Xem tuổi Ất Mùi 1955 hợp với tuổi nào trong làm ăn

Nhập đầy đủ thông tin để xem kết quả chính xác nhất!

Tuổi Ất Mùi 1955 hợp làm ăn với tuổi nào nhất?

 

Trong công việc, nhất là đối với việc kinh doanh buôn bán thì việc chọn đối tác làm ăn hợp tuổi Ất Mùi rất quan trọng, ảnh hưởng không nhỏ đến sự thành bại trong tương lai. Chọn tuổi làm ăn hợp với Ất Mùi sẽ giúp đem lại may mắn và thuận lợi trong sự nghiệp.

 

Chọn tuổi hợp làm ăn với Ất Mùi 1955 được dựa vào những yếu tố:

 

  • Xem sinh năm 1955 hợp làm ăn với tuổi nào theo ngũ hành bản mệnh

 

  • Chọn sinh năm 1955 làm ăn hợp với tuổi nào theo thiên can

 

  • Xem tuổi hợp làm ăn với Ất Mùi theo địa chi

 

  • Chọn tuổi Ất Mùi hợp với tuổi nào trong làm ăn theo thiên mệnh cung phi

 

  • Xem tuổi Ất Mùi 1955 làm ăn hợp với tuổi nào theo ngũ hành cung phi

 

Công cụ Xem tuổi làm ăn của simhoptuoi.com.vn sẽ giúp quý bạn xem tuổi Ất Mùi hợp với tuổi nào trong làm ăn, sinh năm 1955 hợp làm ăn với tuổi nào dễ dàng và chính xác nhất chỉ với một cú nhập chuột:

Thông tin về người tuổi 1955

1955

Sa trung Kim ( mệnh Kim )

Ất

Mùi

Ly

Hỏa


Tổng hợp những tuổi hợp làm ăn với tuổi Ất Mùi

0

1944 - Giáp Thân

8.5

Tại đây

1

1952 - Nhâm Thìn

7

Tại đây

2

1953 - Quý Tỵ

7.5

Tại đây

3

1967 - Đinh Mùi

8

Tại đây

4

1976 - Bính Thìn

7

Tại đây

star Sử dụng số điện thoại hợp tuổi giúp làm ăn, kinh doanh thuận lợi hơn, xem ngay: SIM HỢP TUỔI 1955

Tuổi Ất Mùi (1955) kết hợp làm ăn tuổi Giáp Thân (1944) tốt hay xấu:

Ngũ hành bản mệnh

- Quý bạn tuổi Ất Mùi có ngũ hành bản mệnh là Kim chọn tuổi kết hợp làm ăn là tuổi Giáp Thân có ngũ hành bản mệnh: Thủy . Theo ngũ hành sinh khắc có: Kim Tương Sinh Thủy ==> Tương Sinh = 2 điểm

Theo thiên can

Quý bạn tuổi Ất Mùi có thiên can là Ất chọn tuổi kết hợp làm ăn là tuổi Giáp Thân có thiên can Giáp.

- Theo bình địa thiên can có Ất Bình Hòa Giáp ==>> Bình Hòa = 0.5 điểm

- Theo ngũ hành của thiên can: Ất thuộc Mộc, Giáp thuộc Mộc mà Mộc Bình Hòa Mộc ==>> Bình Hòa = 0.5 điểm

Theo địa chi

Quý bạn tuổi Ất Mùi có địa chi là Mùi chọn tuổi kết hợp làm ăn là tuổi Giáp Thân có địa chi Thân.

