Mời nhập thông tin để chọn sim hợp ngày tháng năm sinh

Ngày sinh (Dương lịch)
/ /
Giờ sinh
Giới tính
STT Số thuê bao Phối quẻ dịch bát quái Ngũ hành sim Giá bán Đặt mua
Quẻ chủ Quẻ hổ
0 0903.839.412 Lôi Hỏa Phong (豐 fēng) Trạch Phong Đại Quá (大過 dà guò) Ngũ hành Hoả 1,250,000 Đặt sim
1 0917.96.83.79 Trạch Thiên Quải (夬 guài) Thuần Càn (乾 qián) Ngũ hành Hoả 2,980,000 Đặt sim
2 0969.299.383 Trạch Địa Tụy (萃 cuì) Thuần Càn (乾 qián) Ngũ hành Hoả 3,250,000 Đặt sim
3 0981924384 Hỏa Phong Đỉnh (鼎 dǐng) Trạch Thiên Quải (夬 guài) Ngũ hành Hoả 950,000 Đặt sim
4 0916.374.378 Hỏa Phong Đỉnh (鼎 dǐng) Trạch Thiên Quải (夬 guài) Ngũ hành Hoả 3,800,000 Đặt sim
5 0918.83.7878 Trạch Thiên Quải (夬 guài) Thuần Càn (乾 qián) Ngũ hành Hoả 14,800,000 Đặt sim
6 0983.237.664 Thủy Trạch Tiết (節 jié) Sơn Lôi Di (頤 yí) Ngũ hành Hoả 980,000 Đặt sim
7 0974.914.320 Phong Trạch Trung Phu (中孚 zhōng fú) Sơn Lôi Di (頤 yí) Ngũ hành Hoả 980,000 Đặt sim
8 0943.649.085 Thủy Trạch Tiết (節 jié) Sơn Lôi Di (頤 yí) Ngũ hành Hoả 980,000 Đặt sim
9 0945.495.318 Thủy Trạch Tiết (節 jié) Sơn Lôi Di (頤 yí) Ngũ hành Hoả 980,000 Đặt sim
10 0948.194.418 Thủy Trạch Tiết (節 jié) Sơn Lôi Di (頤 yí) Ngũ hành Hoả 980,000 Đặt sim
11 0943.677.309 Thủy Trạch Tiết (節 jié) Sơn Lôi Di (頤 yí) Ngũ hành Hoả 980,000 Đặt sim
12 0942.928.419 Thuần Khôn (坤 kūn) Thuần Khôn (坤 kūn) Ngũ hành Hoả 980,000 Đặt sim
13 0972.352.443 Phong Trạch Trung Phu (中孚 zhōng fú) Sơn Lôi Di (頤 yí) Ngũ hành Hoả 980,000 Đặt sim
14 0941.734.218 Phong Trạch Trung Phu (中孚 zhōng fú) Sơn Lôi Di (頤 yí) Ngũ hành Hoả 980,000 Đặt sim
15 0982.739.164 Trạch Sơn Hàm (咸 xián) Thiên Phong Cấu (姤 gòu) Ngũ hành Hoả 980,000 Đặt sim
16 0973.895.430 Hỏa Phong Đỉnh (鼎 dǐng) Trạch Thiên Quải (夬 guài) Ngũ hành Hoả 980,000 Đặt sim
17 0973.873.254 Hỏa Phong Đỉnh (鼎 dǐng) Trạch Thiên Quải (夬 guài) Ngũ hành Hoả 980,000 Đặt sim
18 0973.837.524 Hỏa Phong Đỉnh (鼎 dǐng) Trạch Thiên Quải (夬 guài) Ngũ hành Hoả 980,000 Đặt sim
19 0978.392.154 Hỏa Phong Đỉnh (鼎 dǐng) Trạch Thiên Quải (夬 guài) Ngũ hành Hoả 980,000 Đặt sim
20 0981.137.874 Hỏa Phong Đỉnh (鼎 dǐng) Trạch Thiên Quải (夬 guài) Ngũ hành Hoả 980,000 Đặt sim
21 0961.047.803 Địa Thủy Sư (師 shī) Địa Lôi Phục (復 fù) Ngũ hành Hoả 980,000 Đặt sim
22 0961.047.830 Địa Thủy Sư (師 shī) Địa Lôi Phục (復 fù) Ngũ hành Hoả 980,000 Đặt sim
23 0961.037.804 Địa Thủy Sư (師 shī) Địa Lôi Phục (復 fù) Ngũ hành Hoả 980,000 Đặt sim
