Mời nhập thông tin để chọn sim hợp ngày tháng năm sinh

Ngày sinh (Dương lịch)
/ /
Giờ sinh
Giới tính
STT Số thuê bao Phối quẻ dịch bát quái Ngũ hành sim Giá bán Đặt mua
Quẻ chủ Quẻ hổ
0 0971591368 Thủy Hỏa Ký Tế (既濟 jì jì) Hỏa Thủy Vị Tế (未濟 wèi jì) Ngũ hành Thuỷ 15,800,000 Đặt sim
1 096.111.6879 Thiên Sơn Độn (遯 dùn) Thiên Phong Cấu (姤 gòu) Ngũ hành Thuỷ 9,600,000 Đặt sim
2 09.1178.1138 Trạch Phong Đại Quá (大過 dà guò) Thuần Càn (乾 qián) Ngũ hành Thuỷ 8,800,000 Đặt sim
3 0911136838 Thuần Chấn (震 zhèn) Thủy Sơn Kiển (蹇 jiǎn) Ngũ hành Thuỷ 8,800,000 Đặt sim
4 0911181189 Lôi Hỏa Phong (豐 fēng) Trạch Phong Đại Quá (大過 dà guò) Ngũ hành Thuỷ 8,800,000 Đặt sim
5 0961151368 Thiên Sơn Độn (遯 dùn) Thiên Phong Cấu (姤 gòu) Ngũ hành Thuỷ 8,600,000 Đặt sim
6 0911156186 Lôi Trạch Quy Muội (歸妹 guī mèi) Thủy Hỏa Ký Tế (既濟 jì jì) Ngũ hành Thuỷ 6,900,000 Đặt sim
7 0919.47.1386 Sơn Thiên Đại Súc (大畜 dà chù) Lôi Trạch Quy Muội (歸妹 guī mèi) Ngũ hành Thuỷ 6,900,000 Đặt sim
8 09.1178.1183 Trạch Phong Đại Quá (大過 dà guò) Thuần Càn (乾 qián) Ngũ hành Thuỷ 6,900,000 Đặt sim
9 0919.47.1386 Sơn Thiên Đại Súc (大畜 dà chù) Lôi Trạch Quy Muội (歸妹 guī mèi) Ngũ hành Thuỷ 6,890,000 Đặt sim
10 0916.81.11.83 Địa Thủy Sư (師 shī) Địa Lôi Phục (復 fù) Ngũ hành Thuỷ 6,800,000 Đặt sim
11 0911.186.778 Thuần Chấn (震 zhèn) Thủy Sơn Kiển (蹇 jiǎn) Ngũ hành Thuỷ 6,800,000 Đặt sim
12 0915.11.3938 Thuần Khôn (坤 kūn) Thuần Khôn (坤 kūn) Ngũ hành Thuỷ 6,800,000 Đặt sim
13 0911.311.338 Thủy Địa Tỷ (比 bǐ) Sơn Địa Bác (剝 bō) Ngũ hành Thuỷ 5,980,000 Đặt sim
14 0911001386 Hỏa Trạch Khuê (睽 kuí) Thủy Hỏa Ký Tế (既濟 jì jì) Ngũ hành Thuỷ 5,800,000 Đặt sim
15 09.1989.1138 Hỏa Thủy Vị Tế (未濟 wèi jì) Thủy Hỏa Ký Tế (既濟 jì jì) Ngũ hành Thuỷ 5,800,000 Đặt sim
16 0911138278 Thuần Chấn (震 zhèn) Thủy Sơn Kiển (蹇 jiǎn) Ngũ hành Thuỷ 5,800,000 Đặt sim
17 0911021338 Hỏa Thiên Đại Hữu (大有 dà yǒu) Trạch Thiên Quải (夬 guài) Ngũ hành Thuỷ 5,800,000 Đặt sim
18 0971681178 Sơn Thiên Đại Súc (大畜 dà chù) Lôi Trạch Quy Muội (歸妹 guī mèi) Ngũ hành Thuỷ 5,800,000 Đặt sim
19 0911155386 Lôi Hỏa Phong (豐 fēng) Trạch Phong Đại Quá (大過 dà guò) Ngũ hành Thuỷ 5,800,000 Đặt sim
20 0911.138.179 Thuần Chấn (震 zhèn) Thủy Sơn Kiển (蹇 jiǎn) Ngũ hành Thuỷ 5,600,000 Đặt sim
21 0915521386 Thuần Chấn (震 zhèn) Thủy Sơn Kiển (蹇 jiǎn) Ngũ hành Thuỷ 4,800,000 Đặt sim
22 0916.521.178 Phong Hỏa Gia Nhân (家人 jiā rén) Hỏa Thủy Vị Tế (未濟 wèi jì) Ngũ hành Thuỷ 4,800,000 Đặt sim
23 091.121.3986 Phong Hỏa Gia Nhân (家人 jiā rén) Hỏa Thủy Vị Tế (未濟 wèi jì) Ngũ hành Thuỷ 4,800,000 Đặt sim