- Theo hợp khắc địa chi có Mùi và Thân Bình Hòa ==>> 0.5 điểm

- Theo ngũ hành của thiên can: Mùi thuộc Thổ, Thân thuộc Kim mà Thổ Tương Sinh Kim ==>> Tương Sinh = 1 điểm

Theo thiên mệnh cung phi

Tuổi Ất Mùi có cung phi thuộc Hỏa chọn kết hợp làm ăn với tuổi Giáp Thân có cung phi thuộc Mộc. Ứng theo Cung Phi Bát Trạch thì Hỏa và Mộc là Tương Sinh => = 2 điểm

Theo Ngũ Hành Cung Phi

Tuổi Ất Mùicó ngũ hành cung phi thuộc Ly chọn kết hợp làm ăn với tuổi Ất Mùi có ngũ hành cung phi thuộc Tốn. Chiếu theo ngũ Hành sinh khắc thì Ly Thiên Y Lục Hợp => = 2 điểm

Tổng điểm = 8.5 Bạn có thể kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Giáp Thân

Xem tuổi Giáp Thân (1944) hợp làm ngành nghề nào nhất để cuộc sống sẽ sung túc, an nhàn? Tuổi Giáp Thân hợp với nghề gì

Tuổi Ất Mùi (1955) kết hợp làm ăn tuổi Nhâm Thìn (1952) tốt hay xấu:

Ngũ hành bản mệnh

- Quý bạn tuổi Ất Mùi có ngũ hành bản mệnh là Kim chọn tuổi kết hợp làm ăn là tuổi Nhâm Thìn có ngũ hành bản mệnh: Thủy . Theo ngũ hành sinh khắc có: Kim Tương Sinh Thủy ==> Tương Sinh = 2 điểm

Theo thiên can

Quý bạn tuổi Ất Mùi có thiên can là Ất chọn tuổi kết hợp làm ăn là tuổi Nhâm Thìn có thiên can Nhâm.

- Theo bình địa thiên can có Ất Bình Hòa Nhâm ==>> Bình Hòa = 0.5 điểm

- Theo ngũ hành của thiên can: Ất thuộc Mộc, Nhâm thuộc Thủy mà Mộc Tương sinh Thủy ==>> Lục Hợp = 0 điểm

Theo địa chi

Quý bạn tuổi Ất Mùi có địa chi là Mùi chọn tuổi kết hợp làm ăn là tuổi Nhâm Thìn có địa chi Thìn.

- Theo hợp khắc địa chi có Mùi và Thìn Lục Hợp ==>> 0 điểm

- Theo ngũ hành của thiên can: Mùi thuộc Thổ, Thìn thuộc Thổ mà Thổ Bình Hòa Thổ ==>> Bình Hòa = 0.5 điểm

Theo thiên mệnh cung phi

Tuổi Ất Mùi có cung phi thuộc Hỏa chọn kết hợp làm ăn với tuổi Nhâm Thìn có cung phi thuộc Mộc. Ứng theo Cung Phi Bát Trạch thì Hỏa và Mộc là Tương Sinh => = 2 điểm

Theo Ngũ Hành Cung Phi

Tuổi Ất Mùicó ngũ hành cung phi thuộc Ly chọn kết hợp làm ăn với tuổi Ất Mùi có ngũ hành cung phi thuộc Chấn. Chiếu theo ngũ Hành sinh khắc thì Ly Sinh Khí Lục Hợp => = 2 điểm

Tổng điểm = 7 Bạn có thể kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Nhâm Thìn

Xem tuổi Nhâm Thìn (1952) hợp làm ngành nghề nào nhất để cuộc sống sẽ sung túc, an nhàn? Tuổi Nhâm Thìn hợp với nghề gì

Tuổi Ất Mùi (1955) kết hợp làm ăn tuổi Quý Tỵ (1953) tốt hay xấu:

Ngũ hành bản mệnh

- Quý bạn tuổi Ất Mùi có ngũ hành bản mệnh là Kim chọn tuổi kết hợp làm ăn là tuổi Quý Tỵ có ngũ hành bản mệnh: Thủy . Theo ngũ hành sinh khắc có: Kim Tương Sinh Thủy ==> Tương Sinh = 2 điểm

Theo thiên can

Quý bạn tuổi Ất Mùi có thiên can là Ất chọn tuổi kết hợp làm ăn là tuổi Quý Tỵ có thiên can Quý.

- Theo bình địa thiên can có Ất Bình Hòa Quý ==>> Bình Hòa = 0.5 điểm

- Theo ngũ hành của thiên can: Ất thuộc Mộc, Quý thuộc Thủy mà Mộc Tương sinh Thủy ==>> Lục Hợp = 0 điểm

Theo địa chi

Quý bạn tuổi Ất Mùi có địa chi là Mùi chọn tuổi kết hợp làm ăn là tuổi Quý Tỵ có địa chi Tỵ.

