Menu

Sim có quẻ Lôi Hỏa Phong (豐 fēng), quẻ số 55 Tốt hay Xấu

Nhập đầy đủ thông tin để xem kết quả chính xác nhất!

mục lục

Nội dung chính

Quẻ Lôi Hỏa Phong (豐 fēng) là quẻ số 55 trong kinh dịch. Chiêm quẻ Công việc hanh thông, tài lộc sáng sủa. Tình duyên gia đạo thắm nồng, gia đình hòa thuận. Đây là quẻ Cát trong 64 quẻ kinh dịch. Mời quý bạn xem luận giải quẻ chi tiết dưới đây.

1. Quẻ Lôi Hỏa Phong là gì?

Nói về Qui (Quẻ Lôi Trạch Quy Muội) quẻ đứng trước Lôi Phong Hỏa. Qui là về, là tới nơi, tới mục đích, đạt kết quả (qui kết), mà đạt được kết quả thì thịnh lớn, cho nên sau quẻ Qui (muội) tới quẻ Phong (thịnh lớn).

Hình thái quẻ:

|:||:: Lôi Hỏa Phong (豐 fēng)

Quẻ Lôi Hỏa Phong, đồ hình |:||:: còn gọi là quẻ Phong (豐 feng1), là quẻ thứ 55 trong Kinh Dịch.

Nội quái là ☲ (|:| 離 li2) Ly hay Hỏa (火).

Ngoại quái là ☳ (|:: 震 zhen4) Chấn hay Sấm (雷).

Giải nghĩa: Phong: Thịnh dã, Hòa mỹ, Thịnh đại, được mùa, nhiều người góp sức. Chí đồng đạo hợp chi tượng: tượng cùng đồng tâm hiệp lực.

2. Luận thoán từ quẻ Lôi Hỏa Phong

豐: 亨. 王假之, 勿憂, 宜日中.

Dịch âm: 

Phong: Phong hanh, vương giá chi, vật ưu nghi nhật trung.

Dịch nghĩa: Thịnh có nghĩa là hanh thông. Bậc vương giả tới được đừng lo, nên giữ đạo trung như mặt trời đứng giữa trời.

Giảng: 

Nội quái (Dưới) là Ly (sáng suốt) Trong khi đơn quái Ly ở dưới tiêu biểu cho sự rực rỡ và ánh sáng. Ngoại quái (trên) là Chấn (động) Đơn quái trên Chấn biểu thị cho sự uy danh, Chấn thuộc dương mộc nên cũng tượng trưng cho sự thịnh lớn, to lớn, sự phong phú. Chấn cũng có ý nghĩa tượng trưng cho sự uy nghiêm, đường bệ, thanh danh và lòng can đảm. Trong khi đó Ly thì tượng trưng sự khôn ngoan và trí thông minh. Cộng lại với nhau thì sự khôn ngoan và sự gây kinh sợ mang lại sự uy nghiêm và, hùng vĩ không gì sánh bằng.

Lôi phong hỏa Sáng suốt mà hành động thì làm nên được sự nghiệp Hưng thịnh. Chỉ bậc vương giả có quyền vị mới làm tới nơi được. Khi đã thịnh thì người quân tử  biết rằng sẽ phải suy nên thường có nhiều lo toan. Nhưng cũng đừng nên lo suông, cứ phải giữ được đạo trung như mặt trời đứng ở giữa trời thì sẽ tốt. Trung thực và công khai trong mọi việc sẽ dẫn đến thành công và phát triển. Một khi đã thành công thì theo sau  đó sẽ là sự sung túc và phong phú.

Đại Tượng truyện áp dụng vào việc hình ngục, khuyên người trị dân nên sáng suốt mà soi xét tình dân mạnh mẽ xử đoán thì mau xong việc.

Như vậy quẻ Lôi Hỏa Phong là quẻ Cát chiêm đoán về sự phát đạt, thịnh vượng cực độ đang trong tầm tay. Bởi mọi sự sau khi đã lên đến cực đỉnh thì sẽ  suy (đi xuống), nên ngẫm  phải biết nghĩ đến đường hướng hành động để tránh sự đi xuống này.

3. Luận Hào từ quẻ Lôi Hỏa Phong

3.1 Quẻ Lôi Hỏa Phong - Hào 1 - Sơ Cửu:

初九: 遇其配主, 雖旬, 无咎, 往有尚.

