Xem sinh năm 1996 hợp số điện thoại nào theo Thiên - Địa - Nhân

Tuổi Bính Tý sinh năm 1996 hợp số điện thoại nào? Câu trả lời là số sim hội tụ nguồn năng lượng từ yếu tố thiên thời - địa lợi - nhân hòa, mang tới cát khí dành riêng cho người dùng sinh năm 1996. Sử dụng sim phong thủy hợp tuổi 1996 như vậy thì chủ nhân Bính Tý - mệnh Giản Hạ Thủy sẽ nhận được nhiều may mắn, cơ hội phát triển công việc và cuộc sống. Quý bạn có thể tìm cho bản thân một số điện thoại hợp tuổi 1996 ở bảng sim dưới đây. Đồng thời xem lời giải mã của trung tâm Sim Hợp Tuổi để hiểu rõ hơn về dòng sim hợp tuổi 1996 theo Thiên - Địa - Nhân dưới đây. 

CHỌN SIM PHONG THỦY HỢP TUỔI THEO NGÀY THÁNG NĂM SINH

/ /

Bảng sim hợp tuổi 1996

Lọc nâng cao Lọc 3

0

4,368,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt mua sim

Quẻ chủ: Thuần Khôn (坤 kūn)

Quẻ hỗ: Thuần Khôn (坤 kūn)

Ngũ hành: Thủy - tổng số nút 8

Số đặc biệt: 0909,

Ngũ hành Thủy tương vượng ngũ hành Thủy

Xem luận phong thủy sim

4,368,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt sim

1

5,080,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt mua sim

Quẻ chủ: Thuần Khôn (坤 kūn)

Quẻ hỗ: Thuần Khôn (坤 kūn)

Ngũ hành: Kim - tổng số nút 8

Số đặc biệt: 78,68,

Ngũ hành Kim tương sinh với ngũ hành Thủy

Xem luận phong thủy sim

5,080,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt sim

2

4,368,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt mua sim

Quẻ chủ: Lôi Thủy Giải (解 xiè)

Quẻ hỗ: Thủy Hỏa Ký Tế (既濟 jì jì)

Ngũ hành: Kim - tổng số nút 8

Số đặc biệt: 86,

Ngũ hành Kim tương sinh với ngũ hành Thủy

Xem luận phong thủy sim

4,368,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt sim

3

3,999,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt mua sim

Quẻ chủ: Sơn Hỏa Bí (賁 bì)

Quẻ hỗ: Lôi Thủy Giải (解 xiè)

Ngũ hành: Kim - tổng số nút 8

Số đặc biệt: 8787,78,

Ngũ hành Kim tương sinh với ngũ hành Thủy

Xem luận phong thủy sim

3,999,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt sim

4

3,999,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt mua sim

Quẻ chủ: Sơn Hỏa Bí (賁 bì)

Quẻ hỗ: Lôi Thủy Giải (解 xiè)

Ngũ hành: Kim - tổng số nút 8

Số đặc biệt: 8787,78,

Ngũ hành Kim tương sinh với ngũ hành Thủy

Xem luận phong thủy sim

3,999,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt sim

5

8,390,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt mua sim

Quẻ chủ: Sơn Hỏa Bí (賁 bì)

Quẻ hỗ: Lôi Thủy Giải (解 xiè)

Ngũ hành: Thủy - tổng số nút 8

Số đặc biệt: 79,

Ngũ hành Thủy tương vượng ngũ hành Thủy

Xem luận phong thủy sim

8,390,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt sim

6

4,579,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt mua sim

Quẻ chủ: Sơn Hỏa Bí (賁 bì)

Quẻ hỗ: Lôi Thủy Giải (解 xiè)

Ngũ hành: Kim - tổng số nút 8

Số đặc biệt: 8787,78,

Ngũ hành Kim tương sinh với ngũ hành Thủy

Xem luận phong thủy sim

4,579,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt sim

7

3,999,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt mua sim

Quẻ chủ: Sơn Hỏa Bí (賁 bì)

Quẻ hỗ: Lôi Thủy Giải (解 xiè)

Ngũ hành: Kim - tổng số nút 8

Số đặc biệt: 8787,78,

Ngũ hành Kim tương sinh với ngũ hành Thủy

Xem luận phong thủy sim

3,999,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt sim

8

3,999,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt mua sim

Quẻ chủ: Trạch Địa Tụy (萃 cuì)

