Sim hợp tuổi Tân Hợi 1971

Sim hợp tuổi 1971 cũng được coi là linh vật phong thủy mang đến những đều tốt đẹp mà bất kỳ ai cũng không thể bỏ qua. Dù dãy sim điện thoại có hình thức, ý nghĩa gì thì hưởng cách lộc cuối cùng cùng cần sim hợp tuổi.

 

>>> Sim hợp tuổi 1971 gắn liền với tuổi tương ứng nên nắm trọn những luồng trường khí phù trợ cho cuộc sống của tuổi đó.

>>> Hoa nở rồi hoa tàn, tự nhiên và tùy duyên. Mưu sự tại Nhân nhưng thành sự lại ở Thiên. Sim hợp tuổi hội tụ quy luật tự nhiên thiên sinh cho từng tuổi. Đồng hành với sim phong thủy hợp tuổi 1971 là gắn kết tri thiên mệnh nên vạn vật bế tàng đều có lợi.

>>> “Chọn sim đúng kích tài đổi. Chọn sim sai hao tài, lộc tán”. Sim tài lộc, sim cát tường, sim thịnh vượng,... đều xuất phát từ năm/tháng/ngày/giờ sinh hay tuổi. Chọn sim điện thoại với mong muốn nào trước tiên sim đó phải hợp tuổi 1971.

 

Quý bạn có năm sinh 1971 (tuổi Tân Hợi)? Quý bạn đã sở hữu số điện thoại hợp tuổi 1971 hay chưa? Bảng sim phong thủy hợp 1971 ngay dưới đây sẽ tư vấn dãy sim hợp với tuổi 1971 hiệu quả, đơn giản và tiết kiệm tối đa chi phí nhất. Tham khảo ngay bạn nhé!

CHỌN SIM PHONG THỦY HỢP TUỔI THEO NGÀY THÁNG NĂM SINH

/ /

Bảng sim hợp tuổi 1971

Lọc nâng cao Lọc 3

0

2,300,000

Đặt mua sim

Quẻ chủ: Sơn Hỏa Bí (賁 bì)

Quẻ hỗ: Lôi Thủy Giải (解 xiè)

Ngũ hành: Thổ - tổng số nút 10

Số đặc biệt: chứa Đuôi thần tài nhỏ (39).

Ngũ hành Thổ tương sinh với ngũ hành Kim

Xem luận phong thủy sim

2,300,000

Đặt sim

1

2,000,000

Đặt mua sim

Quẻ chủ: Lôi Thủy Giải (解 xiè)

Quẻ hỗ: Thủy Hỏa Ký Tế (既濟 jì jì)

Ngũ hành: Thổ - tổng số nút 10

Số đặc biệt: chứa Đuôi thần tài lớn (79)

Ngũ hành Thổ tương sinh với ngũ hành Kim

Xem luận phong thủy sim

2,000,000

Đặt sim

2

3,800,000

Đặt mua sim

Quẻ chủ: Thuần Càn (乾 qián)

Quẻ hỗ: Thuần Càn (乾 qián)

Ngũ hành: Kim - tổng số nút 10

Số đặc biệt: chứa Đuôi ông địa lớn (78)

Ngũ hành Kim tương vượng ngũ hành Kim

Xem luận phong thủy sim

3,800,000

Đặt sim

3

5,890,000

Đặt mua sim

Quẻ chủ: Thủy Trạch Tiết (節 jié)

Quẻ hỗ: Sơn Lôi Di (頤 yí)

Ngũ hành: Kim - tổng số nút 8

Số đặc biệt: chứa Đuôi lộc phát (68)

Ngũ hành Kim tương vượng ngũ hành Kim

Xem luận phong thủy sim

5,890,000

Đặt sim

4

3,780,000

Đặt mua sim

Quẻ chủ: Sơn Hỏa Bí (賁 bì)

Quẻ hỗ: Lôi Thủy Giải (解 xiè)

Ngũ hành: Kim - tổng số nút 8

Số đặc biệt: chứa Đuôi thần tài lớn (79)

Ngũ hành Kim tương vượng ngũ hành Kim

Xem luận phong thủy sim

3,780,000

Đặt sim

5

2,280,000

Đặt mua sim

Quẻ chủ: Thuần Càn (乾 qián)

Quẻ hỗ: Thuần Càn (乾 qián)

Ngũ hành: Kim - tổng số nút 10

Số đặc biệt: chứa Đuôi thần tài lớn (79)