Hào 1 nội quái Ly, có đức sáng suốt, có tài (vì là dương), ở trên ứng với hào 4, thuộc ngoại quái Chấn, có đức mà cũng có tài (dương cương). Thông thường thì âm dương cân bằng thì mới tốt. Tuy nhiên một âm một dương mới tốt, ở hào này thì khác, cùng là dương cả mà cũng tốt. Bởi vì 1 sáng suốt, 4 hoạt động, hai hào dương thành, chứ không tương phản, giúp nhau làm nên sự nghiệp lớn được. Hai hào 1-4, biết châm chước ý kiến nhau là điều tốt cho sự hợp tác. Nếu một bên cầu thắng, một bên chỉ nhường, thì không còn là hợp tác nữa, khó mà thành công lớn được.

Ý nghĩa hào 1: Hợp tác cùng nhau phát triển mới bền vững được. Tuy nhiên phải biết khai thác điểm mạnh của nhau thì tốt. Ngược lại thì khó mà thành công lớn được

3.2 Quẻ Lôi Hỏa Phong  – Hào 2 – Cửu nhị:

六二: 豐其蔀, 日中見斗.往, 得疑疾, 有孚發若, 吉.

Hào 2 Âm ở giữa quẻ Ly, đắc trung đắc chính. Nhưng kẻ ứng với nó là hào âm, âm nhu bất chính, không giúp được nó, không tin nó. Nó như hiền thần gặp Ám chúa nên ví với mặt trời (quẻ Ly) bị mây mù che dày. Bị nghi kỵ và ghét; chỉ có cách giữ vững đức trung trinh, lấy lòng chí thành mà đối xử với 5, rồi sau 5 sẽ tỉnh ngộ. Chữ 若 nhược ở đây trỏ hào 5.

Ý nghĩa hào 2: Mặt trời bị mây mù che đặc. Hãy hợp tác với những người có uy tín để đưa tới sự thắng lợi.

3.3 Quẻ Lôi Hỏa Phong  – Hào 3 – Cửu Tam:

九三: 豐其沛, 日中見沬.折其右肱, 无咎.

Hào này dương cương, ở trên cùng Ly là người sáng suốt, có tài. Nhưng hào trên  là âm nhu cùng ứng với nó lại bất tài, không giúp gì được nó. Đã vậy nó còn bị hào 4 che, hoàn cảnh còn tệ hơn hào 2 nữa, cho nên bảo là bị tấm màn che kín mít bị che không thấy được cả những vì sao nhỏ. Như vậy hào 3 như người bị gẩy cánh tay phải (trỏ hào 5 không giúp gì được nó), nó không có lỗi vì hoàn cảnh khiến vậy.

Ý nghĩa hào 3: Gãy tay phải: nói cách khác người phụ tá của bạn không dốc lòng làm, kẻ bất tài tìm cách chống lại bạn. Có năng lực, sự không ngoan nhưng vì hoàn cảnh mà chưa thể thành công được. Đừng nản chí hãy chờ thời cơ đến

3.4 Quẻ Lôi Hỏa Phong  – Hào 4 – Cửu Tứ:

 九四: 豐其蔀, 日中見斗, 遇其夷主, 吉.

Giảng: Hào này dương cương, ở địa vị cao, có thể lập được sự nghiệp, nhưng bất trung, bất chính lại bị hào 5 âm nhu, hôn ám che lấp hoàn cảnh cũng như hào 2, cũng ban ngày mà thấy sao Bắc đẩu, nhưng nay được hào 1 ở dưới đồng đức (cũng dương cương ) bằng vai vế ứng với nó, cũng coi là tốt được.

Ý nghĩa hào 4: Có thể lập được sự nghiệp và bắt đầu có bước tiến triển, mọi thứ cũng coi là tốt được.

3.5 Quẻ Lôi Hỏa Phong  – Hào 5 – Cửu ngũ:

 六五: 來章, 有慶, 譽, 吉.

Hào 5 âm nhu, ở địa vị chi tôn không có tài tạo được sự nghiệp thịnh lớn, nhưng khá là có đức trung (ở giữa ngoại quái), và có hào 3, 4 dương cương. Hiền tài ở dưới mình, nếu biết mời họ giúp mình thì có phúc và được tiếng khen, tốt.

Ý nghĩa hào 5: Đừng làm một mình, cần có sự hợp tác. Tìm được người hợp tác có tài sẽ giúp mình phò tá, đạt được nhiều thành công. Hoặc ban đầu bạn chưa đem lại được niềm tin cho cấp trên, phải đem lòng thành tín của bạn để cảm hóa họ. Sau này bạn sẽ được trọng dụng

3.6 Quẻ Lôi Hỏa Phong  – Hào 6 – Thượng Cửu:

上六: 豐其屋, 蔀其家, 闚其戶.闃其无人,三歲不覿, 凶.