24 0911222181 Phong Thủy Hoán (渙 huàn) Sơn Lôi Di (頤 yí) Ngũ hành Thuỷ 4,800,000 Đặt sim
25 0915.611.889 Phong Hỏa Gia Nhân (家人 jiā rén) Hỏa Thủy Vị Tế (未濟 wèi jì) Ngũ hành Thuỷ 4,550,000 Đặt sim
26 0911321886 Thủy Thiên Nhu (需 xū) Hỏa Trạch Khuê (睽 kuí) Ngũ hành Thuỷ 4,500,000 Đặt sim
27 0911131338 Lôi Trạch Quy Muội (歸妹 guī mèi) Thủy Hỏa Ký Tế (既濟 jì jì) Ngũ hành Thuỷ 3,980,000 Đặt sim
28 0916.1001.38 Thiên Lôi Vô Vọng (無妄 wú wàng) Phong Sơn Tiệm (漸 jiàn) Ngũ hành Thuỷ 3,980,000 Đặt sim
29 0916311638 Thuần Ly (離 lí) Trạch Phong Đại Quá (大過 dà guò) Ngũ hành Thuỷ 3,980,000 Đặt sim
30 0911.68.1338 Thiên Sơn Độn (遯 dùn) Thiên Phong Cấu (姤 gòu) Ngũ hành Thuỷ 3,980,000 Đặt sim
31 0911.335.178 Thủy Địa Tỷ (比 bǐ) Sơn Địa Bác (剝 bō) Ngũ hành Thuỷ 3,980,000 Đặt sim
32 0916819186 Địa Thiên Thái (泰 tài) Lôi Trạch Quy Muội (歸妹 guī mèi) Ngũ hành Thuỷ 3,980,000 Đặt sim
33 0911108938 Thuần Chấn (震 zhèn) Thủy Sơn Kiển (蹇 jiǎn) Ngũ hành Thuỷ 3,980,000 Đặt sim
34 0911.678.178 Thiên Sơn Độn (遯 dùn) Thiên Phong Cấu (姤 gòu) Ngũ hành Thuỷ 3,980,000 Đặt sim
35 0911013886 Hỏa Trạch Khuê (睽 kuí) Thủy Hỏa Ký Tế (既濟 jì jì) Ngũ hành Thuỷ 3,900,000 Đặt sim
36 0915193138 Thuần Khôn (坤 kūn) Thuần Khôn (坤 kūn) Ngũ hành Thuỷ 3,900,000 Đặt sim
37 0917911866 Trạch Thủy Khốn (困 kùn) Phong Hỏa Gia Nhân (家人 jiā rén) Ngũ hành Thuỷ 3,800,000 Đặt sim
38 0911.168.239 Thuần Chấn (震 zhèn) Thủy Sơn Kiển (蹇 jiǎn) Ngũ hành Thuỷ 3,800,000 Đặt sim
39 0919311178 Thủy Trạch Tiết (節 jié) Sơn Lôi Di (頤 yí) Ngũ hành Thuỷ 3,800,000 Đặt sim
40 0911187698 Lôi Thủy Giải (解 xiè) Thủy Hỏa Ký Tế (既濟 jì jì) Ngũ hành Thuỷ 3,800,000 Đặt sim
41 0911575183 Thuần Khôn (坤 kūn) Thuần Khôn (坤 kūn) Ngũ hành Thuỷ 3,600,000 Đặt sim
42 0911796188 Trạch Địa Tụy (萃 cuì) Thuần Càn (乾 qián) Ngũ hành Thuỷ 3,600,000 Đặt sim
43 0911179138 Thuần Chấn (震 zhèn) Thủy Sơn Kiển (蹇 jiǎn) Ngũ hành Thuỷ 3,600,000 Đặt sim
44 0919116818 Lôi Địa Dự (豫 yù) Thủy Sơn Kiển (蹇 jiǎn) Ngũ hành Thuỷ 3,600,000 Đặt sim
45 0916701168 Sơn Địa Bác (剝 bō) Thuần Khôn (坤 kūn) Ngũ hành Thuỷ 3,600,000 Đặt sim
46 0911697188 Thuần Càn (乾 qián) Thuần Càn (乾 qián) Ngũ hành Thuỷ 3,600,000 Đặt sim
47 0911035786 Hỏa Phong Đỉnh (鼎 dǐng) Trạch Thiên Quải (夬 guài) Ngũ hành Thuỷ 3,600,000 Đặt sim
48 0911116289 Lôi Trạch Quy Muội (歸妹 guī mèi) Thủy Hỏa Ký Tế (既濟 jì jì) Ngũ hành Thuỷ 3,600,000 Đặt sim
49 0914.1307.68 Sơn Địa Bác (剝 bō) Thuần Khôn (坤 kūn) Ngũ hành Thuỷ 3,500,000 Đặt sim


