Sim hợp tuổi Canh Tuất 1970

 

Sim hợp tuổi 1970 cũng được coi là linh vật phong thủy mang đến những đều tốt đẹp mà bất kỳ ai cũng không thể bỏ qua. Dù dãy sim điện thoại có hình thức, ý nghĩa gì thì hưởng cách lộc cuối cùng cùng cần sim hợp tuổi.

 

>>> Sim hợp tuổi 1970 gắn liền với tuổi tương ứng nên nắm trọn những luồng trường khí phù trợ cho cuộc sống của tuổi đó.

>>> Hoa nở rồi hoa tàn, tự nhiên và tùy duyên. Mưu sự tại Nhân nhưng thành sự lại ở Thiên. Sim hợp tuổi hội tụ quy luật tự nhiên thiên sinh cho từng tuổi. Đồng hành với sim phong thủy hợp tuổi 1970 là gắn kết tri thiên mệnh nên vạn vật bế tàng đều có lợi.

>>> “Chọn sim đúng kích tài đổi. Chọn sim sai hao tài, lộc tán”. Sim tài lộc, sim cát tường, sim thịnh vượng,... đều xuất phát từ năm/tháng/ngày/giờ sinh hay tuổi. Chọn sim điện thoại với mong muốn nào trước tiên sim đó phải hợp tuổi 1970.

 

Quý bạn có năm sinh 1970 (tuổi Canh Tuất)? Quý bạn đã sở hữu số điện thoại hợp tuổi 1970 hay chưa? Bảng sim phong thủy hợp 1970 ngay dưới đây sẽ tư vấn dãy sim hợp với tuổi 1970 hiệu quả, đơn giản và tiết kiệm tối đa chi phí nhất. Tham khảo ngay bạn nhé!

 

CHỌN SIM PHONG THỦY HỢP TUỔI THEO NGÀY THÁNG NĂM SINH

/ /

Bảng sim hợp tuổi 1970

Lọc nâng cao Lọc 3

0

2,300,000

Đặt mua sim

Quẻ chủ: Sơn Hỏa Bí (賁 bì)

Quẻ hỗ: Lôi Thủy Giải (解 xiè)

Ngũ hành: Thổ - tổng số nút 10

Số đặc biệt: chứa Đuôi phát lộc (86)

Ngũ hành Thổ tương sinh với ngũ hành Kim

Xem luận phong thủy sim

2,300,000

Đặt sim

1

2,500,000

Đặt mua sim

Quẻ chủ: Lôi Thủy Giải (解 xiè)

Quẻ hỗ: Thủy Hỏa Ký Tế (既濟 jì jì)

Ngũ hành: Kim - tổng số nút 10

Số đặc biệt: chứa Đuôi lộc phát (68)

Ngũ hành Kim tương vượng ngũ hành Kim

Xem luận phong thủy sim

2,500,000

Đặt sim

2

2,600,000

Đặt mua sim

Quẻ chủ: Thuần Càn (乾 qián)

Quẻ hỗ: Thuần Càn (乾 qián)

Ngũ hành: Thổ - tổng số nút 8

Số đặc biệt: chứa Đuôi phát lộc (86)

Ngũ hành Thổ tương sinh với ngũ hành Kim

Xem luận phong thủy sim

2,600,000

Đặt sim

3

3,780,000

Đặt mua sim

Quẻ chủ: Sơn Hỏa Bí (賁 bì)

Quẻ hỗ: Lôi Thủy Giải (解 xiè)

Ngũ hành: Thổ - tổng số nút 8

Số đặc biệt: chứa Đuôi thần tài lớn (79)

Ngũ hành Thổ tương sinh với ngũ hành Kim

Xem luận phong thủy sim

3,780,000

Đặt sim

4

3,400,000

Đặt mua sim

Quẻ chủ: Sơn Hỏa Bí (賁 bì)

Quẻ hỗ: Lôi Thủy Giải (解 xiè)

Ngũ hành: Kim - tổng số nút 10

Số đặc biệt: chứa Đuôi thần tài lớn (79)

Ngũ hành Kim tương vượng ngũ hành Kim

Xem luận phong thủy sim

3,400,000

Đặt sim

5

3,200,000

Đặt mua sim

Quẻ chủ: Lôi Thủy Giải (解 xiè)

Quẻ hỗ: Thủy Hỏa Ký Tế (既濟 jì jì)

Ngũ hành: Thổ - tổng số nút 8

Số đặc biệt: chứa Đuôi ông địa lớn (78)

Ngũ hành Thổ tương sinh với ngũ hành Kim

Xem luận phong thủy sim

3,200,000

Đặt sim

6

2,800,000

Đặt mua sim

Quẻ chủ: Trạch Địa Tụy (萃 cuì)

Quẻ hỗ: Phong Sơn Tiệm (漸 jiàn)

Ngũ hành: Thổ - tổng số nút 10

Số đặc biệt: chứa Đuôi thần tài nhỏ (39).