24 0961.037.813 Địa Thủy Sư (師 shī) Địa Lôi Phục (復 fù) Ngũ hành Hoả 980,000 Đặt sim
25 0981.194.385 Hỏa Phong Đỉnh (鼎 dǐng) Trạch Thiên Quải (夬 guài) Ngũ hành Hoả 980,000 Đặt sim
26 0981.183.954 Hỏa Phong Đỉnh (鼎 dǐng) Trạch Thiên Quải (夬 guài) Ngũ hành Hoả 980,000 Đặt sim
27 0948.346.473 Thuần Khôn (坤 kūn) Thuần Khôn (坤 kūn) Ngũ hành Hoả 980,000 Đặt sim
28 0943.098.483 Thuần Khôn (坤 kūn) Thuần Khôn (坤 kūn) Ngũ hành Hoả 980,000 Đặt sim
29 0978.19.7667 Thiên Hỏa Đồng Nhân (同人 tóng rén) Thiên Phong Cấu (姤 gòu) Ngũ hành Hoả 1,380,000 Đặt sim
30 0981.609.843 Thuần Khôn (坤 kūn) Thuần Khôn (坤 kūn) Ngũ hành Hoả 980,000 Đặt sim
31 0981.698.403 Thuần Khôn (坤 kūn) Thuần Khôn (坤 kūn) Ngũ hành Hoả 980,000 Đặt sim
32 0981.695.406 Thuần Khôn (坤 kūn) Thuần Khôn (坤 kūn) Ngũ hành Hoả 980,000 Đặt sim
33 0981.695.424 Thuần Khôn (坤 kūn) Thuần Khôn (坤 kūn) Ngũ hành Hoả 980,000 Đặt sim
34 0943.822.415 Địa Thủy Sư (師 shī) Địa Lôi Phục (復 fù) Ngũ hành Hoả 980,000 Đặt sim
35 0978.494.314 Lôi Phong Hằng (恆 héng) Trạch Thiên Quải (夬 guài) Ngũ hành Hoả 980,000 Đặt sim
36 0978.047.896 Địa Trạch Lâm (臨 lín) Địa Lôi Phục (復 fù) Ngũ hành Hoả 1,180,000 Đặt sim
37 09726.6789.4 Địa Trạch Lâm (臨 lín) Địa Lôi Phục (復 fù) Ngũ hành Hoả 1,180,000 Đặt sim
38 0976.948.942 Sơn Hỏa Bí (賁 bì) Lôi Thủy Giải (解 xiè) Ngũ hành Hoả 980,000 Đặt sim
39 0965.145.243 Phong Trạch Trung Phu (中孚 zhōng fú) Sơn Lôi Di (頤 yí) Ngũ hành Hoả 980,000 Đặt sim
40 0966.318.753 Thuần Khôn (坤 kūn) Thuần Khôn (坤 kūn) Ngũ hành Hoả 980,000 Đặt sim
41 0978.19.7667 Thiên Hỏa Đồng Nhân (同人 tóng rén) Thiên Phong Cấu (姤 gòu) Ngũ hành Hoả 1,380,000 Đặt sim
42 0981.695.442 Thuần Khôn (坤 kūn) Thuần Khôn (坤 kūn) Ngũ hành Hoả 980,000 Đặt sim
43 0978.341.376 Hỏa Phong Đỉnh (鼎 dǐng) Trạch Thiên Quải (夬 guài) Ngũ hành Hoả 980,000 Đặt sim
44 0978.341.394 Hỏa Phong Đỉnh (鼎 dǐng) Trạch Thiên Quải (夬 guài) Ngũ hành Hoả 980,000 Đặt sim
45 0911.638.378 Thiên Phong Cấu (姤 gòu) Phong Hỏa Gia Nhân (家人 jiā rén) Ngũ hành Hoả 6,800,000 Đặt sim
46 0946.545.294 Thuần Khôn (坤 kūn) Thuần Khôn (坤 kūn) Ngũ hành Hoả 980,000 Đặt sim
47 0942.645.018 Phong Trạch Trung Phu (中孚 zhōng fú) Sơn Lôi Di (頤 yí) Ngũ hành Hoả 980,000 Đặt sim
48 0942.965.436 Thuần Khôn (坤 kūn) Thuần Khôn (坤 kūn) Ngũ hành Hoả 980,000 Đặt sim
49 0948.904.266 Thủy Trạch Tiết (節 jié) Sơn Lôi Di (頤 yí) Ngũ hành Hoả 980,000 Đặt sim


Liên hệ mua sim

0906.711.888