Sim phong thủy hợp tuổi 1997

Sim Tài lộc
Sim Thăng tiến
Ngũ hành tương sinh
Ngũ hành bình hòa
Sim Tài lộc
Sim Thăng tiến
Sim Cải vận
Sim Tình duyên
Ngũ hành tương sinh
Ngũ hành bình hòa
Xoá hết
Xem
Loading...
6,259
sim
Sắp xếp

Điểm phong thủy sim: 7.50/10

Giá: 1,699,000 VND

Sim ngũ hành: Kim

Quẻ Kinh dịch: Trạch Sơn Hàm (咸 xián)

Điểm phong thủy sim: 7.50/10

Giá: 1,979,000 VND

Sim ngũ hành: Kim

Quẻ Kinh dịch: Phong Thủy Hoán (渙 huàn)

Điểm phong thủy sim: 9.50/10

Giá: 2,980,000 VND

Sim ngũ hành: Kim

Quẻ Kinh dịch: Lôi Hỏa Phong (豐 fēng)

Điểm phong thủy sim: 10.00/10

Giá: 3,790,000 VND

Sim ngũ hành: Kim

Quẻ Kinh dịch: Trạch Phong Đại Quá (大過 dà guò)

Điểm phong thủy sim: 10.00/10

Giá: 3,890,000 VND

Sim ngũ hành: Kim

Quẻ Kinh dịch: Thiên Trạch Lý (履 lǚ)

Điểm phong thủy sim: 10.00/10

Giá: 3,990,000 VND

Sim ngũ hành: Kim

Quẻ Kinh dịch: Phong Thủy Hoán (渙 huàn)

Điểm phong thủy sim: 10.00/10

Giá: 3,999,000 VND

Sim ngũ hành: Kim

Quẻ Kinh dịch: Địa Sơn Khiêm (謙 qiān)

Điểm phong thủy sim: 10.00/10

Giá: 4,178,000 VND

Sim ngũ hành: Kim

Quẻ Kinh dịch: Trạch Địa Tụy (萃 cuì)

Điểm phong thủy sim: 10.00/10

Giá: 4,268,000 VND

Sim ngũ hành: Kim

Quẻ Kinh dịch: Sơn Lôi Di (頤 yí)

Điểm phong thủy sim: 10.00/10

Giá: 4,299,000 VND

Sim ngũ hành: Kim

Quẻ Kinh dịch: Lôi Thủy Giải (解 xiè)

Điểm phong thủy sim: 10.00/10

Giá: 4,489,000 VND

Sim ngũ hành: Kim

Quẻ Kinh dịch: Phong Thủy Hoán (渙 huàn)

Điểm phong thủy sim: 9.50/10

Giá: 4,890,000 VND

Sim ngũ hành: Kim

Quẻ Kinh dịch: Phong Thủy Hoán (渙 huàn)

Điểm phong thủy sim: 10.00/10

Giá: 7,799,000 VND

Sim ngũ hành: Kim

Quẻ Kinh dịch: Sơn Lôi Di (頤 yí)

Điểm phong thủy sim: 9.00/10

Giá: 13,170,000 VND

Sim ngũ hành: Kim

Quẻ Kinh dịch: Lôi Hỏa Phong (豐 fēng)

Điểm phong thủy sim: 9.50/10

Giá: 13,824,000 VND

Sim ngũ hành: Kim

Quẻ Kinh dịch: Sơn Lôi Di (頤 yí)

Điểm phong thủy sim: 8.00/10

Giá: 13,974,000 VND

Sim ngũ hành: Kim

Quẻ Kinh dịch: Thuần Khảm (坎 kǎn)

Điểm phong thủy sim: 9.50/10

Giá: 14,008,000 VND

Sim ngũ hành: Kim

Quẻ Kinh dịch: Thiên Trạch Lý (履 lǚ)

Điểm phong thủy sim: 9.50/10

Giá: 14,042,000 VND

Sim ngũ hành: Kim

Quẻ Kinh dịch: Phong Thủy Hoán (渙 huàn)

Điểm phong thủy sim: 7.75/10

Giá: 14,052,000 VND

Sim ngũ hành: Kim

Quẻ Kinh dịch: Trạch Lôi Tùy (隨 suí)