Ngũ hành Thổ tương sinh với ngũ hành Kim

Xem luận phong thủy sim

2,800,000

Đặt sim

7

3,780,000

Đặt mua sim

Quẻ chủ: Lôi Thủy Giải (解 xiè)

Quẻ hỗ: Thủy Hỏa Ký Tế (既濟 jì jì)

Ngũ hành: Thổ - tổng số nút 8

Số đặc biệt: chứa Đuôi thần tài nhỏ (39).

Ngũ hành Thổ tương sinh với ngũ hành Kim

Xem luận phong thủy sim

3,780,000

Đặt sim

8

3,280,000

Đặt mua sim

Quẻ chủ: Sơn Hỏa Bí (賁 bì)

Quẻ hỗ: Lôi Thủy Giải (解 xiè)

Ngũ hành: Kim - tổng số nút 10

Số đặc biệt: chứa Đuôi ông địa lớn (78)

Ngũ hành Kim tương vượng ngũ hành Kim

Xem luận phong thủy sim

3,280,000

Đặt sim

9

3,780,000

Đặt mua sim

Quẻ chủ: Sơn Hỏa Bí (賁 bì)

Quẻ hỗ: Lôi Thủy Giải (解 xiè)

Ngũ hành: Kim - tổng số nút 8

Số đặc biệt: chứa Đuôi ông địa nhỏ (38)

Ngũ hành Kim tương vượng ngũ hành Kim

Xem luận phong thủy sim

3,780,000

Đặt sim

10

1,600,000

Đặt mua sim

Quẻ chủ: Thủy Trạch Tiết (節 jié)

Quẻ hỗ: Sơn Lôi Di (頤 yí)

Ngũ hành: Kim - tổng số nút 8

Số đặc biệt: chứa Đuôi thần tài lớn (79)

Ngũ hành Kim tương vượng ngũ hành Kim

Xem luận phong thủy sim

1,600,000

Đặt sim

11

2,180,000

Đặt mua sim

Quẻ chủ: Sơn Hỏa Bí (賁 bì)

Quẻ hỗ: Lôi Thủy Giải (解 xiè)

Ngũ hành: Kim - tổng số nút 10

Số đặc biệt: chứa Đuôi phát lộc (86)

Ngũ hành Kim tương vượng ngũ hành Kim

Xem luận phong thủy sim

2,180,000

Đặt sim

12

3,800,000

Đặt mua sim

Quẻ chủ: Sơn Hỏa Bí (賁 bì)

Quẻ hỗ: Lôi Thủy Giải (解 xiè)

Ngũ hành: Kim - tổng số nút 8

Số đặc biệt: chứa Đuôi ông địa lớn (78)

Ngũ hành Kim tương vượng ngũ hành Kim

Xem luận phong thủy sim

3,800,000

Đặt sim

13

2,800,000

Đặt mua sim

Quẻ chủ: Thuần Càn (乾 qián)

Quẻ hỗ: Thuần Càn (乾 qián)

Ngũ hành: Thổ - tổng số nút 10

Số đặc biệt: chứa Đuôi phát lộc (86)

Ngũ hành Thổ tương sinh với ngũ hành Kim

Xem luận phong thủy sim

2,800,000

Đặt sim

14

3,750,000

Đặt mua sim

Quẻ chủ: Sơn Hỏa Bí (賁 bì)

Quẻ hỗ: Lôi Thủy Giải (解 xiè)

Ngũ hành: Kim - tổng số nút 8

Số đặc biệt: chứa Đuôi ông địa lớn (78)

Ngũ hành Kim tương vượng ngũ hành Kim

Xem luận phong thủy sim

3,750,000

Đặt sim

15

2,300,000

Đặt mua sim

Quẻ chủ: Thuần Càn (乾 qián)

Quẻ hỗ: Thuần Càn (乾 qián)

Ngũ hành: Thổ - tổng số nút 8

Số đặc biệt: chứa Đuôi phát lộc (86)

