi Bính Thân có thiên can là Bính chọn tuổi kết hợp làm ăn là tuổi Đinh Hợi có thiên can Đinh.

- Theo bình địa thiên can có Bính Bình Hòa Đinh ==>> Lục Hợp = 0 điểm

- Theo ngũ hành của thiên can: Bính thuộc Hỏa, Đinh thuộc Hỏa mà Hỏa Bình Hòa Hỏa ==>> Bình Hòa = 0.5 điểm

Theo địa chi

Quý bạn tuổi Bính Thân có địa chi là Thân chọn tuổi kết hợp làm ăn là tuổi Đinh Hợi có địa chi Hợi.

- Theo hợp khắc địa chi có Thân và Hợi Lục Hợp ==>> 0 điểm

- Theo ngũ hành của thiên can: Thân thuộc Kim, Hợi thuộc Thủy mà Kim Tương Sinh Thủy ==>> Tương Sinh = 1 điểm

Theo thiên mệnh cung phi

Tuổi Bính Thân có cung phi thuộc Thổ chọn kết hợp làm ăn với tuổi Đinh Hợi có cung phi thuộc Kim. Ứng theo Cung Phi Bát Trạch thì Thổ và Kim là Tương Sinh => = 2 điểm

Theo Ngũ Hành Cung Phi

Tuổi Bính Thâncó ngũ hành cung phi thuộc Cấn chọn kết hợp làm ăn với tuổi Bính Thân có ngũ hành cung phi thuộc Đoài. Chiếu theo ngũ Hành sinh khắc thì Cấn Diên Niên Lục Hợp => = 2 điểm

Tổng điểm = 7.5 Bạn có thể kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Đinh Hợi

Xem tuổi Đinh Hợi (1947) hợp làm ngành nghề nào nhất để cuộc sống sẽ sung túc, an nhàn? Tuổi Đinh Hợi hợp với nghề gì

Tuổi Bính Thân (1956) kết hợp làm ăn tuổi Mậu Tý (1948) tốt hay xấu:

Ngũ hành bản mệnh

- Quý bạn tuổi Bính Thân có ngũ hành bản mệnh là Hỏa chọn tuổi kết hợp làm ăn là tuổi Mậu Tý có ngũ hành bản mệnh: Hỏa . Theo ngũ hành sinh khắc có: Hỏa Bình Hòa Hỏa ==> Bình Hòa = 1 điểm

Theo thiên can

Quý bạn tuổi Bính Thân có thiên can là Bính chọn tuổi kết hợp làm ăn là tuổi Mậu Tý có thiên can Mậu.

- Theo bình địa thiên can có Bính Bình Hòa Mậu ==>> Bình Hòa = 0.5 điểm

- Theo ngũ hành của thiên can: Bính thuộc Hỏa, Mậu thuộc Thổ mà Hỏa Tương Sinh Thổ ==>> Tương Sinh = 1 điểm

Theo địa chi

Quý bạn tuổi Bính Thân có địa chi là Thân chọn tuổi kết hợp làm ăn là tuổi Mậu Tý có địa chi Tý.

- Theo hợp khắc địa chi có Thân và Tý Lục Hợp ==>> 1 điểm

- Theo ngũ hành của thiên can: Thân thuộc Kim, Tý thuộc Hỏa mà Kim Tương Sinh Hỏa ==>> Tương Sinh = 1 điểm

Theo thiên mệnh cung phi

Tuổi Bính Thân có cung phi thuộc Thổ chọn kết hợp làm ăn với tuổi Mậu Tý có cung phi thuộc Thổ. Ứng theo Cung Phi Bát Trạch thì Thổ và Thổ là Bình Hòa => = 1 điểm

Theo Ngũ Hành Cung Phi

Tuổi Bính Thâncó ngũ hành cung phi thuộc Cấn chọn kết hợp làm ăn với tuổi Bính Thân có ngũ hành cung phi thuộc Cấn. Chiếu theo ngũ Hành sinh khắc thì Cấn Phục Vị Lục Hợp => = 2 điểm

Tổng điểm = 7.5 Bạn có thể kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Mậu Tý