Quẻ hỗ: Phong Sơn Tiệm (漸 jiàn)

Ngũ hành: Kim - tổng số nút 8

Số đặc biệt: 8787,78,

Ngũ hành Kim tương sinh với ngũ hành Thủy

Xem luận phong thủy sim

3,999,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt sim

9

3,599,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt mua sim

Quẻ chủ: Lôi Thủy Giải (解 xiè)

Quẻ hỗ: Thủy Hỏa Ký Tế (既濟 jì jì)

Ngũ hành: Kim - tổng số nút 8

Số đặc biệt: 78,

Ngũ hành Kim tương sinh với ngũ hành Thủy

Xem luận phong thủy sim

3,599,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt sim

10

9,990,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt mua sim

Quẻ chủ: Lôi Thủy Giải (解 xiè)

Quẻ hỗ: Thủy Hỏa Ký Tế (既濟 jì jì)

Ngũ hành: Kim - tổng số nút 10

Số đặc biệt: 777,

Ngũ hành Kim tương sinh với ngũ hành Thủy

Xem luận phong thủy sim

9,990,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt sim

11

3,680,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt mua sim

Quẻ chủ: Sơn Hỏa Bí (賁 bì)

Quẻ hỗ: Lôi Thủy Giải (解 xiè)

Ngũ hành: Thủy - tổng số nút 10

Số đặc biệt: 68,

Ngũ hành Thủy tương vượng ngũ hành Thủy

Xem luận phong thủy sim

3,680,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt sim

12

11,680,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt mua sim

Quẻ chủ: Thuần Càn (乾 qián)

Quẻ hỗ: Thuần Càn (乾 qián)

Ngũ hành: Kim - tổng số nút 8

Số đặc biệt: 888,79,

Ngũ hành Kim tương sinh với ngũ hành Thủy

Xem luận phong thủy sim

11,680,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt sim

13

11,680,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt mua sim

Quẻ chủ: Lôi Thủy Giải (解 xiè)

Quẻ hỗ: Thủy Hỏa Ký Tế (既濟 jì jì)

Ngũ hành: Kim - tổng số nút 8

Số đặc biệt: 888,

Ngũ hành Kim tương sinh với ngũ hành Thủy

Xem luận phong thủy sim

11,680,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt sim

14

9,800,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt mua sim

Quẻ chủ: Thuần Khôn (坤 kūn)

Quẻ hỗ: Thuần Khôn (坤 kūn)

Ngũ hành: Kim - tổng số nút 8

Số đặc biệt: 789,78,

Ngũ hành Kim tương sinh với ngũ hành Thủy

Xem luận phong thủy sim

9,800,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt sim

15

3,780,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt mua sim

Quẻ chủ: Thủy Trạch Tiết (節 jié)

Quẻ hỗ: Sơn Lôi Di (頤 yí)

Ngũ hành: Thủy - tổng số nút 8

Số đặc biệt: 79,

Ngũ hành Thủy tương vượng ngũ hành Thủy

Xem luận phong thủy sim

3,780,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt sim

16

6,689,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt mua sim

Quẻ chủ: Sơn Hỏa Bí (賁 bì)

Quẻ hỗ: Lôi Thủy Giải (解 xiè)

Ngũ hành: Kim - tổng số nút 10

Số đặc biệt: 39,68,

Ngũ hành Kim tương sinh với ngũ hành Thủy

Xem luận phong thủy sim

6,689,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt sim

17

3,580,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt mua sim

Quẻ chủ: Thuần Càn (乾 qián)

Quẻ hỗ: Thuần Càn (乾 qián)

Ngũ hành: Kim - tổng số nút 10

Số đặc biệt: 39,

Ngũ hành Kim tương sinh với ngũ hành Thủy

Xem luận phong thủy sim

3,580,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt sim

18

3,500,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt mua sim

Quẻ chủ: Sơn Hỏa Bí (賁 bì)

Quẻ hỗ: Lôi Thủy Giải (解 xiè)

Ngũ hành: Kim - tổng số nút 10

Số đặc biệt: 78,

Ngũ hành Kim tương sinh với ngũ hành Thủy

Xem luận phong thủy sim

3,500,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt sim

19

5,380,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt mua sim

Quẻ chủ: Thủy Trạch Tiết (節 jié)

Quẻ hỗ: Sơn Lôi Di (頤 yí)

