Mời nhập thông tin để chọn sim hợp ngày tháng năm sinh

Ngày sinh (Dương lịch)
/ /
Giờ sinh
Giới tính
Thân chủ: Nữ sinh vào 23 giờ đến 1 giờ ngày 6/6/2000
Âm lịch: 5/5/2000. Theo Can chi : ngày Ất Mùi tháng Nhâm Ngọ năm Canh Thìn
thuộc ngũ hành Kim (Bạch lạp Kim - Kim bạch lạp)
Tứ trụ của thân chủ:
Mộc3
Hỏa3
Thổ3
Kim1
Thủy3

Các hành vượng:
STT Số thuê bao Quẻ chủ Quẻ hỗ Ngũ hành sim Giá bán Đặt mua
1 0898355668 Lôi Thủy Giải (解 xiè) Thủy Hỏa Ký Tế (既濟 jì jì) Ngũ hành Thổ Điểm 9.5/10 6,900,000 Đặt sim
2 0938461368 Thuần Khôn (坤 kūn) Thuần Khôn (坤 kūn) Ngũ hành Thổ Điểm 9.5/10 12,800,000 Đặt sim
3 0918292568 Lôi Thủy Giải (解 xiè) Thủy Hỏa Ký Tế (既濟 jì jì) Ngũ hành Thổ Điểm 9.5/10 5,800,000 Đặt sim
4 0941687968 Lôi Thủy Giải (解 xiè) Thủy Hỏa Ký Tế (既濟 jì jì) Ngũ hành Thổ Điểm 9.5/10 12,800,000 Đặt sim
5 0888139283 Thuần Càn (乾 qián) Thuần Càn (乾 qián) Ngũ hành Thổ Điểm 9.5/10 3,980,000 Đặt sim
6 0968058338 Sơn Hỏa Bí (賁 bì) Lôi Thủy Giải (解 xiè) Ngũ hành Thổ Điểm 9.5/10 12,800,000 Đặt sim
7 0981546368 Sơn Hỏa Bí (賁 bì) Lôi Thủy Giải (解 xiè) Ngũ hành Thổ Điểm 9.5/10 6,800,000 Đặt sim
8 0967339688 Thiên Trạch Lý (履 lǚ) Phong Hỏa Gia Nhân (家人 jiā rén) Ngũ hành Thổ Điểm 9.5/10 12,600,000 Đặt sim
9 0963879468 Thuần Đoài (兌 duì) Phong Hỏa Gia Nhân (家人 jiā rén) Ngũ hành Thổ Điểm 9.5/10 6,800,000 Đặt sim
10 0868338679 Thuần Càn (乾 qián) Thuần Càn (乾 qián) Ngũ hành Thổ Điểm 9.5/10 10,800,000 Đặt sim
11 0961983688 Thuần Càn (乾 qián) Thuần Càn (乾 qián) Ngũ hành Thổ Điểm 9.5/10 10,800,000 Đặt sim
12 0917888683 Thuần Càn (乾 qián) Thuần Càn (乾 qián) Ngũ hành Thổ Điểm 9.5/10 7,500,000 Đặt sim
13 0886918918 Sơn Hỏa Bí (賁 bì) Lôi Thủy Giải (解 xiè) Ngũ hành Thổ Điểm 9.5/10 12,680,000 Đặt sim
14 0918285368 Lôi Thủy Giải (解 xiè) Thủy Hỏa Ký Tế (既濟 jì jì) Ngũ hành Thổ Điểm 9.5/10 4,600,000 Đặt sim
15 0868336879 Thuần Càn (乾 qián) Thuần Càn (乾 qián) Ngũ hành Thổ Điểm 9.5/10 10,800,000 Đặt sim
16 0918798286 Thuần Càn (乾 qián) Thuần Càn (乾 qián) Ngũ hành Thổ Điểm 9.5/10 5,800,000 Đặt sim
17 0916465838 Lôi Thủy Giải (解 xiè) Thủy Hỏa Ký Tế (既濟 jì jì) Ngũ hành Thổ Điểm 9.5/10 5,600,000 Đặt sim
18 0917684878 Sơn Hỏa Bí (賁 bì) Lôi Thủy Giải (解 xiè) Ngũ hành Thổ Điểm 9.5/10 5,800,000 Đặt sim
19 0918544586 Sơn Hỏa Bí (賁 bì) Lôi Thủy Giải (解 xiè) Ngũ hành Thổ Điểm 9.5/10 3,980,000 Đặt sim
20 0918584878 Sơn Hỏa Bí (賁 bì) Lôi Thủy Giải (解 xiè) Ngũ hành Thổ Điểm 9.5/10 6,800,000 Đặt sim
21 0916798468 Sơn Hỏa Bí (賁 bì) Lôi Thủy Giải (解 xiè) Ngũ hành Thổ Điểm 9.5/10 2,980,000 Đặt sim
22 0914689238 Lôi Thủy Giải (解 xiè) Thủy Hỏa Ký Tế (既濟 jì jì) Ngũ hành Thổ Điểm 9.5/10 3,980,000 Đặt sim
23 0912867278 Lôi Thủy Giải (解 xiè) Thủy Hỏa Ký Tế (既濟 jì jì) Ngũ hành Thổ Điểm 9.5/10 5,800,000 Đặt sim
