Nhập đầy đủ thông tin để xem kết quả chính xác nhất!

 

Quẻ Thiên Hỏa Đồng Nhân (同人 tóng rén) là quẻ số 13 trong kinh dịch, nó là quẻ xấu hay quẻ tốt, mang đến ý nghĩa gì cho người sở hữu sim quẻ này? Cùng tìm hiểu ngay về quẻ kinh dịch số 13 dưới đây.

 

Khi nào thì nên xem quẻ số 13 Thiên Hỏa Đồng Nhân (同人 tóng rén)?

 

Mỗi khi muốn biết sự việc tốt hay xấu thế nào, thì người xưa thường xem quẻ Dịch để nhận được câu trả lời từ quẻ Dịch qua phương pháp đoán theo sáu hào. Ngày nay, để xem số sim, số điện thoại đang sở hữu có hợp với mình hay không, hay chọn số điện thoại chứa quẻ Thiên Hỏa Đồng Nhân (同人 tóng rén) để giúp kích tài lộc, gia tăng vận mệnh cho chính mình cũng như người thân.

 

Giải quẻ Thiên Hỏa Đồng Nhân (同人 tóng rén) như thế nào?

 

Để giải quẻ số 13 phải qua rất nhiều bước phức tạp như: xây dựng mô hình dự bán về quẻ Thiên Hỏa Đồng Nhân (同人 tóng rén), dự báo sơ bộ, xác định chủ thể và khách thể và cuối cùng là dự báo kết quả qua thể và dụng.

 

Phần mềm xem quẻ Thiên Hỏa Đồng Nhân (同人 tóng rén) của simhoptuoi.com.vn đã phân tích và xuất ra ý nghĩa quẻ số 13 tương minh nhất để người đọc có thể dễ dàng thu thập thông tin. Để xem ý nghĩa Thiên Hỏa Đồng Nhân (同人 tóng rén) đối với tuổi của mình, mời bạn chọn năm sinh và chọn quẻ, sau đó ấn xem kết quả để xem chi tiết nhất.

 

XEM THÊM: Sau khi đã biết được quẻ Thiên Hỏa Đồng Nhân (同人 tóng rén) có hợp với mình không, nếu muốn chọn cho mình số sim, số điện thoại hợp tuổi theo quẻ Kinh Dịch giúp kích mệnh, gia tăng cát lộc mời bạn xem tại XEM PHONG THỦY SIM

 

Quẻ số 13 Thiên Hỏa Đồng Nhân (同人 tóng rén) mang lại may mắn hay xui xẻo?

Ý nghĩa quẻ Thiên Hỏa Đồng Nhân:

Tượng quẻ:

 

LỜI KINH:

同人于野, 亨, 利涉大川, 利君子貞.

Dịch âm. - Đồng nhân vu dã, hanh, lợi thiệp đại xuyên; lợi quân tử trinh.

Dịch nghĩa. - Cùng người ở đồng, hanh thông, lợi về sự sang sông lờn, lợi cho sự chính bền của đấng quân tử.

 

GIẢI NGHĨA:

 

Đồng là nơi rộng rỗng, lấy nghĩa ở xa và ở ngoài. Ôi chung cùng với người bằng đạo đại đồng của thiên hạ là lòng rất công của thánh hiền. Hễ đã có thể đại đồng với thiên hạ thì thiên hạ cũng chung cùng với mình; thiên hạ đã chung cùng, thì còn sự hiểm trở nào không thể vượt qua? Còn sự gian nguy nào không thể hanh thông? Cho nên lợi về sự sang sông lớn, lợi cho sự chính bền của đấng quân tử.