Ngũ hành: Kim - tổng số nút 8

Số đặc biệt: 79,

Ngũ hành Kim tương sinh với ngũ hành Thủy

Xem luận phong thủy sim

5,380,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt sim

Đang được quan tâm nhất

Danh sách số đã xem

I. Ý nghĩa của việc xem sinh năm 1996 hợp số điện thoại nào

Tuổi Bính Tý, ngũ hành nạp âm là Giản Hạ Thủy, có sự thông minh, dễ thích ứng với các môi trường khác nhau. Đặc biệt hơn với người sinh năm 1996 (Điền Nội Chi Thử - chuột ngoài đồng ruộng) luôn làm việc theo nguyên tắc riêng, không ngừng khám phá mọi thứ. Tính cách dễ thay đổi, thích điều gì thì làm bằng được, nhưng sẽ sớm cảm thấy nhàm chán. Nội tâm của các bạn tuổi này khá mâu thuẫn, luôn khuyên người khác nhưng khó lựa chọn điều tốt cho bản thân. Do đó, cuộc đời tuổi 1996 được ví như một bản nhạc, lúc lên cao, lúc trầm lắng. Để cải thiện điểm này, cho cuộc sống thoát khỏi sự bấp bênh, hanh thông hơn thì có thể tìm tuổi 1996 hợp số điện thoại nào. 

Sim phong thủy hợp tuổi 1996 là dòng sim hội tụ vận khí Thiên - Địa - Nhân, vô cùng cát lợi với riêng bát tự ngày sinh của người sinh năm 1996. Lấy bản mệnh Bính Tý làm trung tâm, nguồn năng lượng kết hợp của trời đất tụ lại trong dãy sim sẽ giúp chủ nhân kích hoạt vận khí tốt lành, tăng may mắn và tài lộc. Điểm nổi bật hơn của sim hợp tuổi Bính Tý tuy nhỏ bé, nhưng lại vô cùng dễ sử dụng, gắn liền với mọi công việc, càng sử dụng thường xuyên thì càng giải phóng vượng khí của chúng. 

II. Giải mã tuổi 1996 hợp số điện thoại nào theo Thiên - Địa - Nhân

Thiên - Địa - Nhân là ba thành tố cốt lõi giúp tạo nên sự hoàn chỉnh cho mọi việc, và sim hợp tuổi 1996 không phải ngoại lệ. Trong đó, yếu tố Thiên - Địa sẽ giúp người dùng nhận biết được ý nghĩa nội tại của sim điện thoại. Và yếu tố Nhân là việc tìm ra tương quan của số sim bất kỳ với bản mệnh tuổi Bính Tý. 

 

1996 hợp số điện thoại nào

 

1. Xem sinh năm 1996 hợp số điện thoại nào theo Thiên Thời 

Thiên trong số điện thoại hợp tuổi 1996 chính là việc tìm ra yếu tố may mắn theo thời vận. Chiếu theo bộ môn khoa học Tam Nguyên Cửu Vận, giai đoạn từ năm 2004 đến 2023 là thời kỳ Hạ nguyên Bát vận, do sao Tả Phù cai quản, có con số hiện thân là 8. Theo đó, sim phong thủy hợp tuổi 1996 cần chứa  số 8 để nhận được vượng khí từ cát tinh Tả Phủ. 

Ngoài ra, thời điểm chúng ta đang sống là cuối giai đoạn Hạ nguyên Bát vận, nên còn nhận được sinh khí từ số 9 hiện thân của sao Hữu Bật. Vì vậy, tìm sinh năm 1996 hợp với số điện thoại nào có cả số 8 và số 9 càng có ý nghĩa tốt đẹp hơn. 

2. Xem sinh năm 1996 hợp số điện thoại nào theo Địa Lợi

Địa ở đây là việc tìm ra ý nghĩa nổi bật bên trong của số điện thoại hợp tuổi Bính Tý, thông qua phân tích quẻ dịch, ngũ hành nội tại sim, tổng số nút và bộ số đặc biệt trong dân gian. 