Điểm phong thủy sim: 8.25/10

Giá: 14,193,000 VND

Sim ngũ hành: Kim

Quẻ Kinh dịch: Lôi Hỏa Phong (豐 fēng)

Điểm phong thủy sim: 8.00/10

Giá: 14,607,000 VND

Sim ngũ hành: Kim

Quẻ Kinh dịch: Sơn Lôi Di (頤 yí)

Điểm phong thủy sim: 9.50/10

Giá: 14,831,000 VND

Sim ngũ hành: Kim

Quẻ Kinh dịch: Lôi Hỏa Phong (豐 fēng)

Điểm phong thủy sim: 7.00/10

Giá: 14,924,000 VND

Sim ngũ hành: Kim

Quẻ Kinh dịch: Trạch Hỏa Cách (革 gé)

Điểm phong thủy sim: 7.00/10

Giá: 15,000,000 VND

Sim ngũ hành: Kim

Quẻ Kinh dịch: Lôi Sơn Tiểu Quá (小過 xiǎo guò)

Điểm phong thủy sim: 6.50/10

Giá: 15,070,000 VND

Sim ngũ hành: Kim

Quẻ Kinh dịch: Địa Trạch Lâm (臨 lín)

Điểm phong thủy sim: 7.50/10

Giá: 15,722,000 VND

Sim ngũ hành: Kim

Quẻ Kinh dịch: Địa Lôi Phục (復 fù)

Điểm phong thủy sim: 7.25/10

Giá: 15,786,000 VND

Sim ngũ hành: Kim

Quẻ Kinh dịch: Lôi Sơn Tiểu Quá (小過 xiǎo guò)

Điểm phong thủy sim: 7.75/10

Giá: 15,796,000 VND

Sim ngũ hành: Kim

Quẻ Kinh dịch: Thiên Hỏa Đồng Nhân (同人 tóng rén)

Điểm phong thủy sim: 8.50/10

Giá: 15,806,000 VND

Sim ngũ hành: Kim

Quẻ Kinh dịch: Sơn Lôi Di (頤 yí)

Điểm phong thủy sim: 9.50/10

Giá: 16,000,000 VND

Sim ngũ hành: Kim

Quẻ Kinh dịch: Địa Sơn Khiêm (謙 qiān)

Điểm phong thủy sim: 9.00/10

Giá: 16,546,000 VND

Sim ngũ hành: Kim

Quẻ Kinh dịch: Thuần Khôn (坤 kūn)

Điểm phong thủy sim: 9.25/10

Giá: 16,668,000 VND

Sim ngũ hành: Kim

Quẻ Kinh dịch: Sơn Hỏa Bí (賁 bì)

Điểm phong thủy sim: 8.50/10

Giá: 16,787,000 VND

Sim ngũ hành: Kim

Quẻ Kinh dịch: Thuần Đoài (兌 duì)

Điểm phong thủy sim: 8.00/10

Giá: 17,300,000 VND

Sim ngũ hành: Kim

Quẻ Kinh dịch: Lôi Hỏa Phong (豐 fēng)

Điểm phong thủy sim: 9.25/10

Giá: 17,310,000 VND

Sim ngũ hành: Kim

Quẻ Kinh dịch: Trạch Phong Đại Quá (大過 dà guò)

Điểm phong thủy sim: 9.50/10

Giá: 17,340,000 VND

Sim ngũ hành: Kim

Quẻ Kinh dịch: Thiên Trạch Lý (履 lǚ)

Điểm phong thủy sim: 7.50/10

Giá: 17,590,000 VND

Sim ngũ hành: Kim

Quẻ Kinh dịch: Sơn Trạch Tổn (損 sǔn)

Điểm phong thủy sim: 7.00/10

Giá: 18,000,000 VND

Sim ngũ hành: Kim

Quẻ Kinh dịch: Phong Lôi Ích (益 yì)

Điểm phong thủy sim: 9.50/10

Giá: 18,380,000 VND

Sim ngũ hành: Kim

Quẻ Kinh dịch: Thuần Càn (乾 qián)

Điểm phong thủy sim: 7.50/10

Giá: 18,420,000 VND

Sim ngũ hành: Kim

Quẻ Kinh dịch: Sơn Lôi Di (頤 yí)