Sim phong thủy cho người mệnh Mộc - Chọn sim hợp tuổi

Danh mục Sim Phong thủy hợp nam nữ mệnh mộc xin giới thiệu:

Công cụ tra cứu Sim hợp mệnh mộc sẽ sử dụng phương pháp lọc và tìm kiếm từ hệ thống kho sim phong  thủy tại Sim Hợp Tuổi và các đại lý Sim số khác những bộ Sim Phong Thủy hợp mệnh mộc chon nam và nữ một cách nhanh chóng, chính xác nhất.

 

Đặc trưng phong thủy mệnh mộc

 

Với các bạn đang có nhu cầu chọn mua cho mình một sim hợp mệnh mộc thì một điều mà các bạn không thể bỏ qua đó chính là các đặc điểm phong thủy của mệnh mộc. Tại sao lại như vậy? Nghe tên sim phong thủy hợp mệnh mộc thì các bạn cũng có thể biết rằng, loại sim này được lựa chọn dựa trên các đặc trưng về phong thủy của người mệnh mộc. Từng yếu tổ nhỏ trong phong thủy của mệnh mộc sẽ được vận dụng và chọn ra một số sim hợp mệnh mộc sao cho có thể mang lại may mắn nhiều nhất đến với người sở hữu nó.

 

Người mệnh mộc sinh năm nào?

 

Trước tiên, các bạn cần xác định chính xác bản thân mình có thuộc vào mệnh mộc hay không bằng cách tra trong danh sách các năm sinh thuộc mệnh mộc dưới đây nhé. Người mệnh mộc sẽ sinh vào các năm như sau:

 • Năm Nhâm Tý (sinh năm 1972 và năm 2032)

 • Năm Quý Sửu (sinh năm 1973 và năm 2033)

 • Năm Canh Dần (sinh năm 1950 và năm 2010)

 • Năm Tân Mão (sinh năm 1951 và năm 2011)

 • Năm Mậu Thìn (sinh năm 1928 và năm 1988)

 • Năm Kỷ Tỵ (sinh năm 1989 và năm 1929)

 • Năm Nhâm Ngọ (sinh năm 1942 và năm 2002)

 • Năm Quý Mùi (sinh năm 1943 và năm 2003)

 • Năm Canh Thân (sinh năm 1980 và năm 2040)

 • Năm Tân Dậu (sinh năm 1981 và năm 2041)

 • Năm Mậu Tuất (sinh năm 1958 và năm 2018)

 • Năm Kỉ Hợi (sinh năm 1959 và năm 2019)

Nếu bạn thuộc vào một trong các năm sinh trên thì bạn sẽ mang mệnh mộc và hãy cố gắng chọn mua cho mình một sim số đẹp phong thủy mệnh mộc nhé.