Ngũ hành Thổ tương sinh với ngũ hành Kim

Xem luận phong thủy sim

2,300,000

Đặt sim

16

2,600,000

Đặt mua sim

Quẻ chủ: Thủy Trạch Tiết (節 jié)

Quẻ hỗ: Sơn Lôi Di (頤 yí)

Ngũ hành: Thổ - tổng số nút 8

Số đặc biệt: chứa Đuôi lộc phát (68)

Ngũ hành Thổ tương sinh với ngũ hành Kim

Xem luận phong thủy sim

2,600,000

Đặt sim

17

2,600,000

Đặt mua sim

Quẻ chủ: Thủy Trạch Tiết (節 jié)

Quẻ hỗ: Sơn Lôi Di (頤 yí)

Ngũ hành: Thổ - tổng số nút 8

Số đặc biệt: chứa Đuôi thần tài nhỏ (39).

Ngũ hành Thổ tương sinh với ngũ hành Kim

Xem luận phong thủy sim

2,600,000

Đặt sim

18

3,200,000

Đặt mua sim

Quẻ chủ: Thuần Càn (乾 qián)

Quẻ hỗ: Thuần Càn (乾 qián)

Ngũ hành: Kim - tổng số nút 8

Số đặc biệt: chứa Đuôi phát lộc (86)

Ngũ hành Kim tương vượng ngũ hành Kim

Xem luận phong thủy sim

3,200,000

Đặt sim

19

3,680,000

Đặt mua sim

Quẻ chủ: Thủy Trạch Tiết (節 jié)

Quẻ hỗ: Sơn Lôi Di (頤 yí)

Ngũ hành: Thổ - tổng số nút 8

Số đặc biệt: chứa Đuôi phát lộc (86)

Ngũ hành Thổ tương sinh với ngũ hành Kim

Xem luận phong thủy sim

3,680,000

Đặt sim

Đang được quan tâm nhất

Danh sách số đã xem

 

Sim hợp tuổi 1970 - bí quyết may mắn của nhiều người

 

Tại sao bạn nên chọn mua sim phong thủy hợp tuổi 1970

Có rất nhiều người cũng cố gắng tìm cho mình một sim phong thủy hợp tuổi sinh năm 1970 cho phù hợp,tuy nhiên họ lại chưa hiểu hết ý nghĩa của sim năm sinh 1970 này là gì. Thực tế, sim hợp tuổi Canh Tuất được lựa chọn theo các đặc điểm về cung mệnh của người sinh năm 1970 như trên, chính vì thế mà nó sẽ được gọi là sim phong thủy hợp tuổi. Phong thủy tác động vô cùng nhiều tới cuộc sống của chúng ta là điều mà bất cứ ai cũng biết, vì thế nếu bạn có thể sở hữu cho mình một sim phong thủy hợp tuổi chắc chắn sẽ là điều vô cùng thú vị, và nó sẽ giúp bạn có thêm thật nhiều may mắn trong cuộc sống, để cho cuộc đời và sự nghiệp của bạn có thể suôn sẻ nhất. Với nhiều ý nghĩa như vậy, chắc chắn bạn sẽ thấy thật tự hào khi mình có thể sở hữu một sim hợp tuổi 1970 đúng không nào, và không chỉ bạn mà người khác cũng sẽ thấy rất ngưỡng mộ với bạn ấy.

 

Hướng dẫn chọn mua sim hợp tuổi năm sinh 1970

Nếu bạn đang cảm thấy việc có thể sở hữu một sim phong thủy hợp tuổi 1970 là điều khó khăn với mình, bạn không biết làm sao để có thể mua được sim năm sinh 1970, bạn không biết sim đó có phải là sim phong thủy hợp tuổi mình cần hay không, bạn có thể thực hiện các bước chọn mua sim hợp tuổi 1970 tại Simhoptuoi như sau:

  • Đầu tiên, bạn truy cập vào website http://simhoptuoi.com.vn/

  • Bạn thực hiện nhập các thông tin vào công cụ hiển thị trên màn hình, các thông tin gồm có ngày tháng năm sinh, và giới tính, sau đó kích chọn vào “xem kết quả”

  • Ngay sau khi hệ thống hiển thị ra danh sách các số điện thoại hợp tuổi 1970, bạn có thể thực hiện lựa chọn cho mình một sim mà mình thấy ưng ý nhất và phù hợp với bạn về tài chính cũng như nhà mạng mà bạn muốn sử dụng.