Điểm phong thủy sim: 7.00/10

Giá: 18,547,000 VND

Sim ngũ hành: Kim

Quẻ Kinh dịch: Lôi Địa Dự (豫 yù)

Điểm phong thủy sim: 9.00/10

Giá: 19,000,000 VND

Sim ngũ hành: Kim

Quẻ Kinh dịch: Lôi Hỏa Phong (豐 fēng)

Điểm phong thủy sim: 9.00/10

Giá: 19,308,000 VND

Sim ngũ hành: Kim

Quẻ Kinh dịch: Địa Sơn Khiêm (謙 qiān)

Điểm phong thủy sim: 8.00/10

Giá: 19,892,000 VND

Sim ngũ hành: Kim

Quẻ Kinh dịch: Thuần Cấn (艮 gèn)

Điểm phong thủy sim: 7.75/10

Giá: 20,216,000 VND

Sim ngũ hành: Kim

Quẻ Kinh dịch: Địa Sơn Khiêm (謙 qiān)

Điểm phong thủy sim: 6.50/10

Giá: 20,256,000 VND

Sim ngũ hành: Kim

Quẻ Kinh dịch: Trạch Thủy Khốn (困 kùn)

Điểm phong thủy sim: 9.00/10

Giá: 21,134,000 VND

Sim ngũ hành: Kim

Quẻ Kinh dịch: Thuần Càn (乾 qián)

Điểm phong thủy sim: 7.00/10

Giá: 21,620,000 VND

Sim ngũ hành: Kim

Quẻ Kinh dịch: Trạch Hỏa Cách (革 gé)

Điểm phong thủy sim: 8.00/10

Giá: 21,630,000 VND

Sim ngũ hành: Kim

Quẻ Kinh dịch: Phong Thủy Hoán (渙 huàn)

Điểm phong thủy sim: 6.75/10

Giá: 21,660,000 VND

Sim ngũ hành: Kim

Quẻ Kinh dịch: Lôi Thủy Giải (解 xiè)

Điểm phong thủy sim: 9.50/10

Giá: 22,062,000 VND

Sim ngũ hành: Kim

Quẻ Kinh dịch: Lôi Thủy Giải (解 xiè)

Điểm phong thủy sim: 9.00/10

Giá: 22,484,000 VND

Sim ngũ hành: Kim

Quẻ Kinh dịch: Lôi Hỏa Phong (豐 fēng)

Điểm phong thủy sim: 8.00/10

Giá: 22,970,000 VND

Sim ngũ hành: Kim

Quẻ Kinh dịch: Trạch Sơn Hàm (咸 xián)

Điểm phong thủy sim: 8.00/10

Giá: 23,010,000 VND

Sim ngũ hành: Kim

Quẻ Kinh dịch: Sơn Hỏa Bí (賁 bì)

Điểm phong thủy sim: 8.00/10

Giá: 23,648,000 VND

Sim ngũ hành: Kim

Quẻ Kinh dịch: Thiên Phong Cấu (姤 gòu)

Điểm phong thủy sim: 7.75/10

Giá: 24,212,000 VND

Sim ngũ hành: Kim

Quẻ Kinh dịch: Thiên Phong Cấu (姤 gòu)

Điểm phong thủy sim: 8.25/10

Giá: 24,913,000 VND

Sim ngũ hành: Kim

Quẻ Kinh dịch: Trạch Phong Đại Quá (大過 dà guò)

Điểm phong thủy sim: 7.50/10

Giá: 25,121,000 VND

Sim ngũ hành: Kim

Quẻ Kinh dịch: Lôi Sơn Tiểu Quá (小過 xiǎo guò)

Điểm phong thủy sim: 9.50/10

Giá: 25,940,000 VND

Sim ngũ hành: Kim

Quẻ Kinh dịch: Thuần Càn (乾 qián)

Điểm phong thủy sim: 7.00/10

Giá: 25,980,000 VND

Sim ngũ hành: Kim

Quẻ Kinh dịch: Thuần Cấn (艮 gèn)