2.1. Tuổi Bính Tý hợp với số điện thoại nào theo quẻ dịch

Quẻ dịch của số điện thoại hợp tuổi 1996 chia làm 2 quẻ là quẻ chủ và quẻ hỗ. Theo kinh dịch luận, sim phong thủy hợp tuổi 1996 cát lợi khi có quẻ dịch cát, tối thiểu là quẻ bình hòa, tránh quẻ hung. Dựa vào lời chiêm của từng quẻ cát, người tuổi Bính Tý có thể chủ động tìm cho bản thân 1996 hợp số điện thoại nào theo mục đích sử dụng, theo cách phương diện cuộc sống như kích tài lộc, phát triển sự nghiệp công danh, cải thiện tình duyên, mối quan hệ gia đình…

2.2. Tuổi Bính Tý hợp với số điện thoại nào theo ngũ hành nội tại sim

Nguyên lý đánh giá ngũ hành nội tại sim tốt hay xấu dựa vào xét tương quan ngũ hành của 2 con số liên tiếp theo chiều từ trái qua phải. Nếu mối quan hệ của cặp số là tương sinh chiếm đa số thì đây là sim phong thủy hợp tuổi 1996 có nội tại cát lợi. Ngược lại, tìm 1996 hợp số điện thoại nào có nội tại không ổn định khi có nhiều cặp số xung khắc nhau, tuổi Bính Tý nên tránh những số sim này.

2.3. Tuổi Bính Tý hợp với số điện thoại nào theo tổng số nút

Tổng số nút sim hợp tuổi Bính Tý là con số hàng đơn vị của kết quả phép tổng 10 con số trong dãy số điện thoại lại với nhau. Nếu tổng kết thúc bằng 0 thì tổng số nút sim bằng 10. 

Dân gian quan niệm, tổng số nút sẽ tỷ lệ thuận với ý nghĩa của sim hợp tuổi 1996, tức là điểm số nút càng cao thì số điện thoại đó càng có may mắn. Thang điểm nút của sinh năm 1996 hợp với số điện thoại nào là từ 1 đến 10, số nút từ 1 - 3 là xấu, 4 - 7 là bình hòa, 8 - 10 là đẹp. 

2.4. Tuổi Bính Tý hợp với số điện thoại nào theo ý nghĩa bộ số đặc biệt

Sự xuất hiện của bộ số đặc biệt trong dân gian sẽ làm tăng sự hoàn hảo hơn cho cả ý nghĩa nội tại và hình thức dãy sim hợp tuổi 1996. Một số bộ số may mắn khi người dùng tìm 1996 hợp số điện thoại nào được dân gian truyền tụng nổi bật như:

- Cặp số lộc phát 68 - 86, thần tài 39 - 79, ông địa 38 - 78

- Đuôi số lặp đi lặp lại một con số: tam hoa 000 - 111 - 222 - 333…; tứ quý 4444 - 5555 - 6666…; ngũ quý 77777 - 88888 - 99999…

- Đuôi số tiến lên 6789 - san bằng tất cả; 01234 - tay trắng tiến tới thành công…

3. Xem sinh năm 1996 hợp số điện thoại nào theo Nhân Hòa

Để xét Nhân trong sim phong thủy hợp tuổi 1996 phải dùng bát tự ngày sinh của tuổi Bính Tý làm trung tâm, tìm ra số điện thoại có khả năng phù trợ điểm khuyết thiếu mệnh số người dùng. Nói cách khác, dựa vào quy luật âm dương, ngũ hành, bổ khuyết tứ trụ để phân tích mối quan hệ của sim hợp tuổi 1996 với người dùng tuổi Bính Tý. 

3.1. Tuổi Bính Tý hợp với số điện thoại nào theo Âm Dương Tương Phối

Âm Dương cân bằng là trạng thái lý tưởng, tạo tiền đề thúc đẩy vạn vật phát triển, kể cả sim điện thoại và con người. Trong đó, số chẵn đại diện cho năng lượng âm, số lẻ đại diện cho năng lượng dương. Với tỷ lệ chẵn lẻ, người dùng sẽ xác định được trạng thái âm dương của sim là tuyệt đối hay thiên lệch ra sao. Kết hợp với âm dương mạng có thể đưa ra quyết định 1996 hợp số điện thoại nào tốt nhất.

Người sinh năm 1996 TỐT NHẤT nên chọn sim phong thủy hợp tuổi 1996 cân bằng âm dương tuyệt đối, tức là dãy sim 10 số thì có 5 số chẵn và 5 số lẻ. Trường hợp khác, Bính Tý là năm Dương cần vận khí âm để điều chỉnh tình trạng thiên lệch mạng về trạng thái cân bằng. Đó là sim hợp tuổi Bính Tý vượng Âm, không quá thiên lệch, tức là sim có 6 số chẵn và 4 số lẻ. 