  • Bạn có thể đặt mua sim trực tuyến trên website bằng cách chọn vào mục “đặt sim” hoặc bạn có thể gọi điện đến số điện thoại trên website để đặt mua sim hợp tuổi đã chọn cho mình nhé.

 

Cách kiểm tra số điện thoại hợp với tuổi Canh Tuất

Bạn đã thử qua công cụ trực tuyến nào để kiểm tra sim – số điện thoại bạn đang dùng có hợp tuổi, hợp mệnh với mình chưa. Rất đơn giản và nhanh chóng, chỉ với một vài thao tác, bạn có thể có ngay kết quả về con số hợp tuổi 1970, số điện thoại hợp với tuổi Canh Tuất cũng như những tuổi khác là bao nhiêu điểm. Cùng tham khảo cách mà Simhoptuoi.com.vn đưa dưới đây nhé.

 

·Cách kiểm tra Sim – Số điện thoại bạn đang dùng có hợp tuổi 1970 không?

Bước 1: Tiếp cận công cụ tra sim phong thủy hợp tuổi trực tuyến

Sau  khi bạn truy cập vào Website: http://simhoptuoi.com.vn/ , bạn theo đường dẫn tới danh mục:  Xem Bói Số Điện Thoại

 

Bước 2: Bạn nhập thông tin cần thiết có trong từng ô mục trống như:

-           Số điện thoại bạn đang dùng ( số điện thoại bạn yêu thích hay sim số đẹp bạn đang có ý định muốn mua ) vào mục Nhập số điện thoại.

-           Nhập thông tin ngày tháng năm sinh (theo Dương lịch ) của bạn vào mục Ngày sinh của bạn.

-           Mục giới tính, bạn lựa chọn Nam hoặc Nữ theo thanh cuộn đã có.

-           Mục giờ sinh bạn chọn chính xác theo cung giờ sinh của bạn thì độ chuẩn xác của kết quả trả về sẽ cao hơn

 

Bước 3: Xem kết quả  - Xem sim hợp với tuổi của bạn được bao nhiêu điểm

Sau khi nhập hết các thông tin tại bước 2, bạn nhấp chuột vào mục Xem ở bên cạnh, kết quả sẽ trả về cho bạn hoàn toàn đầy đủ, bạn kéo chuột xuống và đọc các thông tin vừa kiểm tra được nhé.

 

·Chọn sim hợp tuổi Canh Tuất 1970

Bạn đã kiểm tra số điện thoại của mình, thấy sim bạn dùng không hợp tuổi với bạn? thật tệ nếu như điểm số trả về còn dưới mức trung bình. Bạn có ý định muốn tìm kiếm những sim phong thủy khác hợp với tuổi hợp với mệnh của mình hơn? Xem ngay sim hợp tuổi 1970, số điện thoại hợp tuổi 1970 ngay dựa vào ngày tháng năm sinh.

 

Xem tuổi Canh Tuất hợp với số nào dựa theo ngày tháng năm sinh:

Bước 1: Truy cập danh mục:  Xem sim phong thủy

Bước 2: Bạn nhập các thông tin ngày tháng năm sinh theo lịch dương, chọn giới tính, giờ sinh sẽ mang đến kết quả chuẩn xác hơn.

Bước 3: Bước cuối cùng, nhấp chuột vào Xem kết quả, bảng số sim hợp tuổi kèm theo thông tin về Phối quẻ dịch bát quái, điểm số chi tiết nhất sẽ xuất hiện.

 

♥♥♥♥​♥ Từ khóa tìm kiếm trên Google nhiều nhất:

-         Sim hop tuoi 1970

-         Sim hợp tuổi 1970

-         Sim hợp tuổi Canh Tuất

-         So dien thoai hop tuoi 1970

-         Số điện thoại hợp tuổi 1970

-         Xem bói số điện thoại hợp tuổi 1970

-         Tuổi 1970 mệnh gi

-         Sinh năm 1970 tuổi con gì

-         Xem phong thủy sim 1970

-         Tìm sim hợp tuổi 1970

-         Sinh năm 1970 hợp số điện thoại nào

-         Sim hop tuoi 1970 gia re

-         Sim hop tuoi ha noi

 

Để xem sim hợp tuổi người thân, bạn bè… giúp cải vận, kích lộc, mời bạn nhập ngày giờ sinh và nhấp XEM PHONG THỦY ngay dưới đây:

 

Contents[MỤC LỤC]

HƯỚNG DẪN CHỌN SIM THEO NĂM SINH CHO CÁC TUỔI KHÁC

/ /