Sau khi bạn đã chắc chắn là mình thuộc mệnh mộc, hãy xem xét thật kĩ về các đặc trưng phong thủy mệnh mộc ngay sau đây để từ đó chọn mua được sim mệnh mộc thật dễ dàng.

 

Đặc trưng mệnh mộc

 

Mệnh mộc tượng trưng cho sự sinh sôi, nảy nở của cây cối, là những cây đại thụ lâu năm, cũng là những nhánh cỏ nhỏ bé.

Theo như quy luật âm dương ngũ hành thì Mộc sinh Hỏa và Thủy sinh Mộc (giải thích là gỗ cháy tạo thành lửa và nước nuôi dưỡng cây phát triển), chính vì thế nên mệnh Mộc sẽ hợp với mệnh hỏa và mệnh thủy. Ngược lại, Mộc khắc Thổ, Kim khắc Mộc (giải thích là do kim loại có thể cắt xẻ cây và cây hút chất dinh dưỡng của đất) nên mệnh mộc sẽ không hợp với hai mệnh kim và thổ.

Về màu sắc, người mệnh mộc sẽ có các màu đặc trưng cho mình đó là màu xanh lá cây, màu đen, xanh nước biển cũng là những màu sắc có thể mang đến may mắn cho người mệnh mộc.

 

Tại sao nên mua sim phong thủy hợp mệnh mộc

 

Phong thủy là một yếu tố vô cùng quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Chính vì thế, mọi vấn đề liên quan đến phong thủy đều luôn được mọi người coi trọng. Nếu bạn đang cố gắng làm cho mọi thứ xung quanh mình đều hòa hợp với phong thủy bản thân thì việc chọn mua các vật phẩm phong thủy chính là một ý tưởng không nên bỏ qua. Và với một sim hợp mệnh mộc thì các bạn thuộc mệnh mộc có thể nhận được rất nhiều thứ mà bản thân mình cũng không ngờ tới.

 • Sim hợp mệnh mộc sẽ mang đến cho bạn sự may mắn, đồng thời tránh những rắc rối có thể gặp phải. Đây là điều đầu tiên mà bạn có thể nhận được khi sở hữu sim số đẹp phong thủy hợp mệnh mộc. Điều này rất dễ hiểu bởi sim phong thủy mệnh mộc mang đầy đủ những đặc trưng phong thủy hoàn toàn hòa hợp với bản thân bạn, nên nó có thể giúp cho bạn may mắn hơn.

 • Bạn sẽ thấy thật vui vẻ thoải mái khi sở hữu cho mình một sim mệnh mộc. Cái này cũng giống như khi bạn mặc một bộ quần áo hợp với bạn từ màu sắc đến hình dáng, nó sẽ giúp bạn tự tin hơn rất nhiều.

 • Việc có thể sở hữu một sim số đẹp mệnh mộc cũng đã chứng tỏ được đẳng cấp và chất chơi của bạn vì không phải ai cũng có thể mua được cho mình một số sim phong thủy mang lại cho bản thân may mắn.

 

Đặc điểm sim hợp mệnh mộc

 

Để giúp các bạn có thể chọn mua được cho mình sim hợp mệnh mộc thật dễ dàng, Simhoptuoi.com.vn sẽ đưa ra cho bạn những đặc điểm cơ bản của sim mệnh mộc để các bạn có thể căn cứ vào đó chọn cho mình một số sim như ý.

Trước tiên, một sim hợp mệnh mộc sẽ là sim có ngũ hành sim là thủy. Như đã đề cập, thủy sinh mộc, nên chọn sim có ngũ hành thủy sẽ giúp cho căn mệnh mộc được bổ sung, phát triển hơn, đồng thời cũng mang lại may mắn nhiều hơn. Điều này các bạn chọn mua sim cần ghi nhớ thật kĩ bởi rất nhiều người nghĩ rằng chọn sim mệnh mộc thì sim phải có ngũ hành mộc, khi bạn chọn một sim có ngũ hành mộc thì sẽ giúp bản thân có thể được bình an, vui vẻ chứ không thể giúp mình được phát triển, thành đạt.

