Sim hợp tuổi 1995

Sinh năm 1995 có thuộc tuổi gặp phải sao xấu trong năm này? Hóa giải hạn như thế nào?

Lời khuyên của chuyên gia muốn hóa giải vận hạn năm 2021, tuổi Ất Hợi 1995 cần duy trì tinh thần lạc quan, tự chủ và sử dụng một số vật phẩm hóa giải như đá hay sim phong thủy hợp tuổi 1995.

Sử dụng sim hợp tuổi 1995 (Ất Hợi) giúp hóa giải vận hạn

Tiềm ẩn nguồn năng lượng kích vận bên trong những con số, sim hợp tuổi 1995 được coi như linh vật phong thủy hóa cát - xua hạn mà không ai tuổi Ất Hợi có thể bỏ qua trong năm 2018 này. Vậy quý bạn đã sở hữu sim phong thủy hợp tuổi 1995 hay chưa? Đừng bỏ qua bảng sim hợp tuổi ngay dưới đây, cơ hội chọn dãy số điện thoại hợp 1995 Ất Hợi ưng ý với mức giá vô cùng hợp lý sẽ thuộc về bạn.

CHỌN SIM PHONG THỦY HỢP TUỔI THEO NGÀY THÁNG NĂM SINH

/ /

Bảng sim hợp tuổi 1995

Lọc nâng cao Lọc 3

0

3,680,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt mua sim

Quẻ chủ: Lôi Thủy Giải (解 xiè)

Quẻ hỗ: Thủy Hỏa Ký Tế (既濟 jì jì)

Ngũ hành: Mộc - tổng số nút 8

Số đặc biệt: 68,

Ngũ hành Mộc tương sinh với ngũ hành Hỏa

Xem luận phong thủy sim

3,680,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt sim

1

3,680,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt mua sim

Quẻ chủ: Lôi Thủy Giải (解 xiè)

Quẻ hỗ: Thủy Hỏa Ký Tế (既濟 jì jì)

Ngũ hành: Mộc - tổng số nút 8

Số đặc biệt: 68,

Ngũ hành Mộc tương sinh với ngũ hành Hỏa

Xem luận phong thủy sim

3,680,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt sim

2

3,999,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt mua sim

Quẻ chủ: Thủy Trạch Tiết (節 jié)

Quẻ hỗ: Sơn Lôi Di (頤 yí)

Ngũ hành: Hỏa - tổng số nút 10

Số đặc biệt: 123,79,

Ngũ hành Hỏa tương vượng ngũ hành Hỏa

Xem luận phong thủy sim

3,999,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt sim

3

3,980,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt mua sim

Quẻ chủ: Thuần Ly (離 lí)

Quẻ hỗ: Trạch Phong Đại Quá (大過 dà guò)

Ngũ hành: Hỏa - tổng số nút 8

Số đặc biệt: 86,

Ngũ hành Hỏa tương vượng ngũ hành Hỏa

Xem luận phong thủy sim

3,980,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt sim

4

3,799,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt mua sim

Quẻ chủ: Thủy Trạch Tiết (節 jié)

Quẻ hỗ: Sơn Lôi Di (頤 yí)

Ngũ hành: Mộc - tổng số nút 8

Số đặc biệt: 39,

Ngũ hành Mộc tương sinh với ngũ hành Hỏa

Xem luận phong thủy sim

3,799,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt sim

5

3,899,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt mua sim

Quẻ chủ: Thuần Ly (離 lí)

Quẻ hỗ: Trạch Phong Đại Quá (大過 dà guò)

Ngũ hành: Hỏa - tổng số nút 8

Số đặc biệt: 1414,79,38,

Ngũ hành Hỏa tương vượng ngũ hành Hỏa

Xem luận phong thủy sim

3,899,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt sim

6

3,999,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt mua sim

Quẻ chủ: Lôi Thủy Giải (解 xiè)

Quẻ hỗ: Thủy Hỏa Ký Tế (既濟 jì jì)

Ngũ hành: Hỏa - tổng số nút 10

Số đặc biệt: 79,78,

Ngũ hành Hỏa tương vượng ngũ hành Hỏa

Xem luận phong thủy sim

3,999,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt sim

7

25,368,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt mua sim

Quẻ chủ: Sơn Hỏa Bí (賁 bì)

Quẻ hỗ: Lôi Thủy Giải (解 xiè)

Ngũ hành: Hỏa - tổng số nút 8

Số đặc biệt: 7979,79,

Ngũ hành Hỏa tương vượng ngũ hành Hỏa

Xem luận phong thủy sim

25,368,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt sim

8

6,300,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt mua sim

Quẻ chủ: Thuần Khôn (坤 kūn)