Xem tuổi Mậu Tý (1948) hợp làm ngành nghề nào nhất để cuộc sống sẽ sung túc, an nhàn? Tuổi Mậu Tý hợp với nghề gì

Tuổi Bính Thân (1956) kết hợp làm ăn tuổi Bính Thân (1956) tốt hay xấu:

Ngũ hành bản mệnh

- Quý bạn tuổi Bính Thân có ngũ hành bản mệnh là Hỏa chọn tuổi kết hợp làm ăn là tuổi Bính Thân có ngũ hành bản mệnh: Hỏa . Theo ngũ hành sinh khắc có: Hỏa Bình Hòa Hỏa ==> Bình Hòa = 1 điểm

Theo thiên can

Quý bạn tuổi Bính Thân có thiên can là Bính chọn tuổi kết hợp làm ăn là tuổi Bính Thân có thiên can Bính.

- Theo bình địa thiên can có Bính Bình Hòa Bính ==>> Lục Hợp = 0 điểm

- Theo ngũ hành của thiên can: Bính thuộc Hỏa, Bính thuộc Hỏa mà Hỏa Bình Hòa Hỏa ==>> Bình Hòa = 0.5 điểm

Theo địa chi

Quý bạn tuổi Bính Thân có địa chi là Thân chọn tuổi kết hợp làm ăn là tuổi Bính Thân có địa chi Thân.

- Theo hợp khắc địa chi có Thân và Thân Lục Hợp ==>> 1 điểm

- Theo ngũ hành của thiên can: Thân thuộc Kim, Thân thuộc Kim mà Kim Bình Hòa Kim ==>> Bình Hòa = 0.5 điểm

Theo thiên mệnh cung phi

Tuổi Bính Thân có cung phi thuộc Thổ chọn kết hợp làm ăn với tuổi Bính Thân có cung phi thuộc Kim. Ứng theo Cung Phi Bát Trạch thì Thổ và Kim là Tương Sinh => = 2 điểm

Theo Ngũ Hành Cung Phi

Tuổi Bính Thâncó ngũ hành cung phi thuộc Cấn chọn kết hợp làm ăn với tuổi Bính Thân có ngũ hành cung phi thuộc Đoài. Chiếu theo ngũ Hành sinh khắc thì Cấn Diên Niên Lục Hợp => = 2 điểm

Tổng điểm = 7 Bạn có thể kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Bính Thân

Xem tuổi Bính Thân (1956) hợp làm ngành nghề nào nhất để cuộc sống sẽ sung túc, an nhàn? Tuổi Bính Thân hợp với nghề gì

Tuổi Bính Thân (1956) kết hợp làm ăn tuổi Canh Tý (1960) tốt hay xấu:

Ngũ hành bản mệnh

- Quý bạn tuổi Bính Thân có ngũ hành bản mệnh là Hỏa chọn tuổi kết hợp làm ăn là tuổi Canh Tý có ngũ hành bản mệnh: Thổ . Theo ngũ hành sinh khắc có: Hỏa Tương Sinh Thổ ==> Tương Sinh = 2 điểm

Theo thiên can

Quý bạn tuổi Bính Thân có thiên can là Bính chọn tuổi kết hợp làm ăn là tuổi Canh Tý có thiên can Canh.

- Theo bình địa thiên can có Bính Bình Hòa Canh ==>> Bình Hòa = 0.5 điểm

- Theo ngũ hành của thiên can: Bính thuộc Hỏa, Canh thuộc Kim mà Hỏa Tương khắc Kim ==>> Lục Hợp = 0 điểm

Theo địa chi

Quý bạn tuổi Bính Thân có địa chi là Thân chọn tuổi kết hợp làm ăn là tuổi Canh Tý có địa chi Tý.

