Mời nhập thông tin để chọn sim hợp ngày tháng năm sinh

Ngày sinh (Dương lịch)
/ /
Giờ sinh
Giới tính
Thân chủ: Nữ sinh vào 23 giờ đến 1 giờ ngày 6/6/2000
Âm lịch: 5/5/2000. Theo Can chi : ngày Ất Mùi tháng Nhâm Ngọ năm Canh Thìn
thuộc ngũ hành Kim (Bạch lạp Kim - Kim bạch lạp)
Tứ trụ của thân chủ:
Mộc3
Hỏa3
Thổ3
Kim1
Thủy3

Các hành vượng:
STT Số thuê bao Quẻ chủ Quẻ hỗ Ngũ hành sim Giá bán Đặt mua
1 0914286198 Thuần Khôn (坤 kūn) Thuần Khôn (坤 kūn) Ngũ hành Thổ Điểm 9.5/10 3,980,000 Đặt sim
2 0911467868 Sơn Hỏa Bí (賁 bì) Lôi Thủy Giải (解 xiè) Ngũ hành Thổ Điểm 9.5/10 7,500,000 Đặt sim
3 0916478968 Lôi Thủy Giải (解 xiè) Thủy Hỏa Ký Tế (既濟 jì jì) Ngũ hành Thổ Điểm 9.5/10 5,800,000 Đặt sim
4 0914928638 Sơn Hỏa Bí (賁 bì) Lôi Thủy Giải (解 xiè) Ngũ hành Thổ Điểm 9.5/10 3,900,000 Đặt sim
5 0912867278 Lôi Thủy Giải (解 xiè) Thủy Hỏa Ký Tế (既濟 jì jì) Ngũ hành Thổ Điểm 9.5/10 5,800,000 Đặt sim
6 0916465838 Lôi Thủy Giải (解 xiè) Thủy Hỏa Ký Tế (既濟 jì jì) Ngũ hành Thổ Điểm 9.5/10 5,600,000 Đặt sim
7 0868911386 Sơn Hỏa Bí (賁 bì) Lôi Thủy Giải (解 xiè) Ngũ hành Thổ Điểm 9.5/10 6,900,000 Đặt sim
8 0886395568 Thuần Càn (乾 qián) Thuần Càn (乾 qián) Ngũ hành Thổ Điểm 9.5/10 5,800,000 Đặt sim
9 0888139283 Thuần Càn (乾 qián) Thuần Càn (乾 qián) Ngũ hành Thổ Điểm 9.5/10 3,980,000 Đặt sim
10 0914.668.178 Lôi Thủy Giải (解 xiè) Thủy Hỏa Ký Tế (既濟 jì jì) Ngũ hành Thổ Điểm 9.5/10 4,800,000 Đặt sim
11 0978.14.7968 Thiên Trạch Lý (履 lǚ) Phong Hỏa Gia Nhân (家人 jiā rén) Ngũ hành Thổ Điểm 9.5/10 6,900,000 Đặt sim
12 0978.14.7968 Thiên Trạch Lý (履 lǚ) Phong Hỏa Gia Nhân (家人 jiā rén) Ngũ hành Thổ Điểm 9.5/10 6,900,000 Đặt sim
13 0916.805.883 Thuần Khôn (坤 kūn) Thuần Khôn (坤 kūn) Ngũ hành Thổ Điểm 9.5/10 3,900,000 Đặt sim
14 0914.668.178 Lôi Thủy Giải (解 xiè) Thủy Hỏa Ký Tế (既濟 jì jì) Ngũ hành Thổ Điểm 9.5/10 4,800,000 Đặt sim
15 0916.805.883 Thuần Khôn (坤 kūn) Thuần Khôn (坤 kūn) Ngũ hành Thổ Điểm 9.5/10 3,900,000 Đặt sim
16 0912276238 Thủy Trạch Tiết (節 jié) Sơn Lôi Di (頤 yí) Ngũ hành Thổ Điểm 9.5/10 3,900,000 Đặt sim
17 0868679158 Lôi Thủy Giải (解 xiè) Thủy Hỏa Ký Tế (既濟 jì jì) Ngũ hành Thổ Điểm 9.5/10 2,900,000 Đặt sim
18 0869289655 Thuần Càn (乾 qián) Thuần Càn (乾 qián) Ngũ hành Thổ Điểm 9.5/10 2,900,000 Đặt sim
19 0869283958 Thuần Càn (乾 qián) Thuần Càn (乾 qián) Ngũ hành Thổ Điểm 9.5/10 2,900,000 Đặt sim
20 0869295865 Thuần Càn (乾 qián) Thuần Càn (乾 qián) Ngũ hành Thổ Điểm 9.5/10 2,600,000 Đặt sim
21 0868845513 Thủy Trạch Tiết (節 jié) Sơn Lôi Di (頤 yí) Ngũ hành Thổ Điểm 9.5/10 2,300,000 Đặt sim
22 0868839132 Thủy Trạch Tiết (節 jié) Sơn Lôi Di (頤 yí) Ngũ hành Thổ Điểm 9.5/10 2,600,000 Đặt sim
23 0868875132 Thủy Trạch Tiết (節 jié) Sơn Lôi Di (頤 yí) Ngũ hành Thổ Điểm 9.5/10 2,600,000 Đặt sim
