Mời nhập thông tin để chọn sim hợp ngày tháng năm sinh

Ngày sinh (Dương lịch)
/ /
Giờ sinh
Giới tính
STT Số thuê bao Phối quẻ dịch bát quái Ngũ hành sim Giá bán Đặt mua
Quẻ chủ Quẻ hổ
0 0869289592 Thuần Càn (乾 qián) Thuần Càn (乾 qián) Ngũ hành Hoả 2,900,000 Đặt sim
1 0919639878 Thiên Hỏa Đồng Nhân (同人 tóng rén) Thiên Phong Cấu (姤 gòu) Ngũ hành Hoả 2,900,000 Đặt sim
2 0913913698 Thủy Hỏa Ký Tế (既濟 jì jì) Hỏa Thủy Vị Tế (未濟 wèi jì) Ngũ hành Hoả 2,900,000 Đặt sim
3 0919609168 Thiên Địa Bĩ (否 pǐ) Phong Sơn Tiệm (漸 jiàn) Ngũ hành Hoả 2,900,000 Đặt sim
4 0945.29.07.68 Lôi Thủy Giải (解 xiè) Thủy Hỏa Ký Tế (既濟 jì jì) Ngũ hành Hoả 2,860,000 Đặt sim
5 0948.5929.68 Thuần Đoài (兌 duì) Phong Hỏa Gia Nhân (家人 jiā rén) Ngũ hành Hoả 2,860,000 Đặt sim
6 0982.94.0279 Lôi Thủy Giải (解 xiè) Thủy Hỏa Ký Tế (既濟 jì jì) Ngũ hành Hoả 2,860,000 Đặt sim
7 0947.590.879 Thuần Càn (乾 qián) Thuần Càn (乾 qián) Ngũ hành Hoả 2,860,000 Đặt sim
8 0982.964.479 Lôi Thủy Giải (解 xiè) Thủy Hỏa Ký Tế (既濟 jì jì) Ngũ hành Hoả 2,860,000 Đặt sim
9 0972.86.5995 Thuần Đoài (兌 duì) Phong Hỏa Gia Nhân (家人 jiā rén) Ngũ hành Hoả 2,860,000 Đặt sim
10 0911298379 Phong Lôi Ích (益 yì) Sơn Địa Bác (剝 bō) Ngũ hành Hoả 2,800,000 Đặt sim
11 0911093988 Hỏa Phong Đỉnh (鼎 dǐng) Trạch Thiên Quải (夬 guài) Ngũ hành Hoả 2,800,000 Đặt sim
12 0916281689 Trạch Địa Tụy (萃 cuì) Thuần Càn (乾 qián) Ngũ hành Hoả 2,800,000 Đặt sim
13 0919980283 Lôi Phong Hằng (恆 héng) Trạch Thiên Quải (夬 guài) Ngũ hành Hoả 2,800,000 Đặt sim
14 0919932168 Thuần Chấn (震 zhèn) Thủy Sơn Kiển (蹇 jiǎn) Ngũ hành Hoả 2,800,000 Đặt sim
15 0963685779 Địa Lôi Phục (復 fù) Thuần Khôn (坤 kūn) Ngũ hành Hoả 2,800,000 Đặt sim
16 0965589439 Thuần Càn (乾 qián) Thuần Càn (乾 qián) Ngũ hành Hoả 2,800,000 Đặt sim
17 0919796188 Trạch Địa Tụy (萃 cuì) Thuần Càn (乾 qián) Ngũ hành Hoả 2,800,000 Đặt sim
18 0915989378 Địa Hỏa Minh Di (明夷 míng yí) Lôi Thủy Giải (解 xiè) Ngũ hành Hoả 2,800,000 Đặt sim
19 0919795388 Trạch Thiên Quải (夬 guài) Thuần Càn (乾 qián) Ngũ hành Hoả 2,800,000 Đặt sim
20 0949469568 Thuần Đoài (兌 duì) Phong Hỏa Gia Nhân (家人 jiā rén) Ngũ hành Hoả 2,800,000 Đặt sim
21 0915640979 Thuần Tốn (巽 xùn) Hỏa Trạch Khuê (睽 kuí) Ngũ hành Hoả 2,800,000 Đặt sim
22 0915224979 Thiên Sơn Độn (遯 dùn) Thiên Phong Cấu (姤 gòu) Ngũ hành Hoả 2,800,000 Đặt sim
23 0917823279 Thiên Sơn Độn (遯 dùn) Thiên Phong Cấu (姤 gòu) Ngũ hành Hoả 2,680,000 Đặt sim