- Theo hợp khắc địa chi có Thân và Tý Lục Hợp ==>> 1 điểm

- Theo ngũ hành của thiên can: Thân thuộc Kim, Tý thuộc Hỏa mà Kim Tương Sinh Hỏa ==>> Tương Sinh = 1 điểm

Theo thiên mệnh cung phi

Tuổi Bính Thân có cung phi thuộc Thổ chọn kết hợp làm ăn với tuổi Canh Tý có cung phi thuộc Thổ. Ứng theo Cung Phi Bát Trạch thì Thổ và Thổ là Bình Hòa => = 1 điểm

Theo Ngũ Hành Cung Phi

Tuổi Bính Thâncó ngũ hành cung phi thuộc Cấn chọn kết hợp làm ăn với tuổi Bính Thân có ngũ hành cung phi thuộc Khôn. Chiếu theo ngũ Hành sinh khắc thì Cấn Sinh Khí Lục Hợp => = 2 điểm

Tổng điểm = 7.5 Bạn có thể kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Canh Tý

Xem tuổi Canh Tý (1960) hợp làm ngành nghề nào nhất để cuộc sống sẽ sung túc, an nhàn? Tuổi Canh Tý hợp với nghề gì

Tuổi Bính Thân (1956) kết hợp làm ăn tuổi Kỷ Dậu (1969) tốt hay xấu:

Ngũ hành bản mệnh

- Quý bạn tuổi Bính Thân có ngũ hành bản mệnh là Hỏa chọn tuổi kết hợp làm ăn là tuổi Kỷ Dậu có ngũ hành bản mệnh: Thổ . Theo ngũ hành sinh khắc có: Hỏa Tương Sinh Thổ ==> Tương Sinh = 2 điểm

Theo thiên can

Quý bạn tuổi Bính Thân có thiên can là Bính chọn tuổi kết hợp làm ăn là tuổi Kỷ Dậu có thiên can Kỷ.

- Theo bình địa thiên can có Bính Bình Hòa Kỷ ==>> Bình Hòa = 0.5 điểm

- Theo ngũ hành của thiên can: Bính thuộc Hỏa, Kỷ thuộc Thổ mà Hỏa Tương Sinh Thổ ==>> Tương Sinh = 1 điểm

Theo địa chi

Quý bạn tuổi Bính Thân có địa chi là Thân chọn tuổi kết hợp làm ăn là tuổi Kỷ Dậu có địa chi Dậu.

- Theo hợp khắc địa chi có Thân và Dậu Bình Hòa ==>> 0.5 điểm

- Theo ngũ hành của thiên can: Thân thuộc Kim, Dậu thuộc Kim mà Kim Bình Hòa Kim ==>> Bình Hòa = 0.5 điểm

Theo thiên mệnh cung phi

Tuổi Bính Thân có cung phi thuộc Thổ chọn kết hợp làm ăn với tuổi Kỷ Dậu có cung phi thuộc Thổ. Ứng theo Cung Phi Bát Trạch thì Thổ và Thổ là Bình Hòa => = 1 điểm

Theo Ngũ Hành Cung Phi

Tuổi Bính Thâncó ngũ hành cung phi thuộc Cấn chọn kết hợp làm ăn với tuổi Bính Thân có ngũ hành cung phi thuộc Khôn. Chiếu theo ngũ Hành sinh khắc thì Cấn Sinh Khí Lục Hợp => = 2 điểm

Tổng điểm = 7.5 Bạn có thể kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Kỷ Dậu

Xem tuổi Kỷ Dậu (1969) hợp làm ngành nghề nào nhất để cuộc sống sẽ sung túc, an nhàn? Tuổi Kỷ Dậu hợp với nghề gì

Tuổi Bính Thân (1956) kết hợp làm ăn tuổi Nhâm Tý (1972) tốt hay xấu:

Ngũ hành bản mệnh

- Quý bạn tuổi Bính Thân có ngũ hành bản mệnh là Hỏa chọn tuổi kết hợp làm ăn là tuổi Nhâm Tý có ngũ hành bản mệnh: Mộc . Theo ngũ hành sinh khắc có: Hỏa Tương Sinh Mộc ==> Tương Sinh = 2 điểm

Theo thiên can

Quý bạn tuổi Bính Thân có thiên can là Bính chọn tuổi kết hợp làm ăn là tuổi Nhâm Tý có thiên can Nhâm.