Sinh năm 1996 TUYỆT ĐỐI TRÁNH sim vượng Dương, là dãy sim có nhiều hơn 5 số lẻ. Nếu sử dụng loại sim này lâu dài sẽ càng làm mất cân bằng âm dương mạng, công việc, gia đình hay sức khỏe đều giảm sút. 

3.2. Tuổi Bính Tý hợp với số điện thoại nào theo Ngũ Hành Sinh Khắc

Số điện thoại hợp tuổi Bính Tý TỐT NHẤT là dãy sim ngũ hành Kim, có khả năng tương sinh bản mệnh Giản Hạ Thủy 1996. Chiếc sim hợp tuổi 1996 này sẽ giúp chủ nhân tăng may mắn, đón tài lộc, sự nghiệp hay tình duyên đều có bước tiến mới. Sau đó là tìm 1996 hợp số điện thoại nào có ngũ hành Thủy, giúp bổ trợ cho người dùng luôn bình an, công việc hanh thông.

Chiếu theo ngũ hành tương khắc, thì tuổi 1996 nên TUYỆT ĐỐI TRÁNH sim ngũ hành Thổ, vì Thổ khắc Thủy. Dùng sim mệnh Thổ lâu dài thì người dùng có thể cảm nhận rõ công việc có nhiều khó khăn, dễ đi vào ngõ cụt. 

3.3. Tuổi Bính Tý hợp với số điện thoại nào theo Tứ Trụ Bổ Khuyết

Kết hợp thông tin tứ trụ mệnh (giờ - ngày - tháng - năm sinh) với thuật Can Chi Tàng Ẩn tìm ra hành vượng và hành suy của mỗi người sinh năm 1996. Theo đó, 1996 hợp số điện thoại nào là số sim có ngũ hành trùng với hành suy của tứ trụ mệnh. Từ đó, sim sẽ giúp lấp điểm khuyết thiếu trong bản mệnh, phát huy được điểm mạnh của người dùng. Lưu ý trường hợp đặc biệt người có hành vượng là Kim vẫn có thể chọn sim hợp tuổi 1996 có ngũ hành Kim. Vì Kim tương sinh cho bản mệnh Thủy tuổi Bính Tý. 

Kết luận: Thiên - Địa - Nhân là phương pháp đánh giá tuổi Bính Tý 1996 hợp số điện thoại nào có tính chính xác cao nhất hiện nay. Khi xét được cả nguồn năng lượng bên trong của sim phong thủy hợp tuổi 1996 và sự tác động của chúng tới riêng tứ trụ mệnh tuổi 1996. Tuy nhiên để tự tìm số điện thoại hợp tuổi 1996 như vậy thì mất khá nhiều thời gian và công sức. Do đó, các trung tâm Sim Hợp Tuổi đã cho ra phần mềm XEM PHONG THỦY SIM giúp quý bạn dễ dàng tra cứu ý nghĩa số sim bạn đang quan tâm với bản mệnh của bạn nhanh chóng, chính xác và chi tiết nhất. 

III. Cảnh báo cách xem 1996 hợp số điện thoại nào không có cơ sở luận

Nhu cầu sở hữu số điện thoại hợp tuổi 1996 càng tăng kéo theo xuất hiện không ít các cách chọn sim phong thủy hợp tuổi 1996 khác nhau. Tuy nhiên, không phải cách cũng có tính chính xác cao, ngay sau đây trung tâm simhoptuoi.com.vn sẽ đưa ra một số cách xem 1996 hợp số điện thoại nào phổ biến nhưng lại còn nhiều điểm bất cập. 

 

1996 hợp số điện thoại nào

 

1. Xem số điện thoại hợp tuổi 1996 theo con số hợp tuổi Bính Tý

Tìm sim hợp tuổi Bính Tý theo phương pháp này là số sim có nhiều con số hợp tuổi 1996. Theo đó, tuổi 1996 mệnh Giản Hạ Thủy hợp với số 6, 7 (số tương sinh - hành Kim) và số 0, 1 (số tương hỗ - hành Thủy). Như vậy số điện thoại hợp tuổi 1996 sẽ có nhiều số 0, 1, 6, 7, ví dụ như 0967.000.111, 0901.666.777,...

Cách tìm 1996 hợp số điện thoại nào đơn giản, không cần tính toán, được nhiều người áp dụng, nhưng lại không được chuyên gia phong thủy đánh giá cao. Vì mỗi con số hợp tuổi chỉ giữ đúng ý nghĩa khi đứng riêng lẻ, trong dãy sim sẽ có sự tương tác của các con số với nhau, có thể là thúc đẩy hoặc kìm hãm nhau. Theo đó, sự nhiều hay ít con số hợp tuổi cũng không thể xác định được tổng hòa của 10 con số trong sim hợp tuổi 1996. 