Về phối quẻ dịch bát quái, đây cũng là điều mà bạn cần quan tâm khi mua sim hợp mệnh mộc. Khi quẻ chủ của sim mệnh mộc bạn chọn là Lôi Thủy Giải thì quẻ Hổ là Thủy Hỏa Kí Tế, quẻ chủ là Lôi Hỏa Phong thủy quẻ hổ là Trạch Phong Đại Quá, quẻ chủ là Trạch Lôi Tùy thì quẻ hổ là Phong Sơn Tiệm, quẻ chủ là Hỏa Phong Đình thì quẻ hổ là Trạch Thiên Quài.

Tất nhiên với một sim hợp mệnh mộc thì sẽ không thể thiếu các chữ số là con số may mắn của mệnh mộc. Ở mệnh Mộc thì có hai cung là cung Chấn Mộc và Tốn Mộc, người thuộc cung mệnh Chấn Mộc sẽ hợp với các con số 9, 4, 3, 1 và không hợp với số 6, 7. Còn người thuộc cung mệnh Tốn Mộc thì lại có số hợp là 1, 3, 4 và số không hợp là 6, 7.

Các đặc điểm trên đây là hết sức quan trọng, một số điện thoại chỉ thật sự là sim hợp mệnh mộc khi mà nó mang đầy đủ được tất cả những đặc điểm trên.

 

Hướng dẫn mua sim mệnh mộc tại Simhoptuoi.com.vn

 

Với những bạn chưa hiểu biết nhiều về phong thủy và sim số thì có thể dù nắm được những đặc trưng phong thủy mệnh mộc và đặc điểm của sim hợp mệnh mộc vẫn khó mà chọn được cho mình một sim mệnh mộc. Tuy nhiên, bất cứ ai cũng đều có thể dễ dàng mang về cho mình một sim số đẹp mệnh mộc chỉ qua 3 bước đơn giản được thực hiện dễ dàng ngay trên trang web Simhoptuoi.com.vn như sau:

 • Đầu tiên, bạn truy cập vào trang web, chọn vào muc Sim mệnh mộc ở phía trên, hệ thống sẽ lập tức giới thiệu cho bạn một danh sách các sim hợp mệnh mộc với đầy đủ các đặc điểm như ngũ hành sim, phối dịch quẻ bát quái, và giá thành.

 • Bạn lựa chọn cho mình một sim phong thủy mệnh mộc phù hợp với bản thân mình nhất, có thể là chứa các con số mà bạn yêu thích, đồng thời phù hợp với tài chính của bạn. Bạn hãy cứ chọn tầm từ 5 đến 10 sim số đẹp mệnh mộc nhé.

 • Cuối cùng, bạn mang tất cả những số điện thoại mà mình vừa chọn được tiến hành xem bói sim, bước này vô cùng quan trọng giúp cho bạn có thể biết được mức độ sự hòa hợp của từng sim hợp mệnh mộc mình đã chọn với bản thân mình, nó sẽ giúp bạn trả lời cho câu hỏi nên chọn sim mệnh mộc nào trong những sim mà mình đã chọn.

 

Chỉ với ba bước vô cùng đơn giản như vậy, bạn có thể chọn được cho mình một sim phong thủy mệnh mộc mang nhiều may mắn rất dễ dàng đúng không nào?

 

Sim Phong Thủy hợp Nam mệnh mộc: Chọn sim phong thủy hợp tuổi, hợp với nam mệnh mộc. Tìm Sim hợp với ngày tháng năm sinh của từng người  sẽ giúp mang lại tài lộc, may mắn, giải hạn giải xui, thăng quan tiến chức cho người sở hữu

Sim Phong Thủy hợp Nữ mệnh mộc: Chọn lựa sim phong thủy hợp với nữ giới mệnh mộc. Tìm Sim phong thủy hợp tuổi được nghiên cứu theo nguyên lý âm dương ngũ hành, kinh dịch và theo quan điểm dân gian.

Bạn là nam thuộc mệnh mộc hay là nữ thuộc mệnh mộc và bạn cần tìm sim hợp mệnh với mình nhất, hãy vào tra cứu xem chi tiết tại: Sim hop menh moc.

Liên hệ mua sim

0911366886