Ngũ hành Kim tương vượng ngũ hành Kim

Xem luận phong thủy sim

2,280,000

Đặt sim

6

3,000,000

Đặt mua sim

Quẻ chủ: Thuần Khôn (坤 kūn)

Quẻ hỗ: Thuần Khôn (坤 kūn)

Ngũ hành: Thổ - tổng số nút 10

Số đặc biệt: chứa Đuôi lộc phát (68)

Ngũ hành Thổ tương sinh với ngũ hành Kim

Xem luận phong thủy sim

3,000,000

Đặt sim

7

2,200,000

Đặt mua sim

Quẻ chủ: Thủy Trạch Tiết (節 jié)

Quẻ hỗ: Sơn Lôi Di (頤 yí)

Ngũ hành: Kim - tổng số nút 8

Số đặc biệt: chứa Đuôi lộc phát (68)

Ngũ hành Kim tương vượng ngũ hành Kim

Xem luận phong thủy sim

2,200,000

Đặt sim

8

3,600,000

Đặt mua sim

Quẻ chủ: Trạch Địa Tụy (萃 cuì)

Quẻ hỗ: Phong Sơn Tiệm (漸 jiàn)

Ngũ hành: Thổ - tổng số nút 10

Số đặc biệt: chứa Đuôi thần tài nhỏ (39).

Ngũ hành Thổ tương sinh với ngũ hành Kim

Xem luận phong thủy sim

3,600,000

Đặt sim

9

3,000,000

Đặt mua sim

Quẻ chủ: Lôi Thủy Giải (解 xiè)

Quẻ hỗ: Thủy Hỏa Ký Tế (既濟 jì jì)

Ngũ hành: Kim - tổng số nút 8

Số đặc biệt: chứa Đuôi thần tài lớn (79)

Ngũ hành Kim tương vượng ngũ hành Kim

Xem luận phong thủy sim

3,000,000

Đặt sim

10

4,890,000

Đặt mua sim

Quẻ chủ: Sơn Hỏa Bí (賁 bì)

Quẻ hỗ: Lôi Thủy Giải (解 xiè)

Ngũ hành: Kim - tổng số nút 10

Số đặc biệt: chứa Đuôi ông địa nhỏ (38)

Ngũ hành Kim tương vượng ngũ hành Kim

Xem luận phong thủy sim

4,890,000

Đặt sim

11

5,800,000

Đặt mua sim

Quẻ chủ: Thuần Khôn (坤 kūn)

Quẻ hỗ: Thuần Khôn (坤 kūn)

Ngũ hành: Thổ - tổng số nút 8

Số đặc biệt: chứa Đuôi ông địa nhỏ (38)

Ngũ hành Thổ tương sinh với ngũ hành Kim

Xem luận phong thủy sim

5,800,000

Đặt sim

12

3,290,000

Đặt mua sim

Quẻ chủ: Trạch Địa Tụy (萃 cuì)

Quẻ hỗ: Phong Sơn Tiệm (漸 jiàn)

Ngũ hành: Kim - tổng số nút 8

Số đặc biệt: chứa Đuôi thần tài nhỏ (39).

Ngũ hành Kim tương vượng ngũ hành Kim

Xem luận phong thủy sim

3,290,000

Đặt sim

13

12,680,000

Đặt mua sim

Quẻ chủ: Thuần Đoài (兌 duì)

Quẻ hỗ: Phong Hỏa Gia Nhân (家人 jiā rén)

Ngũ hành: Thổ - tổng số nút 10

Số đặc biệt: chứa Đuôi ông địa lớn (78)

Ngũ hành Thổ tương sinh với ngũ hành Kim

Xem luận phong thủy sim

12,680,000

Đặt sim

14

3,280,000

Đặt mua sim

Quẻ chủ: Lôi Thủy Giải (解 xiè)

Quẻ hỗ: Thủy Hỏa Ký Tế (既濟 jì jì)

Ngũ hành: Thổ - tổng số nút 8

Số đặc biệt: chứa Đuôi thần tài lớn (79)

Ngũ hành Thổ tương sinh với ngũ hành Kim

Xem luận phong thủy sim

3,280,000

Đặt sim

15

13,680,000

Đặt mua sim

Quẻ chủ: Lôi Thủy Giải (解 xiè)

Quẻ hỗ: Thủy Hỏa Ký Tế (既濟 jì jì)