- Theo hợp khắc địa chi có Mùi và Tỵ Lục Hợp ==>> 1 điểm

- Theo ngũ hành của thiên can: Mùi thuộc Thổ, Tỵ thuộc Hỏa mà Thổ Tương sinh Hỏa ==>> Lục Hợp = 0 điểm

Theo thiên mệnh cung phi

Tuổi Ất Mùi có cung phi thuộc Hỏa chọn kết hợp làm ăn với tuổi Quý Tỵ có cung phi thuộc Mộc. Ứng theo Cung Phi Bát Trạch thì Hỏa và Mộc là Tương Sinh => = 2 điểm

Theo Ngũ Hành Cung Phi

Tuổi Ất Mùicó ngũ hành cung phi thuộc Ly chọn kết hợp làm ăn với tuổi Ất Mùi có ngũ hành cung phi thuộc Tốn. Chiếu theo ngũ Hành sinh khắc thì Ly Thiên Y Lục Hợp => = 2 điểm

Tổng điểm = 7.5 Bạn có thể kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Quý Tỵ

Xem tuổi Quý Tỵ (1953) hợp làm ngành nghề nào nhất để cuộc sống sẽ sung túc, an nhàn? Tuổi Quý Tỵ hợp với nghề gì

Tuổi Ất Mùi (1955) kết hợp làm ăn tuổi Đinh Mùi (1967) tốt hay xấu:

Ngũ hành bản mệnh

- Quý bạn tuổi Ất Mùi có ngũ hành bản mệnh là Kim chọn tuổi kết hợp làm ăn là tuổi Đinh Mùi có ngũ hành bản mệnh: Thủy . Theo ngũ hành sinh khắc có: Kim Tương Sinh Thủy ==> Tương Sinh = 2 điểm

Theo thiên can

Quý bạn tuổi Ất Mùi có thiên can là Ất chọn tuổi kết hợp làm ăn là tuổi Đinh Mùi có thiên can Đinh.

- Theo bình địa thiên can có Ất Bình Hòa Đinh ==>> Bình Hòa = 0.5 điểm

- Theo ngũ hành của thiên can: Ất thuộc Mộc, Đinh thuộc Hỏa mà Mộc Tương Sinh Hỏa ==>> Tương Sinh = 1 điểm

Theo địa chi

Quý bạn tuổi Ất Mùi có địa chi là Mùi chọn tuổi kết hợp làm ăn là tuổi Đinh Mùi có địa chi Mùi.

- Theo hợp khắc địa chi có Mùi và Mùi Lục Hợp ==>> 1 điểm

- Theo ngũ hành của thiên can: Mùi thuộc Thổ, Mùi thuộc Thổ mà Thổ Bình Hòa Thổ ==>> Bình Hòa = 0.5 điểm

Theo thiên mệnh cung phi

Tuổi Ất Mùi có cung phi thuộc Hỏa chọn kết hợp làm ăn với tuổi Đinh Mùi có cung phi thuộc Hỏa. Ứng theo Cung Phi Bát Trạch thì Hỏa và Hỏa là Bình Hòa => = 1 điểm

Theo Ngũ Hành Cung Phi

Tuổi Ất Mùicó ngũ hành cung phi thuộc Ly chọn kết hợp làm ăn với tuổi Ất Mùi có ngũ hành cung phi thuộc Ly. Chiếu theo ngũ Hành sinh khắc thì Ly Phục Vị Lục Hợp => = 2 điểm

Tổng điểm = 8 Bạn có thể kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Đinh Mùi

Xem tuổi Đinh Mùi (1967) hợp làm ngành nghề nào nhất để cuộc sống sẽ sung túc, an nhàn? Tuổi Đinh Mùi hợp với nghề gì

Tuổi Ất Mùi (1955) kết hợp làm ăn tuổi Bính Thìn (1976) tốt hay xấu:

Ngũ hành bản mệnh

- Quý bạn tuổi Ất Mùi có ngũ hành bản mệnh là Kim chọn tuổi kết hợp làm ăn là tuổi Bính Thìn có ngũ hành bản mệnh: Thổ . Theo ngũ hành sinh khắc có: Kim Tương Sinh Thổ ==> Tương Sinh = 2 điểm

Theo thiên can

Quý bạn tuổi Ất Mùi có thiên can là Ất chọn tuổi kết hợp làm ăn là tuổi Bính Thìn có thiên can Bính.