Quẻ hỗ: Thuần Khôn (坤 kūn)

Ngũ hành: Hỏa - tổng số nút 8

Số đặc biệt: 79,

Ngũ hành Hỏa tương vượng ngũ hành Hỏa

Xem luận phong thủy sim

6,300,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt sim

9

3,999,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt mua sim

Quẻ chủ: Thuần Ly (離 lí)

Quẻ hỗ: Trạch Phong Đại Quá (大過 dà guò)

Ngũ hành: Hỏa - tổng số nút 8

Số đặc biệt: 9090,

Ngũ hành Hỏa tương vượng ngũ hành Hỏa

Xem luận phong thủy sim

3,999,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt sim

10

3,990,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt mua sim

Quẻ chủ: Lôi Thủy Giải (解 xiè)

Quẻ hỗ: Thủy Hỏa Ký Tế (既濟 jì jì)

Ngũ hành: Mộc - tổng số nút 10

Số đặc biệt: 78,

Ngũ hành Mộc tương sinh với ngũ hành Hỏa

Xem luận phong thủy sim

3,990,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt sim

11

3,999,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt mua sim

Quẻ chủ: Thuần Ly (離 lí)

Quẻ hỗ: Trạch Phong Đại Quá (大過 dà guò)

Ngũ hành: Hỏa - tổng số nút 8

Số đặc biệt: 9090,

Ngũ hành Hỏa tương vượng ngũ hành Hỏa

Xem luận phong thủy sim

3,999,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt sim

12

3,999,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt mua sim

Quẻ chủ: Thuần Khôn (坤 kūn)

Quẻ hỗ: Thuần Khôn (坤 kūn)

Ngũ hành: Hỏa - tổng số nút 8

Số đặc biệt: 9191,

Ngũ hành Hỏa tương vượng ngũ hành Hỏa

Xem luận phong thủy sim

3,999,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt sim

13

6,300,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt mua sim

Quẻ chủ: Thuần Càn (乾 qián)

Quẻ hỗ: Thuần Càn (乾 qián)

Ngũ hành: Hỏa - tổng số nút 10

Số đặc biệt: 79,

Ngũ hành Hỏa tương vượng ngũ hành Hỏa

Xem luận phong thủy sim

6,300,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt sim

14

3,999,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt mua sim

Quẻ chủ: Thuần Khôn (坤 kūn)

Quẻ hỗ: Thuần Khôn (坤 kūn)

Ngũ hành: Hỏa - tổng số nút 8

Số đặc biệt: 9191,

Ngũ hành Hỏa tương vượng ngũ hành Hỏa

Xem luận phong thủy sim

3,999,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt sim

15

3,999,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt mua sim

Quẻ chủ: Trạch Địa Tụy (萃 cuì)

Quẻ hỗ: Phong Sơn Tiệm (漸 jiàn)

Ngũ hành: Hỏa - tổng số nút 10

Số đặc biệt: 9191,

Ngũ hành Hỏa tương vượng ngũ hành Hỏa

Xem luận phong thủy sim

3,999,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt sim

16

4,868,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt mua sim

Quẻ chủ: Thuần Khôn (坤 kūn)

Quẻ hỗ: Thuần Khôn (坤 kūn)

Ngũ hành: Hỏa - tổng số nút 10

Số đặc biệt: 567,

Ngũ hành Hỏa tương vượng ngũ hành Hỏa

Xem luận phong thủy sim

4,868,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt sim

17

7,368,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt mua sim

Quẻ chủ: Sơn Hỏa Bí (賁 bì)

Quẻ hỗ: Lôi Thủy Giải (解 xiè)

Ngũ hành: Hỏa - tổng số nút 10

Số đặc biệt: 678,78,

Ngũ hành Hỏa tương vượng ngũ hành Hỏa

Xem luận phong thủy sim

7,368,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt sim

18

3,999,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt mua sim

Quẻ chủ: Thuần Khôn (坤 kūn)

Quẻ hỗ: Thuần Khôn (坤 kūn)

Ngũ hành: Hỏa - tổng số nút 10

Số đặc biệt: 1919,

Ngũ hành Hỏa tương vượng ngũ hành Hỏa

Xem luận phong thủy sim

3,999,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt sim

19

3,999,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt mua sim

Quẻ chủ: Thuần Khôn (坤 kūn)

Quẻ hỗ: Thuần Khôn (坤 kūn)

Ngũ hành: Hỏa - tổng số nút 8

Số đặc biệt: 9191,

Ngũ hành Hỏa tương vượng ngũ hành Hỏa

Xem luận phong thủy sim

3,999,000

dat-mua-sim-hop-tuoiĐặt sim

Đang được quan tâm nhất

Danh sách số đã xem

Cách kiểm tra số điện thoại tốt hay xấu

Bạn đã thử qua công cụ trực tuyến nào để kiểm tra sim – số điện thoại bạn đang dùng có hợp tuổi, hợp mệnh với mình chưa. Rất đơn giản và nhanh chóng, chỉ với một vài thao tác, bạn có thể có ngay kết quả về con số hợp tuổi 1995, số điện thoại hợp với tuổi Ất Hợi cũng như những tuổi khác là bao nhiêu điểm. Cùng tham khảo cách mà Simhoptuoi.com.vn đưa dưới đây nhé.