Ngũ hành: Thổ - tổng số nút 10

Số đặc biệt: chứa Đuôi thần tài lớn (79)

Ngũ hành Thổ tương sinh với ngũ hành Kim

Xem luận phong thủy sim

13,680,000

Đặt sim

16

2,000,000

Đặt mua sim

Quẻ chủ: Sơn Hỏa Bí (賁 bì)

Quẻ hỗ: Lôi Thủy Giải (解 xiè)

Ngũ hành: Kim - tổng số nút 8

Số đặc biệt: chứa Đuôi thần tài lớn (79)

Ngũ hành Kim tương vượng ngũ hành Kim

Xem luận phong thủy sim

2,000,000

Đặt sim

17

3,200,000

Đặt mua sim

Quẻ chủ: Thuần Càn (乾 qián)

Quẻ hỗ: Thuần Càn (乾 qián)

Ngũ hành: Thổ - tổng số nút 8

Số đặc biệt: chứa Đuôi ông địa lớn (78)

Ngũ hành Thổ tương sinh với ngũ hành Kim

Xem luận phong thủy sim

3,200,000

Đặt sim

18

3,900,000

Đặt mua sim

Quẻ chủ: Thiên Trạch Lý (履 lǚ)

Quẻ hỗ: Phong Hỏa Gia Nhân (家人 jiā rén)

Ngũ hành: Kim - tổng số nút 9

Số đặc biệt: chứa Đuôi ông địa nhỏ (38)

Ngũ hành Kim tương vượng ngũ hành Kim

Xem luận phong thủy sim

3,900,000

Đặt sim

19

4,200,000

Đặt mua sim

Quẻ chủ: Thủy Trạch Tiết (節 jié)

Quẻ hỗ: Sơn Lôi Di (頤 yí)

Ngũ hành: Kim - tổng số nút 8

Số đặc biệt: chứa Đuôi lộc phát (68)

Ngũ hành Kim tương vượng ngũ hành Kim

Xem luận phong thủy sim

4,200,000

Đặt sim

Đang được quan tâm nhất

Danh sách số đã xem

 

Chọn sim hợp tuổi 1971 cho người Tân hợi

 

Mua sim phong thủy hợp tuổi 1971 ở đâu?

Nếu bạn đang muốn tìm một cơ sở bán sim năm sinh, sim phong thủy hợp tuổi 1971 thì Simhoptuoi.com.vn chính là địa chỉ tin cậy để các bạn có thể lựa chọn. Đây là website hàng đầu trong cả nước chuyên cung cấp các loại sim phong thủy và sim số đẹp có thể mang lại may mắn cho khách hàng với giá thành phù hợp, nhiều loại sim đa dạng, phong phú. Khi thực hiện mua sim tại đây, bạn sẽ được tư vấn một cách đầy đủ nhất về phong thủy bản thân để có thể làm căn cứ từ đó chọn ra sim hợp tuổi Tân Hợi nhanh chóng và dễ dàng. Các nhân viên trực điện thoại luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn bất cứ lúc nào để bạn có thể được giải thích mọi thắc mắc một cách nhiệt tình, bạn sẽ được giao sim tận nơi dù đang ở bất cứ đâu.

 

Các bước chọn mua sim phong thủy số đẹp 1971

Để việc lựa chọn sim hợp tuổi 1971 được thuận lợi nhất, các bạn có thể thực hiện theo các bước như sau:

  • Bạn truy cập vào website của chúng tôi tại http://simhoptuoi.com.vn/

  • Bạn nhập các thông tin về ngày tháng năm sinh và giới tính vào công cụ trên trang web, sau đó chọn “xem kết quả”, hệ thống sẽ lập tức phân tích về cung mệnh năm sinh của bạn và đưa ra những số điện thoại hợp với tuổi Tân Hợi phù hợp nhất cho bạn với nhiều mức giá khác nhau cùng các đặc điểm cụ thể ở mỗi sim như ngũ hành sim, quẻ chủ, quẻ hổ.

  • Bạn lựa chọn cho mình một sim số đẹp hợp tuổi 1971 phù hợp với bản thân nhất, về giá thành và về những con số mà bạn thích.

  • Bạn có thể gọi điện đến số điện thoại đặt mua sim trên website hoặc đặt mua sim trực tuyến trên web bằng cách kích vào “đặt sim” ở cùng hàng với sim bạn định đặt mua. Sẽ có nhân viên gọi lại và trả lời cho bạn mọi thắc mắc liên quan.