 

Tranh cổ:

 

   1. Người mang tập văn khế có chữ "Tâm"

    2. Người bắn cung vào núi, ý chỉ tiến tới, đỗ hạng cao trong kỳ thi tuyển.

    3. Con hươu uống nước, ý nói danh tiếng và của cải tràn vào không ngớt.

    4. Dòng nước chảy, ý nói phương hướng nghề nghiệp thành công.

 

Loại Quẻ: Cát

Tốt cho việc:

Công danh sự nghiệp: Tài lộc, có quý nhân phù trợ

Tình duyên gia đạo: Hòa hợp, hạnh phúc

Cải vận - Giải hạn: Có quý nhân phù trợ

Lọc nâng cao Lọc 3

SIM PHONG THỦY QUẺ Thiên Hỏa Đồng Nhân (同人 tóng rén)

0

3,980,000

dat-mua-simĐặt mua sim

Quẻ chủ: Thiên Hỏa Đồng Nhân (同人 tóng rén)

Quẻ hỗ: Thiên Phong Cấu (姤 gòu)

Ngũ hành: Thổ - tổng số nút 10

Số đặc biệt: Array

Sim hợp nam mệnh Kim

Sim hợp nữ mệnh Kim

Xem luận phong thủy sim

3,980,000

dat-simĐặt sim

1

2,980,000

dat-mua-simĐặt mua sim

Quẻ chủ: Thiên Hỏa Đồng Nhân (同人 tóng rén)

Quẻ hỗ: Thiên Phong Cấu (姤 gòu)

Ngũ hành: Kim - tổng số nút 10

Số đặc biệt: Array

Sim hợp nam mệnh Thủy

Sim hợp nữ mệnh Thủy

Xem luận phong thủy sim

2,980,000

dat-simĐặt sim

2

8,800,000

dat-mua-simĐặt mua sim

Quẻ chủ: Thiên Hỏa Đồng Nhân (同人 tóng rén)

Quẻ hỗ: Thiên Phong Cấu (姤 gòu)

Ngũ hành: Kim - tổng số nút 10

Số đặc biệt: Array

Sim hợp nam mệnh Thủy

Sim hợp nữ mệnh Thủy

Xem luận phong thủy sim

8,800,000

dat-simĐặt sim

3

3,800,000

dat-mua-simĐặt mua sim

Quẻ chủ: Thiên Hỏa Đồng Nhân (同人 tóng rén)

Quẻ hỗ: Thiên Phong Cấu (姤 gòu)

Ngũ hành: Kim - tổng số nút 10

Số đặc biệt: Array

Sim hợp nam mệnh Thủy

Sim hợp nữ mệnh Thủy

Xem luận phong thủy sim

3,800,000

dat-simĐặt sim

4

3,600,000

dat-mua-simĐặt mua sim

Quẻ chủ: Thiên Hỏa Đồng Nhân (同人 tóng rén)

Quẻ hỗ: Thiên Phong Cấu (姤 gòu)

Ngũ hành: Kim - tổng số nút 10

Số đặc biệt: Array

Sim hợp nam mệnh Thủy

Sim hợp nữ mệnh Thủy

Xem luận phong thủy sim

3,600,000

dat-simĐặt sim

5

3,600,000

dat-mua-simĐặt mua sim

Quẻ chủ: Thiên Hỏa Đồng Nhân (同人 tóng rén)

Quẻ hỗ: Thiên Phong Cấu (姤 gòu)

Ngũ hành: Kim - tổng số nút 10

Số đặc biệt: Array

Sim hợp nam mệnh Thủy

Sim hợp nữ mệnh Thủy

Xem luận phong thủy sim

3,600,000

dat-simĐặt sim

6

2,980,000

dat-mua-simĐặt mua sim

Quẻ chủ: Thiên Hỏa Đồng Nhân (同人 tóng rén)

Quẻ hỗ: Thiên Phong Cấu (姤 gòu)

Ngũ hành: Thổ - tổng số nút 10

Số đặc biệt: Array

Sim hợp nam mệnh Kim

Sim hợp nữ mệnh Kim

Xem luận phong thủy sim

2,980,000

dat-simĐặt sim

7

2,980,000

dat-mua-simĐặt mua sim

Quẻ chủ: Thiên Hỏa Đồng Nhân (同人 tóng rén)