Điểm phong thủy sim: 8.00/10

Giá: 26,652,000 VND

Sim ngũ hành: Kim

Quẻ Kinh dịch: Trạch Sơn Hàm (咸 xián)

Điểm phong thủy sim: 9.50/10

Giá: 27,570,000 VND

Sim ngũ hành: Kim

Quẻ Kinh dịch: Phong Thủy Hoán (渙 huàn)

Điểm phong thủy sim: 7.00/10

Giá: 27,678,000 VND

Sim ngũ hành: Kim

Quẻ Kinh dịch: Hỏa Thủy Vị Tế (未濟 wèi jì)

Điểm phong thủy sim: 9.00/10

Giá: 28,572,000 VND

Sim ngũ hành: Kim

Quẻ Kinh dịch: Địa Sơn Khiêm (謙 qiān)

Điểm phong thủy sim: 8.00/10

Giá: 29,544,000 VND

Sim ngũ hành: Kim

Quẻ Kinh dịch: Thiên Phong Cấu (姤 gòu)

Điểm phong thủy sim: 7.00/10

Giá: 30,260,000 VND

Sim ngũ hành: Kim

Quẻ Kinh dịch: Lôi Địa Dự (豫 yù)

Điểm phong thủy sim: 10.00/10

Giá: 30,783,000 VND

Sim ngũ hành: Kim

Quẻ Kinh dịch: Thuần Càn (乾 qián)

Điểm phong thủy sim: 9.00/10

Giá: 31,825,000 VND

Sim ngũ hành: Kim

Quẻ Kinh dịch: Thuần Ly (離 lí)

Điểm phong thủy sim: 8.50/10

Giá: 32,430,000 VND

Sim ngũ hành: Kim

Quẻ Kinh dịch: Thuần Càn (乾 qián)

Điểm phong thủy sim: 8.50/10

Giá: 33,208,000 VND

Sim ngũ hành: Kim

Quẻ Kinh dịch: Thuần Ly (離 lí)

Điểm phong thủy sim: 9.00/10

Giá: 34,000,000 VND

Sim ngũ hành: Kim

Quẻ Kinh dịch: Lôi Sơn Tiểu Quá (小過 xiǎo guò)

Điểm phong thủy sim: 9.00/10

Giá: 34,590,000 VND

Sim ngũ hành: Kim

Quẻ Kinh dịch: Thuần Khảm (坎 kǎn)

Điểm phong thủy sim: 9.50/10

Giá: 34,904,000 VND

Sim ngũ hành: Kim

Quẻ Kinh dịch: Phong Thủy Hoán (渙 huàn)

Điểm phong thủy sim: 10.00/10

Giá: 35,862,000 VND

Sim ngũ hành: Kim

Quẻ Kinh dịch: Trạch Phong Đại Quá (大過 dà guò)

Điểm phong thủy sim: 9.50/10

Giá: 36,750,000 VND

Sim ngũ hành: Kim

Quẻ Kinh dịch: Lôi Thủy Giải (解 xiè)

Điểm phong thủy sim: 9.50/10

Giá: 38,767,000 VND

Sim ngũ hành: Kim

Quẻ Kinh dịch: Lôi Thủy Giải (解 xiè)

Điểm phong thủy sim: 9.00/10

Giá: 38,940,000 VND

Sim ngũ hành: Kim

Quẻ Kinh dịch: Trạch Thủy Khốn (困 kùn)

Điểm phong thủy sim: 8.50/10

Giá: 40,452,000 VND

Sim ngũ hành: Kim

Quẻ Kinh dịch: Thủy Trạch Tiết (節 jié)

Điểm phong thủy sim: 8.00/10

Giá: 42,288,000 VND

Sim ngũ hành: Kim

Quẻ Kinh dịch: Thiên Hỏa Đồng Nhân (同人 tóng rén)

Điểm phong thủy sim: 8.50/10

Giá: 45,000,000 VND

Sim ngũ hành: Kim

Quẻ Kinh dịch: Thủy Trạch Tiết (節 jié)

Điểm phong thủy sim: 9.25/10

Giá: 45,810,000 VND

Sim ngũ hành: Kim

Quẻ Kinh dịch: Trạch Phong Đại Quá (大過 dà guò)