 

Cách kiểm tra số điện thoại tốt hay xấu

Bạn đã thử qua công cụ trực tuyến nào để kiểm tra sim – số điện thoại bạn đang dùng có hợp tuổi, hợp mệnh với mình chưa. Rất đơn giản và nhanh chóng, chỉ với một vài thao tác, bạn có thể có ngay kết quả về con số hợp tuổi 1971, số điện thoại hợp với tuổi Tân Hợi cũng như những tuổi khác là bao nhiêu điểm. Cùng tham khảo cách mà Simhoptuoi.com.vn đưa dưới đây nhé.

 

·Cách kiểm tra Sim – Sinh năm 1971 hợp số điện thoại nào?

Bước 1: Tiếp cận công cụ tra sim phong thủy hợp tuổi trực tuyến

Sau  khi bạn truy cập vào Website: http://simhoptuoi.com.vn/ , bạn theo đường dẫn tới danh mục:  Xem Bói Số Điện Thoại

 

Bước 2: Bạn nhập thông tin cần thiết có trong từng ô mục trống như:

-           Số điện thoại bạn đang dùng ( số điện thoại bạn yêu thích hay sim số đẹp bạn đang có ý định muốn mua ) vào mục Nhập số điện thoại.

-           Nhập thông tin ngày tháng năm sinh (theo Dương lịch ) của bạn vào mục Ngày sinh của bạn.

-           Mục giới tính, bạn lựa chọn Nam hoặc Nữ theo thanh cuộn đã có.

-           Mục giờ sinh bạn chọn chính xác theo cung giờ sinh của bạn thì độ chuẩn xác của kết quả trả về sẽ cao hơn

 

Bước 3: Xem kết quả  - Xem sim hợp với tuổi của bạn được bao nhiêu điểm

Sau khi nhập hết các thông tin tại bước 2, bạn nhấp chuột vào mục Xem ở bên cạnh, kết quả sẽ trả về cho bạn hoàn toàn đầy đủ, bạn kéo chuột xuống và đọc các thông tin vừa kiểm tra được nhé.

 

·Chọn sim hợp tuổi Tân Hợi 1971

Bạn đã kiểm tra số điện thoại của mình, thấy sim bạn dùng không hợp tuổi với bạn? thật tệ nếu như điểm số trả về còn dưới mức trung bình. Bạn có ý định muốn tìm kiếm những sim phong thủy khác hợp với tuổi hợp với mệnh của mình hơn? Xem ngay sim hợp tuổi 1971, số điện thoại hợp tuổi 1971 ngay dựa vào ngày tháng năm sinh.

 

  • Xem tuổi Tân Hợi hợp với số nào dựa theo ngày tháng năm sinh:

Bước 1: Truy cập danh mục:  Xem sim phong thủy

Bước 2: Bạn nhập các thông tin ngày tháng năm sinh theo lịch dương, chọn giới tính, giờ sinh sẽ mang đến kết quả chuẩn xác hơn.

Bước 3: Bước cuối cùng, nhấp chuột vào Xem kết quả, bảng số sim hợp tuổi kèm theo thông tin về Phối quẻ dịch bát quái, điểm số chi tiết nhất sẽ xuất hiện.

 

♥♥♥♥​♥ Từ khóa tìm kiếm trên Google nhiều nhất:

-         Sim hop tuoi 1971

-         Sim hợp tuổi 1971

-         Sim hợp tuổi Tân Hợi

-         So dien thoai hop tuoi 1971

-         Số điện thoại hợp tuổi 1971

-         Xem bói số điện thoại hợp tuổi 1971

-         Tuổi 1971 mệnh gi

-         Sinh năm 1971 tuổi con gì

-         Xem phong thủy sim 1971

-         Tìm sim hợp tuổi 1971

-         Tim sim hop tuoi 1971

-         Sim hop tuoi 1971 gia re

-         Sim hop tuoi ha noi

 

Để xem sim hợp tuổi người thân, bạn bè… giúp cải vận, kích lộc, mời bạn nhập ngày giờ sinh và nhấp XEM PHONG THỦY ngay dưới đây:

 

Contents[MỤC LỤC]

HƯỚNG DẪN CHỌN SIM THEO NĂM SINH CHO CÁC TUỔI KHÁC

/ /