24 0868853901 Thủy Trạch Tiết (節 jié) Sơn Lôi Di (頤 yí) Ngũ hành Thổ Điểm 9.5/10 2,600,000 Đặt sim
25 0868854117 Thủy Trạch Tiết (節 jié) Sơn Lôi Di (頤 yí) Ngũ hành Thổ Điểm 9.5/10 2,600,000 Đặt sim
26 0868859121 Thủy Trạch Tiết (節 jié) Sơn Lôi Di (頤 yí) Ngũ hành Thổ Điểm 9.5/10 2,600,000 Đặt sim
27 0886158679 Sơn Hỏa Bí (賁 bì) Lôi Thủy Giải (解 xiè) Ngũ hành Thổ Điểm 9.5/10 4,800,000 Đặt sim
28 0886385579 Thiên Trạch Lý (履 lǚ) Phong Hỏa Gia Nhân (家人 jiā rén) Ngũ hành Thổ Điểm 9.5/10 4,800,000 Đặt sim
29 0938461368 Thuần Khôn (坤 kūn) Thuần Khôn (坤 kūn) Ngũ hành Thổ Điểm 9.5/10 12,800,000 Đặt sim
30 0944811968 Thuần Càn (乾 qián) Thuần Càn (乾 qián) Ngũ hành Thổ Điểm 9/10 3,600,000 Đặt sim
31 0916483388 Lôi Thủy Giải (解 xiè) Thủy Hỏa Ký Tế (既濟 jì jì) Ngũ hành Thổ Điểm 9/10 7,500,000 Đặt sim
32 0914848338 Thủy Trạch Tiết (節 jié) Sơn Lôi Di (頤 yí) Ngũ hành Thổ Điểm 9/10 8,800,000 Đặt sim
33 0942819898 Sơn Hỏa Bí (賁 bì) Lôi Thủy Giải (解 xiè) Ngũ hành Thổ Điểm 9/10 10,800,000 Đặt sim
34 0915872882 Sơn Hỏa Bí (賁 bì) Lôi Thủy Giải (解 xiè) Ngũ hành Thổ Điểm 9/10 4,800,000 Đặt sim
35 0918786478 Thuần Càn (乾 qián) Thuần Càn (乾 qián) Ngũ hành Thổ Điểm 9/10 3,500,000 Đặt sim
36 0918239486 Lôi Thủy Giải (解 xiè) Thủy Hỏa Ký Tế (既濟 jì jì) Ngũ hành Thổ Điểm 9/10 3,500,000 Đặt sim
37 0916486538 Lôi Thủy Giải (解 xiè) Thủy Hỏa Ký Tế (既濟 jì jì) Ngũ hành Thổ Điểm 9/10 4,500,000 Đặt sim
38 0916.831.398 Thuần Khôn (坤 kūn) Thuần Khôn (坤 kūn) Ngũ hành Thổ Điểm 8.5/10 3,800,000 Đặt sim
39 0915.586.583 Lôi Thủy Giải (解 xiè) Thủy Hỏa Ký Tế (既濟 jì jì) Ngũ hành Thổ Điểm 8.5/10 6,300,000 Đặt sim
40 0918596578 Sơn Hỏa Bí (賁 bì) Lôi Thủy Giải (解 xiè) Ngũ hành Thổ Điểm 8.5/10 3,800,000 Đặt sim
41 0916.831.398 Thuần Khôn (坤 kūn) Thuần Khôn (坤 kūn) Ngũ hành Thổ Điểm 8.5/10 3,800,000 Đặt sim
42 0915803978 Sơn Hỏa Bí (賁 bì) Lôi Thủy Giải (解 xiè) Ngũ hành Thổ Điểm 8.5/10 3,980,000 Đặt sim
43 0915.898.738 Sơn Hỏa Bí (賁 bì) Lôi Thủy Giải (解 xiè) Ngũ hành Thổ Điểm 8.5/10 3,900,000 Đặt sim
44 0915.586.583 Lôi Thủy Giải (解 xiè) Thủy Hỏa Ký Tế (既濟 jì jì) Ngũ hành Thổ Điểm 8.5/10 6,300,000 Đặt sim
45 0915.898.738 Sơn Hỏa Bí (賁 bì) Lôi Thủy Giải (解 xiè) Ngũ hành Thổ Điểm 8.5/10 3,900,000 Đặt sim
46 0915883798 Sơn Hỏa Bí (賁 bì) Lôi Thủy Giải (解 xiè) Ngũ hành Thổ Điểm 8.5/10 3,900,000 Đặt sim
47 0915831968 Sơn Hỏa Bí (賁 bì) Lôi Thủy Giải (解 xiè) Ngũ hành Thổ Điểm 8.5/10 8,800,000 Đặt sim
48 0918538385 Sơn Hỏa Bí (賁 bì) Lôi Thủy Giải (解 xiè) Ngũ hành Thổ Điểm 8/10 6,800,000 Đặt sim
49 0911382385 Thủy Trạch Tiết (節 jié) Sơn Lôi Di (頤 yí) Ngũ hành Thổ Điểm 8/10 6,800,000 Đặt sim
50 0911528778 Thuần Khôn (坤 kūn) Thuần Khôn (坤 kūn) Ngũ hành Thổ Điểm 8/10 10,800,000 Đặt sim


Liên hệ mua sim

0906.711.888