Điểm phong thủy sim: 7.50/10

Giá: 48,000,000 VND

Sim ngũ hành: Kim

Quẻ Kinh dịch: Trạch Lôi Tùy (隨 suí)

Điểm phong thủy sim: 8.50/10

Giá: 50,370,000 VND

Sim ngũ hành: Kim

Quẻ Kinh dịch: Thiên Trạch Lý (履 lǚ)

Điểm phong thủy sim: 7.50/10

Giá: 53,425,000 VND

Sim ngũ hành: Kim

Quẻ Kinh dịch: Trạch Lôi Tùy (隨 suí)

Điểm phong thủy sim: 7.50/10

Giá: 55,000,000 VND

Sim ngũ hành: Kim

Quẻ Kinh dịch: Sơn Trạch Tổn (損 sǔn)

Điểm phong thủy sim: 7.00/10

Giá: 59,550,000 VND

Sim ngũ hành: Kim

Quẻ Kinh dịch: Phong Hỏa Gia Nhân (家人 jiā rén)

Điểm phong thủy sim: 7.25/10

Giá: 62,334,000 VND

Sim ngũ hành: Kim

Quẻ Kinh dịch: Trạch Hỏa Cách (革 gé)

Điểm phong thủy sim: 9.00/10

Giá: 63,252,000 VND

Sim ngũ hành: Kim

Quẻ Kinh dịch: Địa Thủy Sư (師 shī)

Điểm phong thủy sim: 8.50/10

Giá: 68,000,000 VND

Sim ngũ hành: Kim

Quẻ Kinh dịch: Lôi Sơn Tiểu Quá (小過 xiǎo guò)

Điểm phong thủy sim: 9.00/10

Giá: 72,392,000 VND

Sim ngũ hành: Kim

Quẻ Kinh dịch: Thuần Khảm (坎 kǎn)

Điểm phong thủy sim: 10.00/10

Giá: 76,668,000 VND

Sim ngũ hành: Kim

Quẻ Kinh dịch: Thuần Ly (離 lí)

Điểm phong thủy sim: 7.25/10

Giá: 82,530,000 VND

Sim ngũ hành: Kim

Quẻ Kinh dịch: Địa Sơn Khiêm (謙 qiān)

Điểm phong thủy sim: 7.00/10

Giá: 89,585,000 VND

Sim ngũ hành: Kim

Quẻ Kinh dịch: Trạch Phong Đại Quá (大過 dà guò)

Điểm phong thủy sim: 7.50/10

Giá: 99,000,000 VND

Sim ngũ hành: Kim

Quẻ Kinh dịch: Thuần Khảm (坎 kǎn)

Điểm phong thủy sim: 8.25/10

Giá: 112,800,000 VND

Sim ngũ hành: Kim

Quẻ Kinh dịch: Lôi Hỏa Phong (豐 fēng)

Điểm phong thủy sim: 9.50/10

Giá: 126,230,000 VND

Sim ngũ hành: Kim

Quẻ Kinh dịch: Thiên Trạch Lý (履 lǚ)

Điểm phong thủy sim: 8.75/10

Giá: 143,350,000 VND

Sim ngũ hành: Kim

Quẻ Kinh dịch: Thuần Ly (離 lí)

Điểm phong thủy sim: 7.75/10

Giá: 176,477,000 VND

Sim ngũ hành: Kim

Quẻ Kinh dịch: Địa Lôi Phục (復 fù)

Điểm phong thủy sim: 6.25/10

Giá: 217,088,000 VND

Sim ngũ hành: Kim

Quẻ Kinh dịch: Lôi Sơn Tiểu Quá (小過 xiǎo guò)

Điểm phong thủy sim: 7.00/10

Giá: 308,933,000 VND

Sim ngũ hành: Kim

Quẻ Kinh dịch: Hỏa Thiên Đại Hữu (大有 dà yǒu)

Xem thêm còn (
Loading...
6,239
) sim
Số điện thoại
Ngày sinh

Hướng dẫn cách xem phong thủy sim:
- B.1: Nhập số điện thoại cần xem
- B.2: Chọn ngày - tháng - năm sinh Dương Lịch của gia chủ
- B.3: Chọn giới tính, giờ sinh
- B.4: Nhấp "Luận phong thủy sim"