24 0914368478 Thuần Càn (乾 qián) Thuần Càn (乾 qián) Ngũ hành Thổ Điểm 9.5/10 6,800,000 Đặt sim
25 0916854078 Thuần Khôn (坤 kūn) Thuần Khôn (坤 kūn) Ngũ hành Thổ Điểm 9.5/10 4,800,000 Đặt sim
26 0918838986 Thuần Đoài (兌 duì) Phong Hỏa Gia Nhân (家人 jiā rén) Ngũ hành Thổ Điểm 9.5/10 12,800,000 Đặt sim
27 0918763268 Thuần Càn (乾 qián) Thuần Càn (乾 qián) Ngũ hành Thổ Điểm 9.5/10 6,800,000 Đặt sim
28 0913052586 Phong Trạch Trung Phu (中孚 zhōng fú) Sơn Lôi Di (頤 yí) Ngũ hành Thổ Điểm 9.5/10 4,800,000 Đặt sim
29 0911468588 Sơn Hỏa Bí (賁 bì) Lôi Thủy Giải (解 xiè) Ngũ hành Thổ Điểm 9.5/10 4,800,000 Đặt sim
30 0911468498 Sơn Hỏa Bí (賁 bì) Lôi Thủy Giải (解 xiè) Ngũ hành Thổ Điểm 9.5/10 7,500,000 Đặt sim
31 0911348688 Thủy Trạch Tiết (節 jié) Sơn Lôi Di (頤 yí) Ngũ hành Thổ Điểm 9.5/10 8,900,000 Đặt sim
32 0918623883 Thuần Khôn (坤 kūn) Thuần Khôn (坤 kūn) Ngũ hành Thổ Điểm 9.5/10 6,800,000 Đặt sim
33 0916478968 Lôi Thủy Giải (解 xiè) Thủy Hỏa Ký Tế (既濟 jì jì) Ngũ hành Thổ Điểm 9.5/10 5,800,000 Đặt sim
34 0911467868 Sơn Hỏa Bí (賁 bì) Lôi Thủy Giải (解 xiè) Ngũ hành Thổ Điểm 9.5/10 7,500,000 Đặt sim
35 0916768238 Sơn Hỏa Bí (賁 bì) Lôi Thủy Giải (解 xiè) Ngũ hành Thổ Điểm 9.5/10 5,800,000 Đặt sim
36 0918573898 Sơn Hỏa Bí (賁 bì) Lôi Thủy Giải (解 xiè) Ngũ hành Thổ Điểm 8.5/10 4,800,000 Đặt sim
37 0915831968 Sơn Hỏa Bí (賁 bì) Lôi Thủy Giải (解 xiè) Ngũ hành Thổ Điểm 8.5/10 8,800,000 Đặt sim
38 0911987878 Lôi Thủy Giải (解 xiè) Thủy Hỏa Ký Tế (既濟 jì jì) Ngũ hành Thổ Điểm 8.5/10 10,800,000 Đặt sim
39 0985913168 Sơn Hỏa Bí (賁 bì) Lôi Thủy Giải (解 xiè) Ngũ hành Thổ Điểm 8.5/10 4,500,000 Đặt sim
40 0919532586 Thuần Khôn (坤 kūn) Thuần Khôn (坤 kūn) Ngũ hành Thổ Điểm 8.5/10 5,800,000 Đặt sim
41 0917858578 Thuần Càn (乾 qián) Thuần Càn (乾 qián) Ngũ hành Thổ Điểm 8.5/10 6,900,000 Đặt sim
42 0912339878 Sơn Hỏa Bí (賁 bì) Lôi Thủy Giải (解 xiè) Ngũ hành Thổ Điểm 8.5/10 5,800,000 Đặt sim
43 0913152388 Thủy Trạch Tiết (節 jié) Sơn Lôi Di (頤 yí) Ngũ hành Thổ Điểm 8.5/10 4,800,000 Đặt sim
44 0918537368 Sơn Hỏa Bí (賁 bì) Lôi Thủy Giải (解 xiè) Ngũ hành Thổ Điểm 8.5/10 6,800,000 Đặt sim
45 0914178938 Sơn Hỏa Bí (賁 bì) Lôi Thủy Giải (解 xiè) Ngũ hành Thổ Điểm 8.5/10 3,980,000 Đặt sim
46 0915565586 Lôi Thủy Giải (解 xiè) Thủy Hỏa Ký Tế (既濟 jì jì) Ngũ hành Thổ Điểm 8.5/10 4,500,000 Đặt sim
47 0915803978 Sơn Hỏa Bí (賁 bì) Lôi Thủy Giải (解 xiè) Ngũ hành Thổ Điểm 8.5/10 3,980,000 Đặt sim
48 0913185238 Thủy Trạch Tiết (節 jié) Sơn Lôi Di (頤 yí) Ngũ hành Thổ Điểm 8.5/10 5,800,000 Đặt sim
49 0917689738 Sơn Hỏa Bí (賁 bì) Lôi Thủy Giải (解 xiè) Ngũ hành Thổ Điểm 8.5/10 3,900,000 Đặt sim
50 0918578938 Sơn Hỏa Bí (賁 bì) Lôi Thủy Giải (解 xiè) Ngũ hành Thổ Điểm 8.5/10 3,900,000 Đặt sim


Liên hệ mua sim

0911366886