Quẻ hỗ: Thiên Phong Cấu (姤 gòu)

Ngũ hành: Thổ - tổng số nút 10

Số đặc biệt: Array

Sim hợp nam mệnh Kim

Sim hợp nữ mệnh Kim

Xem luận phong thủy sim

2,980,000

dat-simĐặt sim

8

2,980,000

dat-mua-simĐặt mua sim

Quẻ chủ: Thiên Hỏa Đồng Nhân (同人 tóng rén)

Quẻ hỗ: Thiên Phong Cấu (姤 gòu)

Ngũ hành: Thổ - tổng số nút 10

Số đặc biệt: Array

Sim hợp nam mệnh Kim

Sim hợp nữ mệnh Kim

Xem luận phong thủy sim

2,980,000

dat-simĐặt sim

9

2,980,000

dat-mua-simĐặt mua sim

Quẻ chủ: Thiên Hỏa Đồng Nhân (同人 tóng rén)

Quẻ hỗ: Thiên Phong Cấu (姤 gòu)

Ngũ hành: Thổ - tổng số nút 10

Số đặc biệt: Array

Sim hợp nam mệnh Kim

Sim hợp nữ mệnh Kim

Xem luận phong thủy sim

2,980,000

dat-simĐặt sim

10

2,980,000

dat-mua-simĐặt mua sim

Quẻ chủ: Thiên Hỏa Đồng Nhân (同人 tóng rén)

Quẻ hỗ: Thiên Phong Cấu (姤 gòu)

Ngũ hành: Thổ - tổng số nút 10

Số đặc biệt: Array

Sim hợp nam mệnh Kim

Sim hợp nữ mệnh Kim

Xem luận phong thủy sim

2,980,000

dat-simĐặt sim

11

2,980,000

dat-mua-simĐặt mua sim

Quẻ chủ: Thiên Hỏa Đồng Nhân (同人 tóng rén)

Quẻ hỗ: Thiên Phong Cấu (姤 gòu)

Ngũ hành: Thổ - tổng số nút 2

Số đặc biệt: Array

Sim hợp nam mệnh Kim

Sim hợp nữ mệnh Kim

Xem luận phong thủy sim

2,980,000

dat-simĐặt sim

12

5,800,000

dat-mua-simĐặt mua sim

Quẻ chủ: Thiên Hỏa Đồng Nhân (同人 tóng rén)

Quẻ hỗ: Thiên Phong Cấu (姤 gòu)

Ngũ hành: Kim - tổng số nút 4

Số đặc biệt: Array

Sim hợp nam mệnh Thủy

Sim hợp nữ mệnh Thủy

Xem luận phong thủy sim

5,800,000

dat-simĐặt sim

Danh sách số đã xem

 

Nội dung xuất ra từ công cụ phù hợp với cấc kết quả tìm kiếm:

  • Quẻ Thiên Hỏa Đồng Nhân (同人 tóng rén)

  • Quẻ kinh dịch Thiên Hỏa Đồng Nhân (同人 tóng rén)

  • Quẻ số 13

  • Quẻ số 13 Thiên Hỏa Đồng Nhân (同人 tóng rén)

  • Rút quẻ số 13

  • Giải mã quẻ Thiên Hỏa Đồng Nhân (同人 tóng rén)

  • Giải mã quẻ số 13

  • Giải quẻ Thiên Hỏa Đồng Nhân (同人 tóng rén)

  • Quẻ Thiên Hỏa Đồng Nhân (同人 tóng rén) trong kinh dịch

Contents[MỤC LỤC]

Tổng Đài Tư Vấn Miễn Phí

icon-phone-simhoptuoi.com.vn0766.139.189

icon-thai-cuc-simhoptuoi.com.vnXEM PHONG THỦY SÓ

icon-thai-cuc-simhoptuoi.com.vnỨng dụng phong thủy

icon-thai-cuc-simhoptuoi.com.vnTin tức sim phong thủy

icon-thai-cuc-simhoptuoi.com.vnTư vấn trực tuyến