Hào 6 khó hiểu, mỗi sách giảng một khác, Theo cách giảng của cụ Phan Bội Châu thì Hào 6 âm nhu, như người hôn ám, mà ở trên cùng nên có địa vị rất cao, y như người cất nhà, nóc rất cao (địa vị cao). Nhưng mà buồng mình ở lại thấp hẹp (bản tính âm nhu), thế là tự mình che lấp mình. Vì vậy không ai lui tới với mình, đứng ở cửa nhìn vào, không thấy bóng người, ba năm không thấy ai (hoặc ba năm vẫn không giác ngộ). Không gì xấu hơn.

Ý nghĩa hào 6: Thể hiện nghị lực của bạn trong mọi tình huống, cần hợp tác tốt với mọi người trong hoạt động.

Kết luận:

Tên quẻ Lôi Hỏa Phong là thịnh lớn, rất tốt mà không có hào nào thật tốt, hào nào cũng có lời răn đe. Cổ nhân muốn cảnh cáo chúng ta ở thời thịnh lớn, có phúc thì cũng có sẵn mầm hoạ, phải cẩn thận lắm mới được.

4. Giải quẻ Lôi Hỏa Phong (豐 fēng) trong sim số như thế nào?

Mỗi khi muốn biết sự việc tốt hay xấu thế nào, thì người xưa thường xem quẻ để xem số sim, số điện thoại đang sở hữu có hợp với mình hay không. Hay xem số điện thoại chứa quẻ Lôi Hỏa Phong (豐 fēng) có tốt hay không?

Để giải quẻ số 55 phải qua rất nhiều bước phức tạp như: xây dựng mô hình dự bán về quẻ Lôi Hỏa Phong (豐 fēng), dự báo sơ bộ, xác định chủ thể và khách thể và cuối cùng là dự báo kết quả qua thể và dụng như trên.

Phần mềm xem quẻ Lôi Hỏa Phong (豐 fēng) của simhoptuoi.com.vn đã phân tích và xuất ra ý nghĩa quẻ số 55 tương minh nhất để người đọc có thể dễ dàng thu thập thông tin. Để xem ý nghĩa Lôi Hỏa Phong (豐 fēng) đối với tuổi của mình, mời bạn chọn năm sinh và chọn quẻ, sau đó ấn xem kết quả để xem chi tiết nhất.

XEM THÊM: Sau khi đã biết được quẻ Lôi Hỏa Phong (豐 fēng) có hợp với mình không, nếu muốn chọn cho mình số sim, số điện thoại hợp tuổi theo quẻ Kinh Dịch giúp kích mệnh, gia tăng cát lộc mời bạn xem tại XEM PHONG THỦY SIM

 

Ý nghĩa quẻ Lôi Hỏa Phong:

 

Tượng quẻ:

LỜI KINH

豐亨, 王假之, 勿憂宜日中.

Dịch âm. Phong hanh, vương giá chi, vật ưu nghi nhật trung.

Dịch nghĩa. - Quẻ Phong hanh thông, vua đến đấy, chớ lo, nên mặt trời giữa.

GIẢI NGHĨA

Phong là thịnh lớn, nghĩa nó vẫn hanh thông. Làm cho tột bậc sáng lớn ở gầm trời, chỉ đấng vương giả có thể được thế. Đến là tột bậc vậy. Cao đến như ngôi trời, giàu đến như bốn bể, nhiều đến như các loài, lớn đến như đạo vương, làm cho cùng tột đạo thịnh, chỉ có đấng vương giả.

Tranh cổ:

 

  1. Khúc tre đốt ra tro, may mắn vào mùa xuân.

  2. Rồng và rắn trái nhau, đây là dấu hiệu có sự thay đổi.

  3. Một chiếc tráp tròn nhỏ ý nói sự hài hòa.

  4. Người đàn ông thổi sáo. Ý nói có điều vui ở trong lòng.

 

Loại Quẻ: Cát Hanh

Tốt cho việc:

- Công danh sự nghiệp: Tài lộc sáng sủa, hanh thông

- Tình duyên - Gia đạo: Gia đình hòa thuận, vui vẻ

XEM SIM KINH DỊCH

Nam
Nữ