- Theo bình địa thiên can có Bính Tương Xung Nhâm ==>> Lục Hợp = 0 điểm

- Theo ngũ hành của thiên can: Bính thuộc Hỏa, Nhâm thuộc Thủy mà Hỏa Tương Khắc Thủy ==>> Tương Khắc = 0 điểm

Theo địa chi

Quý bạn tuổi Bính Thân có địa chi là Thân chọn tuổi kết hợp làm ăn là tuổi Nhâm Tý có địa chi Tý.

- Theo hợp khắc địa chi có Thân và Tý Lục Hợp ==>> 1 điểm

- Theo ngũ hành của thiên can: Thân thuộc Kim, Tý thuộc Hỏa mà Kim Tương Sinh Hỏa ==>> Tương Sinh = 1 điểm

Theo thiên mệnh cung phi

Tuổi Bính Thân có cung phi thuộc Thổ chọn kết hợp làm ăn với tuổi Nhâm Tý có cung phi thuộc Thổ. Ứng theo Cung Phi Bát Trạch thì Thổ và Thổ là Bình Hòa => = 1 điểm

Theo Ngũ Hành Cung Phi

Tuổi Bính Thâncó ngũ hành cung phi thuộc Cấn chọn kết hợp làm ăn với tuổi Bính Thân có ngũ hành cung phi thuộc Cấn. Chiếu theo ngũ Hành sinh khắc thì Cấn Phục Vị Lục Hợp => = 2 điểm

Tổng điểm = 7 Bạn có thể kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Nhâm Tý

Xem tuổi Nhâm Tý (1972) hợp làm ngành nghề nào nhất để cuộc sống sẽ sung túc, an nhàn? Tuổi Nhâm Tý hợp với nghề gì

Tuổi Bính Thân (1956) kết hợp làm ăn tuổi Quý Sửu (1973) tốt hay xấu:

Ngũ hành bản mệnh

- Quý bạn tuổi Bính Thân có ngũ hành bản mệnh là Hỏa chọn tuổi kết hợp làm ăn là tuổi Quý Sửu có ngũ hành bản mệnh: Mộc . Theo ngũ hành sinh khắc có: Hỏa Tương Sinh Mộc ==> Tương Sinh = 2 điểm

Theo thiên can

Quý bạn tuổi Bính Thân có thiên can là Bính chọn tuổi kết hợp làm ăn là tuổi Quý Sửu có thiên can Quý.

- Theo bình địa thiên can có Bính Bình Hòa Quý ==>> Bình Hòa = 0.5 điểm

- Theo ngũ hành của thiên can: Bính thuộc Hỏa, Quý thuộc Thủy mà Hỏa Tương Khắc Thủy ==>> Tương Khắc = 0 điểm

Theo địa chi

Quý bạn tuổi Bính Thân có địa chi là Thân chọn tuổi kết hợp làm ăn là tuổi Quý Sửu có địa chi Sửu.

- Theo hợp khắc địa chi có Thân và Sửu Bình Hòa ==>> 0.5 điểm

- Theo ngũ hành của thiên can: Thân thuộc Kim, Sửu thuộc Thổ mà Kim Tương sinh Thổ ==>> Lục Hợp = 0 điểm

Theo thiên mệnh cung phi

Tuổi Bính Thân có cung phi thuộc Thổ chọn kết hợp làm ăn với tuổi Quý Sửu có cung phi thuộc Kim. Ứng theo Cung Phi Bát Trạch thì Thổ và Kim là Tương Sinh => = 2 điểm

Theo Ngũ Hành Cung Phi

Tuổi Bính Thâncó ngũ hành cung phi thuộc Cấn chọn kết hợp làm ăn với tuổi Bính Thân có ngũ hành cung phi thuộc Càn. Chiếu theo ngũ Hành sinh khắc thì Cấn Thiên Y Lục Hợp => = 2 điểm

Tổng điểm = 7 Bạn có thể kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Quý Sửu

Xem tuổi Quý Sửu (1973) hợp làm ngành nghề nào nhất để cuộc sống sẽ sung túc, an nhàn? Tuổi Quý Sửu hợp với nghề gì

Tuổi Bính Thân (1956) kết hợp làm ăn tuổi Tân Dậu (1981) tốt hay xấu:

Ngũ hành bản mệnh

- Quý bạn tuổi Bính Thân có ngũ hành bản mệnh là Hỏa chọn tuổi kết hợp làm ăn là tuổi Tân Dậu có ngũ hành bản mệnh: Mộc . Theo ngũ hành sinh khắc có: Hỏa Tương Sinh Mộc ==> Tương Sinh = 2 điểm

Theo thiên can

Quý bạn tuổi Bính Thân có thiên can là Bính chọn tuổi kết hợp làm ăn là tuổi Tân Dậu có thiên can Tân.