2. Xem số điện thoại hợp tuổi 1996 theo du niên

Đây là cách tìm số điện thoại hợp tuổi Bính Tý theo ý nghĩa các số tương ứng với mỗi quái trong bát biến du niên. Từ đó đánh giá ý nghĩa tốt xấu của từng cặp số liên tiếp trong dãy sim. 

Điểm bất cập của du niên trong luận phong thủy sinh năm 1996 hợp số điện thoại nào là chỉ xác định được quái của số 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. Du niên không xác định được ý nghĩa các cặp số có số 0 hoặc số 5 (như 00, 55, 05, 50, 02, 52…). Như vậy là không thể xét được tổng hòa của cả 10 con số trong sim hợp tuổi 1996. 

3. Xem số điện thoại hợp tuổi 1996 theo 3 số cuối 

Dựa theo phương pháp này thì ta chỉ việc chọn 1996 hợp số điện thoại nào theo ý nghĩa tốt đẹp 3 số cuối. Ví dụ như 132 - sinh tài mãi, 162 - sinh lộc mãi, 183 - nhất định phát tài, 569 - phúc lộc thọ…

Thực chất ý nghĩa 3 số cuối chỉ là một phần nhỏ trong yếu tố địa lợi của sim phong thủy hợp tuổi 1996 đã phân tích ở trên. Ba số cuối điện thoại chỉ có thể xét được ý nghĩa hình thức của sim mà thôi.

4. Xem số điện thoại hợp tuổi 1996 theo cách chia 80

Công thức chia 80 thực chất là cách tính sim hợp tuổi 1996 theo 4 số cuối điện thoại. Theo đó, người dùng chỉ cần lấy 4 số cuối chia 80, rồi trừ đi phần nguyên nhân lại với 80. Đối chiếu kết quả cuối cùng vào bảng ý nghĩa 81 linh số phong thủy để kết luận 1996 hợp số điện thoại nào. 

Điểm bất cập của cách chia 80 là không có cơ sở nghiên cứu rõ ràng, chỉ được dân gian truyền miệng, biến tấu qua nhiều nơi để chọn sim phong thủy hợp tuổi 1996. Hơn nữa, 4 số cuối cũng chưa thể đánh giá được tổng hòa 10 con số trong sim và tương quan của sim với riêng bản mệnh 1996. 

5. Xem số điện thoại hợp tuổi 1996 theo đuôi năm sinh

Cách xem sim hợp tuổi 1996 này khá đơn giản khi chỉ dựa vào bộ số đuôi là 1996. Ví dụ như sim 09x.xxx.1996, 07x.xxx.1996… 

Bản chất của đuôi năm sinh chỉ tạo được ấn tượng đẹp với người khác, không áp dụng bất kỳ quy luật phong thủy nào. Hơn nữa, bộ đuôi năm sinh cũng có điểm bất cập như cách chia 80, không thể đánh giá tổng hòa 10 con số trong sim và sự tác động của sim với người dùng. Do đó, chỉ nên coi bộ đuôi năm sinh 1996 là yếu tố nhỏ trong cách xem 1996 hợp số điện thoại nào theo Địa Lợi. 

Tìm sim phong thủy hợp tuổi 1996 tới ngay simhoptuoi.com.vn - Thương hiệu số 1 trên thị trường hiện nay và sim phong thủy. Tại đây chúng tôi đã ứng dụng 3 thành tố phong thủy cốt yếu Thiên - Địa - Nhân để giúp quý bạn chọn được 1996 hợp số điện thoại nào chính xác nhất.

Contents[MỤC LỤC]

HƯỚNG DẪN CHỌN SIM THEO NĂM SINH CHO CÁC TUỔI KHÁC

/ /

Tổng Đài Tư Vấn Miễn Phí

icon-phone-simhoptuoi.com.vn0766.139.189

icon-thai-cuc-simhoptuoi.com.vnXEM PHONG THỦY SÓ

icon-thai-cuc-simhoptuoi.com.vnỨng dụng phong thủy

icon-thai-cuc-simhoptuoi.com.vnTin tức sim phong thủy

icon-thai-cuc-simhoptuoi.com.vnTư vấn trực tuyến