- Theo bình địa thiên can có Ất Bình Hòa Bính ==>> Bình Hòa = 0.5 điểm

- Theo ngũ hành của thiên can: Ất thuộc Mộc, Bính thuộc Hỏa mà Mộc Tương Sinh Hỏa ==>> Tương Sinh = 1 điểm

Theo địa chi

Quý bạn tuổi Ất Mùi có địa chi là Mùi chọn tuổi kết hợp làm ăn là tuổi Bính Thìn có địa chi Thìn.

- Theo hợp khắc địa chi có Mùi và Thìn Lục Hợp ==>> 0 điểm

- Theo ngũ hành của thiên can: Mùi thuộc Thổ, Thìn thuộc Thổ mà Thổ Bình Hòa Thổ ==>> Bình Hòa = 0.5 điểm

Theo thiên mệnh cung phi

Tuổi Ất Mùi có cung phi thuộc Hỏa chọn kết hợp làm ăn với tuổi Bính Thìn có cung phi thuộc Hỏa. Ứng theo Cung Phi Bát Trạch thì Hỏa và Hỏa là Bình Hòa => = 1 điểm

Theo Ngũ Hành Cung Phi

Tuổi Ất Mùicó ngũ hành cung phi thuộc Ly chọn kết hợp làm ăn với tuổi Ất Mùi có ngũ hành cung phi thuộc Ly. Chiếu theo ngũ Hành sinh khắc thì Ly Phục Vị Lục Hợp => = 2 điểm

Tổng điểm = 7 Bạn có thể kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Bính Thìn

Xem tuổi Bính Thìn (1976) hợp làm ngành nghề nào nhất để cuộc sống sẽ sung túc, an nhàn? Tuổi Bính Thìn hợp với nghề gì

Với những phân tích tuổi Ất Mùi hợp làm ăn với tuổi nào, sinh năm 1955 hợp làm ăn với tuổi nào chi tiết nhất dựa vào ngũ hành bản mệnh, thiên can địa chi, theo thiên mệnh cung phi hay theo ngũ hành cung phi…. chúng tôi đã xuất ra kết quả theo nghĩa tường mình để quý bạn dễ hiểu nhất. Mong rằng qua đó việc chọn đối tác làm ăn hợp tuối Ất Mùi sẽ dễ dàng hơn, đem đến sự nghiệp thành công và phát đạt nhất.

 

LƯU Ý: Một người doanh nhân thường sử dụng điện thoại trong công việc rất nhiều, vậy tuổi 1955 đã xem số điện thoại của mình có hợp phong thủy, hợp tuổi hay không? Sim điện thoại hợp tuổi 1955 giúp tương trợ bản mệnh và gia tăng cát lộc, xem và chọn số điện thoại hợp tuổi ngay tại XEM PHONG THỦY SIM

 

Từ khóa tìm kiếm:

 

  • tuổi Ất Mùi  1955 làm ăn hợp với tuổi nào

  • nữ sinh năm 1955 hợp làm ăn với tuổi nào

  • nam sinh năm 1955 hợp làm ăn với tuổi nào

  • ….

 

Contents[MỤC LỤC]

Tổng Đài Tư Vấn Miễn Phí

icon-phone-simhoptuoi.com.vn0766.139.189

icon-thai-cuc-simhoptuoi.com.vnXEM PHONG THỦY SÓ

icon-thai-cuc-simhoptuoi.com.vnỨng dụng phong thủy

icon-thai-cuc-simhoptuoi.com.vnTin tức sim phong thủy

icon-thai-cuc-simhoptuoi.com.vnTư vấn trực tuyến