24 0911529986 Địa Trạch Lâm (臨 lín) Địa Lôi Phục (復 fù) Ngũ hành Hoả 2,680,000 Đặt sim
25 0971.64.9968 Sơn Lôi Di (頤 yí) Thuần Khôn (坤 kūn) Ngũ hành Hoả 2,680,000 Đặt sim
26 0942.129.768 Thuần Khôn (坤 kūn) Thuần Khôn (坤 kūn) Ngũ hành Hoả 2,680,000 Đặt sim
27 0964993684 Lôi Thủy Giải (解 xiè) Thủy Hỏa Ký Tế (既濟 jì jì) Ngũ hành Hoả 2,600,000 Đặt sim
28 0912903879 Phong Hỏa Gia Nhân (家人 jiā rén) Hỏa Thủy Vị Tế (未濟 wèi jì) Ngũ hành Hoả 2,600,000 Đặt sim
29 0944313879 Thuần Chấn (震 zhèn) Thủy Sơn Kiển (蹇 jiǎn) Ngũ hành Hoả 2,600,000 Đặt sim
30 0913590986 Trạch Địa Tụy (萃 cuì) Thuần Càn (乾 qián) Ngũ hành Hoả 2,600,000 Đặt sim
31 0918012289 Trạch Thủy Khốn (困 kùn) Phong Hỏa Gia Nhân (家人 jiā rén) Ngũ hành Hoả 2,600,000 Đặt sim
32 0968947032 Thuần Khôn (坤 kūn) Thuần Khôn (坤 kūn) Ngũ hành Hoả 2,600,000 Đặt sim
33 0917439586 Phong Sơn Tiệm (漸 jiàn) Hỏa Thủy Vị Tế (未濟 wèi jì) Ngũ hành Hoả 2,600,000 Đặt sim
34 0868679149 Lôi Thủy Giải (解 xiè) Thủy Hỏa Ký Tế (既濟 jì jì) Ngũ hành Hoả 2,600,000 Đặt sim
35 0886419699 Thuần Đoài (兌 duì) Phong Hỏa Gia Nhân (家人 jiā rén) Ngũ hành Hoả 2,600,000 Đặt sim
36 0911928379 Lôi Phong Hằng (恆 héng) Trạch Thiên Quải (夬 guài) Ngũ hành Hoả 2,600,000 Đặt sim
37 0983199665 Phong Hỏa Gia Nhân (家人 jiā rén) Hỏa Thủy Vị Tế (未濟 wèi jì) Ngũ hành Hoả 2,600,000 Đặt sim
38 0919515389 Địa Trạch Lâm (臨 lín) Địa Lôi Phục (復 fù) Ngũ hành Hoả 2,600,000 Đặt sim
39 0919298238 Phong Thủy Hoán (渙 huàn) Sơn Lôi Di (頤 yí) Ngũ hành Hoả 2,600,000 Đặt sim
40 0912919683 Phong Hỏa Gia Nhân (家人 jiā rén) Hỏa Thủy Vị Tế (未濟 wèi jì) Ngũ hành Hoả 2,600,000 Đặt sim
41 0915639169 Phong Lôi Ích (益 yì) Sơn Địa Bác (剝 bō) Ngũ hành Hoả 2,600,000 Đặt sim
42 0913097938 Phong Lôi Ích (益 yì) Sơn Địa Bác (剝 bō) Ngũ hành Hoả 2,600,000 Đặt sim
43 0911573986 Địa Thiên Thái (泰 tài) Lôi Trạch Quy Muội (歸妹 guī mèi) Ngũ hành Hoả 2,560,000 Đặt sim
44 0965010709 Lôi Thiên Đại Tráng (大壯 dà zhuàng) Trạch Thiên Quải (夬 guài) Ngũ hành Hoả 2,500,000 Đặt sim
45 0967998640 Sơn Hỏa Bí (賁 bì) Lôi Thủy Giải (解 xiè) Ngũ hành Hoả 2,500,000 Đặt sim
46 0907201389 Trạch Phong Đại Quá (大過 dà guò) Thuần Càn (乾 qián) Ngũ hành Hoả 2,350,000 Đặt sim
47 0869117943 Thuần Khôn (坤 kūn) Thuần Khôn (坤 kūn) Ngũ hành Hoả 2,300,000 Đặt sim
48 0869248975 Thuần Càn (乾 qián) Thuần Càn (乾 qián) Ngũ hành Hoả 2,300,000 Đặt sim
49 0869248957 Thuần Càn (乾 qián) Thuần Càn (乾 qián) Ngũ hành Hoả 2,300,000 Đặt sim


Liên hệ mua sim

0906.711.888