- Theo bình địa thiên can có Bính Tương Sinh Tân ==>> Tương Sinh = 1 điểm

- Theo ngũ hành của thiên can: Bính thuộc Hỏa, Tân thuộc Kim mà Hỏa Tương khắc Kim ==>> Lục Hợp = 0 điểm

Theo địa chi

Quý bạn tuổi Bính Thân có địa chi là Thân chọn tuổi kết hợp làm ăn là tuổi Tân Dậu có địa chi Dậu.

- Theo hợp khắc địa chi có Thân và Dậu Bình Hòa ==>> 0.5 điểm

- Theo ngũ hành của thiên can: Thân thuộc Kim, Dậu thuộc Kim mà Kim Bình Hòa Kim ==>> Bình Hòa = 0.5 điểm

Theo thiên mệnh cung phi

Tuổi Bính Thân có cung phi thuộc Thổ chọn kết hợp làm ăn với tuổi Tân Dậu có cung phi thuộc Thổ. Ứng theo Cung Phi Bát Trạch thì Thổ và Thổ là Bình Hòa => = 1 điểm

Theo Ngũ Hành Cung Phi

Tuổi Bính Thâncó ngũ hành cung phi thuộc Cấn chọn kết hợp làm ăn với tuổi Bính Thân có ngũ hành cung phi thuộc Cấn. Chiếu theo ngũ Hành sinh khắc thì Cấn Phục Vị Lục Hợp => = 2 điểm

Tổng điểm = 7 Bạn có thể kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Tân Dậu

Xem tuổi Tân Dậu (1981) hợp làm ngành nghề nào nhất để cuộc sống sẽ sung túc, an nhàn? Tuổi Tân Dậu hợp với nghề gì

Với những phân tích tuổi Bính Thân hợp làm ăn với tuổi nào, sinh năm 1956 hợp làm ăn với tuổi nào chi tiết nhất dựa vào ngũ hành bản mệnh, thiên can địa chi, theo thiên mệnh cung phi hay theo ngũ hành cung phi…. chúng tôi đã xuất ra kết quả theo nghĩa tường mình để quý bạn dễ hiểu nhất. Mong rằng qua đó việc chọn đối tác làm ăn hợp tuối Bính Thân sẽ dễ dàng hơn, đem đến sự nghiệp thành công và phát đạt nhất.

 

LƯU Ý: Một người doanh nhân thường sử dụng điện thoại trong công việc rất nhiều, vậy tuổi 1956 đã xem số điện thoại của mình có hợp phong thủy, hợp tuổi hay không? Sim điện thoại hợp tuổi 1956 giúp tương trợ bản mệnh và gia tăng cát lộc, xem và chọn số điện thoại hợp tuổi ngay tại XEM PHONG THỦY SIM

 

Từ khóa tìm kiếm:

 

  • tuổi Bính Thân  1956 làm ăn hợp với tuổi nào

  • nữ sinh năm 1956 hợp làm ăn với tuổi nào

  • nam sinh năm 1956 hợp làm ăn với tuổi nào

  • ….

 

Contents[MỤC LỤC]

Tổng Đài Tư Vấn Miễn Phí

icon-phone-simhoptuoi.com.vn0766.139.189

icon-thai-cuc-simhoptuoi.com.vnXEM PHONG THỦY SÓ

icon-thai-cuc-simhoptuoi.com.vnỨng dụng phong thủy

icon-thai-cuc-simhoptuoi.com.vnTin tức sim phong thủy

icon-thai-cuc-simhoptuoi.com.vnTư vấn trực tuyến