 

  • Cách kiểm tra Sim – Số điện thoại bạn đang dùng có hợp tuổi 1995 không?

 

Bước 1: Tiếp cận công cụ tra sim phong thủy hợp tuổi trực tuyến

Sau  khi bạn truy cập vào Website: https://simhoptuoi.com.vn/ , bạn theo đường dẫn tới danh mục:  Xem Bói Số Điện Thoại

 

Bước 2: Bạn nhập thông tin cần thiết có trong từng ô mục trống như:

- Số điện thoại bạn đang dùng ( số điện thoại bạn yêu thích hay sim số đẹp bạn đang có ý định muốn mua ) vào mục Nhập số điện thoại.

- Nhập thông tin ngày tháng năm sinh (theo Dương lịch ) của bạn vào mục Ngày sinh của bạn.

- Mục giới tính, bạn lựa chọn Nam hoặc Nữ theo thanh cuộn đã có.

- Mục giờ sinh bạn chọn chính xác theo cung giờ sinh của bạn thì độ chuẩn xác của kết quả trả về sẽ cao hơn

 

Bước 3: Xem kết quả  - Xem sim hợp với tuổi của bạn được bao nhiêu điểm

Sau khi nhập hết các thông tin tại bước 2, bạn nhấp chuột vào mục Xem ở bên cạnh, kết quả sẽ trả về cho bạn hoàn toàn đầy đủ, bạn kéo chuột xuống và đọc các thông tin vừa kiểm tra được nhé.

 

  • Chọn sim hợp tuổi Ất Hợi 1995

Bạn đã kiểm tra số điện thoại của mình, thấy sim bạn dùng không hợp tuổi với bạn? thật tệ nếu như điểm số trả về còn dưới mức trung bình. Bạn có ý định muốn tìm kiếm những sim phong thủy khác hợp với tuổi hợp với mệnh của mình hơn? Xem ngay sim hợp tuổi 1995, số điện thoại hợp tuổi 1995 ngay dựa vào ngày tháng năm sinh.

 

  • Tìm sim hợp tuổi dựa theo ngày tháng năm sinh:

Bước 1: Truy cập danh mục:  Xem sim phong thủy

Bước 2: Bạn nhập các thông tin ngày tháng năm sinh theo lịch dương, chọn giới tính, giờ sinh sẽ mang đến kết quả chuẩn xác hơn.

Bước 3: Bước cuối cùng, nhấp chuột vào Xem kết quả, bảng số sim hợp tuổi kèm theo thông tin về Phối quẻ dịch bát quái, điểm số chi tiết nhất sẽ xuất hiện.

 

♥♥♥♥​♥ Từ khóa tìm kiếm trên Google nhiều nhất:

-         Sim hop tuoi 1995

-         Sim hợp tuổi 1995

-         Sim hợp tuổi Ất Hợi

-         So dien thoai hop tuoi 1995

-         Số điện thoại hợp tuổi 1995

-         Xem bói số điện thoại hợp tuổi 1995

-         Tuổi 1995 mệnh gi

-         Sinh năm 1995 tuổi con gì

-         Xem phong thủy sim 1995

-         Tìm sim hợp tuổi 1995

-         Tim sim hop tuoi 1995

-         Sim hop tuoi 1995 gia re

-         Sim hop tuoi ha noi

 

Để xem sim hợp tuổi người thân, bạn bè… giúp cải vận, kích lộc, mời bạn nhập ngày giờ sinh và nhấp XEM PHONG THỦY ngay dưới đây:

Contents[MỤC LỤC]

HƯỚNG DẪN CHỌN SIM THEO NĂM SINH CHO CÁC TUỔI KHÁC

/ /

Tổng Đài Tư Vấn Miễn Phí

icon-phone-simhoptuoi.com.vn0766.139.189

icon-thai-cuc-simhoptuoi.com.vnXEM PHONG THỦY SÓ

icon-thai-cuc-simhoptuoi.com.vnỨng dụng phong thủy

icon-thai-cuc-simhoptuoi.com.vnTin tức sim phong thủy

icon-thai-cuc-simhoptuoi.com.vnTư vấn trực tuyến